סקירה שבועית


כלכלני אלומות  |  24.07.2016 / 14:38:13
בשורה התחתונה - מאקרו שבועי                                             
עיקרי הדברים:    
 • קרן המטבע הבינלאומית מפחיתה, שוב, את הערכותיה לצמיחה העולמית, הן בהשפעת ה-Brexit, אבל גם עקב התחזקות הין היפני אשר גודע מן הצמיחה ביפן. כך, הכלכלה העולמית צפויה לצמוח השנה ב-3.1% ולהאיץ לכדי 3.4% בשנת 2017. תחזיות אלו מגלמות הפחתה של 0.1%, בכל אחת מהשנים, לעומת התחזית שניתנה באפריל. המשקים המתעוררים צפויים לצמוח השנה ב-4.1% וב-4.6% ב-2017, ללא שינוי מהתחזית הקודמת.    
 • נתונים ראשוניים לחודש יולי, לתקופה שלאחר ה-Brexit, מצביעים על מגמות מעורבות. הדיווחים לבריטניה ולגוש האירו מצביעים על ירידה בפעילות. מנגד, בארה"ב ישנה דווקא הפתעה לטובה. מדדי ה-PMI לאנגליה ולגוש האירו רשמו התכווצות, תוך ירידה בבריטניה לרמה הנמוכה מ-50 נק'.
 •  ישראל: הנתונים השוטפים ממשיכים להיות מעורבים. מחד, סקרי הפעילות של החברות  ממשיכים להיות חיוביים, מאידך, הייצור התעשייתי במשק מתכווץ ומשרד האוצר בדומה לגופים רבים מפחית מתחזיות הצמיחה. ביום ב' צפוי בנק ישראל לפרסם את גובה הריבית לחודש אוגוסט. הריבית צפויה להיוותר ללא שינוי.    
 מאקרו ואג"ח עולמי:
 •  קרן המטבע הבינלאומית פרסמה בשבוע שעבר את תחזיותיה המעודכנות לצמיחה העולמית. ה-Brexit הביא להפחתה מסוימת של תחזיות הצמיחה, בעיקר באזור אירופה (גם מתעוררים אירופאיים). יחד עם זאת, במבט לשנת 2017 נראה כי השווקים המפותחים לא יצמחו בקצב הדומה לפוטנציאל שלהם, בעיקר גוש האירו וביפן. בקרב השווקים המתעוררים, צפויה להירשם בשנת 2017 הטרוגניות גדולה למדי כאשר מחד, המתעוררים האסייתיים צפויים לצמוח בקצב של 6.3%, לעומת 1.6% בלבד במתעוררים מאמריקה הלטינית. הכלכלה העולמית צפויה לצמוח השנה ב-3.1% ולהאיץ לכדי 3.4% בשנת 2017. תחזיות אלו מגלמות הפחתה של 0.1%, בכל אחת מהשנים, לעומת התחזית שניתנה באפריל. המשקים המתעוררים צפויים לצמוח השנה           ב-4.1% וב-4.6% ב-2017, ללא שינוי מהתחזית של אפריל.    
 • נתונים ראשוניים לתקופה שלאחר ה-Brexit החלו להתפרסם בשבוע המסחר האחרון כאשר אולי הנתון הראשון היה סקר האמון הכלכלי של הגופים הפיננסיים בגרמניה, ה-ZEW. הסקר הצביע על צלילה ברמת האמון, מ-19.2 נק' ביוני, לכדי 6.8- (מינוס) נק' ביולי, כתוצאה מהעלייה באי הודאות שיצר הרפרנדום בבריטניה. למעשה, רמה זו היא הנמוכה ביותר מאז 2012. מדד רחב יותר, לכלכלה האירופית ולגוש האירו – מדד אמון הצרכנים – רשם ירידה בחודש יולי. המדד לגוש האירו ירד בצורה ניכרת מרמה של 7.2- נק' לכדי 7.9- נק'.  המדד לכל הכלכלה האירופית ירד לכדי 7.6- נק', תוך שהוא מאבד 1.8 נק' בחודש בודד, לשפל של השנתיים האחרונות. 
 • מדד מנהלי הרכש (PMI) לאנגליה, ירד מ-52.4 נק' ביוני, לכדי 47.7 נק' בחודש יולי, המצביע גם על התכווצות (ירידה מתחת ל-50 נק'). למעשה, המדד ירד לשפל של 87 החודשים האחרונים.  מדאיגה במיוחד היא הירידה במדד ה- PMI לסקטור השירותים (המהווה יותר מ-75% מהמשק הבריטי) מ-53.5 נק' לכדי 47.4 נק'.מנגד, נציין כי מדד ה-PMI למשק האמריקאי רשם ביולי עלייה מעבר לצפי והביא להפסד הון קל באיגרת ל-10 שנים שנסחרה בסוף השבוע בתשואה לפדיון של 1.57% לעומת 1.55% לפני שבוע.
