סקירה שבועית


כלכלני אלומות  |  20.06.2016 / 13:36:53
בשורה התחתונה - מאקרו שבועי                                                                         
עיקרי הדברים:   
 • חברי הבנק המרכזי האמריקאי הותירו בשבוע שחלף את הריבית ללא שינוי. ההודעה לא הפתיעה במיוחד את המשקיעים. כאשר שני בנקים מרכזיים מהחשובים בעולם, האירופי והיפני, נוקטים בגישות מרחיבות לא שמרניות ובבנק המרכזי האמריקאי מפחיתים את תחזית הצמיחה, די קשה לצפות להעלאת ריבית. השוק מעריך כי הריבית תועלה פעם אחת לכל היותר, עד סוף השנה. איגרת החוב ל-10 שנים של ארה"ב נסחרה בסוף השבוע בתשואה לפדיון של 1.61%, ירידה של 3 נ"ב במהלך השבוע. 
 • העניין בשבוע המסחר הקרוב יתרכז סביב שאלת יציאת בריטניה מהאיחוד האירופי (Brexit). כפי הנראה כרגע, לאור סקרים שונים, ישנו רוב ליציאה. אם יתממשו הערכות הסקרים, צפויה התגברות של התנודתיות בשווקים ולא רק באלו האירופים, אלא גם בשווקים אחרים בעולם.   
 •  ישראל: לפי האומדן השני לנתוני הצמיחה, המשק צמח בשיעור של 1.3%, הגבוה מהאומדן הראשון (0.8%). השיפור בנתוני הצמיחה נבע מעדכון כלפי מעלה של הצריכה הפרטית ושל היצוא. עם זאת, על רקע פתיחת השנה החלשה והאינדיקטורים השוטפים למצב המשק, אנו מעריכים כי הצמיחה השנה תסתכם ב-2.2%. 
  מאקרו ואג"ח עולמי:
 •  חברי ה-FOMC הותירו את הריבית החודש ללא שינוי. ההודעה לא כל כך הפתיעה את המשקיעים. אין ספק כי, קשה להעלות את הריבית, או אפילו לאותת על העלאת ריבית כאשר אי הוודאות בשווקים גבוה למדי, שני בנקים מרכזיים חשובים, היפני ואירופי הפחיתו מראשית השנה את הריביות הרשמיות והעמיקו את הכלים הלא שגרתיים ושוק העבודה מתחיל להראות סימנים של חולשה.
 •  התחזיות המאקרו כלכליות של ה-Fed – כלכלני הבנק המרכזי האמריקאי הפחיתו את תחזית הצמיחה לשנה הנוכחית מהערכה לטווח של 2.3%-2.1% (במארס) לכדי 2.0%-1.9%. מהלך דומה התרחש גם בתחזית לשנת 2017. מנגד, דווקא ביחס לאינפלציה הם הפכו יותר אופטימיים כאשר עדכנו את התחזית מ-1.6%-1.0%, לכדי 1.7%,1.3% לשנה הנוכחית.
 • באשר לריבית 6 חברים בוועדה המוניטרית מתוך 17 צופים להעלאת ריבית בודדת עד סוף השנה. הרוב, 9 חברים צופים ל-2 העלאות עד סוף השנה. לאור זאת, אנו צופים להעלאה אחת של הריבית, במהלך 2016, כאשר על רקע הפחתת תחזית הצמיחה, לא יהיה שינוי בחודש יולי. השוק מעניק הסתברות של כ-50% להעלאה נוספת בחודש דצמבר. 
 •  אם לא די בכך, אזי לאחר ההכרזה אמר נשיא שלוחת ה-Fed של סט. לואיס, ג'יימס בולארד ובעל זכות הצבעה כי לדעתו תתרחש רק העלאת ריבית אחת עד 2018. זאת, על רקע צמיחה נמוכה של 2%. 
 • עיני העולם יהיו נשואות השבוע לאומה הבריטית אשר צפויה להכריע ביום ה' הקרוב, (23/6) על עתידה כחלק מהאיחוד האירופי. לפי סקר של הפייננשל טיימס מסוף השבוע, 48% מעוניינים לעזוב ורק 43% מעוניינים להישאר (השאר לא החליטו). סקרים אחרים מצביעים על 53% לטובת עזיבה, לעומת 47% בעד הישארות. אחת התופעות המעניינות היא שדווקא הצעירים הם אשר מעוניינים להישאר באיחוד. כפי הנראה, על רקע היתרונות שיש בכך, כגון אפשרויות לימודים וניידות עבודה. אין ספק, כי דיווחים אלו אינם אופטימיים במיוחד בכל האמור לשווקים הפיננסיים אשר מעדיפים ודאות. להערכתנו, יציאה של בריטניה מהאיחוד עלולה להביא לעלייה בתנודתיות בשווקים (VIX) ולהשפיע לשלילה לא רק על המדדים האירופאיים, אלא גם על שווקים אחרים.
