סקירה שבועית


כלכלני אלומות  |  18.09.2016 / 10:37:14
בשורה התחתונה - מאקרו שבועי                                                           
 עיקרי הדברים:    
 •  ארה"ב: ביום ד' צפויה הועדה המוניטרית של ה-Fed להודיע על גובה הריבית. השוק מעניק הסתברות של 13% בלבד להעלאת ריבית השבוע. יתר על כן, לאור אינדיקטורים חלשים שפורסמו לאחרונה כגון, המכירות הקמעוניות והייצור התעשייתי (שניהם לחודש אוגוסט) פחתה ב 50% (מ-60%) ההסתברות כי הריבית תועלה בחודש דצמבר. 
 • שוק האג"ח הממשלתי שמר על יציבות יחסית בשבוע שחלף כאשר האיגרת ל-10 שנים נסחרה בסופו בתשואה לפדיון של 1.69%, הגבוהה ב-2 נ"ב מאשר בסוף השבוע הקודם.
 • בריטניה: האינדיקטורים למשק הבריטי מפתיעים לחיוב ההוצאה הפרטית ירדה קלות בלבד בחודש אוגוסט וזו מפריחה רבות מן החשש שנוצר לאחר ההצבעה על היציאה מהשוק האירופי המשותף. יתר על כן, בבנק המרכזי הוחלט השבוע להותיר את הריבית ללא שינוי, אך הושאר פתח להתרה נוספת, לקראת סוף השנה.        
   ישראל: מדד המחירים לצרכן פחת בחודש אוגוסט ב-0.3%, בעיקר עקב הוזלה במחירי הפירות והתייקרות צנועה של הירקות. חרף המדד הנמוך, אין להערכתנו שינוי במגמת האינפלציה במשק אשר הולכת ומתבססת בטריטוריה החיובית. עם זאת, בוודאי שהשנה וכפי הנראה גם בשנה הבאה לא יצליח בנק ישראל לעמוד ביעד האינפלציה.        
  מאקרו ואג"ח עולמי:
 • ארה"ב: השבוע תינתן החלטת הריבית של ה-Fed. בתקופה האחרונה נשמעו קולות רבים של חברי ה-Fed על כך שיש צורך להעלות את הריבית. עם זאת, נראה כי על סמך האינדיקטורים שפורסמו בשבוע האחרון יהיה קשה להעלות את הריבית, ולראיה:   
 • המכירות הקמעוניות ירדו בחודש אוגוסט ב-0.3% (בניכוי ההוצאה על בנזין וכלי רכב נרשמה ירידה של 0.1%). זה כבר החודש השני שבו המכירות הקמעוניות מאכזבות. בחודש שעבר דווח על יציבות במכירות בחודש יולי ואלו עודכנו בדיווח של אוגוסט ב עלייה של 0.1%. באופן כללי, הדיווח הוא חלש מאוד וזו ההתכווצות הראשונה של המכירות הקמעוניות, מאז חודש מארס.  ב-12 החודשים האחרונים עלו המכירות הקמעוניות ב-1.9% בלבד שהוא אפילו נמוך מאשר נרשם בגוש האירו (2.9%). כידוע, ההוצאה הקמעונית הייתה המנוע לפעילות הכלכלית בארה"ב, כעת אם תתפתח חולשה בקרב משקי הבית זו תעיב על הצמיחה המשקית ועל יכולת הניהול המוניטרית של הבנק המרכזי.  
 • היצור התעשייתי ירד בחודש אוגוסט ב-0.4%. החולשה באה לידי ביטוי במיוחד בכל האמור למוצרים מוגמרים, מכונות, טקסטיל ו-Utilities. דווקא הפדיון של ענפי הכרייה רשם עליה של 1.0%. זהו החודש הרביעי שנרשמת בו התרחבות, עם זאת, עדיין הוא ניצב ברמה הנמוכה          בכ-9.3% מאשר היה לפני שנה, עקב המשבר בענפי הסחורות. 
 • אולי האינדיקטור המרכזי התומך בהעלאת הריבית הוא האינפלציה. מדד המחירים לצרכן עלה בחודש אוגוסט ב-0.2%, לעומת צפי לעלייה של 0.1%. זאת, על רקע התייקרות של שכר הדירה ושירותי הבריאות. ב-12 החודשים האחרונים עלה המדד ב-1.1%, בהמשך להתייקרות של 0.8% ביולי. אינפלציית הליבה עלתה במשק ב-2.3% ומצביעה על כך שהאינפלציה קרובה ליעד הבנק. 
 •  בריטניה:  המכירות הקמעוניות בבריטניה ירדו בחודש אוגוסט בשיעור של 0.2% שהינו צנוע מאוד לעומת ההערכה והחשש הכללי מה-Brexit. יתר על כן, נתוני יולי עודכנו כלפי מעלה מ-1.4% ל-1.9%, שהיא העלייה החודשית הגבוהה ביותר ב-14 השנים האחרונות. נציין, כי ב-12 החודשים האחרונים נרשמה עלייה יפה מאוד של 6.2% בהוצאה הקמעונית במשק הבריטי. 
