סקירה שבועית


כלכלני אלומות  |  29.05.2016 / 13:00:00

בשורה התחתונה - מאקרו שבועי                                                                                             
 עיקרי הדברים:   

  • קצב הצמיחה במשק האמריקאי לרבע הראשון עודכן קלות, לכדי 0.8% (אגב, בדומה לישראל). עדיין נתון זה מאכזב, אך טוב יותר מאשר 0.5% שפורסם באומדן הראשוני. הנגידה האמריקאית, מותירה את הדלת פתוחה להעלאת ריבית בחודשים הקרובים, אשר תהיה תלויה באינדיקטורים הכלכליים. לחיוב היא מציינת את שוק העבודה, לשלילה את האינפלציה.          
  • אין ספק כי האינפלציה בארה"ב וגם בעולם צפויה לרשום התגברות בתקופה הקרובה. זאת על רקע העלייה שנרשמה במחיר הנפט אשר מאמצע ינואר עלה בקירוב ב-100% ורק החודש הוא טיפס ב-7.4%. הנפט נסחר בסוף השבוע במחיר של 49.3 דולר לחבית, כאשר במהלך השבוע הוא חצה את רף ה-50 דולר לחבית.      

ישראל: הפעילות במשק מתאפיינת במגמות מעורבות, כאשר בראש ההתפתחויות השליליות ניצב יצוא הסחורות (ולאחרונה גם השירותים). עם זאת, דווקא מספר אינדיקטורים כגון: הייצור התעשייתי ושוק העבודה רשמו לאחרונה שיפור ויוצרים פוטנציאל לצמיחה גבוהה יותר ברבע השני.   
מאקרו ואג"ח עולמי:

ארה"ב: יו"ר מועצת הנגידים של ה-Fed, ג'נט ילן, התראיינה השבוע. ילן אמרה כי לדעתה המסלול הנכון הוא להעלות את הריבית באופן מדוד והדרגתי וזה יהיה המהלך הנכון בחודשים הקרובים, אם הנתונים הכלכליים ישתפרו. לחיוב, הוזכר שוק העבודה ובאופן כללי את המשק שמשתפר, לאחר חולשה ברבע הראשון של השנה (להרחבת בשיפור הכלכלי, ראו את הסקירה של השבוע שעבר). מנגד, הזכירה ילן את חולשת האינפלציה.

קצב הצמיחה בארה"ב ברבע הראשון עודכן ל-0.8%, שהוא עדיין מאכזב למדי, כאשר ציפיות השוק היו לצמיחה גבוהה יותר, אפילו עד 1%. נזכיר כי האומדן הראשון הצביע על צמיחה של 0.5%. העדכון בנתוני הצמיחה נתמך בתיקון חיובי בנתוני סחר החוץ, אשר פחות השפיע לרעה על הכלכלה. עדכונים חיוביים נוספים היו בהשקעה בבנייה ובצמצום המלאים.

הממשל האמריקאי ביצע בשבוע שחלף גיוס של 28 מיליארד דולר באמצעות הנפקת אג"ח    ל-7 שנים. התשואה שנקבעה בהנפקה עמדה על 1.652%. לפי דיווחים שונים, למעלה מ-60% מהאג"ח שהונפקו נרכשו על ידי שורה של בנקים מרכזיים בעולם וכ-17% נוספים מהאג"ח נרכשו על ידי מנהלי כספים.  בסוף השבוע נסחרה האיגרת ל-10 שנים בתשואה לפדיון של 1.85% ומבנה העקום הממשלתי מצביע בחלקו על ציפיות להעלאת ריבית בתקופה הקרובה.

מנהיגי ה-7G חרדים מיציאה של בריטניה את השוק האירופי (Brexit). לדעתם, יציאה של בריטניה עלולה לסכן את הצמיחה העולמית. נראה, כי ההצהרה זו מתקבלת בברכה בידי ממשלת בריטניה שבעצמה השמיעה מספר אזהרות לגבי העלויות הכרוכות בפרישה מהאיחוד האירופי. נזכיר, כי משאל עם שיקבע אם אכן תפרוש בריטניה מהאיחוד יתקיים ב-23 ביוני. לפי סקר של     ה-Financial Times, בסוף השבוע, שיעור תומכי ההישארות עמד על 46%, כאשר אחוז תומכי היציאה עמד על 41%. היינו, כמעט שוויון.

