סקירה שבועית


כלכלני אלומות  |  07.08.2016 / 10:55:04
בשורה התחתונה - מאקרו שבועי                                                                  
     עיקרי הדברים:    
 •  ארה"ב: האינדיקטורים השוטפים למשק האמריקאי שפורסמו בשבוע שחלף היו פושרים למדי. עד אשר פורסם דוח התעסוקה שהצביע על תוספת של 255 אלף מקומות עבודה וגילם פער ניכר, לעומת צפי השוק. אין ספק, כי שוק העבודה צועד למקום שבו מעוניינים חברי ה-Fed. עם זאת, החולשה באינדיקטורים החוזים את העתיד כמו ה-ISM או ההזמנות של מוצרים ממפעלים, מצביע על האטה מסוימת, הצפויה בקרוב. דוח התעסוקה הביא לכך שהאג"ח ל-10 שנים של ממשלת ארה"ב נסחרה בסוף השבוע בתשואה לפדיון של 1.59%
 •  אנגליה: הבנק המרכזי האנגלי (BOE) מקצץ את הריבית המוניטרית מ-0.5% ב 0.25%. יתר על כן, הוא מודיע על רכישות אג"ח ממשלת אנגליה ואג"ח קונצרניות. השוק שציפה למהלך הגיב כאילו הופתע. הליש"ט נחלשה כנגד הדולר האמריקאי ב-1.6% במהלך השבוע. נתוני המאקרו של בריטניה צפויים להידרדר בחודשים הקרובים.
 •  ישראל: הפער בין הצרכן הישראלי לבין הענפים היצרניים נמשך ביתר שאת. כך, בעוד שהיקף הרכישות בכרטיסי האשראי עלה ברבע השני ב-7%, במונחים שנתיים, לאחר נסיקה של 9.7% ברבע הראשון, ביצוא הסחורות נרשמה ירידה של 13% ובמדד הייצור התעשייתי נרשמה התכווצות חדה של 13.5%. אלו מצביעים על כך שהפעילות המשקית תושתת בשנה הקרובה על הצריכה הפרטית ופחות על הפעילות הבינלאומית.
  מאקרו ואג"ח עולמי:
 • היה צפוי במידה רבה כי הבנק המרכזי הבריטי יפחית את הריבית החודש, אך השווקים בכל זאת הופתעו מהמהלך שבו נקט מארק קארני, נגיד הבנק המרכזי הבריטי. הבנק הכריז בשבוע שעבר על 2 צעדים. הראשון, הוא מהלך חדש רכישות איגרות חוב של ממשלת אנגליה בהיקף של 60 מיליארד ליש"ט ואג"ח קונצרניות בהיקף של 10 מיליארד ליש"ט. השני, הוא הפחתת ריבית, לראשונה זה 7 שנים, מרמה של 0.5% ב 0.25%. ההחלטה על הצעדים הללו התקבלה פה אחד על ידי כל תשעת החברים בוועדה. יתר על כן, הבנק המרכזי הפחית את תחזית הצמיחה לבריטניה לשנת 2017 מ-2.3% ב 0.8%. זאת, על רקע השינוי המבני הצפוי בכלכלה הבריטית, בתחום סחר החוץ ובענפים נוספים על רקע יציאתה הצפויה מהאיחוד האירופי.
  ההשפעה של ההחלטה בשווקים הפיננסיים הייתה ניכרת, במיוחד בליש"ט שנחלשה נגד האירו והדולר במהלך שבוע המסחר. 
 •  לפני דוח התעסוקה, האינדיקטורים לשוק האמריקאי, שפורסמו בשבוע האחרון היו חלשים למדי. לדוגמא, מדדי ה-ISM, הן לסקטור היצרני והן לתחום השירותים (אשר עדיין ניצבים מעל ל-50 נק') ירדו מרמתם בחודש יוני. המדד היצרני ירד ל-52.6 נק', לעומת 53.2 נק'. המדד לענפי השירותים ירד ל-55.5 נק', מ-56.5 נק'. ההשקעות בבניה ירדו ביולי ב-0.6%, לאחר התכווצות של 0.1% ביוני. ההזמנות ממפעלים, שהם אינדיקטור מוביל לפעילות במשק פחתו ביוני ב-1.5%, בהמשך להתכווצות של 1.2% במאי.
 •  ביום ו' פורסם דוח התעסוקה למשק האמריקאי ליולי והוא שוב טרף את הקלפים. לפי הדוח נוספו למשק 255 אלף משרות חדשות וללא חקלאות 217 אלף משרות. הדוח הפתיע הואיל והשוק ציפה לתוספת של 185 אלף משרות בלבד (או 171 אלף ללא חקלאות). אם ניקח בחשבון שגם נתון יוני עודכן ב-5,000 משרות כלפי מעלה ב 292 אלף משרות, אזי הפער בין הערכת השוק לדיווח בפועל היה 75 אלף משרות. השכר השעתי גדל ב-0.3%, לעומת 0.1% בחודש הקודם ועלה ב-2.6% בשנה האחרונה. שיעור האבטלה נותר ללא שינוי ברמה של 4.9%. דוח זה הוא בהחלט חיובי וממשיך לנוע בכיוון שחברי ה-Fed מעוניינים בו. כתוצאה מהדיווח התחזקה דולר     ב-1% כנגד האירו ונסחר בשער של 1.108 דולרים לאירו.
