סקירה שבועית


כלכלני אלומות  |  13.06.2016 / 14:36:13
בשורה התחתונה - מאקרו שבועי                                                             
 עיקרי הדברים:   
 • השוק חלוק בדעתו לגבי העלאת ריבית ה-Fed  - השבוע או בשלהי יולי. דוח התעסוקה החלש לחודש מאי טרף את הקלפים, זעזע את השווקים והביא לרווחי הון באיגרות החוב של ממשלת ארה"ב (שנסחרות בתשואה לפדיון של 0.73% ל-2 שנים ו-1.64% ל-10 שנים). גם אם הריבית לא תשונה השבוע, הגישה המרכזית ב-Fed ביחס לכלכלה תישאר חיובית כאשר שוק העבודה איתן ושיעור האינפלציה נמצא בעליה.
 •  בנקים מסחריים, אירופאים וגם יפנים מתחילים להשמיע טרוניות באשר לריבית השלילית במדינה אשר פוגעת ברווחיותם ומסכנת את יציבותם. Commerzbank שהוא הבנק השני בגודלו בגרמניה ומוחזק בחלקו על ידי המדינה הודיע כי הוא שוקל לשכור כספות על מנת "להחנות" בהם את עודפי המזומנים שלו ולא לשלם את "הקנס" של ה-ECB. המשמעות היא קצה גבול היכולת של המדיניות המוניטרית. 
 •  ישראל: חברי הועדה המוניטרית של בנק ישראל מציגים אופטימיות ביחס לסביבת האינפלציה שלדעתם צפויה להתגבר בתקופה הקרובה. מנגד, הם מצביעים על החולשה במשק המגיעה מכיוון המסחר הבינלאומי. על מנת לשמור על היצוא בנק ישראל פעל בחודש מאי באופן אקטיבי ולראיה רכש 1.2 מיליארד דולר. בכך יתרות המט"ח של המשק הגיעו לשיא של כל הזמנים, לכדי 96.5 מיליארד ש"ח.
  מאקרו ואג"ח עולמי:
 • האם הריבית בארה"ב תועלה השבוע? מעט סבלנות, חידה זו תיפתר ביום ד' הקרוב. למעשה, השוק מעניק הסתברות דומה למדי להעלאת הריבית השבוע או ביולי (ב-27). כלומר גם השוק לא משוכנע. כזכור, דוח התעסוקה החלש הגביר את אי הודאות באשר לתוואי הריבית והביא לירידה של 20 נ"ב התשואה לפדיון באג"ח ל-10 שנים. אין ספק, גם לחברי ה-Fed המציאות לא פשוטה...
 •  כזכור, דוח התעסוקה לחודש מאי לא היה מוצלח יתר על המידה ובו דווח שנוספו למשק האמריקאי רק 38 אלף משרות. עם זאת, דיווח אחר של שוק העבודה מצביע על כך שיותר ויותר מעסיקים תרים אחר עובדים. וכך, מספר המשרות הפנויות בארה"ב (Job opening) עמד בחודש אפריל על 5.79 מיליון, לעומת 5.67 מיליון במארס, או לעומת 5.58 מיליון לפני שנה. הדיווח היה גבוה מהערכות השוק שעמדו על 5.7 מיליון עבודות פנויות. יתר על כן, שיעור העבודות הפנויות מסך העבודות רשם לאחרונה עלייה ועמד על 3.9%. הוא הושפע במיוחד מגידול במספר המשרות הפנויות בתחום המסחר הסיטונאי, התחבורה והתשתיות. כלומר, שוק העבודה הוא איתן.
 •  תופעת לוואי חיובית למדי של דוח התעסוקה החלש לחודש מאי הייתה עלייה במספר הבקשות למתן משכנתאות. מספר הבקשות לקבלת משכנתאות נסק בשבוע הקודם ב-9.3%, לעומת רמתו שבוע קודם לכן. גם הבקשות למחזור המשכנתא גדלו בצורה ניכרת (ב-7%) והן גבוהות ב-14%, מאשר רמתן לפני שנה. העלייה בביקוש למשכנתאות וגם למחזור היא תוצאה של הירידה שחלה בריביות השוק בעקבות דוח התעסוקה. נתונים אלו הם מעודדים, אך לא בדיוק מתיישבים עם סקר של ענקית האיגוח Fannie Mae אשר לפיו נרשמה לאחרונה ירידה ברצון הציבור לרכוש בית. לפיכך, כפי הנראה השינוי בפעילות נובע ברובו מעלויות המימון וניצול ההזדמנויות תוך הקדמת עסקאות ופחות מהסביבה המאקרו כלכלית הרחבה. נציין כי, ריבית המשכנתא לטווח של 30 שנה ירדה לאחרונה לכדי 3.6%, לעומת 4.04% לפני שנה. 
