סקירת מדד מחירים נובמבר 2016


כלכלני אלומות  |  16.11.2016 / 14:43:33

בשורה התחתונה             

מדד המחירים לצרכן – אוקטובר 2016

מדד המחירים לצרכן עלה בחודש אוקטובר 2016 ב-0.2%. המדד התאפיין בהטרוגניות גדולה, כאשר סעיפים רבים כגון הלבשה ומזון התייקרו, לעומת דלקים וחוזי שכר דירה מתחדשים אשר הוזלו.

הגורמים המרכזיים אשר השפיעו על מדד המחירים לצרכן בחודש זה היו:

 • עליות מחירים נרשמו במיוחד בסעיפים הבאים: פירות טריים ב-4.0%, הלבשה והנעלה ב-3.9% ושירותי חינוך ב-0.7%.
 • ירידות מחירים נרשמו במיוחד בסעיפים הבאים: תרבות ובידור    ב-0.7%.
 • מחירי המזון התייקרו ב-0.6%, כאשר מחירי הדגים עלו ב-3.2% והעופות ב-2.4%.
 • בסעיף תחבורה ותקשורת נרשמה הוזלה של 0.1%, כאשר מחירי הנסיעות לחו"ל התייקרו ב-1.3% בעוד שמחיר הבנזין הוזל ב-1.1%.
 • מחירי קבוצת הדיור הוזלו ב-0.3%. שירותי הדיור בבעלות הדיירים (חוזי שכר הדירה המתחדשים) הוזלו ב-0.4% שהוא שיעור ההוזלה החד ביותר מאז ינואר, אך לא שונה מהעונתיות המאפיינת את אוקטובר. ב-12 החודשים האחרונים התייקר הסעיף ב-2.2%, שהוא דומה למדי לקצב של החודשים האחרונים.

חלה עליה של 1.3% במחירי הדירות לפי עסקאות (נתון שאינו חלק מהמדד) מהשוואה של החודשים אוגוסט וספטמבר 2016 לעומת החודשיים שקדמו להם. (נתון קודם עודכן מעלייה של 0.5% ל-0.6%) . כמו כן, חלה עלייה של 8.5% במחירי הדירות מחודש זה לחודש התואם לו שנה אחורה, לעומת עלייה של 7.1% בחודש הקודם בהשוואה לחודש התואם לו אשתקד.

נתונים אלה מציגים המשך תהליך של עליית מחירי הדיור, ככל הנראה, אין התמתנות בענף זה.

מדד המחירים לצרכן לחודש נובמבר 2016 יושפע בעיקר מהגורמים הבאים:

 • הוזלה במחירי קבוצת המזון, בעיקר של בשר, עופות ודגים. כמו כן, תחול הוזלה של ירקות ופירות (כ-4%)
 • מחירי קבוצת הדיור צפויים להתייקר באופן זניח.
 • צפויה התייקרות עונתית נוספת של 2.5% במחירי ההלבשה וההנעלה.
 • מחירי ההבראה והנופש יוזלו ב-3.0%.
 • מחירי הבנזין יתייקרו ב-2.4%.
 • לאור כל אלו, אנו צופים כי מדד המחירים לצרכן לחודש נובמבר 2016 יוותר ללא שינוי.  מדד המחירים לצרכן צפוי לעלות ב-0.1% בשנת 2016 ולהתייקר בטווח של 1.0%-0.5% ב-12 החודשים הקרובים (החל מנובמבר).
 • אמנם האינפלציה צפויה להיוותר נמוכה ומתחת ליעד הרשמי (1%) גם בשנת 2017, אך כבר בחודש נובמבר צפויה האינפלציה לחזור לסביבה חיובית ולעלות ב-0.1% בראייה של 12 החודשים האחרונים. אי לכך, מבחינת בנק ישראל יש בסביבת האינפלציה התפתחויות חיוביות.
 • אנו לא רואים סיבה לפיה יחול שינוי בשיעור ריבית בנק ישראל בסוף החודש הנוכחי (28/11), שהרי ריבית זו תואמת בצורה טובה את יעדי הבנק.

תגובות
הכותבים/המסוקרים הינם עובדי/מועסקים ע"י אלומות בית השקעות. אלומות בית השקעות, ו/או חברות בת ו/או גופים קשורים ו/או הכותבים/המסוקרים עשויים למכור ו/או לקנות ו/או להחזיק בניירות ערך ו/או הנכסים הפיננסיים הנזכרים במצ"ב, לרבות באמצעות נכסים ובמכשירים פיננסים שונים וכיו"ב. אין לראות באמור בהודעותיו של הכותבים/המסוקרים הנ"ל משום הצעה ו/או המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא לרכישה ו/או מכירה ו/או החזקה של ניירות ערך ו/או נכס פיננסי המתוארים בהן או בכלל, ו/או של ניירות ערך ו/או נכסים פיננסים אחרים כלשהם ו/או המלצה להשקעה באפיקים ספציפיים ו/או כללים כלשהם. יובהר כי, תיתכן זיקה בין הכותב לבין נכסים ו/או מכשירים פיננסים. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד ובשום אופן אינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, וכל העושה שימוש בו, עושה זאת על דעת עצמו ועל אחריותו בלבד.

דף הבית
תחומי פעילות

תיקי השקעותקרנות נאמנותניהול עושר משפחתישירותי איתותיםאלומות הון-ליין

אודות

אודות אלומותחברי הנהלהגילוי נאותתנאי שימוש (רשימת תפוצה)

זירת תוכן

בלוגיםאלומות בתקשורת

צור קשר

צור קשרדרושיםפניות הציבורתיקי השקעות

נעים להכיר - הצוותיתרונות ניהול תיק באלומותהמוצרים שלנופילוסופיית השקעות ניהול תיקים בפיקוח הלכתי

קרנות נאמנות

נעים להכיר - הצוותקרנות נאמנות

ניהול עושר משפחתי

אודות ניהול עושר משפחתימה כולל השירותשלבי העבודההיתרונות הגדולים שלנו:

המומחים של אלומות סוקרים ומנתחים עבורכם את שוק ההון
הירשמו עכשיו!


טבלת הסבר פרופילי חשיפה
שיעור השקעה מרביחשיפה למניותחשיפה למט"ח
0%00
עד 10%1A
עד 30%2B
עד 50%3C
עד 120%4D
עד 200%5E
מעל 200%6F

(!) - הוספת סימן קריאה משמעה כי הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה. אג"ח שאינה מדורגת בדירוג השקעה : אג"ח קונצרנית ו/או אג"ח שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינה מדורגת או שהיא מדורגת בדירוג נמוך מ- (BBB-) או מדירוג מקביל לו".