סקירה שבועית


כלכלני אלומות  |  03.07.2016 / 11:31:31

בשורה התחתונה - מאקרו שבועי                                                           
עיקרי הדברים:   

  • המדיניות המוניטרית בעולם הפכה מעורבת בימים האחרונים. בבריטניה, השוק צופה להפחתת ריבית באוגוסט, בהסתברות של 75%. בארה"ב, יש צפי ליציבות של הריבית תקופה ארוכה. במקסיקו, דווקא הבנק המרכזי העלה את הריבית בשבוע שחלף ב-50 נ"ב (ל-4.25%) על רקע פיחות שנרשם בפזו המקסיקני כנגד הדולר האמריקאי, לאחר ה-Brexit, ומסכן את יעד יציבות המחירים.
  • הקונצנזוס בשוק הוא לפגיעה של 0.2% במצטבר, בצמיחה של הכלכלה האמריקאית על פני 6 הרבעים הקרובים, עקב ה-Brexit. את ההשפעה ניתן יהיה לראות רק מאינדיקטורים לחודש יולי. לאחר צמיחה נמוכה של 1.1% ברבע הראשון, כפי הנראה, הצמיחה ברבע השני תגיע ל- 2.6%.    
  •   ישראל: בנק ישראל מיישר קו עם השוק ומפחית את תחזית הצמיחה לרבע הראשון. עם זאת, הסיבה להפחתה היא לא ה-Brexit אלא הצמיחה המשקית הנמוכה ברבע הראשון (1.3%). כעת צופים בבנק ישראל לצמיחה של 2.4% בשנת 2016. האינדיקטורים הכלכליים לרבע השני מצביעים על התרחבות כלכלית בקצב דומה לזה שנרשם ברבעים האחרונים, כ-2.5%. 

מאקרו ואג"ח עולמי:

  • מדיניות מוניטרית בעולם

בריטניה: נגיד הבנק המרכזי האנגלי, מארק קרני, אמר השבוע כי ה-BOE יצטרך, כפי הנראה, תוך חודשים בודדים להתיר את המדיניות המוניטרית. זאת, בכדי לעודד את הפעילות הכלכלית על רקע ה-Brexit. יתר על כן, הבנק יחל באספקת נזילות שבועית לבנקים המסחריים, במקום נזילות חודשית שהייתה נהוגה עד עכשיו. הבנק המרכזי הבריטי צפוי להודיע בעוד שבוע וחצי,      ב-14/7, על גובה הריבית. השוק צופה כי זו תיוותר ללא שינוי הפעם. עם זאת, ישנה הסתברות של 75% כי הריבית תופחת בחודש אוגוסט.
ארה"ב: די ברור כי העלייה באי הודאות תקשה גם על הבנק המרכזי האמריקאי להמשך במסלול העלאות הריבית. בארגון הבנקים למשכנתאות (MBA) בכל זאת צופים כי עוד השנה תתרחש העלאה אחת של הריבית (זאת, לעומת הערכתם הקודמת לשתי העלאות) וכפי הנראה זו תחול בחודש דצמבר. נציין, כי הערכה זו מנוגדת לציפיות השוק לפיהן הסבירות להעלאת ריבית בדצמבר עומדת על אחוזים בודדים בלבד – כלומר, אי שינוי לפחות עד סוף השנה. 
מקסיקו: הריבית עולה בעקבות ה-Brexit. הבנק המרכזי המקסיקני העלה בשבוע שחלף את הריבית ב-50 נ"ב ל- 4.25%. הריסון המוניטרי התרחש על רקע פיחות של כמעט 4% בשער הפזו המקסיקני כנגד הדולר האמריקאי עם היוודע תוצאות ה-Brexit. מהלך זה נועד בכדי למנוע עליית מחירים, אמנם, האינפלציה במקסיקו היא לא קשה במיוחד. היא ניצבת מתחת ליעד הבנק המרכזי, 3%, אך די היה בהתפתחויות האחרונות בזירת המט"ח  בכדי למנוע לחצים אינפלציוניים בעתיד. נציין כי הדבר התאפשר כי בבנק המרכזי לא זיהו סימנים להחרפה בפעילות הכלכלית.
ארה"ב: ההוצאה לצריכה פרטית עלתה במאי, זה החודש השני ברציפות על רקע ביקוש גובר לכלי-רכב ומוצרים אחרים. ההוצאה הצרכנית התרחבה ב-0.4% ומספקת עידוד באשר לקצב הצמיחה ברבע השני של השנה. נציין כי ב-12 החודשים האחרונים התגברה ההוצאה הצרכנית   ב-1.1%. במונחים ריאליים, עלתה ההוצאה הצרכנית במאי ב-0.3%, לאחר 0.8% באפריל. יתר על כן, נתונים אלו לא כוללים את ההשפעה של ה-Brexit על הצריכה הפרטית. למעשה, גם נתוני יוני לא ממש ישקפו, הואיל ומשאל העם היה בסוף החודש. לפיכך, השפעת תוצאות המשאל צפויות לבוא לידי ביטוי רק בנתוני יולי. לפי הערכות כלכלנים שונים, ה-Brexit יגרע מהכלכלה האמריקאית 0.2%, במצטבר, על פני 6 הרבעים הקרובים. לפי מדד ה-GDP Now של שלוחת אטלנטה המשק האמריקאי יצמח ב-2.6% ברבע השני.

