סקירה שבועית


כלכלני אלומות  |  13.11.2016 / 14:53:34

בשורה התחתונה - מאקרו שבועי         

עיקרי הדברים:    

ארה"ב: בשבוע שעבר זכה הנציג הרפובליקני דונלד טראמפ בבחירות לנשיאות ארה"ב. השווקים הגיבו בצורה נאותה לאג'נדה הכלכלית שהציג בתקופת הבחירות לפיה הוא מעוניין בהפחתת המיסים הישירים (עבודה וחברות). כתוצאה, נרשמו עליות בשערי מניות וחלה ירידה בערכן של איגרות החוב בצורה משמעותית. לדוגמא, במהלך השבוע טיפסה התשואה לפדיון באג"ח האמריקאית ל-10 שנים ב-38 נ"ב, ל 2.15%. למרות שהאיש מוכר לכל וניתן להסיק מהי השקפת עולמו הכלכלית, עדיין המשנה הכלכלית של ממשל טראמפ היא לוט בערפל ולכן המשקיעים צפויים להגיב בצורה משמעותית לכל הודעה כלכלית, עד אשר יובא תקציבו הראשון לאישור הקונגרס (אגב, אשר גם בו רוב רפובליקני).

סין: הכלכלה השנייה בגודלה בעולם, מציגה שיפור מסוים במגמה השלילית המאפיינת את סחר החוץ של המדינה, כבר תקופה ממושכת. עם זאת, התמונה היא עדיין קשה כאשר הן היצוא והן היבוא התכווצו בשנה האחרונה. להערכתנו, ברבע האחרון של השנה יצמח המשק בקצב דומה לזה שאפיין אותו בתקופה האחרונה – 6.7%.    

ישראל: הפעילות הפיסקלית במשק ממשיכה להיות שמרנית ביותר, ולראיה ב-12 החודשים האחרונים נרשם גירעון של 25.2 מיליארד ש"ח המהווה 2.1% מהתוצר, לעומת יעד רשמי של 2.9%. די ברור כי הגירעון השנה יהיה נמוך באופן משמעותי מהיעד הרשמי.  

  מאקרו ואג"ח עולמי:

ארה"ב: בשבוע שחלף נבחר לנשיאות ארה"ב, המועמד הרפובליקני, דונלד טראמפ. בנאומיו בתקופת הבחירות, אמר טראמפ כי יפעל להפחתת המיסים וידאג להחזיר את מקומות העבודה שאבדו לטובת זרים, חזרה לאמריקאים. הפחתת מיסים היא טובה לחברות הציבוריות, מנגד הגירעון הממשלתי עלול לגדול וחזרתן של חברות לארה"ב עלולה להעצים את האינפלציה. בהתאם לתובנה זו התנהל שוק המניות, עם היוודע כי הוא זכה בבחירות. בסיכום שבועי, זינק שוק המניות האמריקאי בכמעט 4% ושוק האג"ח הממשלתי רשם ירידות שערים חדות. התשואה לפדיון באג"ח הממשלתית ל-10 שנים הגיעה עד ל 2.15%.  

אין ספק כי עליית התשואות בשוק האג"ח וזכייתו של טראמפ יוצרות אי ודאות גבוהה. הואיל והאג'נדה הכלכלית שלו לא ידועה לחלוטין, להערכתנו פוחתת הסבירות להעלאת ריבית בחודש דצמבר.

בחודש ספטמבר נמשכה נטילת ההלוואות על ידי האמריקאים בצורה ניכרת כאשר זו גדלה ב-19.3 מיליארד דולר. נתון זה גבוה מתחזיות השוק של 18.8 מיליארד דולר. למעשה, מאז שנת 2010 חזרו הצרכנים האמריקאים להגדיל את היקף ההלוואות וברבע השלישי של השנה התרחב סך האשראי בקצב של 7% (לעומת הרבע הקודם) שהוא הגבוה ביותר בשנה האחרונה. באופן כללי, האינדיקטורים הרלוונטיים לצרכן האמריקאי מצביעים על מגמה חיובית, לפיה התצרוכת האישית צמחה ב-0.5% בחודש אוקטובר ומתוכה הרכישות של מוצרים בני-קיימא (כגון, רכבים ומקררים) התרחבו ב-1.3%.    