 • מנפלאות הריבית השלילית. כידוע בנקים המסחריים בגוש האירו נאלצים לשלם סך של 0.4% לשנה תמורת הזכות להחנות את הכסף ב-ECB. לצערם, הם לא יכולים להוריד את הריבית למפקידים ולכן סובלים פעמיים בסביבה זו. מתברר כי המחאה מתגברת ולראיה, Commerzbank שהוא הבנק השני בגודלו בגרמניה ומוחזק בחלקו על ידי המדינה הודיע כי הוא שוקל לשכור כספות על מנת "להחנות" בהם את עודפי המזומנים שלו ולא לשלם את "הקנס" של ה-ECB. אם ניקח בחשבון שהתשואות של החוב הממשלתי ואפילו הקונצרני בגרמניה הן נמוכות מאוד ובחלקן אף שליליות, הרי שיש צדק במחאה של Commerzbank ואחרים.
 •  קצב האינפלציה בסין התמתן בחודש מאי. ב-12 החודשים עד מאי עלה מדד המחירים לצרכן ב-2%, לעומת 2.3% בחודש אפריל. ההאטה הושפעה במיוחד מהוזלות במחירי מוצרי המזון. לעומת זאת, מדד המחירים ליצרן ירד ב-12 החודשים עד מאי ב-2.8%, לעומת ירידה חדה יותר של 3.4% עד אפריל. ברמה החודשית, כבר שלושה חודשים נרשמת עלייה ב-PPI והיא נובעת בעיקר מהתייקרות של חומרי גלם כגון ברזל מייצור מקומי ותזקיקי נפט. לאור נתונים אלו, נראה כי הממשל הסיני יוכל להמשיך להפעיל רפורמות של צד ההיצע בכדי לעודד את הפעילות הכלכלית.   
  מאקרו ואג"ח מקומי:
 הועדה המוניטרית של בנק ישראל פרסמה השבוע את פרוטוקול ישיבתה האחרונה שבה, כזכור, הריבית נותרה ללא שינוי. בדיון עלו הדברים הבאים:
• חלק מחברי הועדה צופים לעליה בסביבה האינפלציונית, על רקע המשך התייקרות במחירי האנרגיה והסחורות וכן הפיחות הנומינלי בשער החליפין, שנרשם בחודש האחרון.
• הצמיחה הנמוכה ברבע הראשון היא תוצאה של חולשת הייצור. מנגד, הצריכה הפרטית מהווה המנוע המרכזי לצמיחה, כאשר שוק העבודה ממשיך להפגין חוזקה.
• באשר לעולם, נראה כי ההתייקרות שנרשמה לאחרונה במחירי האנרגיה עשויה לתמוך במדינות היצואניות של חומרי גלם אלו.
• חברי הועדה הביעו דאגה מכך שהציבור ממשיך ליטול משכנתאות בהיקף גבוה.
כלומר, מדיון זה ניתן להסיק שחברי הועדה המוניטרית של בנק ישראל מרגישים בנוח עם רמת הריבית הנוכחית והם לא צפויים לשנותה בתקופה הקרובה. 
 •  מצבו של העובד הישראלי ממשיך להשתפר ולראיה, השכר ממשיך לעלות ואף בקצב ריאלי גבוה למדי. בחודשים ינואר-מרס 2016 עלה השכר הממוצע למשרת שכיר במחירים קבועים (לפי נתוני מגמה) ב-5.2% (במונחים שנתיים), הגבוה מעלייה של 4.7% בחודשים אוקטובר-דצמבר 2015.  לפיכך, מצבו של העובד במשק הוא סביר מאוד. כידוע, שיעור האבטלה בקבוצת העבודה המרכזית (גילאי 64-25) ירד בחודש אפריל ל-4.4%, שהוא כמעט השפל של כל הזמנים, תוך עלייה בשיעור ההשתתפות. לפיכך, אנו ממשיכים להעריך כי הצריכה הפרטית תמשיך להיות הקטר המשקי בהמשך 2016 וגם לתוך 2017.
 •  התיירות הנכנסת מציגה שיפור. בשלושת החודשים האחרונים (מארס - מאי 2016) נרשמו 2.8 מיליון כניסות תיירים ברמה השנתית (234 אלף בממוצע לחודש, לפי נתונים מנוכי עונתיות) לעומת, 2.7 מיליון כניסות (226 אלף כניסות בממוצע לחודש) בשלושת החודשים האחרונים (דצמבר 2015 - פברואר 2016). לפי נתוני המגמה של התיירים עולה כי בשלושת החודשים האחרונים (מארס-מאי 2016) נרשמה עלייה של 17% בחישוב שנתי (1.3% לחודש בממוצע), בהמשך לעלייה של 3% שנרשמה בשלושת החודשים הקודמים (דצמבר 2015 -פברואר 2016). כפי הנראה, הרגיעה היחסית שנרשמה במצב הביטחוני בחודשים אחרונים השפיע באופן חיובי על התיירות. חשוב לציין כי השפעת פיגוע הטרור במתחם "שרונה" לא באה לידי ביטוי בדיווח זה אשר עלול להשפיע לרעה על היקף התיירות הנכנסת. 
 •  בנק ישראל ממשיך את המערכה בזירת המט"ח. יתרות מטבע החוץ הסתכמו לסוף חודש מאי 2016 בסך 96,463 מיליוני דולרים, גידול בסך של 779 מיליוני דולרים לעומת סוף החודש הקודם. הגידול ביתרות נובע רכישות מט"ח על ידי בנק ישראל בסך 1,225 מיליוני דולרים, כאשר 300 מיליון דולר נרכשו על פי תכנית הרכישות שנועדה לקזז את ההשפעה מהפקת גז בישראל על שער החליפין.      