 •  הכלכלה היפנית עוברת בימים האחרונים טלטלה רבה, לפחות מחשבתית. לא בכדי הין היפני רשם מראשית החודש פיחות של כ-4% בערכו כנגד הדולר האמריקאי, לעומת ייסוף של כ-20% בשנה האחרונה. לפני כשבועיים (10/7), נערכו בחירות ביפן לבית העליון. מפלגתו של Abe   (אשר נכנס לתפקיד ב-2012) זכתה ברוב, על רקע האמון שהציבור נותן לו ביכולתו לשנות את המציאות הכלכלית. אחת התוצאות המידיות של הבחירות היא תכניתה של הממשלה היפנית להזרים למשק חבילה בגובה של כ-187 מיליארד דולר (20 טריליון ין), בכדי לחמם את הפעילות הכלכלית ולהוציא את המשק מהדפלציה בו הוא נמצא. השנייה הייתה, כאמור, פיחות הין. כלכלני קרן המטבע הבינלאומית, בתחזיתם האחרונה טענו כי על הממשלה היפנית להחליש את המטבע על מנת להאיץ את הפעילות הכלכלית ולייצר אינפלציה. נציין, כי חרף פיחות הין התקופה האחרונה, עדייו מראשית השנה הוא התחזק בכ-12% כנגד הדולר האמריקאי. 
מאקרו ואג"ח מקומי:
 • סקר הערכות המגמות בעסקים לרבע השני (אפריל עד יוני) מצביע על המשך התפתחויות חיוביות במשק. הערכת המנהלים עלתה ל-17.4%, לעומת 17.1% ברביע הראשון. באשר לענפי הפעילות המרכזיים במשק עולה כי בענף המלונאות מורגש חוסר בתיירים והעובדה כי המצב הביטחוני פוגע בפעילות. בענף הבניה צוין כי יש חוסר בקרקע זמינה לבנייה וגם כי יש מחסור בכוח עבודה מיומן. דוח אחר , סקר החברות של בנק ישראל, מצביע על מגמות דומות של עלייה בקצב הפעילות במשק הרבע השני. חשוב לציין, כי דיווח זה הוא לפני משעל העם בבריטניה, אם כי להערכתנו הסקר לרבע השלישי צפוי להיוותר דומה לזה האחרון.
 • מאי הינו החודש השני, שבו מדד הייצור התעשייתי במשק רושם ירידה בערכו. בניכוי עונתיות, חלה ירידה של 0.8% במדד, בהמשך לנסיגה של 1.4% בחודש הקודם. נציין, כי לפי נתוני המגמה ישנה נסיגה כבר 3 חודשים ברציפות. למעשה, מתוך 8 החודשים האחרונים, ב-6 חלה ירידה במדד הייצור התעשייתי. החולשה המרכזית מגיעה מענפי העילית. ולראיה, בעוד שהענפים המסורתיים רשמו התכווצות של הייצור התעשייתי רק בחודש אחד מבין 12 החודשים האחרונים, ענפי העילית רשמו 8 חודשים של התכווצות. 
 •  משרד האוצר מעדכן את תחזיות הצמיחה למשק כלפי מטה. במשרד צופים כי הצמיחה בכל אחת מהשנים 2016 עד 2018 תסתכם ב-2.5%, 2.7% ו-2.8%, בהתאמה. תחזיות אלו נמוכות מאשר אלו שניתנו בעבר. העדכון כלפי מטה נובע מהחולשה בסביבת הצמיחה הגלובלית, אשר באה לידי השחיקה המתמשכת הן של תחזיות לגידול בסחר העולמי והן של קצבי הצמיחה החזויים של המשקים המובילים. במקביל, התממשות הסיכונים הגלובליים (כגון ה-Brexit) תורמים להמשך חוסר הוודאות המשפיע על השווקים הפיננסיים ועל הפעילות הריאלית (בעיקר בהשקעות בנכסים קבועים). חשיבות העדכון כלפי מטה היא בכך, שהדבר אמור להביא גם לכדי פגיעה הכנסות המדינה ממיסים פוחתות (ללא שינוי במשטר המס). עם זאת, במשרד האוצר צופים השיפור באינדיקטורים של שוק העבודה ימשיך לתמוך בהגדלת ההכנסות ממסים ישירים, וגם בהכנסות ממיסי תצרוכת, אם כי מידה פחותה יותר.
 •  ציפיות האינפלציה במשק ממשיכות להתרחב. הציפיות לאינפלציה לשנה הקרובה, משוק ההון, עלו בימים האחרונים לכדי 0.5%, לעומת 0.4% ביוני ו-0.1% באפריל. יתר על כן, גם החזאים צופים כי  ב-12 החודשים הקרובים מדד המחירים לצרכן יעלה ב-0.8%. להערכתנו, העלייה בהערכת השוק בהחלט מתאימה לסביבה האינפלציונית במשק ובמידה מסוימת שוק ההון מגיב באיחור. אנו מעריכים כי האינפלציה ב-12 החודשים הקרובים (מיולי) תנוע בטווח שבין 0.4% לכדי 0.9% כאשר תתכן השפעה לכדי ריסון האינפלציה עקב מהלכים ורפורמות של משרד האוצר בתחום מוצרי הצריכה.
 ביום ב', ה-25/7, צפוי בנק ישראל להודיע על גובה הריבית במשק לחודש אוגוסט. להערכתנו, הריבית תיוותר ללא שינוי. הריבית משלבת היטב בין יעדי הבנק שהם צמיחה, תעסוקה ואינפלציה.   

