סקירה שבועית


כלכלני אלומות  |  25.09.2016 / 11:18:29
בשורה התחתונה - מאקרו שבועי                                       
עיקרי הדברים:    
 •  ארה"ב: חברי ה-Fed בוחרים, שוב, לתמוך בשווקים ולהפחית מאי הודאות ולכן מותירים השבוע את הריבית ללא שינוי. עם זאת, במנוגד לעבר, אשר היה לכל היותר תומך בודד בהעלאת ריבית, הפעם כבר 3 חברים תמכו בשלב נוסף של ריסון מוניטרי. הדבר ממחיש את הדעות השונות בבנק המרכזי האמריקאי. ככל הנראה הריבית לא תשונה בראשית נובמבר (ב-2 לחודש), במיוחד ש-6 ימים לאחר מכן תתקיימנה הבחירות בארה"ב. עם זאת, הסבירות להעלאת ריבית בדצמבר נותרת גבוהה (אם כי להערכתנו נמוכה מ-50%). 
 •  יפן: לעומת ארה"ב דווקא האירוע המוניטרי של השבוע הגיע מיפן שבה הודה הנגיד היפני, אמנם בדרך שלו, כי הריבית השלילית היא צרה, במיוחד לבנקים היפנים. וכך, הודיע הנגיד כי הוא מתכוון לשלוט על 2 קצוות העקום הממשלתי היפני. הבנק צפוי לנהל את העקום בצורה אשר תביא את האיגרת ל-10 שנים להיסחר בסביבות תשואה לפדיון של אפס (0%). האיגרת ל-10 שנים נסחרה בסוף השבוע בתשואה לפדיון של 0.05%- (שלילית).         
מאקרו ואג"ח עולמי:
 • ארה"ב: חברי הועדה המוניטרית של ה-Fed הותירו בשבוע שחלף את הריבית ללא שינוי. היו התלבטויות רבות באם יחול שינוי בריבית הואיל ומספר בעלי זכות הצבעה אמרו באופן גלוי בשבועות האחרונים כי הגיע הזמן לעשות זאת. לבסוף הריבית לא שונתה אך, נרשמה עלייה משמעותית במספר התומכים בהעלאתה. כך, 3 מתוך 10 חברי ה-Fed תמכו בריסון מוניטרי. כזכור, אנו הערכנו כי הריבית תיוותר ללא שינוי, במיוחד על רקע העובדה כי בשבועות האחרונים נרשמה היחלשות של האינדיקטורים השוטפים במשק האמריקאי. עדות מסוימת לחולשה הנגלית ניתן לראות בפרסום התחזיות הכלכליות של ה-Fed. ממנו עלה, כי בבנק צופים כעת לצמיחה של 1.8% השנה (2016) שהיא נמוכה ב-0.2% מאשר העריכו בחודש יוני. בנוסף, הם מעריכים כי הירידה בשיעור האבטלה תבלם לעומת צפי לשיפור נוסף ביוני. באשר לאינפלציה, הם מעריכים כי יידרש עוד זמן עד שזו תגיע ליעד. כלומר, די ברור מדוע הריבית נותרת ללא שינוי, שהרי בלתי אפשרי לבצע ריסון מוניטרי כאשר כלכלני הבנק מפחיתים מתחזיות הצמיחה. 
  יתר על כן, חברי הועדה הפכו פסימיים יותר בכל האמור לריסון המוניטרי בעתיד. רק 4 חברים מאמינים כי עד סוף השנה תחול עלייה של הריבית. ביוני 11 (מתוך 17) העריכו כי תהיה לפחות העלאת ריבית בודדת, עד סוף השנה. 
  נציין כי במהלך השבוע נרשמו רווחי הון בקרב האג"ח של ממשלת ארה"ב כאשר האיגרת ל-10 שנים נסחרה בתשואה לפדיון של 1.62%, לעומת 1.69% לפני שבוע. 
 • יפן:  לעומת הכרזת הריבית המשמימה של ה-Fed דווקא ה"סיפור" של השבוע הגיע מיפן שבה הנגיד, קורודה, הודיע על פנייה של 180 מעלות במדיניות המוניטרית. למעשה, הנגיד שהוריד את הריבית הרשמית בסוף ינואר ב-20 נ"ב ל 0.1% גרם לכך שחלק ניכר של העקום הממשלתי (עד 10 שנים) נכנס לטריטוריה שלילית. האג"ח ל-10 שנים נסחרה בתשואה לפדיון של 0.3% ואף נמוך מכך בתקופה האחרונה. המצב היה בלתי אפשרי למערכת הבנקאות במדינה אשר חייבת קיומו של מרווח פיננסי איתן. ביום ד' האחרון, הנגיד לא שינה את הריבית הקצרה אך הודיע כי הבנק מתכוון לנהל את האיגרת הממשלתית ל-10 שנים כך שתיסחר בסביבות תשואה לפדיון של 0%. משמעות המהלך היא ריסון מוניטרי, תוך ניסיון לאחוז את המקל משני קצותיו ולנהל הן את הריבית הקצרה והן את הארוכה. השוק קיבל את האירוע במחיאות כף.  
