החלטת ריבית נובמבר 2016 בארה"ב


כלכלני אלומות  |  03.11.2016 / 11:58:57

החלטת ריבית בארה"ב              

ריבית הבנק המרכזי האמריקאי נותרה ללא שינוי. שניים מחברי הוועדה תמכו בריסון מוניטרי, לעומת שלושה בחודש ספטמבר. בכל אופן, הפוקוס נותר על דצמבר.

להלן עיקרי ההודעה שבה עולים הדברים הבאים:

האינדיקטורים הכלכליים שפורסמו ממועד הישיבה הקודמת (ספטמבר) ועד לאחרונה מצביעים על כך ששוק העבודה המשיך להתחזק והפעילות הכלכלית התאוששה, מהקצב הצנוע שאפיין אותה במחצית הראשונה של השנה. למרות ששיעור האבטלה נותר ללא שינוי בחודשים האחרונים, קצב יצירת מקומות העבודה נותר גבוה. ההוצאה הצרכנית מתרחבת בצורה צנועה, אך ההשקעות במשק נותרות חלשות. האינפלציה רשמה התגברות מסוימת לעומת רמתה השנה, אך היא עדיין מתחת ליעד ארוך הטווח העומד על 2%.

הוועדה מעריכה כי באמצעות התאמה איטית של המדיניות המוניטרית, הפעילות הכלכלית תמשיך להתרחב בקצב צנוע, תוך ששוק העבודה עוד ימשיך להתחזק. האינפלציה צפויה להתגבר לעבר 2% בטווח הבינוני, כאשר ההשפעה הזמנית של ההוזלות בחומרי הגלם תתפוגג ושוק העבודה יתחזק עוד יותר. לדעת הוועדה, הסיכונים לפעילות הכלכלית הם מאוזנים. הוועדה תמשיך לעקוב בצורה הדוקה אחר ההתפתחויות בכלכלה הגלובלית ובשווקים הפיננסיים.

לאור זאת, הוועדה החליטה להותיר את הריבית בטווח של 0.25% עד 0.5%. הוועדה מעריכה שנמשכות הנסיבות המצדיקות העלאת ריבית, עם זאת, החליטה להמתין לעדויות נוספות של שיפור לעבר יעדי הבנק. הגישה של הבנק נותרת מרחיבה ולכן תומכת בשיפור עתידי, הן בשוק העבודה, והן על מנת להשיג את יעד האינפלציה.

בכדי לקבוע בעתיד את מועד התזמון ואת טווח הריבית, הוועדה תבצע הערכה של הסביבה הכלכלית באשר לתעסוקה מלאה וליעד האינפלציה. הערכותיה יכללו מגוון רחב של נתונים ומידע, כגון, אינדיקטורים לשוק העבודה, לחצים אינפלציוניים והתפתחויות פיננסיות ובינלאומיות. הוועדה מעריכה כי על רקע השיפור האיטי בסביבה הכלכלית הריבית תועלה בקצב הדרגתי. לפיכך, הריבית תישאר, עוד במשך תקופה מתחת לרמה הנתפסת כמתאימה לטווח הארוך.

שמונה מתוך עשרת הנוכחים בוועדה תמכו בהותרת הריבית ללא שינוי. שני חברי Fed, אסתר ג'ורג' (שלוחת קנזס) ולורטה מאסטר (שלוחת קליבלנד) תמכו בהעלאת הריבית לטווח של 0.5% עד 0.75%. אריק רוזנגרן (שלוחת בוסטון) שתמך בהכרזה הקודמת בהעלאת הריבית הצביע הפעם בעד יציבות.

ניתוח והערכות לעתיד:

בשבועות האחרונים חלה התאוששות של הפעילות הכלכלית בארה"ב. האינדיקטור המרכזי היה הדיווח לפיו הצמיחה הכלכלית ברבע השלישי הסתכמה ב-2.9%. יתר על כן, גם במדדים הצופים פני עתיד נרשמו התפתחויות נאות כאשר אלו מצביעים על שיפור (לדוגמא מדד ה-PMI וה-ISM).

יחד עם זאת, בבנק המרכזי החליטו להותיר את הריבית ללא שינוי. להערכתנו, ההחלטה נבעה בעיקר מהגורמים הבאים: 1. בעוד פחות משבוע יתקיימו הבחירות בארה"ב, קיים קושי לבצע שינויים משמעותיים בעת זו; 2. השוק לא העניק הסתברות גבוהה לריסון מוניטרי אמש; 3. שוקי המניות נמצאים בתקופה פחות טובה בימים האחרונים; 4. ב-Fed נוטים לשנות את הריבית לאחר פרסום התחזית הרבעונית של הבנק מרכזי לנתוני הצמיחה. אלו יפורסמו במקביל להכרזת הריבית הבאה, בדצמבר.

