סקירה שבועית


כלכלני אלומות  |  28.08.2016 / 11:08:56
בשורה התחתונה - מאקרו שבועי                                                 
 עיקרי הדברים:    
 ארה"ב: חברי ה-Fed ממשיכים להציג אופטימיות באשר למצב הכלכלי בארה"ב ולכן מאותתים על הצורך בהעלאת ריבית במשק. עם זאת, השוק לא משתכנע בצורה מלאה ולראיה מעניק הסתברות של 44% להעלאת ריבית בחודש דצמבר השנה.   
יפן: הקושי הכלכלי נמשך ביתר שאת. האינפלציה במשק ירדה בכל אחד מ-5 החודשים האחרונים ופחתה ב-0.5% ב-12 החודשים האחרונים. בשונה ממשקים מפותחים אחרים הצריכה הפרטית לא מתגברת ולכן אינה מהווה תחליף ליצוא החלש. אמנם, הממשלה אישרה חבילה פיסקלית משמעותית, אך עד שזו תצא לדרך ייקח עוד זמן ממושך.     
ישראל:  ביום ב', 29/2 יודיע בנק ישראל על גובה הריבית לחודש ספטמבר. להערכתנו זו תיוותר ללא שינוי. אמנם בארה"ב מנסים לבנות "סיפור" להעלאת ריבית, אך על רקע העובדה שבנקים מרכזיים בעולם כמו בבריטניה, אוסטרליה ואפילו ניו-זילנד הפחיתו את הריבית באוגוסט את הריבית והשקל ממשיך להתחזק כנגד הדולר (3.78), יהיה זה נכון להשאיר את הריבית ברמתה הנמוכה ללא שינוי גם בחודש ספטמבר וככל הנראה גם בחודשים הבאים.   
מאקרו ואג"ח עולמי:
  • ארה"ב: אמנם, רק בעוד כחודש (ב-21/9) תודיע יו"ר ה-Fed על החלטת החברים באשר לגובה הריבית, אך בימים האחרונים חלה עלייה משמעותית בהסתברות שמעניק השוק להעלאת ריבית השנה. זאת, על רקע אופטימיות שנשמעת בשבועות האחרונים מחברי Fed רבים ביניהם בעלי זכות הצבעה. אם לא די בכך אזי בכנס השנתי של חברי ה-Fed שהתקיים בימים האחרונים בעיירה ג'קסון הול, אמרה יו"ר מועצת הנגידים כי "גברו הסיכויים להעלאת ריבית בקרוב". כבר בהחלטת הריבית הקודמת חברה אחת, Esther George, נשיאת שלוחת קנזס תמכה בהעלאתה. השבוע, חבר אחר בעל זכות הצבעה, James Bullard, אמר כי "ספטמבר יהיה מועד מתאים להעלות את הריבית".  לאחר דברים אלו השוק מעניק הסתברות של 44% בלבד להעלאת ריבית בחודש דצמבר, שיעור כפול מזה שהיה לפני שבועיים, אך מצביע על כך שהמשקיעים לא משוכנעים.גם בהשפעת דברים אלו, בסוף השבוע נסחרה האג"ח של ממשלת ארה"ב ל-10 שנים בתשואה לפדיון של 1.63%, הגבוהה ב-5 מאשר הייתה בסוף השבוע שעבר (1.58%).
  • האינדיקטורים בארה"ב ממשיכים לתעתע ולהציג תנודתיות גבוהה. השבוע נרשמה הפתעה לחיוב כאשר ההזמנות של מוצרים בני קיימא לחודש יולי רשמו קפיצה של 4.4%, במנוגד לנחיתה של 4.2% ביוני. יתר על כן, נרשמה הפתעה כאשר הערכות השוק היו להתגברות של 3.5% בלבד. למעשה, הייתה זו העלייה החדה ביותר מאז חודש אוקטובר. השיפור המשמעותי ביותר נרשם בהזמנות של ציוד תחבורה (10.5%) ובציוד מחשוב (10.5%). יחד עם זאת, חשוב לציין כי ב-12 החודשים האחרונים נרשמה ירידה של 0.9% בהזמנות של מוצרים בני קיימא, והדבר מצביע על חולשה בפעילות היצרנית במשק האמריקאי.  
  • לעומת זאת, כידוע ענפי השירותים הם הקטר לפעילות העולמית וגם האמריקאית בתקופה האחרונה שבה הסקטורים התעשייתיים מגלים חולשה. מדד ה-PMI של MARKIT לחודש אוגוסט (נתון ראשוני) לענפי השירותים הציג דיווח חלש למדי כאשר הוא ירד מרמה של 51.4 נק' ליולי לכדי 50.9 נק', לאחרונה. המדד הפתיע במיוחד, הואיל והערכות השוק היו לכדי עלייה לרמה של 52.1 נק'.  נציין, כי 2 שלוחות ה-Fed, אטלנטה (GDP NOW) וניו-יורק צופות לכדי צמיחה של 3.4% ו-2.8%, בהתאמה ברבע השלישי, בהמשך ל-1.1% ברבע השני. 
