תגובה להודעת ריבית ב"י 23.5.16


כלכלני אלומות  |  24.05.2016 / 16:22:34

בשורה התחתונה -ריבית בנק ישראל                                                      

 

בדומה לצפי, בנק ישראל הותיר את הריבית לחודש יוני 2016 ללא שינוי, ברמת השפל של כל הזמנים - 0.1%. יוני יהיה החודש ה-16 שבו הריבית נותרת ברמה זו. בנק ישראל מצביע על כך שהסיכון לצמיחה גבר.

בהודעה כותבים בבנק ישראל כי החלטתם נתמכה בגורמים הבאים:

  • אינפלציה - סביבת האינפלציה ממשיכה להיות נמוכה, תוך שחלו בה החודש התפתחויות שונות: מדד אפריל עלה, אך בשיעור נמוך מהצפוי; בציפיות לטווחים השונים חלו שינויים בכיוונים שונים, כאשר הציפיות לטווחים הבינוניים והארוכים ממשיכות להיות מעוגנות בתוך תחום היעד.הפעילות במשק – האומדן הראשון לנתוני החשבונאות הלאומית מצביע על התכווצות מדאיגה ביצוא, לאחר קפאון מתמשך בו, בעוד הצריכה הפרטית ממשיכה להוביל את הצמיחה, בתמיכת הריבית הנמוכה ועליית השכר במשק. מנגד, התמונה העולה מנתוני שוק העבודה ממשיכה להיות חיובית, ומתבטאת ברמה נמוכה של אבטלה, רמה גבוהה של תעסוקה, עלייה בשכר, ושיעור גבוה של משרות פנויות.​​​​​​​
  • המשק העולמי – בפעילות הכלכלית העולמית ממשיכה להסתמן חולשה המתמקדת במשקים המתעוררים, וברבעון הראשון גם בארה"ב ובבריטניה, ונמשכת האטה בצמיחת הסחר העולמי. ההתאוששות באירופה ממשיכה להיות שברירית. הבנקים המרכזיים העיקריים המשיכו את ההרחבה המוניטרית, אך לא העמיקו אותה, והמועד הצפוי בשווקים להעלאת ריבית בארה"ב הוקדם, לאחר שנדחה בחודשים הקודמים.
  • שער חליפין – מאז הדיון המוניטרי הקודם ועד לאחרונה, נחלש השקל מול הדולר ב-3%, ובמונחי שער החליפין הנומינלי האפקטיבי (שוטפות הסחר) הוא נחלש ב-1.6%. ב-12 החודשים האחרונים נרשם ייסוף של 3.3% בשער החליפין הנומינלי האפקטיבי, ורמת שער החליפין ממשיכה להקשות על צמיחת היצוא והמגזר הסחיר.
  • שוק הנדל"ן – קצב עליית מחירי הדירות התמתן מעט בחודשים האחרונים, אך ממשיך להיות גבוה. כמו כן, נמשך היקף גבוה של נטילת משכנתאות, למרות עלייה בריבית עליהן בחודשים האחרונים.

        התייחסות להודעת הריבית:

