סקירה שבועית


כלכלני אלומות  |  25.10.2016 / 14:31:33

בשורה התחתונה - מאקרו שבועי                                

עיקרי הדברים:    

ארה"ב: הנתונים האחרונים לפעילות הריאלית בשוק הדיור מצביעים על התמתנות מסוימת. לראיה, התחלות הבנייה במשק האמריקאי ירדו בחודש ספטמבר ב-9% מרמתן באוגוסט והן נמוכות ב-12% מאלה שהיו בספטמבר לפני שנה. יחד עם זאת, בעוד שבבנייה של יחידת דיור אחת נרשמה עלייה של 8% בחודש האחרון בבנייה הרוויה חלה ירידה של 39%! כלומר, ישנם ביקושים אחרים לסגמנטים השונים..          

סין: הכלכלה הסינית צמחה ב-4 הרבעים האחרונים, עד הרבע השלישי, בשיעור של 6.7% שהוא יעד הממשלתי לשנת 2016. אמנם, קצב הצמיחה עומד בתלם אך רכיבי הצמיחה משתנים והיצוא אינו קטר הצמיחה של המשק הסיני הנשען על צריכה פרטית, השקעות ואשראי אשר ממן את השניים. האשראי במשק צמח בשנה האחרונה בשיעור העולה על הצמיחה הנומינלית ומכך משתמע כי רמת הסיכון של הכלכלה הסינית נמצאת בעלייה.

ישראל: השקל הישראלי שומר בשנים האחרונות על חוזקה כנגד הדולר האמריקאי וגם כנגד סל המטבעות על רקע גורמים שונים, כאשר בראשם עומדות ההשקעות הריאליות של זרים במשק. אלו מתאפיינות בעודף של כ-4 מיליארד דולר מדי שנה. להערכתנו זרם ההשקעות הריאליות צפוי להיוותר איתן גם בשנים הקרובות ובכך להשפיע על מגמות המסחר בשוק המט"ח המקומי.   

מאקרו ואג"ח עולמי:

  • ארה"ב: שוק הדיור מתעתע... התחלות הבנייה במשק האמריקאי ירדו בחודש ספטמבר ב-9% מרמתן באוגוסט והן נמוכות ב-12% מאלה שהיו בספטמבר לפני שנה. להערכתנו, התפתחות זו לאו דווקא מעידה על הידרדרות מחודשת של שוק הדיור. נתונים אלו מבוססים הן על בתים פרטיים וגם על בנייה רוויה. הירידה בהתחלות הבנייה הייתה שייכת באופן חד משמעי רק לבניה הרוויה (5 יחידות ומעלה ליחידת שטח). כך בעוד שבבנייה של יחידת דיור אחת נרשמה עלייה של 8% בחודש האחרון בבנייה הרוויה חלה ירידה של 39%! אמנם, ייתכן כי הנפילה הזו היא אירוע חד פעמי המושפע מהתנהלות עסקית של חברות הבנייה ולראיה, בחודשים האחרונים נרשמה עלייה משמעותית בהתחלות הבניה של בנייה רוויה, כך שייתכן כי אירוע זה הוא תיקון. יתר על כן, כפי הנראה הביקוש לבתים פרטיים נמשך ומצביע על ביקוש נרחב לסגמנט זה.  
  • גוש האירו: הכלכלה האירופית מתקשה כבר תקופה ארוכה להתמודד עם משבר החובות או עם ה-Brexit ולרוב החדשות היו רעות. לאחרונה פורסמה דווקא חדשה חיובית ולפיה סוכנות הדירוג S&P שינתה את אופק הדירוג של צרפת מ-'AA' עם אופק שלילי ל 'AA' עם אופק יציב, לאחר כמעט שנתיים. לדעת סוכנות הדירוג, המהלכים שעשתה לאחרונה הממשלה הצרפתית בכל האמור לשוק העבודה וגם למדיניות המס אשר להם תהיה השפעה של שיעור התעסוקה, הצמיחה ומידת התחרותיות, הם אשר הובילו למהלך. אלה הם בהחלט חדשות טובות לצרפת וגם לכלכלה הגוש הואיל וצרפת היא המדינה השנייה בגודלה הכלכלי בגוש. חדשות אלו הם גם טובות לנשיא הולנד, כאשר צרפת עומדת בפני בחירות לנשיאות בעוד פחות מ-6 חודשים והנשיא רשאי להתמודד על כהונה שנייה.      
  • סין: המשק הסיני צמח בשנה שהסתיימה ברבע השלישי של השנה ב-6.7%, שהוא בדיוק יעד הממשלה לשנה כולה. עם זאת, התמונה הפנימית לא מלבבת. על רקע חולשת המסחר הבינלאומי, הצמיחה בסין הושפעה בכלל מנטילת הלוואות ובפרט מאשראי לסקטור הנדל"ן. סך האשראי במשק הסיני צמח בשנה האחרונה בשיעור שהוא גבוה מצמיחת התוצר הנומינלי. כלומר, במשק הסיני קיימת אינפלציה של החוב ולדבר משמעות אדירה על רמת הסיכון של המדינה. אין ספק כי זו דרך לא מוצלחת במיוחד להשיג את יעד הצמיחה. על רקע ההתאוששות של שוק הדיור יותר מ-20 רשויות מקומיות ברחבי סין הציגו לאחרונה צעדים לשם קירור הפעילות וצינון המחירים. עם זאת, כפי הנראה הצעדים הם טיפה בים. כלומר, המשק הסיני מתאפיין בתקופה של שינוי מבני שבה קטרי הצמיחה משתנים - מפעילות בינלאומית - יצוא - לכדי פעילות מקומית. נציין שני קטרי צמיחה נוספים בשנה האחרונה והם המכירות הקמעוניות וההשקעות, אשר התרחבו בשנה האחרונה ב-10.7% וב-8.2%, בהתאמה, עד ספטמבר. חולשה, יחסית, ניכרת בייצור התעשייתי אשר התרחב בשנה האחרונה ב-6.1% בלבד, לעומת קצב של 10% ואף יותר מכך בשנת 2013.

 

מאקרו ואג"ח מקומי:

מראשית 2010 מידת האטרקטיביות העולמית של השקל נפגמה. אמנם הוא שמר על ערכו הנומינלי לעומת הדולר האמריקאי, אך בה בעת, מספר רב של מטבעות דווקא רשמו פיחות כנגדו.

אין ספק כי מטבע "חזק" מצביע על כך שהסנטימנט ביחס למדינה הוא טוב, אבל סנטימנט זה עלול להביא לתוצאה הפוכה מהרצוי והוא לפגום בצמיחה. הסנטימנט החיובי ביחס למשק נבע ממספר גורמים ובהם:

  1. סביבה פיסקלית אחראית - לעומת משקים מפותחים בעולם אשר סבלו מאז 2008 מעלייה בחוב הציבורי וגם מאבדן השליטה הפיסקלית השוטפת, במשק הישראלי נרשמה שמירה על הכללים הפיסקליים במרבית הזמן, תוך הפחתה בשיעור החוב הציבורי ביחס לתוצר.
  2. משק לא ממונף לעומת העולם - בעוד שמשקים רבים היו שרויים במערבולת הנדל"ן האמריקאי ונכנסו למיתון בעקבות זאת, המשק הישראלי לא היה שותף לחגיגה, להוציא מספר מועט של חריגים. התוצאה של הדבר הייתה משק שנפגע בצורה נמוכה ביחס למשקים המפותחים בעולם ואף רושם קצבי צמיחה גבוהים לעומת המשקים המקבילים בעולם גם במרחק של שנים מאירוע משבר ה-Subprime.
  3. גילויי הגז - משמעותם היא עלייה במידת חוסנו של המשק וירידה ורגישותו לזעזועים פנימיים ובמיוחד לחיצוניים. נזכיר כי ממאי 2013 החל בנק ישראל לרכוש דולרים על מנת לקזז את השפעת הפקת הגז על שער החליפין. היקף הרכישות עמד על כ-300 מיליון דולר מדי חודש. נזכיר כי לפני מספר חודשים דובר על אפשרות למכירת גז ממאגר לוויתן לטורקיה ובראשית ספטמבר נחתמה עסקת יצוא גז לירדן בהיקף של 15 מיליארד דולר.
  4. השקעות ריאליות של זרים במשק  - היתרון הטכנולוגי המרכזי של ישראל הנובע משלל גורמים כגון רמת השכלה גבוהה בתחם הטכנולוגי, צרכים בטחונים ויצירות מחשבתית.