 •  גוש האירו: דיווח ראשוני של מדד ה-PMI לתחום התעשייה של חברת Markit מצביע על עלייה מרמה של 51.7 נק' ל 52.6 נק'. באופן מעודד נרשמה הפתעה חיובית בצרפת שבה נרשמה התאוששות במדד מרמה של 48.3 נק' ל 49.5 נק'. אמנם, עדיין מדובר בהתכווצות, אך היא צנועה למדי. גם בגרמניה נרשמה התאוששות מ-53.6 נק' ל 54.3 נק'. נציין, כי דיווח דומה לארה"ב הצביע דווקא על ירידה מ-52 נק' ל 51.4 נק'.
  דווקא נתון ה-PMI לענף השירותים בגוש האירו הפתיע לרעה כאשר היא ירד מ-52.8 נק' ל 52.1 נק'. בכך הוא גרר עמו את מדד ה-PMI המצרפי (Composite) אשר למעשה נחלש לרמה הנמוכה ביותר זה שנתיים. 
  מאקרו ואג"ח מקומי:
 • המשק מפתיע לחיוב!! במחצית הראשונה של השנה צמח המשק בשיעור חד של 3%, כאשר הוא מושפע במידה רבה מהתגברות של ההשקעה הגולמית (13.2%) ומההוצאה לצריכה פרטית (7.2%). התרחבות זו של המשק מגיעה לאחר עלייה של 2% בלבד במחצית הקודמת ושל 2.7% במחצית הראשונה של שנת 2015.
הפעילות המשקית ברבע השני הייתה מרשימה במיוחד ובו עלה התוצר ב-4.0%, לאחר התרחבות של 2.1% ברבעון הראשון ו-3.6% ברבעון האחרון של  שנת 2015. ההתפתחות החיובית בתוצר ברבע השני שיקפת נסיקה בהוצאה לצריכה פרטית (10.0%), בהוצאה לצריכה ציבורית (8.6%), בהשקעות בנכסים קבועים (5.1%) ומעל לכל ביצוא הסחורות והשירותים למעט חברות הזנק ויהלומים (10.9%).
אין ספק כי נתונים אלו מעודדים, במיוחד בכל האמור ליצוא. עם זאת, חשוב לזכור כי הדיווח מוצג במונחים שנתיים אשר "מנפח" כל נתון. יתר על כן, על רקע מגמות הסחר בעולם, לא ניתן לצפות כי היצוא ימשיך במגמה זו גם הרבעים הבאים, למעשה כבר נתונים לאוגוסט מצביעים על חולשה. באשר לצריכה הפרטית, אין ספק כי היא "הקטר" המשקי ולמעשה המשק הופך להיות תלוי בביקושים המקומיים בצורה הולכת וגוברת. 
אנו מעריכים כי המשק ימשיך להתרחב בקצב רבעוני של 2% עד 2.5% במחצית השנייה של השנה ולפיכך הצמיחה השנה תגיע ל 2.8%.
 •  המדד המשולב עלה בחודש ספטמבר ב-0.17%, בדומה לקצב שאפיין אותו מתחילת השנה. שיעור המשרות הפנויות, שהמשיך לעלות באוגוסט, עליית הפדיון בענף המסחר ביולי ועלייה בהתחלות הבנייה ברביע השני, תרמו לעלייתו של המדד המשולב. מנגד, המדד הושפע לרעה מירידה ביצוא הסחורות ומירידה ביבוא הסחורות באוגוסט וכן מירידות במדד הייצור התעשייתי ובמדד הפדיון של השירותים ביולי. 
 •  האג"ח הממשלתית השקלית ל-10 שנים (1026) נסחרה בסוף השבוע בתשואה לפדיון של 1.74%, הנמוכה ב-5 נ"ב מאשר הייתה בה לפני שבוע. כפי הנראה האירועים שנרשמו בשווקים הפיננסים אשר גרמו לרווחי הון באיגרות החוב הממשלתיות המרכזיות בעולם ובראשם החלטת ריבית ה-Fed, הביאו למהלך דומה גם כאן. 
 הואיל ואנו לא רואים כי בנק ישראל ישנה בטווח הקצר את הריבית והסביבה הפיסקלית במשק נותרת איתנה למדי, אשר קיים יתרון לאיגרות שבמח"מ בינוני וארוך. יתר על כן, על רקע הערכותינו לסביבת האינפלציה, בטווחים הבינוניים ומעלה ישנה עדיפות לאיגרות השקליות, על פני הצמודות.  

