סקירה שבועית


כלכלני אלומות  |  15.08.2016 / 10:54:20
בשורה התחתונה - מאקרו שבועי                                              
 עיקרי הדברים:    
 • ארה"ב: המכירות הקמעוניות ליולי מפתיעות לרעה. אלו נותרו ללא שינוי בחודש הנדון. יתר על כן, גם מדד המחירים ליצרן (PPI) רשם הוזלה במחירו, לאחר 3 חודשים רצופים של התייקרות. אי לכך, נראה כי חברי הועדה המוניטרית של הבנק המרכזי האמריקאי לא יוכלו לתמוך בריסון מוניטרי בשלב זה. על רקע הדיווחים, איגרות החוב של ממשלת ארה"ב רשמו רווחי הון ונסחרו בסוף השבוע בתשואה לפדיון של 1.51%, לעומת 1.59% לפני שבוע. 
 • סין: קרן המטבע הבינלאומי מצביעה על סיכון במערכת האשראי של המדינה ובמיוחד במסלול אשראי אשר קרוי בשם "בנקאות צללים". מדובר בהלוואות עתק שניתנו מאז 2009 לגופים שונים בסין ומהוות "פצצה" אשר עלולה להביא לכלכלה הסינית נזק משמעותי. 
 • ישראל: אישור התקציב הדו-שנתי עולה הילוך. התקציב מגלם גירעון של 2.9% בכל אחת מהשנתיים הקרובות. יתר על כן, הממשלה מגדילה בצורה משמעותית גם את המסגרת ההוצאה. אין להערכתנו בתקציב גורמים הצפויים לשנות באופן מהותי את קצב הצמיחה של המשק. יתר על כן, גם העלייה הקלה בגירעון הצפוי לשנתיים הקרובות לא צפויה להשפיע על מגמות המסחר בשוק האג"ח הממשלתי.   
  מאקרו ואג"ח עולמי:
 • באופן מפתיע, המכירות הקמעוניות בארה"ב נותרו בחודש יולי ללא שינוי. במיוחד, בהוצאה על ביגוד ומוצרי צריכה אחרים נרשמה הידרדרות. מנגד, חלה עלייה של 1.1% ברכישות כלי רכב. צפי השוק היה ב התרחבות של 0.4%. יחד עם זאת, נציין לחיוב כי נתוני יוני עודכנו מעלה        מ-0.6%, ב 0.8%. ב-12 החודשים האחרונים נרשמה התרחבות של 2.3% בלבד בהוצאה הקמעונאית. הצרכן האמריקאי הוא בתקופה זו קטר של המשק וגם של העולם. יתר על כן, בהתבסס על רקע שיעור האבטלה הנמוך במשק, ניתן היה לצפות כי המגמה החיובית של  הצריכה הפרטית תימשך, לכן נתונים אלו הם בהחלט פחות חיוביים ואם יימשכו גם לחודש הבא יהיה בכך סימן מדאיג בכל האמור לצמיחה ברבע השני. הדוח הביא לרווחי הון בשוק האג"ח של ממשלת ארה"ב כאשר האג"ח ל-10 שנים נסחרה בתשואה לפדיון של 1.51%, לעומת 1.59%, לפני שבוע.
 •  בחודשים האחרונים, רשם מדד המחירים ליצרן (PPI) בארה"ב התייקרות והנה בחודש יולי הוא רשם שוב התפתחות שלילית, כאשר חלה בו ירידה של 0.4%, במנוגד לצפי השוק ב עלייה של 0.1%. נתון זה פחות מעודד שהרי מאפריל נרשמה עלייה רצופה. כידוע, בבנק המרכזי האמריקאי מעוניינים בהתגברות של האינפלציה ועלייה של ה-PPI עשויה הייתה בהחלט לתרום לכך. לכן, הוזלה זו מצביעה על כך שהמערכה של הבנק המרכזי האמריקאי בזירת האינפלציה עדיין לא תמה ולכן יהיה קשה לחברים לתמוך בהעלאת ריבית, אשר תרסן את האינפלציה.
 •  גוש האירו: מדד אמון המשקיעים לגוש האירו, ה-Sentix, רשם בקריאה לאוגוסט עלייה נאה מ-1.7 נק' בחודש יולי, ב 4.2 נק'. דיווח זה מצביע על כך שהחשש שנוצר מהצבעת העם הבריטי על עזיבת האיחוד האירופי הולכת ומתפוגגת. יתר על כן, ייתכן כי גם הפחתת הריבית שהתרחשה לפני  מעט יותר משבוע הפיגה את חששות המשקיעים ביחס לעתיד. המדד תומך בכך, כאשר ההערכה לתקופה הנוכחית הידרדרה והציפיות באשר לעתיד השתפרו מאוד.