 ביפן כבר מתחילים לדבר על ביטול העלאת המע"מ. באפריל 2017 מתוכנת הפעימה השנייה של העלאת המע"מ, בדומה לצעד שנעשה במאי 2015. ההחלטה בדמות הטלת המס צריכה להתקבל בבית המחוקקים כבר ביולי השנה. למעשה, ראש הממשלה מבין את הקושי שבהטלת המס ולכן צפוי לבקש בפגישת ה-7G כי המנהיגים ברחבי העולם יבצעו מהלכים תומכי צמיחה אשר הפחיתו מהצורך של יפן לבצע מהלכים פיסקליים קשים בעצמה.

הנפט עלה השנה בכמעט 100%. בשבוע המסחר האחרון חצה הנפט הגולמי (WTI) את רף       ה-50 דולר לחבית, לראשונה מזה 7 חודשים (חתם את השבוע במחיר של 49.3 דולר). התפתחות זו התרחשה על רקע ירידה חדה במלאי הנפט השבועי כאשר הן משרד האנרגיה והן סקר של ארגון הנפט האמריקני (API) הצביעו, שניהם, על ירידה במלאי הנפט הגולמי בארה"ב.

ברור שמחיר גבוה של נפט הוא אינו חיובי לכלכלה. עם זאת, גם מחיר נמוך מדי הוא צרה לא קטנה, כפי שראינו בשנת 2015. לפיכך, התפתחויות אלו הן די חיוביות הואיל והן יתמכו בהתגברות האינפלציה, בראש ובראשונה, בארה"ב כמו גם בכל מקום בעולם.
מאקרו ואג"ח מקומי:

  • הפעילות המשקית ממשיכה להתאפיין במגמות מעורבות. המדד המשולב למצב המשק עלה בחודש אפריל ב-0.14%, וקצב צמיחתו של המדד מתחילת השנה נמוך מקצב גידולו בסוף 2015. המדד, הושפע לרעה מהירידות ביצוא הסחורות וביבוא התשומות וכמו גם מעדכון סטטיסטי כלפי מטה של קו מגמת הצמיחה במשק. מנגד, המדד הושפע לטובה בעיקר מהעליות במדד הייצור התעשייתי ובמדדי הפדיון של המסחר הקמעונאי והשירותים במרץ (אשר עלה ב-5%, בניכוי עונתיות), ומעלייה ביבוא מוצרי הצריכה באפריל.  
  • באשר לייצור התעשייתי נציין כי הוא רשם בחודש מארס עלייה יפה של 3.6% (בניכוי עונתיות), שהיא העלייה החודשית הגבוהה ביותר מיוני 2015. המדד הכללי הושפע מעלייה של 5.7% ביצור של ענפי ההי-טק ומעלייה של 1% בענפים המסורתיים. יתר על כן, חלה עלייה של 0.2% במספר המשרות ועלייה של 1.1% בשעות העבודה. לפיכך, אינדיקטורים אלו מצביעים על התחממות של הסקטור היצרני בחודש מארס. אמנם, קשה לקבוע אם מגמה זו תימשך בחודשים הבאים, אך אם נתחשב גם בפיחות שנרשם במאי בשער החליפין של השקל כנגד הדולר, אזי העלייה הקלה בכושר התחרות של המשק עשויה לתמוך בניצנים אלו גם בחודשים הקרובים.
  • שוק העבודה ממשיך להציג חוזק ולראיה שיעור האבטלה בקבוצת העבודה המרכזית (גילאי     64-25) ירד בחודש אפריל ל-4.4%, שהוא כמעט השפל של כל הזמנים, תוך עלייה בשיעור ההשתתפות. לפיכך, מצבו של העובד במשק הוא סביר מאוד.   
  • בתוך כך, יצוא השירותים (שליש מהיצוא המשקי הכולל) ירד ב-0.7% לעומת רמתו בחודש פברואר. סך היצוא הסתכם ב-2.7 מיליארד דולר. יצוא השירותים העסקיים, המהווה כשני שלישים מסך יצוא השירותים והוא כולל בעיקר: שירותי תכנה ומחשוב, מחקר ופיתוח ושירותי תקשורת ירד בחודש מרס 2016 ב-0.8%, בהמשך לירידה של 9.5% בחודש פברואר 2016. התפתחויות חיוביות נרשמו לאחרונה במגזר יצוא שירותי התיירות שהתאושש לאחר העלייה במתיחות הביטחונית. עם זאת, גם בו נרשמה החודש ירידה של 1%, אך במנוגד לעלייה של 5.2% בחודש פברואר.
  • נתוני הצמיחה החלשים למשק לרבע הראשון של השנה שבו הוא צמח בשיעור של 0.8% בלבד הביאו בשבוע שחלף את סוכנות האשראי מודי'ס להודיע כי שיעור צמיחה זה עלול להביא לידי כך שממשלת ישראל לא תצליח לעמוד ביעד הגירעון לשנה הנוכחית (2.9% מהתוצר). דיווח זה, ודי בצדק, לא השפיע כלל על מחירי איגרות החוב של ממשלת ישראל. בדומה למשקיעי האג"ח הממשלתי גם אנו לא חושבים כי הנתון הוא "כצעקתה". אמנם, הצמיחה ברבע הראשון הייתה חלשה אך היא לא מצביעה על שינוי קשה במגמת הפעילות במשק והצמיחה ברבע השני צפויה להתגבר. יתר על כן, הפער בין הגירעון הנוכחי (2.2%) ליעד הרשמי הוא גבוה ומאפשר די דרגות חופש לאוצר עד אשר תתרחש חריגה מהיעד. נזכיר כי דירוג החוב של ישראל לפי מודי'ס הוא 1A (המקביל ל-'+A' של S&P) ואופק הדירוג הוא יציב.    