  יתר על כן, הבנק המרכזי הבריטי הודיע על הותרת הריבית ללא שינוי, ברמה של 0.25%. ההחלטה התקבלה בפה אחד. יתר על כן, חברי הועדה אשררו את המשך רכישות האג"ח הקונצרני (ללא פיננסים) בהיקף של 10 מיליארד ליש"ט ו-60 מיליארד ליש"ט של אג"ח ממשלתי. לאור האינדיקטורים האחרונים למשק הבריטי, כעת מעריכים בבנק המרכזי כי החולשה במחצית השנייה של השנה תהייה פחותה מאשר ציפוי מלכתחילה. עם זאת, עדיין מרבית חברי הועדה מעריכים כי ריבית הבנק תרד פעם נוספת בכדי לתמוך בפעילות הכלכלית.
 •  יפן: המשקיעים ממתינים השבוע להכרזת הריבית בארה"ב. אבל, אולי ה"סיפור" הגדול דווקא יגיע מיפן. בדומה לארה"ב, ביום ד' (21/9) צפוי הבנק המרכזי להודיע על המדיניות המוניטרית. כזכור, המדיניות בה נקט הבנק לא נשאה פרי (בעיקר הין התחזק) וייתכן כי תחול הפחתת ריבית נוספת. 
  מאקרו ואג"ח מקומי:
 • מדד המחירים לצרכן ירד בחודש אוגוסט 2016 בשיעור של 0.3%. ההפתעה הגיעה בעיקר מהוזלה במחירי הפירות ומהתייקרות צנועה במחירי הירקות, במנוגד להתייקרות עונתית שמאפיינת את חודשי אוגוסט. עם זאת, רק 3, מתוך 10 הקבוצות הכלולות במדד המחירים רשמו הוזלת מחירים. כלומר, המדד לא מצביע על תפנית של האינפלציה במשק.
 • מדד המחירים לצרכן צפוי להיוותר ספטמבר ללא שינוי ולעלות ובין 0.5% עד 1% ב-12 החודשים הבאים. להערכתנו, האינפלציה במשק ממשיכה להתבסס בטריטוריה החיובית אך, זו תיוותר מתחת ליעד עוד תקופה ארוכה.
 •  הפעילות הריאלית בענף הנדל"ן למגורים במשק: 
  התחלות בנייה – במחצית הראשונה של 2016 הוחל בבנייתן של כ-24,090 דירות חדשות במשק. מספר הדירות שהוחל בבנייתן בתקופה זו היה נמוך ב-6.9% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד, אם כי חלה ירידה של 2.1% בלבד בניכוי עונתיות. באשר למבנה הדירות שבבניין הוחל נציין כי כ-26% דירות נבנות בבניינים בני 2-1 דירות (בתים בודדים ובתים דו-משפחתיים), וכ-24% מהן נבנה בבניינים גבוהים, בני 10 קומות ויותר. 
נציין כי, בשנת 2015 עמדו התחלות הבנייה על כ-50.4 דירות, המספר הגבוה ביותר שנרשם שמאז שנת 1997, בה הוחל בנייתן של כ-53.7 אלף דירות ולכן, גם אם השנה תסתיים עם      כ-48,000 התחלות בנייה עדיין תהיה זו כמות נאה מעבר לביקוש הריאלי של המשק, העומד להערכתנו על כ-40,000 התחלות בנייה.
גמר בנייה – במחצית הראשונה של 2016 הסתיימה בנייתן של כ-19,880 דירות, 11.5% פחות מאשר בתקופה המקבילה אשתקד. על פי נתוני המגמה, הרבע השני של שנת 2016 היה הרבע החמישי ברציפות, בו נרשמה ירידה במספר הדירות שהסתיימה בנייתן. אולם, אם נתחשב בכך שקיים פער של כשנתיים בין מועד התחלת הבנייה למועד הסיום, אזי אנו לקראת תפנית חיובית וכמות גמר הבנייה צפויה לעלות משמעותית בשנתיים הקרובות.  
 • מדד מנהלי הרכש של בנק הפועלים רשם באוגוסט עלייה חדה מאוד של 6.9 נק' והגיע ב 57.0 נק'. למעשה, זו הרמה הגבוהה ביותר של המדד מאז שלהי 2010. התפתחות חיובית במיוחד נרשמה בפעילות התעשייתית ובפרט בהזמנות לייצוא. שעלו ב-19.3 נק' ולראשונה זה שנה וחצי עברו להתרחבות. יתר על כן, גם בהזמנות לשוק המקומי נרשמו התפתחויות חיוביות. 
 •  מאזן התשלומים המשק ממשיך להיות חיובי ומצביע על פוטנציאל ברור להתחזקות השקל כנגד הדולר. כך, העודף בחשבון השוטף הסתכם ברבע השני ב-2.7 מיליארד דולר, לאחר 2.9 מיליארד דולר ברבע הראשון. נציין, כי מאזן הסחורות והשירותים הסתכם בעודף של 1.5 מיליארד דולר, הנמוך 2.0 מיליארד דולר שנרשם ברבעון הקודם. יתר על כן, גם הישראלים צמצמו את ההשקעות בחו"ל וגם הזרים השקיעו פחות במשק, ברבע הנדון.