 • סין: קרן המטבע הבינלאומית פרסמה בשבוע שעבר דוח אשר מצביע על הסיכונים במערכת האשראי של הכלכלה הסינית אשר מסכנת מאוד את יציבותה. לפי הדוח, מערכת בנקאות "הצללים" במדינה אחראית ב 30% משיעור הצמיחה השנתי. למעשה, מדובר הלוואות שניתנו על ידי גופים בבעלות המדינה ומסווגות תחת הכותרת "השקעה" וניתנו לעיריות, חברות נדל"ן ולפירמות תעשייתיות שלא הצליחו לגייס כספים באופן גלוי, במערכת הבנקאות המסורתית. כך, האשראי בסגמנט זה נסק מ-255 מיליארד דולר בשנת 2009, ב 3.53 טריליון דולר, לאחרונה. שיעור החוב של סין עומד על 240 אחוז מהתוצר כאשר נסיקה בהלוואות של הגופים הללו הביאה לכך שהם כ-50% מההלוואות שניתנו על ידי הבנקים המסחריים. חשוב לציין כי הסיכון לא נובע רק מעצם העמדת ההלוואות לגופים, שכנראה מתקשים לגייס הון (וכנראה שיש לכך סיבה), אלא גם שהריבית על החוב היא לעתים מרקיעה שחקים ומגיעה ב 14% לשנה.  נציין, כי לפי תחזיות ה-IMF צפויה סין לצמוח השנה ב-6.6% שהוא קרוב לגבול התחתון של יעד הממשלה לצמיחה הנמצא בטווח שבין 6.5% ב 7%, תוך כדי ששיעור הצמיחה צפוי להתכווץ ב 5.9% בשנת 2020. 
מאקרו ואג"ח מקומי:
 • הממשלה אישרה ביום ו' את תקציב המדינה הדו-שנתי לשנים 2017 ו-2018. התקציב לשנה הבאה (ללא החזר חובות) יעמוד על 359.7 מיליארד שקלים, ובשנת 2018 יגדל ל-376.7 מיליארד שקלים. יעד הגירעון יעמוד על 2.9% מהתוצר, בכל אחת משנים. האוצר חרג ממגבלת ההוצאה, כאשר התקציב יגדל ב-5.7% ריאלי, לעומת המותר, 2.7%.
  שינויי המיסוי המרכזיים הם:
  (1)  הפחתת מס חברות מרמתו הנוכחית 25%, ב 24% החל משנת 2017 וב 23% בראשית 2018. 
  (2) מסלול לקידום היי טק ומשיכת השקעות לישראל, תוך טבת מס לחברות שיפתחו וירשמו קניין רוחני בישראל. לפי התכנית, חברות הייטק שהכנסותיהן השנתיות גבוהות מ- 10 מיליארד ש"ח ייהנו ממס חברות של 6% על ההכנסות המיוחסות לקניין הרוחני. חברות קטנות יותר, ייהנו משיעור מס של 12% (לעומת 25% מס החברות המלא). 
  (3) מס ריבוי נכסים –  יוטל מס שנתי על בעלי דירות מגורים שלהם שלוש דירות ומעלה, בעד כל אחת מהדירות החל מדירה שלישית.
מבחינת הצמיחה יש בכך התפתחות פסקלית חיובית, בהשוואה לגירעון המתוכנן של 2.5%. מבחינת שוק ההון לא יהיה בכך בכדי להשפיע רבות על מחירי איגרות החוב של הממשלה. התקציב יונח על שולחן הכנסת לקראת סוף אוקטובר, עם פתיחת מושב החורף של הבית (ייפתח ב-31.10.2016) וכפי הנראה יאושר לקראת סוף דצמבר. 
 •  בחודש יוני עמדה הכמות המבוקשת של דירות חדשות על כ-3,830 יחידות. מתוכן כ-64%, דירות חדשות שנמכרו לציבור הרחב והיתרה כ-36%, דירות שלא למכירה שהחלה בנייתן (לשימוש עצמי של בעל הזכויות בקרקע). לפי הנתונים מנוכי העונתיות חלה ביוני עלייה של 3.5%, לעומת הרמה שנרשמה במאי. נזכיר, כי הכמות המבוקשת של דירות חדשות, כוללת דירות חדשות שנמכרו ושהחלה בנייתן, ודירות שלא למכירה שהחלה בנייתן (לשימוש עצמי של בעל הזכויות בקרקע). במחצית הראשונה של השנה (ינואר-יוני) הכמות המבוקשת של דירות הייתה נמוכה ב-6.9% מזו שבתקופה המקבילה אשתקד. בהשוואה לששת החודשים הקודמים (יולי-דצמבר 2015), נרשמה ירידה של כ-3% בכמות המבוקשת. ייתכן והירידה במכירת דירות משקפת כניסה לעמדת המתנה של הרוכשים על רקע התחלת פרויקט דיור למשתכן וגם כתוצאה מהקשחת התנאים למשקיעים. לכך, עלולה להיות השפעה מרסנת הן על המחירים והן על הצמיחה הנגזרת מהפעילות הערה בענף הבנייה בישראל בשנים האחרונות.
 •  בחודש יולי נכנסו 241 אלף מבקרים לישראל, כאשר מתוכם 210 מבקרים הגיעו דרך האוויר.לפי נתוני המגמה לכניסות התיירים (דרך האוויר והיבשה) נראה כי בשלושת החודשים האחרונים (מאי-יולי 2016) נרשמה עלייה של 5% בחישוב שנתי (0.4% לחודש בממוצע), בהמשך לעלייה של 14% שנרשמה בשלושת החודשים הקודמים פברואר-אפריל  2016 (1.1% לחודש בממוצע). כלומר, ישנה האטה מסוימת בקצב כניסת התיירים.