  • באופן כללי, ההודעה היא די פסימית (אופייני לבנק) כאשר ניתן בה דגש לנתוני הצמיחה לרבע הראשון ובבנק אף כותבים כי: "הסיכונים לצמיחה גברו". אכן, המשק צמח ב-0.8% בלבד (במונחים שנתיים, במחירים קבועים) ברבע זה, לעומת הרבע האחרון של 2015. נתון זה הוא נמוך משמעותית מהתרחבות של 3.1% ברבע הרביעי ואף 2.3% ברבע השלישי. יתר על כן, התוצר של הסקטור העסקי התכווץ ב-0.4%. כלומר, אין ספק כי נתוני הצמיחה לרבע הם מאכזבים למדי ורחוק מקצב הצמיחה הרצוי למשק, גם בתקופה זו.
  • עם זאת, חרף הדיווח החלש אין אנו רואים שינוי במגמת הפעילות המשקית ולראיה, חוזקת הצריכה הפרטית נמשכה ברבע הראשון כשזו התרחבה ב-4.0%, לאחר 5.4% ברבע הקודם ו-0.7% ברבע השלישי של 2015. יתר על כן, שוק העבודה ממשיך להיות חזק ולראיה שיעור האבטלה בקבוצת העבודה המרכזית (גילאי 64-25) ירד בחודש אפריל ל-4.4%, שהיא כמעט רמת השפל של כל הזמנים, תוך עלייה בשיעור ההשתתפות. לפיכך, מצבו של המשק נותר סביר מאוד.    
  • בכל האמור לסביבת האינפלציה, לבנק ישראל אין הרבה כלים. הוא ממשיך לרכוש דולרים ושער החליפין של הדולר עלה בתקופה האחרונה ל 3.87 ₪ לדולר, לעומת רמה ממוצעת של 3.77 ₪ לדולר באפריל. יתרה מכך, השפעת ההוזלה במחירי הנפט מתפוגגת ולכן אנו צופים לעליה מסוימת בסביבת האינפלציה. עם זאת, בשנה הקרובה תהיה האינפלציה נמוכה מיעד יציבות המחירים, במיוחד על רקע העובדה שמשרד האוצר פועל להסרת חסמים (פתיחת שווקים ליבוא מקביל), ולפיקוח מחירים (פירות וירקות) שכל מטרתם היא הוזלת המחירים לצרכן. 
  • לאור כל זאת, להערכתנו, ריבית בנק ישראל תעלה לראשונה רק בעוד תקופה ממושכת ביותר ובוודאי רק לאחר שריבית ארה"ב תימצא במסע ברור כלפי מעלה, אשר במקביל תיצור שער חליפין אטרקטיבי לשקל. לפיכך, אנו צופים כי גם הריבית לחודש יולי 2016 (27/6) תיוותר על כנה, היינו, ברמה של 0.1.


 

תגובות
הכותבים/המסוקרים הינם עובדי/מועסקים ע"י אלומות בית השקעות. אלומות בית השקעות, ו/או חברות בת ו/או גופים קשורים ו/או הכותבים/המסוקרים עשויים למכור ו/או לקנות ו/או להחזיק בניירות ערך ו/או הנכסים הפיננסיים הנזכרים במצ"ב, לרבות באמצעות נכסים ובמכשירים פיננסים שונים וכיו"ב. אין לראות באמור בהודעותיו של הכותבים/המסוקרים הנ"ל משום הצעה ו/או המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא לרכישה ו/או מכירה ו/או החזקה של ניירות ערך ו/או נכס פיננסי המתוארים בהן או בכלל, ו/או של ניירות ערך ו/או נכסים פיננסים אחרים כלשהם ו/או המלצה להשקעה באפיקים ספציפיים ו/או כללים כלשהם. יובהר כי, תיתכן זיקה בין הכותב לבין נכסים ו/או מכשירים פיננסים. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד ובשום אופן אינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, וכל העושה שימוש בו, עושה זאת על דעת עצמו ועל אחריותו בלבד.

דף הבית
תחומי פעילות

תיקי השקעותקרנות נאמנותניהול עושר משפחתישירותי איתותיםאלומות הון-ליין

אודות

אודות אלומותחברי הנהלהגילוי נאותתנאי שימוש (רשימת תפוצה)

זירת תוכן

בלוגיםאלומות בתקשורת

צור קשר

צור קשרדרושיםפניות הציבורתיקי השקעות

נעים להכיר - הצוותיתרונות ניהול תיק באלומותהמוצרים שלנופילוסופיית השקעות ניהול תיקים בפיקוח הלכתי

קרנות נאמנות

נעים להכיר - הצוותקרנות נאמנות

ניהול עושר משפחתי

אודות ניהול עושר משפחתימה כולל השירותשלבי העבודההיתרונות הגדולים שלנו:

המומחים של אלומות סוקרים ומנתחים עבורכם את שוק ההון
הירשמו עכשיו!


טבלת הסבר פרופילי חשיפה
שיעור השקעה מרביחשיפה למניותחשיפה למט"ח
0%00
עד 10%1A
עד 30%2B
עד 50%3C
עד 120%4D
עד 200%5E
מעל 200%6F

(!) - הוספת סימן קריאה משמעה כי הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה. אג"ח שאינה מדורגת בדירוג השקעה : אג"ח קונצרנית ו/או אג"ח שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינה מדורגת או שהיא מדורגת בדירוג נמוך מ- (BBB-) או מדירוג מקביל לו".