 • החוב בסין ממשיך לתפוח. בסוף 2015 הוא הגיע לכדי 250% מהתוצר. במנוגד, מדינות רבות ברחבי העולם, מנסות לצמצם את החוב, בסין בחרו אחרת בשנים האחרונות, בראש ובראשונה בכדי להתמודד עם ההאטה הכלכלית. סך החוב של סין הגיע לכדי 25.6 טריליון דולר והוא כולל חובות של המדינה, חברות עסקיות וגם משקי בית.  אם נשווה זאת לארה"ב אזי מצבה של סין הוא לא חריף, הואיל ובארה"ב הוא ניצב על רמה של 330% מהתוצר. עם זאת, בעוד שבארה"ב מרבית החוב הוא ממשלתי, בסין 156% מהתוצר מקורו בחברות עסקיות. לצערנו, ככל שקצב הצמיחה בסין מעט כך גם רמת הסיכון של החברות בפרט והמדינה בכלל. הר חובות זה עלול להיות המקור למשבר העולמי הבא.  
מאקרו ואג"ח מקומי:
 • מדד המחירים לצרכן עלה בחודש מאי 2016 ב-0.3%, והושפע מהתייקרות עונתית של פירות הקיץ. מדד המחירים לצרכן צפוי לעלות בחודש יוני ב-0.4% והוא יושפע בעיקר מהגורמים הבאים: (1) התייקרות עונתית במחירי ההלבשה וההנעלה, עד כ-9%. (2) הוזלה עונתית במחירי הירקות והפירות, כ-3%. (3) מחירי חוזי שכר הדירה המתחדשים צפויים לעלות ב-0.4%. (4) התייקרות של 2.7% במחירי הבנזין.
לפי תמונת המצב הנוכחית נראה כי האינפלציה מתבססת ברמה חיובית של 0.5% עד 1%. זאת, לאור ההתפתחויות הבאות: (1) מדד המחירים ליצרן (PPI) רשם בחודש מאי עלייה של 0.4% לאחר נסיקה של 1% באפריל. (2) פיחות של השקל כנגד הדולר.
יתר על כן, אם נתחשב בעלייה של 0.4% באפריל, הרי שבשלושת החודשים אפריל עד יוני צפויה אינפלציה בשיעור הגבוה מ-1%. 
 •  המשק צמח ברבע הראשון של השנה ב-1.3%, הגבוה מהאומדן הראשוני לצמיחה, 0.8%. אמנם, חל שיפור בנתוני הצמיחה, אך עדיין אלו נמוכים מקצב הצמיחה שנרשם ברבע האחרון של 2015, 3.4%, או 2.3% ברבע השלישי. העלייה בתוצר ברבע הראשון הושפעה מהתרחבות ההוצאה לצריכה פרטית ובהשקעות בנכסים קבועים כאשר מנגד, חלה ירידה בהוצאה לצריכה ציבורית וביצוא הסחורות והשירותים. לעומת הפרסום הקודם, מלפני כחודש, שיפור עדכון מעלה בצריכה הפרטית (עדכון מ-4% לכדי 4.8%) וביצוא (מ-4.4%- לכדי 1.1%-). להערכתנו, קצב הצמיחה בשנת 2016 יסתכם ב-2.2%.   
 • מאזן התשלומים לרבע הראשון - העודף בחשבון השוטף הסתכם ברבע הנדון ב-3.3 מיליארד דולר, בהמשך לעודף של 3.2 מיליארד דולר ברבע האחרון של 2015.  נזכיר כי החשבון השוטף, המצביע על הלחץ הבסיסי של השקל כנגד הדולר. הוא מורכב מחשבון הסחורות (יצוא פחות יבוא סחורות), חשבון השירותים , הכנסות מעבודה והעברות חד-צדדיות. המגמה החיובית שנרשמה בתקופה האחרונה בחשבון השוטף הייתה תוצאה של עלייה בעודף בחשבון שירותים שהתרחב ברבע הנדון לכדי 3.9 מיליארד דולר, לעומת 3.0 בתקופה המקבילה אשתקד. 
 • התפתחויות מעניינות נוספות במאזן התשלומים ברבע הראשון היו בסעיף השקעות בניירות ערך אשר הצביע על נסיגה משמעותית בהשקעות של תושבי ישראל בחול ומנגד, על עלייה בהשקעות הזרים בישראל. כך, לאחר נסיקה לכדי 6.5 מיליארד דולר ברבע האחרון של 2015, ברבע הראשון של 2016 הסתכמו השקעות תושבי ישראל בנירות ערך זרים בסך של 1.4 מיליארד דולר בלבד. מנגד, המשקיעים הזרים, כאמור, העמיקו את חשיפתם לשוק ההון הישראלי והם השקיעו סך של 2.9 מיליארד דולר ברבע הנדון, לאחר השקעה בהיקף של 1.1 מיליארד דולר ברבע האחרון של 2015.