 •  בעוד כשבוע צפויים להתפרסם נתוני הצמיחה למשק היפני לרבע השני. לפי הערכות השוק הצמיחה צפויה להיות חלשה למדי כ-0.7%. בדומה למשקים מפותחים רבים שבהם סחר החוץ הוא חלש, מציאות זו קיימת גם ביפן. עם זאת, במנוגד למשקים המפותחים שבהם הצריכה הפרטית היא איתנה, ביפן היא חלשה למדי. ביפן, די דומה לארה"ב במובן שהצריכה הפרטית מהווה החלק הארי בתוצר, כ-60% ולכן היא חשובה מאוד. הממשלה הכריזה רק לאחרונה על חבילת סיוע פיסקלי של 278 מיליארד דולר, אך הואיל והיישום שלה ידרוש מספר שנים נראה כי לא נחוש באופן מיידי בשינוי בפעילות הכלכלית. יתר על כן, נראה כי גם הפעילות ברבע השלישי תהיה פושרת, כאשר האינדיקטורים המובילים מציגים חולשה ולראיה, חלה במדד ליוני ירידה של 1.3%, לעומת רמתו במאי. כלומר, ביפן עוד לא רואים את האור בקצה מנהרה.        
  מאקרו ואג"ח מקומי:
 • הפעילות הצרכנית במשק ממשיכה לנוע בקצב טוב למדי המבטיח צמיחה סבירה ברבע השני של השנה. וכך, לפי נתוני המגמה, בשלושת החודשים אפריל-יוני 2016 נרשמה עלייה, במחירים קבועים, של 7.0% בחישוב שנתי, בסך כל הרכישות בכרטיסי אשראי, זאת, לאחר עלייה של 9.7% בשלושת החודשים ינואר-מרס 2016. במיוחד, נמשכת הנסיקה בהוצאה על מזון ומשקאות (9.6%). במיוחד נציין את ההוצאה הצרכנית בענף מחשבים ותוכנה אשר רשמה עלייה של 24.3% ברבע השני, לעומת הרבע הראשון. אין ספק כי שיעור האבטלה הנמוך המשולב עם עלייה של השכר הריאלי שומר על ההוצאה הצרכנית בצורה איתנה והיא אשר תומכת בצמיחה המשקית בתקופה בה היצוא מציג התכווצות. נזכיר כי בעוד כשבוע, ב-16/8 יפורסמו נתוני הצמיחה של המשק ברבע השני של השנה. 
 •  מעבר לרכישות כרטיסי האשראי, האינדיקטורים לפעילות המשקית ברבע השני לעומת הרבע הראשון מצביעים על מגמה מעורבת. לדוגמא, חלה עלייה במדדים שלהלן: יבוא הסחורות (12.6%, במונחים שנתיים, לפי נתוני המגמה), במכירות ברשתות השיווק (3.9%), בפדיון המסחר והקמעוני  ובפדיון בכלל ענפי המשק. לעומת זאת, נרשמה ירידה ביצוא הסחורות (13%) וגם במדד הייצור התעשייתי (13.5%) אם כי חל שיפור מסוים לעומת ראשית השנה שבה נרשמה התכווצות חדה עוד יותר.
 •  בנק ישראל פרסם לאחרונה את דוח המדיניות המוניטרית. בדוח מנמקים כלכלני הבנק את הסיבות להותרת הריבית ברמתה הנמוכה במחצית הראשונה של השנה. הסיבות היו: 1. סביבת אינפלציה נמוכה ; 2. קצב צמיחה משקי מתון ; 3. מרבית הבנקים המרכזיים במשקים המובילים המשיכו לנקוט במדיניות מוניטרית מרחיבה מאוד ; 4. רמתו של שער החליפין וההתמתנות בפעילות העולמית העיבו על היצוא ; ו-4. שוק הדיור ממשיך להציג רמת פעילות גבוהה. בנוסף, הבנק נוקט במדיניות של Forward Guidance לפיו הוא מוסר לציבור מידע לגבי מדיניות הריבית בעתיד. וכך בבנק מסרו כי הריבית תיוותר מרחיבה לאורך זמן. 
  יתר על כן, מניתוח של בנק ישראל לסביבת האינפלציה במשק ניתן לראות כי גם אם נשמיט את ההוזלות שנרשמו במחירי האנרגיה, ירקות ופירות והוזלות מנהליות (כחול מקווקו), עדיין הסביבה האינפלציונית בשנתיים האחרונות התקשתה מאוד להגיע לגבול התחתון של יעד יציבות המחירים.
 •  מדד המחירים לצרכן לחודש אוגוסט צפוי להיוותר ללא שינוי (עם נטייה קלה לירידה של 0.1%). זאת, בעיקר בהשפעת ההוזלה במחירי הדלקים בשיעור של 4.5% בראשית החודש.