  •  יפן: האינפלציה ממשיכה להידרדר. בכל אחד מ-5 החודשים האחרונים, עד יולי נרשמה ירידה של האינפלציה. ב-12 החודשים האחרונים נרשמה ירידה של 0.5% במדד הכללי. כבר תקופה ממושכת שההנהגה הכלכלית ביפן מנסה להאיץ את האינפלציה בכדי לחמם את הפעילות הכלכלית, אך היא נכשלת בשני החזיתות, ונזכיר כי רק לפני שבוע דיווחנו שהצמיחה במשק היפני ברבע השני עמדה על 0.2% בלבד. בחודש יולי הכריז ראש הממשלה היפני, שינזו אבה, על חבילה פיסקלית חדשה בהיקף של 265 מיליארד דולר. עם זאת, ייקח עוד זמן רב עד שזו תיושם ותשפיע על הכלכלה. על רקע החולשה ביצוא, מנסים היפנים לחזור והתבסס על הצריכה המקומית, אך זו לא מוכנה לצבור תאוצה (בדומה למדינות אחרות כמו ארה"ב ואפילו ישראל). אחת הסיבות לכך היא התכווצות והזדקנות האוכלוסין אשר אינן יוצרות תיאבון מוגבר לצריכה.  
מאקרו ואג"ח מקומי:
  •  המכירות של רשתות השיווק רשמו ב-3 החודשים, מאי עד יולי, עלייה של 4.4%  (בניכוי האינפלציה, במונחים שנתיים ולפי נתוני המגמה). זאת לאחר עלייה של 7.4% בשלושת החודשים פברואר עד אפריל 2016. רשתות המזון רשמו עלייה של 2.7%  (במחירים קבועים) בלבד, בהמשך להתרחבות של 6.2% בחודשים פברואר עד אפריל 2016. אמנם, חלה התמתנות מסוימת בקצב ההתרחבות, אך יש לזכור כי בחודשים האחרונים, החל במארס נרשמה התעוררות ממשית של האינפלציה ולכן, מקורה של הנסיגה היא להערכתנו דווקא עקב התגברות האינפלציה ולא עקב חולשה בהוצאה הנומינלית שממשיכה להציג חוזקה.   
  • שוק העבודה הציג נתונים מעורבים בחודש יולי עם נטייה לצד החיובי. אמנם, שיעור הבלתי מועסקים מגיל 15 ומעלה נותר על 4.7%, אך מגיל 25 חלה עלייה קלה של 0.1%, מ-3.9% ביוני לכדי 4.0% ביולי. שיעור ההשתתפות בשוק העבודה (מספר העובדים + המובטלים מתוך פוטנציאל העבודה במשק) ממשיך להתבסס תוך שעלה מ-61.1% ביוני, ל-61.3%, בקרב בני 15 ומעלה. בקבוצת הגיל המרכזית 25 עד 64 חלה עליה מ-76.7% לכדי 76.9%. חשוב לציין כי שיעור האבטלה בקרב גברים דומה למדי לזה של נשים, 4.6%, לעומת 4.7%, בהתאמה בקרב קבוצת מגיל 15 ומעלה. בקבוצת הגיל המרכזית, דווקא שיעור האבטלה של נשים הוא נמוך יותר. נתונים אלו והעובדה כי שכר המינימום ממשיך לעלות מצביעים על כך שהצריכה הפרטית תמשיך להיות הקטר המשקי עוד תקופה ממושכת. 
  •  המדד המשולב למצב המשק בחודש יולי עלה ב-0.2%, שהינו שיעור דומה לשלושת החודשים הקודמים. באשר לרכיבי המדד: צמיחת התוצר העסקי ברבעון השני של 2016 ועליות במדד היצור התעשייתי, במדד הפדיון בענף השירותים בחודש יוני וביבוא תשומות לייצור בחודש יולי תרמו באופן חיובי משמעותי לעלייתו. בנוסף, תרמו באופן חיובי, עדכונים כלפי מעלה שבוצעו בלמ"ס לנתוני החודשים הקודמים עבור הייצור התעשייתי, פדיון השירותים, יצוא הסחורות, יצוא השירותים ומשרות השכיר בסקטור הפרטי. לעומת זאת, המדד הושפע לרעה מירידה ביבוא מוצרי הצריכה בחודשים יוני עד יולי. בשנה האחרונה עלה המדד המשולב ב-2.3% בלבד, וברבעון האחרון בקצב שנתי של 2.1%. כלומר, המדד המשולב מצביע על כך שקצב הפעילות המשקית בחודשים האחרונים דומה למדי לזו שנרשמה בשנה האחרונה ואין תפנית בפעילות. 
  • ביום ב', 29/2 צפוי בנק ישראל להודיע על גובה הריבית לחודש ספטמבר. להערכתנו זו תיוותר ללא שינוי. המשק רשם צמיחה יפה מאוד של 3.7% ברבע השני, אך אינדיקטורים אחרים למשק כמו המדד המשולב של בנק ישראל שעלה ביולי ב-0.2%, מצביעים כי קצב הצמיחה של המשק נותר פושר למדי כשהוא מושפע לחיוב מהצריכה הפרטית ולרעה מהפעילות בתחום סחר החוץ. 
לפיכך, ועל רקע העובדה שבנקים מרכזיים בעולם כמו בבריטניה, אוסטרליה ואפילו ניו-זילנד הפחיתו באוגוסט את  הריבית והשקל ממשיך להתחזק כנגד הדולר, יהיה זה נכון להשאיר את הריבית ברמתה הנמוכה ללא שינוי גם בחודש ספטמבר וככל הנראה גם בחודשים הבאים.

