תגובה להודעת ריבית ב"י


כלכלני אלומות  |  30.11.2016 / 16:05:51

בשורה התחתונה

ריבית בנק ישראל   

בנק ישראל מותיר את הריבית לחודש דצמבר 2016 ללא שינוי, ברמת השפל של כל הזמנים על שיעור של 0.1%; דצמבר יהיה החודש ה-22 שבו הריבית נותרת ברמה זו. סיכון האינפלציה נותר המרכזי ובנק ישראל לא יעמוד ביעד השנה וככל הנראה גם בשנת 2017.

בהודעת הריבית נכתב כי החלטת בנק ישראל נתמכה בגורמים הבאים:

  • אינפלציה – בעוד שהאינפלציה ב-12 החודשים האחרונים היתה שלילית, מזה מספר חודשים מסתמנת בה עלייה. הציפיות לאינפלציה לטווחים הקצרים נותרו החודש יציבות, מתחת לגבול התחתון של היעד. בציפיות לטווחים הבינוניים והארוכים נצפתה החודש עלייה, שרובה התרחשה אחרי שנודעו תוצאות הבחירות בארה"ב, והושפעה מעליית הציפיות לאינפלציה בעולם.
  • הפעילות במשק – הפעילות הריאלית מוסיפה להיות חיובית: על פי האומדן הראשון לחשבונאות הלאומית ברבעון השלישי, התוצר צמח ב-3.2%, כאשר בראש היו ההשקעה והצריכה הפרטית, בעוד סעיף יצוא הסחורות התכווץ. הנתונים החיוביים שעודכנו גם לאחור עקביים עם התמונה העולה מזה זמן משוק העבודה, של עלייה מתמשכת בשכר ובתעסוקה.
  • המשק העולמי - לאחר הבחירות בארה"ב נרשמה עליית תשואות בשוק האג"ח הממשלתיות והתחזקות של הדולר בעולם. עם זאת, קיימת אי ודאות רבה באשר לשינויים שיחולו בטווח הבינוני במדיניות הכלכלית בארה"ב והשפעתם על כלכלת ישראל. המשק העולמי ממשיך לצמוח בקצב איטי תוך ירידה בקצב התרחבות הסחר העולמי; ההתפתחויות הפוליטיות בחלק מהמדינות המפותחות עשויות להעיב עוד יותר על צמיחת הסחר.
  • שער חליפין - מאז הדיון המוניטרי שהתקיים ב-26/10/16, ועד ל-25/11/16, נחלש השקל מול הדולר ב-0.8%. עם זאת, בשער החליפין הנומינלי האפקטיבי נרשם ייסוף של 1.6%.    ב-12 החודשים האחרונים נרשם ייסוף אפקטיבי של 3.0%. רמתו של שער החליפין האפקטיבי ממשיכה להקשות על צמיחת היצוא והמגזר הסחיר.  
  •    שוק הנדל"ן – בעוד מחירי הדירות ממשיכים לעלות, מלאי הדירות הלא מכורות נותר גבוה, ומסתמנת האטה מסויימת בקצב החודשי של נטילת המשכנתאות, תוך המשך עלייה בריבית המשכנתאות.

התייחסות להודעת הריבית:

באופן דומה ל-21 החודשים האחרונים, גם החודש, בחרו בבנק ישראל בעמדת המתנה. לא הייתה בהודעה משום הפתעה שהרי הריביות בעולם נמצאות בתנומה כללית, האינפלציה במשק היא עדיין נמוכה מאוד (שלילית, על פני 12 החודשים האחרונים) ובבנק ישראל ממשיכים לרכוש דולרים, בכדי לתמוך ביצוא דרך שער החליפין של השקל כנגד הדולר.

בכל האמור לצמיחה ולאבטלה, רמת הריבית היא נמוכה מאוד שהרי שיעור הצמיחה, בכל אחד מארבעת הרבעונים האחרונים, היה גבוה מ-3%. נוסף על כך, שיעור האבטלה בקבוצת הגיל המרכזית (64-25) במשק הוא מאוד נמוך (4.1%) ומצביע על תעסוקה מלאה.