אלו, כאמור, הביאו לידי זרם השקעה רציף למדי של השקעות ריאליות במשק. זרם זה שהינו כ-9 מיליארד דולר בממוצע לשנה, גבוה בכ-4 מיליארד דולר מזרם ההשקעות הריאליות של הישראלים בחול. חשוב לציין, כי כנגד זרם ההשקעות הישירות לעתים ניצב זרם ההשקעות הפיננסיות. עם זאת, ההשקעות הפיננסיות הן תנודתיות ומושפעות מסנטימנט המשקיעים בשווקים, ההשקעות הריאליות הן יציבות יותר.

אי לכך, להערכתנו זרמי ההון ובמיוחד ההשקעות הריאליות צפויות להוות הגורם המרכזי אשר יקבע את מגמת המסחר בשער החליפין של השקל וכפי הנראה לכדי התחזקות של השקל כנגד הדולר.  

 

תגובות
הכותבים/המסוקרים הינם עובדי/מועסקים ע"י אלומות בית השקעות. אלומות בית השקעות, ו/או חברות בת ו/או גופים קשורים ו/או הכותבים/המסוקרים עשויים למכור ו/או לקנות ו/או להחזיק בניירות ערך ו/או הנכסים הפיננסיים הנזכרים במצ"ב, לרבות באמצעות נכסים ובמכשירים פיננסים שונים וכיו"ב. אין לראות באמור בהודעותיו של הכותבים/המסוקרים הנ"ל משום הצעה ו/או המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא לרכישה ו/או מכירה ו/או החזקה של ניירות ערך ו/או נכס פיננסי המתוארים בהן או בכלל, ו/או של ניירות ערך ו/או נכסים פיננסים אחרים כלשהם ו/או המלצה להשקעה באפיקים ספציפיים ו/או כללים כלשהם. יובהר כי, תיתכן זיקה בין הכותב לבין נכסים ו/או מכשירים פיננסים. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד ובשום אופן אינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, וכל העושה שימוש בו, עושה זאת על דעת עצמו ועל אחריותו בלבד.

דף הבית
תחומי פעילות

תיקי השקעותקרנות נאמנותניהול עושר משפחתישירותי איתותיםאלומות הון-ליין

אודות

אודות אלומותחברי הנהלהגילוי נאותתנאי שימוש (רשימת תפוצה)

זירת תוכן

בלוגיםאלומות בתקשורת

צור קשר

צור קשרדרושיםפניות הציבורתיקי השקעות

נעים להכיר - הצוותיתרונות ניהול תיק באלומותהמוצרים שלנופילוסופיית השקעות ניהול תיקים בפיקוח הלכתי

קרנות נאמנות

נעים להכיר - הצוותקרנות נאמנות

ניהול עושר משפחתי

אודות ניהול עושר משפחתימה כולל השירותשלבי העבודההיתרונות הגדולים שלנו:

המומחים של אלומות סוקרים ומנתחים עבורכם את שוק ההון
הירשמו עכשיו!


טבלת הסבר פרופילי חשיפה
שיעור השקעה מרביחשיפה למניותחשיפה למט"ח
0%00
עד 10%1A
עד 30%2B
עד 50%3C
עד 120%4D
עד 200%5E
מעל 200%6F

(!) - הוספת סימן קריאה משמעה כי הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה. אג"ח שאינה מדורגת בדירוג השקעה : אג"ח קונצרנית ו/או אג"ח שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינה מדורגת או שהיא מדורגת בדירוג נמוך מ- (BBB-) או מדירוג מקביל לו".