תגובות
הכותבים/המסוקרים הינם עובדי/מועסקים ע"י אלומות בית השקעות. אלומות בית השקעות, ו/או חברות בת ו/או גופים קשורים ו/או הכותבים/המסוקרים עשויים למכור ו/או לקנות ו/או להחזיק בניירות ערך ו/או הנכסים הפיננסיים הנזכרים במצ"ב, לרבות באמצעות נכסים ובמכשירים פיננסים שונים וכיו"ב. אין לראות באמור בהודעותיו של הכותבים/המסוקרים הנ"ל משום הצעה ו/או המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא לרכישה ו/או מכירה ו/או החזקה של ניירות ערך ו/או נכס פיננסי המתוארים בהן או בכלל, ו/או של ניירות ערך ו/או נכסים פיננסים אחרים כלשהם ו/או המלצה להשקעה באפיקים ספציפיים ו/או כללים כלשהם. יובהר כי, תיתכן זיקה בין הכותב לבין נכסים ו/או מכשירים פיננסים. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד ובשום אופן אינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, וכל העושה שימוש בו, עושה זאת על דעת עצמו ועל אחריותו בלבד.

דף הבית
תחומי פעילות

תיקי השקעותקרנות נאמנותניהול עושר משפחתישירותי איתותיםאלומות הון-ליין

אודות

אודות אלומותחברי הנהלהגילוי נאותתנאי שימוש (רשימת תפוצה)

זירת תוכן

בלוגיםאלומות בתקשורת

צור קשר

צור קשרדרושיםפניות הציבורתיקי השקעות

נעים להכיר - הצוותיתרונות ניהול תיק באלומותהמוצרים שלנופילוסופיית השקעות ניהול תיקים בפיקוח הלכתי

קרנות נאמנות

נעים להכיר - הצוותקרנות נאמנות

ניהול עושר משפחתי

אודות ניהול עושר משפחתימה כולל השירותשלבי העבודההיתרונות הגדולים שלנו:

המומחים של אלומות סוקרים ומנתחים עבורכם את שוק ההון
הירשמו עכשיו!


טבלת הסבר פרופילי חשיפה
שיעור השקעה מרביחשיפה למניותחשיפה למט"ח
0%00
עד 10%1A
עד 30%2B
עד 50%3C
עד 120%4D
עד 200%5E
מעל 200%6F

(!) - הוספת סימן קריאה משמעה כי הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה. אג"ח שאינה מדורגת בדירוג השקעה : אג"ח קונצרנית ו/או אג"ח שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינה מדורגת או שהיא מדורגת בדירוג נמוך מ- (BBB-) או מדירוג מקביל לו".