תגובות
הכותבים/המסוקרים הינם עובדי/מועסקים ע"י אלומות בית השקעות. אלומות בית השקעות, ו/או חברות בת ו/או גופים קשורים ו/או הכותבים/המסוקרים עשויים למכור ו/או לקנות ו/או להחזיק בניירות ערך ו/או הנכסים הפיננסיים הנזכרים במצ"ב, לרבות באמצעות נכסים ובמכשירים פיננסים שונים וכיו"ב. אין לראות באמור בהודעותיו של הכותבים/המסוקרים הנ"ל משום הצעה ו/או המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא לרכישה ו/או מכירה ו/או החזקה של ניירות ערך ו/או נכס פיננסי המתוארים בהן או בכלל, ו/או של ניירות ערך ו/או נכסים פיננסים אחרים כלשהם ו/או המלצה להשקעה באפיקים ספציפיים ו/או כללים כלשהם. יובהר כי, תיתכן זיקה בין הכותב לבין נכסים ו/או מכשירים פיננסים. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד ובשום אופן אינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, וכל העושה שימוש בו, עושה זאת על דעת עצמו ועל אחריותו בלבד.

דף הבית
תחומי פעילות

תיקי השקעותקרנות נאמנותניהול עושר משפחתישירותי איתותיםאלומות הון-ליין

אודות

אודות אלומותחברי הנהלהגילוי נאותתנאי שימוש (רשימת תפוצה)

זירת תוכן

בלוגיםאלומות בתקשורת

צור קשר

צור קשרדרושיםפניות הציבורתיקי השקעות

נעים להכיר - הצוותיתרונות ניהול תיק באלומותהמוצרים שלנופילוסופיית השקעות ניהול תיקים בפיקוח הלכתי

קרנות נאמנות

נעים להכיר - הצוותקרנות נאמנות

ניהול עושר משפחתי

אודות ניהול עושר משפחתימה כולל השירותשלבי העבודההיתרונות הגדולים שלנו:

המומחים של אלומות סוקרים ומנתחים עבורכם את שוק ההון
הירשמו עכשיו!


טבלת הסבר פרופילי חשיפה
שיעור השקעה מרביחשיפה למניותחשיפה למט"ח
0%00
עד 10%1A
עד 30%2B
עד 50%3C
עד 120%4D
עד 200%5E
מעל 200%6F

(!) - הוספת סימן קריאה משמעה כי הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה. אג"ח שאינה מדורגת בדירוג השקעה : אג"ח קונצרנית ו/או אג"ח שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינה מדורגת או שהיא מדורגת בדירוג נמוך מ- (BBB-) או מדירוג מקביל לו".