תגובות
הכותבים/המסוקרים הינם עובדי/מועסקים ע"י אלומות בית השקעות. אלומות בית השקעות, ו/או חברות בת ו/או גופים קשורים ו/או הכותבים/המסוקרים עשויים למכור ו/או לקנות ו/או להחזיק בניירות ערך ו/או הנכסים הפיננסיים הנזכרים במצ"ב, לרבות באמצעות נכסים ובמכשירים פיננסים שונים וכיו"ב. אין לראות באמור בהודעותיו של הכותבים/המסוקרים הנ"ל משום הצעה ו/או המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא לרכישה ו/או מכירה ו/או החזקה של ניירות ערך ו/או נכס פיננסי המתוארים בהן או בכלל, ו/או של ניירות ערך ו/או נכסים פיננסים אחרים כלשהם ו/או המלצה להשקעה באפיקים ספציפיים ו/או כללים כלשהם. יובהר כי, תיתכן זיקה בין הכותב לבין נכסים ו/או מכשירים פיננסים. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד ובשום אופן אינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, וכל העושה שימוש בו, עושה זאת על דעת עצמו ועל אחריותו בלבד.

דף הבית
תחומי פעילות

תיקי השקעותקרנות נאמנותניהול עושר משפחתישירותי איתותיםאלומות הון-ליין

אודות

אודות אלומותחברי הנהלהגילוי נאותתנאי שימוש (רשימת תפוצה)

זירת תוכן

בלוגיםאלומות בתקשורת

צור קשר

צור קשרדרושיםפניות הציבורתיקי השקעות

נעים להכיר - הצוותיתרונות ניהול תיק באלומותהמוצרים שלנופילוסופיית השקעות ניהול תיקים בפיקוח הלכתי

קרנות נאמנות

נעים להכיר - הצוותקרנות נאמנות

ניהול עושר משפחתי

אודות ניהול עושר משפחתימה כולל השירותשלבי העבודההיתרונות הגדולים שלנו:

המומחים של אלומות סוקרים ומנתחים עבורכם את שוק ההון
הירשמו עכשיו!


טבלת הסבר פרופילי חשיפה
שיעור השקעה מרביחשיפה למניותחשיפה למט"ח
0%00
עד 10%1A
עד 30%2B
עד 50%3C
עד 120%4D
עד 200%5E
מעל 200%6F

(!) - הוספת סימן קריאה משמעה כי הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה. אג"ח שאינה מדורגת בדירוג השקעה : אג"ח קונצרנית ו/או אג"ח שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינה מדורגת או שהיא מדורגת בדירוג נמוך מ- (BBB-) או מדירוג מקביל לו".