תגובות
הכותבים/המסוקרים הינם עובדי/מועסקים ע"י אלומות בית השקעות. אלומות בית השקעות, ו/או חברות בת ו/או גופים קשורים ו/או הכותבים/המסוקרים עשויים למכור ו/או לקנות ו/או להחזיק בניירות ערך ו/או הנכסים הפיננסיים הנזכרים במצ"ב, לרבות באמצעות נכסים ובמכשירים פיננסים שונים וכיו"ב. אין לראות באמור בהודעותיו של הכותבים/המסוקרים הנ"ל משום הצעה ו/או המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא לרכישה ו/או מכירה ו/או החזקה של ניירות ערך ו/או נכס פיננסי המתוארים בהן או בכלל, ו/או של ניירות ערך ו/או נכסים פיננסים אחרים כלשהם ו/או המלצה להשקעה באפיקים ספציפיים ו/או כללים כלשהם. יובהר כי, תיתכן זיקה בין הכותב לבין נכסים ו/או מכשירים פיננסים. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד ובשום אופן אינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, וכל העושה שימוש בו, עושה זאת על דעת עצמו ועל אחריותו בלבד.

דף הבית
תחומי פעילות

תיקי השקעותקרנות נאמנותניהול עושר משפחתישירותי איתותיםאלומות הון-ליין

אודות

אודות אלומותחברי הנהלהגילוי נאותתנאי שימוש (רשימת תפוצה)

זירת תוכן

בלוגיםאלומות בתקשורת

צור קשר

צור קשרדרושיםפניות הציבורתיקי השקעות

נעים להכיר - הצוותיתרונות ניהול תיק באלומותהמוצרים שלנופילוסופיית השקעות ניהול תיקים בפיקוח הלכתי

קרנות נאמנות

נעים להכיר - הצוותקרנות נאמנות

ניהול עושר משפחתי

אודות ניהול עושר משפחתימה כולל השירותשלבי העבודההיתרונות הגדולים שלנו:

המומחים של אלומות סוקרים ומנתחים עבורכם את שוק ההון
הירשמו עכשיו!


טבלת הסבר פרופילי חשיפה
שיעור השקעה מרביחשיפה למניותחשיפה למט"ח
0%00
עד 10%1A
עד 30%2B
עד 50%3C
עד 120%4D
עד 200%5E
מעל 200%6F

(!) - הוספת סימן קריאה משמעה כי הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה. אג"ח שאינה מדורגת בדירוג השקעה : אג"ח קונצרנית ו/או אג"ח שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינה מדורגת או שהיא מדורגת בדירוג נמוך מ- (BBB-) או מדירוג מקביל לו".