תגובה להודעת ריבית ב"י 27.5.16


כלכלני אלומות  |  28.06.2016 / 15:33:30
בשורה התחתונה                                                                   
ריבית בנק ישראל   
בנק ישראל מותיר את הריבית לחודש יולי 2016 ללא שינוי, ברמת השפל של כל הזמנים - 0.1%. יולי הוא החודש ה-17 שבו הריבית נותרת ברמה זו.
בנק ישראל מצביע על כך שהסיכון לצמיחה ולאינפלציה גברו.
בהודעה כותבים בבנק ישראל כי החלטתם נתמכה בגורמים הבאים:
 • אינפלציה - בחודשיים האחרונים שב מדד המחירים לצרכן לעלות, והחודש נרשמה עליה קלה בציפיות לאינפלציה לשנה מהמקורות השונים. עליית השכר המהירה במשק והמשך הגידול בצריכה הפרטית יתמכו בחזרת האינפלציה לתוך היעד, על פי הערכת חטיבת המחקר, בתוך כשנה. הציפיות לטווחים הבינוניים והארוכים ממשיכות להיות מעוגנות בתוך תחום היעד.
 •  הפעילות במשק - גם מהאומדן השני  לנתוני החשבונאות הלאומית ברבעון הראשון עולה שהצמיחה  הייתה נמוכה, אולם מהערכת חטיבת המחקר מסתמן שהמשק שב לצמוח בקצב שאפיין את השנים האחרונות. הצריכה הפרטית ממשיכה להוביל את הצמיחה, בתמיכת הריבית הנמוכה ועליית השכר במשק. התמונה העולה מנתוני שוק העבודה ממשיכה להיות חיובית, וישנם סימנים לכך שהמשק מתקרב לתעסוקה מלאה.
 •  המשק העולמי - תוצאות משאל העם בבריטניה היוו הפתעה, והשווקים הפיננסיים בעולם הגיבו בחדות. בשלב זה מוקדם להעריך אם מוצתה ההשפעה קצרת הטווח על השווקים הפיננסיים. בחודשים הקרובים צפויה לשרור אי ודאות לגבי השלכות המהלך על הכלכלה העולמית. המדיניות המוניטרית של הבנקים המרכזיים העיקריים צפויה להמשיך להיות מאוד מרחיבה.
 •  שער חליפין - מאז הדיון המוניטרי הקודם שהתקיים ב-22/5/16, ועד ל-24/6/16, נחלש השקל מול הדולר ב-0.4%, ושער החליפין האפקטיבי כמעט לא השתנה – נרשם ייסוף של 0.1%. בהסתכלות על השנה האחרונה שער החליפין האפקטיבי התייצב, אך רמתו ממשיכה להקשות על צמיחת היצוא והמגזר הסחיר.
 •  שוק הנדל"ן - קצב עליית מחירי הדירות  ממשיך להיות גבוה, ורמת העסקאות והיקפי המשכנתאות נותרו גבוהים.
  התייחסות להודעת הריבית:
 •  בבנק ישראל כותבים בהודעה כי: "הסיכונים להשגת יעד האינפלציה וצמיחה גברו". זאת, על רקע העלייה באי הודאות בעקבות ה-Brexit. עם זאת, נראה כי משפט זה נכתב כמעט באופן אוטומטי על רקע ההתפתחויות האחרונות ולא יותר מכך. אולי עדות לכך שבבנק ישראל לא מתרגשים יתר על המידה מה-Brexit ניתן לראות בתחזיות המאקרו של בנק ישראל. אמנם, הן בוצעו לפני התרחשות ה-Brexit אך בבנק לא החליטו לעכב או לשנות אותן בעקבות ההתפתחויות האחרונות. בכל מקרה, בבנק ישראל צופים לצמיחה של 2.4% השנה ולהתרחבות של 2.9% בשנה הבאה. התחזית ל-2016 הופחתה ב-0.4% מהתחזית שניתנה במארס, אך הסיבה המרכזית היא פתיחת השנה החלשה ולא האירועים האחרונים.  
 • למעשה, אפשר לחלוטין להבין את "היעדר" הפסימיות שמציג בנק ישראל וזאת עקב נתוני שוק העבודה הממשיכים להפתיע לטובה. שיעור האבטלה בקרב המועסקים, מגיל 15 ומעלה ירד במאי לכדי 4.8%, לעומת 4.9% באפריל. רמה זו היא הנמוכה ביותר מאז 1980!! יתר על כן בשכבת הגיל המרכזית, 64-25 נרשמה גם כן ירידה לכדי 4.1%, לעומת 4.3% באפריל. כל זאת, תוך כדי שיעור השתתפות גבוה. 
 • ואם לא די בכך אזי גם שכר המינימום צפוי לעלות ביולי לכדי 4,825 ש"ח וגם בראשית 2017 לכדי 5,000 ש"ח. ולכך תהיה השפעה חיובית נוספת על חוזקו של האזרח הישראלי ועל התצרוכת הפרטית אשר צפויה להמשיך ולעודד את הצמיחה המשקית, השנה וגם בשנת 2017. לפיכך, מצבו הבסיסי של המשק נותר סביר מאוד.    
 •  בכל האמור לסביבת האינפלציה, גם כאן יש שיפור משמעותי והמשק עובר שינוי מסביבה דפלציונית לכדי עליות מחירים. בשלושת החודשים אפריל עד יוני מדד המחירים לצרכן צפוי לעלות ביותר מ-1%. היינו, אין צורך ממשי שבנק ישראל יפעל להאיץ את האינפלציה אשר הושפעה בעיקר מהוזלה במחירי האנרגיה. יחד עם זאת, בשנה הקרובה תהיה האינפלציה עדיין נמוכה מיעד יציבות המחירים, במיוחד על רקע העובדה שמשרד האוצר פועל להסרת חסמים (פתיחת שווקים ליבוא מקביל), ולפיקוח מחירים (פירות וירקות) שכל מטרתם היא הוזלת המחירים לצרכן.  
 •  לאור כל זאת, להערכתנו, ריבית בנק ישראל תועלה לראשונה רק בעוד תקופה ממושכת ובוודאי לאחר שתוסר אי הודאות העולמית. לפיכך, אנו צופים כי גם הריבית לחודש אוגוסט (25/7) תיוותר על כנה, היינו, ברמה של 0.1%.