תגובות
הכותבים/המסוקרים הינם עובדי/מועסקים ע"י אלומות בית השקעות. אלומות בית השקעות, ו/או חברות בת ו/או גופים קשורים ו/או הכותבים/המסוקרים עשויים למכור ו/או לקנות ו/או להחזיק בניירות ערך ו/או הנכסים הפיננסיים הנזכרים במצ"ב, לרבות באמצעות נכסים ובמכשירים פיננסים שונים וכיו"ב. אין לראות באמור בהודעותיו של הכותבים/המסוקרים הנ"ל משום הצעה ו/או המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא לרכישה ו/או מכירה ו/או החזקה של ניירות ערך ו/או נכס פיננסי המתוארים בהן או בכלל, ו/או של ניירות ערך ו/או נכסים פיננסים אחרים כלשהם ו/או המלצה להשקעה באפיקים ספציפיים ו/או כללים כלשהם. יובהר כי, תיתכן זיקה בין הכותב לבין נכסים ו/או מכשירים פיננסים. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד ובשום אופן אינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, וכל העושה שימוש בו, עושה זאת על דעת עצמו ועל אחריותו בלבד.

דף הבית
תחומי פעילות

תיקי השקעותקרנות נאמנותניהול עושר משפחתישירותי איתותיםאלומות הון-ליין

אודות

אודות אלומותחברי הנהלהגילוי נאותתנאי שימוש (רשימת תפוצה)

זירת תוכן

בלוגיםאלומות בתקשורת

צור קשר

צור קשרדרושיםפניות הציבורתיקי השקעות

נעים להכיר - הצוותיתרונות ניהול תיק באלומותהמוצרים שלנופילוסופיית השקעות ניהול תיקים בפיקוח הלכתי

קרנות נאמנות

נעים להכיר - הצוותקרנות נאמנות

ניהול עושר משפחתי

אודות ניהול עושר משפחתימה כולל השירותשלבי העבודההיתרונות הגדולים שלנו:

המומחים של אלומות סוקרים ומנתחים עבורכם את שוק ההון
הירשמו עכשיו!


טבלת הסבר פרופילי חשיפה
שיעור השקעה מרביחשיפה למניותחשיפה למט"ח
0%00
עד 10%1A
עד 30%2B
עד 50%3C
עד 120%4D
עד 200%5E
מעל 200%6F

(!) - הוספת סימן קריאה משמעה כי הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה. אג"ח שאינה מדורגת בדירוג השקעה : אג"ח קונצרנית ו/או אג"ח שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינה מדורגת או שהיא מדורגת בדירוג נמוך מ- (BBB-) או מדירוג מקביל לו".