מעניין במיוחד היה לראות כי הפעם רק שני חברים בוועדה תמכו בהעלאת הריבית. גם אריק רוזנגרן שינה את דעתו (אולי הסיבה היא טקטית – לא ניתן לדעת). חשוב לציין כי שלושת חברים הוועדה המוזכרים, עומדים בפני הצבעה אחרונה (ב-14/12) הואיל ובשנת 2017 הם יוחלפו על ידי ראשי שלוחות Fed אחרים, במסגרת סבב השלוחות השנתי.

 ההסתברות שהשוק מעניק להעלאת ריבית בדצמבר עומדת על 67% זו להערכתנו גבוהה מאוד ותאפשר לבנק המרכזי לבצע מהלך במינימום תנודתיות. לפיכך, בהנחה שלא תחול התדרדרות קשה של האינדיקטורים הכלכליים (דבר שאינו צפוי), להערכתנו תוכל הוועדה המוניטרית של  ה-Fed להעלות את הריבית בסביבה נוחה באמצע דצמבר.

תגובת השווקים:

אגרת החוב ל-10 שנים של ממשלת ארה"ב רשמה רווחי הון לפני ההודעה והפסדי הון קלים בעקבותיה. היא חתמה את יום המסחר בתשואה לפדיון של 1.799%; שוק המניות האמריקאי    (S&P 500) נסחר בירידות שערים ותיקן מעט לאחר ההודעה. בסיכום יום המסחר ירד המדד  ב-0.65%; בעקבות ההודעה הדולר התחזק כנגד האירו לכדי 1.11 דולרים לאירו, לאחר מכן התחדשה היחלשותו. הזהב הגיב להודעה בעליות שערים זניחות, אך לאחר מכן עבר לטריטוריה שלילית וחתם את יום המסחר בירידה של 0.4%.

תגובות
הכותבים/המסוקרים הינם עובדי/מועסקים ע"י אלומות בית השקעות. אלומות בית השקעות, ו/או חברות בת ו/או גופים קשורים ו/או הכותבים/המסוקרים עשויים למכור ו/או לקנות ו/או להחזיק בניירות ערך ו/או הנכסים הפיננסיים הנזכרים במצ"ב, לרבות באמצעות נכסים ובמכשירים פיננסים שונים וכיו"ב. אין לראות באמור בהודעותיו של הכותבים/המסוקרים הנ"ל משום הצעה ו/או המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא לרכישה ו/או מכירה ו/או החזקה של ניירות ערך ו/או נכס פיננסי המתוארים בהן או בכלל, ו/או של ניירות ערך ו/או נכסים פיננסים אחרים כלשהם ו/או המלצה להשקעה באפיקים ספציפיים ו/או כללים כלשהם. יובהר כי, תיתכן זיקה בין הכותב לבין נכסים ו/או מכשירים פיננסים. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד ובשום אופן אינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, וכל העושה שימוש בו, עושה זאת על דעת עצמו ועל אחריותו בלבד.

דף הבית
תחומי פעילות

תיקי השקעותקרנות נאמנותניהול עושר משפחתישירותי איתותיםאלומות הון-ליין

אודות

אודות אלומותחברי הנהלהגילוי נאותתנאי שימוש (רשימת תפוצה)

זירת תוכן

בלוגיםאלומות בתקשורת

צור קשר

צור קשרדרושיםפניות הציבורתיקי השקעות

נעים להכיר - הצוותיתרונות ניהול תיק באלומותהמוצרים שלנופילוסופיית השקעות ניהול תיקים בפיקוח הלכתי

קרנות נאמנות

נעים להכיר - הצוותקרנות נאמנות

ניהול עושר משפחתי

אודות ניהול עושר משפחתימה כולל השירותשלבי העבודההיתרונות הגדולים שלנו:

המומחים של אלומות סוקרים ומנתחים עבורכם את שוק ההון
הירשמו עכשיו!


טבלת הסבר פרופילי חשיפה
שיעור השקעה מרביחשיפה למניותחשיפה למט"ח
0%00
עד 10%1A
עד 30%2B
עד 50%3C
עד 120%4D
עד 200%5E
מעל 200%6F

(!) - הוספת סימן קריאה משמעה כי הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה. אג"ח שאינה מדורגת בדירוג השקעה : אג"ח קונצרנית ו/או אג"ח שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינה מדורגת או שהיא מדורגת בדירוג נמוך מ- (BBB-) או מדירוג מקביל לו".