תגובות
הכותבים/המסוקרים הינם עובדי/מועסקים ע"י אלומות בית השקעות. אלומות בית השקעות, ו/או חברות בת ו/או גופים קשורים ו/או הכותבים/המסוקרים עשויים למכור ו/או לקנות ו/או להחזיק בניירות ערך ו/או הנכסים הפיננסיים הנזכרים במצ"ב, לרבות באמצעות נכסים ובמכשירים פיננסים שונים וכיו"ב. אין לראות באמור בהודעותיו של הכותבים/המסוקרים הנ"ל משום הצעה ו/או המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא לרכישה ו/או מכירה ו/או החזקה של ניירות ערך ו/או נכס פיננסי המתוארים בהן או בכלל, ו/או של ניירות ערך ו/או נכסים פיננסים אחרים כלשהם ו/או המלצה להשקעה באפיקים ספציפיים ו/או כללים כלשהם. יובהר כי, תיתכן זיקה בין הכותב לבין נכסים ו/או מכשירים פיננסים. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד ובשום אופן אינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, וכל העושה שימוש בו, עושה זאת על דעת עצמו ועל אחריותו בלבד.

דף הבית
תחומי פעילות

תיקי השקעותקרנות נאמנותניהול עושר משפחתישירותי איתותיםאלומות הון-ליין

אודות

אודות אלומותחברי הנהלהגילוי נאותתנאי שימוש (רשימת תפוצה)

זירת תוכן

בלוגיםאלומות בתקשורת

צור קשר

צור קשרדרושיםפניות הציבורתיקי השקעות

נעים להכיר - הצוותיתרונות ניהול תיק באלומותהמוצרים שלנופילוסופיית השקעות ניהול תיקים בפיקוח הלכתי

קרנות נאמנות

נעים להכיר - הצוותקרנות נאמנות

ניהול עושר משפחתי

אודות ניהול עושר משפחתימה כולל השירותשלבי העבודההיתרונות הגדולים שלנו:

המומחים של אלומות סוקרים ומנתחים עבורכם את שוק ההון
הירשמו עכשיו!


טבלת הסבר פרופילי חשיפה
שיעור השקעה מרביחשיפה למניותחשיפה למט"ח
0%00
עד 10%1A
עד 30%2B
עד 50%3C
עד 120%4D
עד 200%5E
מעל 200%6F

(!) - הוספת סימן קריאה משמעה כי הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה. אג"ח שאינה מדורגת בדירוג השקעה : אג"ח קונצרנית ו/או אג"ח שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינה מדורגת או שהיא מדורגת בדירוג נמוך מ- (BBB-) או מדירוג מקביל לו".