תגובות
הכותבים/המסוקרים הינם עובדי/מועסקים ע"י אלומות בית השקעות. אלומות בית השקעות, ו/או חברות בת ו/או גופים קשורים ו/או הכותבים/המסוקרים עשויים למכור ו/או לקנות ו/או להחזיק בניירות ערך ו/או הנכסים הפיננסיים הנזכרים במצ"ב, לרבות באמצעות נכסים ובמכשירים פיננסים שונים וכיו"ב. אין לראות באמור בהודעותיו של הכותבים/המסוקרים הנ"ל משום הצעה ו/או המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא לרכישה ו/או מכירה ו/או החזקה של ניירות ערך ו/או נכס פיננסי המתוארים בהן או בכלל, ו/או של ניירות ערך ו/או נכסים פיננסים אחרים כלשהם ו/או המלצה להשקעה באפיקים ספציפיים ו/או כללים כלשהם. יובהר כי, תיתכן זיקה בין הכותב לבין נכסים ו/או מכשירים פיננסים. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד ובשום אופן אינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, וכל העושה שימוש בו, עושה זאת על דעת עצמו ועל אחריותו בלבד.

דף הבית
תחומי פעילות

תיקי השקעותקרנות נאמנותניהול עושר משפחתישירותי איתותיםאלומות הון-ליין

אודות

אודות אלומותחברי הנהלהגילוי נאותתנאי שימוש (רשימת תפוצה)

זירת תוכן

בלוגיםאלומות בתקשורת

צור קשר

צור קשרדרושיםפניות הציבורתיקי השקעות

נעים להכיר - הצוותיתרונות ניהול תיק באלומותהמוצרים שלנופילוסופיית השקעות ניהול תיקים בפיקוח הלכתי

קרנות נאמנות

נעים להכיר - הצוותקרנות נאמנות

ניהול עושר משפחתי

אודות ניהול עושר משפחתימה כולל השירותשלבי העבודההיתרונות הגדולים שלנו:

המומחים של אלומות סוקרים ומנתחים עבורכם את שוק ההון
הירשמו עכשיו!


טבלת הסבר פרופילי חשיפה
שיעור השקעה מרביחשיפה למניותחשיפה למט"ח
0%00
עד 10%1A
עד 30%2B
עד 50%3C
עד 120%4D
עד 200%5E
מעל 200%6F

(!) - הוספת סימן קריאה משמעה כי הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה. אג"ח שאינה מדורגת בדירוג השקעה : אג"ח קונצרנית ו/או אג"ח שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינה מדורגת או שהיא מדורגת בדירוג נמוך מ- (BBB-) או מדירוג מקביל לו".