  • הבנקים עלולים לדרוש האחד מהשני ריבית גבוהה יותר על הלוואות לטווח קצר. מתוך 18 הגופים הפיננסים אשר מספקים מידע לקביעת שערי ה-Libor, 11 הם בנקים בריטים (4) ואירופאים (7). הגופים הללו הציגו התפתחויות קשות מאוד מאז החלטת משאל העם כאשר מניותיהן צנחו בעשרות אחוזים. לפני מספר ימים הופחת דירוג החוב של בריטניה, אשר מצביע על פוטנציאל להידרדרות נוספת בסקטור הפיננסים של אירופה התפתחות זו עלולה להביא לעלייה של ריביות ה-Libor.

מאקרו ואג"ח מקומי:

  • בנק ישראל מותיר את הריבית לחודש יולי ללא שינוי. ההחלטה התקבלה ימים ספורים לאחר משאל העם בבריטניה אשר טלטל פעם נוספת את השווקים והגביר את אי הודאות. בהחלטתו, בנק ישראל לא נתן את הדעת במיוחד להשפעה של ה-Brexit על כלכלת ישראל, אך ברור שהבנק המרכזי של ארה"ב יתמהמה עם העלאת ריבית בעתיד, בעוד שאולי בגוש האירו ובאנגליה אף יורידו את הריבית בקרוב. לפיכך, העלאת הריבית הראשונה בישראל מתרחקת.
  •  האינדיקטורים האחרונים לפעילות המשקית (לפני משאל העם בבריטניה) הם מעורבים, עם כי רובם מצביעים על התרחבות. וכך, נרשמה עלייה במדדים הבאים: ברכישות בכרטיסי אשראי, בפדיון בענפי המשק (למעט יהלומים), במדד המכירות ברשתות השיווק, יבוא הסחורות, ומדד הפדיון במסחר הקמעוני. לעומת זאת, נרשמה ירידה ביצוא הסחורות ובמדד הייצור התעשייתי. בקרב האינדיקטורים החיוביים נציין את הרכישות בכרטיסי אשראי אשר התרחבו בחודשים מארס-מאי ב-5.1% (במונחים שנתיים וניכוי אינפלציה). אמנם, קצב ההתרחבות הוא נמוך             מ-9.8% שנרשם בחודשים דצמבר 2015 עד פברואר 2016, אך הוא עדיין חד מאוד ומצביע על חוזק הצריכה הפרטית. נציין כי ירידה משמעותית נרשמה בסך ההוצאה על דלק וגז, אשר כפי הנראה עדיין הושפעה מההוזלות במחירי האנרגיה.

אולי אינדיקטור אחד אשר עלול לשקף במידה את ההתפתחויות האחרונות הוא מדד אמון הצרכנים של בנק פועלים לחודש יוני. המדד שפורסם בשבוע שחלף רשם ביוני ירידה של 1%, ל-131.9 נק'. כפי הנראה, הירידה באמון הצרכנים משקפת הרעה בתפיסת המצב הכלכלי המגיעה במשולב מהפגיעה בתחושת הביטחון ומהירידות בשווקים.