תגובות
הכותבים/המסוקרים הינם עובדי/מועסקים ע"י אלומות בית השקעות. אלומות בית השקעות, ו/או חברות בת ו/או גופים קשורים ו/או הכותבים/המסוקרים עשויים למכור ו/או לקנות ו/או להחזיק בניירות ערך ו/או הנכסים הפיננסיים הנזכרים במצ"ב, לרבות באמצעות נכסים ובמכשירים פיננסים שונים וכיו"ב. אין לראות באמור בהודעותיו של הכותבים/המסוקרים הנ"ל משום הצעה ו/או המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא לרכישה ו/או מכירה ו/או החזקה של ניירות ערך ו/או נכס פיננסי המתוארים בהן או בכלל, ו/או של ניירות ערך ו/או נכסים פיננסים אחרים כלשהם ו/או המלצה להשקעה באפיקים ספציפיים ו/או כללים כלשהם. יובהר כי, תיתכן זיקה בין הכותב לבין נכסים ו/או מכשירים פיננסים. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד ובשום אופן אינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, וכל העושה שימוש בו, עושה זאת על דעת עצמו ועל אחריותו בלבד.

דף הבית
תחומי פעילות

תיקי השקעותקרנות נאמנותניהול עושר משפחתישירותי איתותיםאלומות הון-ליין

אודות

אודות אלומותחברי הנהלהגילוי נאותתנאי שימוש (רשימת תפוצה)

זירת תוכן

בלוגיםאלומות בתקשורת

צור קשר

צור קשרדרושיםפניות הציבורתיקי השקעות

נעים להכיר - הצוותיתרונות ניהול תיק באלומותהמוצרים שלנופילוסופיית השקעות ניהול תיקים בפיקוח הלכתי

קרנות נאמנות

נעים להכיר - הצוותקרנות נאמנות

ניהול עושר משפחתי

אודות ניהול עושר משפחתימה כולל השירותשלבי העבודההיתרונות הגדולים שלנו:

המומחים של אלומות סוקרים ומנתחים עבורכם את שוק ההון
הירשמו עכשיו!


טבלת הסבר פרופילי חשיפה
שיעור השקעה מרביחשיפה למניותחשיפה למט"ח
0%00
עד 10%1A
עד 30%2B
עד 50%3C
עד 120%4D
עד 200%5E
מעל 200%6F

(!) - הוספת סימן קריאה משמעה כי הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה. אג"ח שאינה מדורגת בדירוג השקעה : אג"ח קונצרנית ו/או אג"ח שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינה מדורגת או שהיא מדורגת בדירוג נמוך מ- (BBB-) או מדירוג מקביל לו".