גוש האירו: אינדיקטורים לפעילות בענפי התעשייה מצביעים על חולשה בספטמבר. כך, מדד הייצור התעשייתי של גרמניה ירד בספטמבר ב-1.8%. גם המדד היצרני של איטליה ירד בחודש ספטמבר, לראשונה זה 3 חודשים. המדד האיטלקי איבד 0.8% מערכו, במנוגד לנסיקה של 1.8% באוגוסט. כאמור זו הייתה הירידה הראשונה בערכו מאז יוני שבו הוא התכווץ ב-0.2% בלבד. ב-12 החודשים האחרונים התרחב הייצור התעשייתי ב-1.8% בלבד.

סין: היצוא הסיני התכווץ ב-12 החודשים האחרונים עד אוקטובר ב-7.3%, לעומת הידרדרות של 10% בספטמבר. גם היבוא מראה סימנים של התייצבות כאשר הוא ירד באותה התקופה ב-1.4% לעומת התכווצות של 1.9% ב-12 החודשים עד ספטמבר. ייתכן גם כי היחלשות היואן בתקופה האחרונה סיפקה עידוד למגמות אלו, כאשר מראשית השנה נחלש היואן הסיני בשיעור של 5%, כנגד הדולר האמריקאי. יחד עם זאת, בסין לא מרוצים מהמצב ומתגלה פסימיות לגבי העתיד. משרד המסחר הסיני סיפק השבוע הערכה כי החולשה בסחר צפויה להימשך השנה ואל תוך שנת 2017. אי הבהירות בכלכלה הסינית נותרת גבוהה ולראיה בחודש אוקטובר נרשמה ירידה של 45 מיליארד דולר בסך יתרות המט"ח ל- 3.12 טריליון דולר. הידרדרות זו היא החזקה ביותר מאז חודש ינואר. חרף נתונים אלו חשוב לציין כי באופן כללי, מרבית האינדיקטורים למשק הסיני שפורסמו לאחרונה הצביעו על שיפור ואנו מעריכים כי קצב הצמיחה במשק ברבע האחרון של השנה יהיה דומה לזה של הרבעים האחרונים – 6.7%.

מאקרו ואג"ח מקומי:

הפעילות הפיסקלית - בחודש אוקטובר הגיע הגירעון הממשלתי ל 2.0 מיליארד ש"ח, לעומת 3.5 מיליארד ש"ח ו-2.2 מיליארד ש"ח בחודשי אוקטובר 2015 ו-2014, בהתאמה. הוצאות הממשלה בחודש הנדון הסתכמו ב-27.3 מיליארד ש"ח, כשההכנסות ממסים (החלק הארי של ההכנסות) עמדו על 21.9 מיליארד ש"ח.

מראשית השנה, הסתכם הגירעון ב-8.2 מיליארד ש"ח.  הוצאות משרדי הממשלה הגיעו ל- 231 מיליארד ש"ח, כלומר עלייה של 6.2%, לעומת התקופה המקבילה אשתקד. מנגד, גבית המיסים השנה הסתכמה ב-238 מיליארד ש"ח וצמחה ב-4.7%, לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

ב-12 החודשים האחרונים הצטבר גירעון של 25.2 מיליארד ש"ח המהווה 2.1% מהתוצר, לעומת יעד רשמי של 2.9%. לאור העובדה שאנו חודשיים לפני סוף השנה, די ברור כי הגירעון השנה יהיה נמוך באופן משמעותי מהיעד הרשמי.

מדד אמון הצרכנים באוקטובר 2016 עמד על 12%-, לעומת 15%- בספטמבר. נתון זה ממשיך את מגמת השיפור בערכו של המדד, מאז אוקטובר 2015, שבו עמד ערך המדד על 25%-, והדבר מעיד על כך שהציבור נעשה פחות פסימי לגבי המצב הכלכלי של משק הבית ושל המדינה. על אף השיפור בציפיות, חשוב לציין כי ערכי המאזנים המרכיבים את המדד הם עדיין שליליים דבר  המצביע על פסימיות, למעט המאזן המתייחס להערכת השינוי הצפוי במצב הכלכלי של משק הבית, שבו נצפית מאז סוף 2015 אופטימיות קלה.   