לעומת הצמיחה והאבטלה, בכל האמור לאינפלציה ויותר מכך לשוק המט"ח, הריבית היא גבוהה. לראיה, בכל האמור לשוק המט"ח, בנק ישראל הודיע לאחרונה כי הוא צפוי לרכוש בשנת 2017 סך של 1.5 מיליארד דולר, על מנת לקזז את השפעת הפקת הגז הטבעי על שער החליפין. כלומר, בבנק ממש לא רגועים בכל האמור לשער החליפין וליצוא.

סביבת האינפלציה, אשר הייתה בשנתיים האחרונות בטריטוריה שלילית (בראייה ל-12 חודשים לאחור), צפויה בחודש הבא לחזור לטריטוריה חיובית. אך, היא עדיין תהיה נמוכה מהגבול התחתון של היעד, עוד תקופה ממושכת, בוודאי בכל 2017 ובמיוחד כאשר במשרד האוצר פועלים להוזלת מחירי מוצרים במשק.

לאור כל האמור, להערכתנו, ריבית בנק ישראל תועלה לראשונה רק בעוד תקופה ממושכת ובוודאי לאחר שתפחת אי הודאות העולמית הן במישור הפוליטי והן על רקע העובדה כי האינדיקטורים האחרונים מהעולם ובעיקר הסחר העולמי היו פושרים למדי. לפיכך, אנו צופים כי גם בעת החלטת הריבית ב-26/12 יוחלט בבנק ישראל שוב על הותרתה ללא שינוי, ברמה של 0.1%.

תגובות
הכותבים/המסוקרים הינם עובדי/מועסקים ע"י אלומות בית השקעות. אלומות בית השקעות, ו/או חברות בת ו/או גופים קשורים ו/או הכותבים/המסוקרים עשויים למכור ו/או לקנות ו/או להחזיק בניירות ערך ו/או הנכסים הפיננסיים הנזכרים במצ"ב, לרבות באמצעות נכסים ובמכשירים פיננסים שונים וכיו"ב. אין לראות באמור בהודעותיו של הכותבים/המסוקרים הנ"ל משום הצעה ו/או המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא לרכישה ו/או מכירה ו/או החזקה של ניירות ערך ו/או נכס פיננסי המתוארים בהן או בכלל, ו/או של ניירות ערך ו/או נכסים פיננסים אחרים כלשהם ו/או המלצה להשקעה באפיקים ספציפיים ו/או כללים כלשהם. יובהר כי, תיתכן זיקה בין הכותב לבין נכסים ו/או מכשירים פיננסים. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד ובשום אופן אינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, וכל העושה שימוש בו, עושה זאת על דעת עצמו ועל אחריותו בלבד.

דף הבית
תחומי פעילות

תיקי השקעותקרנות נאמנותניהול עושר משפחתישירותי איתותיםאלומות הון-ליין

אודות

אודות אלומותחברי הנהלהגילוי נאותתנאי שימוש (רשימת תפוצה)

זירת תוכן

בלוגיםאלומות בתקשורת

צור קשר

צור קשרדרושיםפניות הציבורתיקי השקעות

נעים להכיר - הצוותיתרונות ניהול תיק באלומותהמוצרים שלנופילוסופיית השקעות ניהול תיקים בפיקוח הלכתי

קרנות נאמנות

נעים להכיר - הצוותקרנות נאמנות

ניהול עושר משפחתי

אודות ניהול עושר משפחתימה כולל השירותשלבי העבודההיתרונות הגדולים שלנו:

המומחים של אלומות סוקרים ומנתחים עבורכם את שוק ההון
הירשמו עכשיו!


טבלת הסבר פרופילי חשיפה
שיעור השקעה מרביחשיפה למניותחשיפה למט"ח
0%00
עד 10%1A
עד 30%2B
עד 50%3C
עד 120%4D
עד 200%5E
מעל 200%6F

(!) - הוספת סימן קריאה משמעה כי הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה. אג"ח שאינה מדורגת בדירוג השקעה : אג"ח קונצרנית ו/או אג"ח שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינה מדורגת או שהיא מדורגת בדירוג נמוך מ- (BBB-) או מדירוג מקביל לו".