תגובות
הכותבים/המסוקרים הינם עובדי/מועסקים ע"י אלומות בית השקעות. אלומות בית השקעות, ו/או חברות בת ו/או גופים קשורים ו/או הכותבים/המסוקרים עשויים למכור ו/או לקנות ו/או להחזיק בניירות ערך ו/או הנכסים הפיננסיים הנזכרים במצ"ב, לרבות באמצעות נכסים ובמכשירים פיננסים שונים וכיו"ב. אין לראות באמור בהודעותיו של הכותבים/המסוקרים הנ"ל משום הצעה ו/או המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא לרכישה ו/או מכירה ו/או החזקה של ניירות ערך ו/או נכס פיננסי המתוארים בהן או בכלל, ו/או של ניירות ערך ו/או נכסים פיננסים אחרים כלשהם ו/או המלצה להשקעה באפיקים ספציפיים ו/או כללים כלשהם. יובהר כי, תיתכן זיקה בין הכותב לבין נכסים ו/או מכשירים פיננסים. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד ובשום אופן אינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, וכל העושה שימוש בו, עושה זאת על דעת עצמו ועל אחריותו בלבד.

דף הבית
תחומי פעילות

תיקי השקעותקרנות נאמנותניהול עושר משפחתישירותי איתותיםאלומות הון-ליין

אודות

אודות אלומותחברי הנהלהגילוי נאותתנאי שימוש (רשימת תפוצה)

זירת תוכן

בלוגיםאלומות בתקשורת

צור קשר

צור קשרדרושיםפניות הציבורתיקי השקעות

נעים להכיר - הצוותיתרונות ניהול תיק באלומותהמוצרים שלנופילוסופיית השקעות ניהול תיקים בפיקוח הלכתי

קרנות נאמנות

נעים להכיר - הצוותקרנות נאמנות

ניהול עושר משפחתי

אודות ניהול עושר משפחתימה כולל השירותשלבי העבודההיתרונות הגדולים שלנו:

המומחים של אלומות סוקרים ומנתחים עבורכם את שוק ההון
הירשמו עכשיו!


טבלת הסבר פרופילי חשיפה
שיעור השקעה מרביחשיפה למניותחשיפה למט"ח
0%00
עד 10%1A
עד 30%2B
עד 50%3C
עד 120%4D
עד 200%5E
מעל 200%6F

(!) - הוספת סימן קריאה משמעה כי הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה. אג"ח שאינה מדורגת בדירוג השקעה : אג"ח קונצרנית ו/או אג"ח שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינה מדורגת או שהיא מדורגת בדירוג נמוך מ- (BBB-) או מדירוג מקביל לו".