בחודש אוגוסט 2016 עמד השכר הממוצע למשרת שכיר במחירים שוטפים על 9,904 ש"ח. נתוני המגמה מצביעים על שיפור בשכר הממוצע למשרת שכיר, במחירים שוטפים. כך, בחודשים יוני-אוגוסט 2016 עלה השכר הממוצע למשרת שכיר במחירים שוטפים ב-2.1% בחישוב שנתי, בהמשך לעלייה של 3.1% בחישוב שנתי בחודשים מרס-מאי 2016. גם בניכוי אינפלציה נרשמה עלייה של השכר בתקופה הנדונה.

מספר משרות השכיר עמד על 3.481 מיליון. נתוני המגמה מצביעים גם הם על התפתחויות חיוביות. וכך, בחודשים יוני-אוגוסט 2016 עלה מספר משרות השכיר ב- 2.1% בחישוב שנתי, בהמשך לעלייה של 2.5% בחישוב שנתי בחודשים מרס-מאי 2016. הענף אשר מציג את ההתפתחויות המרשימות ביותר הוא אמנות, בידור ופנאי שבו עלה מספר משרות השכיר ב-7.6%, בחישוב שנתי בחודשים יוני-אוגוסט 2016, בהמשך לעלייה של 9.6%, בחישוב שנתי בחודשים מרס-מאי 2016. ענף נוסף אשר מציג התפתחויות חיוביות הוא חינוך שרשם בתקופה הנדונה התרחבות של 4.6% במספר המשרות. לעומת זאת, בענפים כגון: שירותי ניהול ותמיכה, שירותים פיננסיים ומסחר חלה ירידה במספר המשרות.

לאור זאת כי השכר במונחים ריאליים עולה והן מספר השכירים גדל, ניכר שמצב הכלכלה הישראלית נותר איתן. להערכתנו, נתונים אלו ימשיכו לעודד את הצריכה הפרטית ואת הצמיחה במשק בהתאם בשארית שנת 2016 וכן בשנת 2017.  

תגובות
הכותבים/המסוקרים הינם עובדי/מועסקים ע"י אלומות בית השקעות. אלומות בית השקעות, ו/או חברות בת ו/או גופים קשורים ו/או הכותבים/המסוקרים עשויים למכור ו/או לקנות ו/או להחזיק בניירות ערך ו/או הנכסים הפיננסיים הנזכרים במצ"ב, לרבות באמצעות נכסים ובמכשירים פיננסים שונים וכיו"ב. אין לראות באמור בהודעותיו של הכותבים/המסוקרים הנ"ל משום הצעה ו/או המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא לרכישה ו/או מכירה ו/או החזקה של ניירות ערך ו/או נכס פיננסי המתוארים בהן או בכלל, ו/או של ניירות ערך ו/או נכסים פיננסים אחרים כלשהם ו/או המלצה להשקעה באפיקים ספציפיים ו/או כללים כלשהם. יובהר כי, תיתכן זיקה בין הכותב לבין נכסים ו/או מכשירים פיננסים. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד ובשום אופן אינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, וכל העושה שימוש בו, עושה זאת על דעת עצמו ועל אחריותו בלבד.

דף הבית
תחומי פעילות

תיקי השקעותקרנות נאמנותניהול עושר משפחתישירותי איתותיםאלומות הון-ליין

אודות

אודות אלומותחברי הנהלהגילוי נאותתנאי שימוש (רשימת תפוצה)

זירת תוכן

בלוגיםאלומות בתקשורת

צור קשר

צור קשרדרושיםפניות הציבורתיקי השקעות

נעים להכיר - הצוותיתרונות ניהול תיק באלומותהמוצרים שלנופילוסופיית השקעות ניהול תיקים בפיקוח הלכתי

קרנות נאמנות

נעים להכיר - הצוותקרנות נאמנות

ניהול עושר משפחתי

אודות ניהול עושר משפחתימה כולל השירותשלבי העבודההיתרונות הגדולים שלנו:

המומחים של אלומות סוקרים ומנתחים עבורכם את שוק ההון
הירשמו עכשיו!


טבלת הסבר פרופילי חשיפה
שיעור השקעה מרביחשיפה למניותחשיפה למט"ח
0%00
עד 10%1A
עד 30%2B
עד 50%3C
עד 120%4D
עד 200%5E
מעל 200%6F

(!) - הוספת סימן קריאה משמעה כי הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה. אג"ח שאינה מדורגת בדירוג השקעה : אג"ח קונצרנית ו/או אג"ח שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינה מדורגת או שהיא מדורגת בדירוג נמוך מ- (BBB-) או מדירוג מקביל לו".