תגובות
הכותבים/המסוקרים הינם עובדי/מועסקים ע"י אלומות בית השקעות. אלומות בית השקעות, ו/או חברות בת ו/או גופים קשורים ו/או הכותבים/המסוקרים עשויים למכור ו/או לקנות ו/או להחזיק בניירות ערך ו/או הנכסים הפיננסיים הנזכרים במצ"ב, לרבות באמצעות נכסים ובמכשירים פיננסים שונים וכיו"ב. אין לראות באמור בהודעותיו של הכותבים/המסוקרים הנ"ל משום הצעה ו/או המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא לרכישה ו/או מכירה ו/או החזקה של ניירות ערך ו/או נכס פיננסי המתוארים בהן או בכלל, ו/או של ניירות ערך ו/או נכסים פיננסים אחרים כלשהם ו/או המלצה להשקעה באפיקים ספציפיים ו/או כללים כלשהם. יובהר כי, תיתכן זיקה בין הכותב לבין נכסים ו/או מכשירים פיננסים. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד ובשום אופן אינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, וכל העושה שימוש בו, עושה זאת על דעת עצמו ועל אחריותו בלבד.

דף הבית
תחומי פעילות

תיקי השקעותקרנות נאמנותניהול עושר משפחתישירותי איתותיםאלומות הון-ליין

אודות

אודות אלומותחברי הנהלהגילוי נאותתנאי שימוש (רשימת תפוצה)

זירת תוכן

בלוגיםאלומות בתקשורת

צור קשר

צור קשרדרושיםפניות הציבורתיקי השקעות

נעים להכיר - הצוותיתרונות ניהול תיק באלומותהמוצרים שלנופילוסופיית השקעות ניהול תיקים בפיקוח הלכתי

קרנות נאמנות

נעים להכיר - הצוותקרנות נאמנות

ניהול עושר משפחתי

אודות ניהול עושר משפחתימה כולל השירותשלבי העבודההיתרונות הגדולים שלנו:

המומחים של אלומות סוקרים ומנתחים עבורכם את שוק ההון
הירשמו עכשיו!


טבלת הסבר פרופילי חשיפה
שיעור השקעה מרביחשיפה למניותחשיפה למט"ח
0%00
עד 10%1A
עד 30%2B
עד 50%3C
עד 120%4D
עד 200%5E
מעל 200%6F

(!) - הוספת סימן קריאה משמעה כי הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה. אג"ח שאינה מדורגת בדירוג השקעה : אג"ח קונצרנית ו/או אג"ח שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינה מדורגת או שהיא מדורגת בדירוג נמוך מ- (BBB-) או מדירוג מקביל לו".