  • בשבוע שעבר דיווחנו על כך שבשכבת הגיל המרכזית, 64-25 נרשמה ירידה בשיעור האבטלה ל- 4.1%, לעומת 4.3% באפריל. השבוע פורסם דוח חיובי נוסף לשוק העבודה ולפיו מספר המשרות הפנויות (הצעות עבודה) ברבע הראשון עלה ל-90.8 אלף משרות בממוצע לחודש, לעומת 86.3 אלף משרות פנויות בממוצע לחודש ברבע הרביעי של 2015. יתר על כן, היחס בין היצע לביקוש ירד ברבעון הראשון של 2016 ל-4.2 (לעומת 4.6 ברבעון הרביעי 2015) - ירידה ביחס מצביעה על שיפור. במיוחד, נציין ענפים בהם היחס בין ההיצע לביקוש נמוך מ-1 (כלומר במשלחי יד אלה מספר המשרות הפנויות עולה על מספר המבקשים לעבוד) והם: המדע וההנדסה, מפתחי תכנה, נציגי מכירות בטלפון ועובדים בתחום הבנייה. 
  • אינפלציה - השבוע אושרה בוועדת העבודה והרווחה רפורמת הקורנפלקס אשר תפתח את שערי היבוא למוצרי מזון. הרפורמה תחול על מוצרים דוגמת דגני בוקר, ביסקוויטים, קרקרים, חטיפים, פסטות, אורז, שוקולדים, ממרחים, קטשופ ומוצרים נוספים וצפויה להביא להוזלת מחירים משמעותית בשוק המזון היבש. אמנם, בחודשים האחרונים ועם התייצבות במחיר האנרגיה בעולם, סביבת האינפלציה חזרה לטריטוריה החיובית, אך אין ספק כי למהלכים של משרד אוצר תהיה השפעה למיתון האינפלציה בשנה הקרובה.  

תגובות
הכותבים/המסוקרים הינם עובדי/מועסקים ע"י אלומות בית השקעות. אלומות בית השקעות, ו/או חברות בת ו/או גופים קשורים ו/או הכותבים/המסוקרים עשויים למכור ו/או לקנות ו/או להחזיק בניירות ערך ו/או הנכסים הפיננסיים הנזכרים במצ"ב, לרבות באמצעות נכסים ובמכשירים פיננסים שונים וכיו"ב. אין לראות באמור בהודעותיו של הכותבים/המסוקרים הנ"ל משום הצעה ו/או המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא לרכישה ו/או מכירה ו/או החזקה של ניירות ערך ו/או נכס פיננסי המתוארים בהן או בכלל, ו/או של ניירות ערך ו/או נכסים פיננסים אחרים כלשהם ו/או המלצה להשקעה באפיקים ספציפיים ו/או כללים כלשהם. יובהר כי, תיתכן זיקה בין הכותב לבין נכסים ו/או מכשירים פיננסים. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד ובשום אופן אינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, וכל העושה שימוש בו, עושה זאת על דעת עצמו ועל אחריותו בלבד.

דף הבית
תחומי פעילות

תיקי השקעותקרנות נאמנותניהול עושר משפחתישירותי איתותיםאלומות הון-ליין

אודות

אודות אלומותחברי הנהלהגילוי נאותתנאי שימוש (רשימת תפוצה)

זירת תוכן

בלוגיםאלומות בתקשורת

צור קשר

צור קשרדרושיםפניות הציבורתיקי השקעות

נעים להכיר - הצוותיתרונות ניהול תיק באלומותהמוצרים שלנופילוסופיית השקעות ניהול תיקים בפיקוח הלכתי

קרנות נאמנות

נעים להכיר - הצוותקרנות נאמנות

ניהול עושר משפחתי

אודות ניהול עושר משפחתימה כולל השירותשלבי העבודההיתרונות הגדולים שלנו:

המומחים של אלומות סוקרים ומנתחים עבורכם את שוק ההון
הירשמו עכשיו!


טבלת הסבר פרופילי חשיפה
שיעור השקעה מרביחשיפה למניותחשיפה למט"ח
0%00
עד 10%1A
עד 30%2B
עד 50%3C
עד 120%4D
עד 200%5E
מעל 200%6F

(!) - הוספת סימן קריאה משמעה כי הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה. אג"ח שאינה מדורגת בדירוג השקעה : אג"ח קונצרנית ו/או אג"ח שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינה מדורגת או שהיא מדורגת בדירוג נמוך מ- (BBB-) או מדירוג מקביל לו".