סקירה שבועית


כלכלני אלומות  |  22.05.2016 / 11:09:54
בשורה התחתונה - מאקרו שבועי                                                              
 עיקרי הדברים:   
 אמנם, המשק האמריקאי רשם ברבע הראשון שיעור צמיחה מתון של 0.5% בלבד, אבל האינדיקטורים האחרונים מגבירים את ההערכה כי בכל זאת ה-Fed עלול לבצע העלאת ריבית בחודש יוני. בשבוע האחרון דווח כי מספר הדרישות לדמי אבטלה ירדו מרמת השיא של 14 החודשים האחרונים. יתר על כן, האינדיקטורים המובילים עלו ב-0.6%, שיעור העלייה החודשי החד ביותר מאז אפריל 2015. אם לא די בכך אזי גם האינפלציה עלתה באפריל בשיעור החד ביותר ב-3 השנים האחרונות.        
 האם יפן לקראת שינוי? ברבע האחרון של 2015 המשק התכווץ. לעומת זאת, ברבע הראשון של השנה הוא התרחב ב-1.7% בתמיכת ההוצאה הפרטית. יתר על כן, נראה כי גם הסקטור התעשייתי מציג התאוששות ולראיה, ההזמנות של מכונות עלו בחודש מארס בשיעור חד מאוד של 5.5%, לעומת רמתם בפברואר, כאשר בשלושת החודשים הראשונים של השנה נרשמה עלייה של 6.7% בהזמנות של מכונות.
                
ישראל: המשק צמח ברבע הראשון ב-0.8% בלבד (במונחים שנתיים, במחירים קבועים), לעומת ברבע האחרון של 2015. התוצר של הסקטור העסקי התכווץ ב-0.4%. אין ספק כי שיעור צמיחה זה הוא מאכזב מאוד. עם זאת, הסיבה המרכזית לחולשה היא התכווצות היצוא והתרחבות היבוא המושפע מהביקוש הפנימי החזק כאשר הצריכה הפרטית עלתה ב-4%. לכן, אנו לא מתרגשים יתר על המידה מנתונים אלו.

תחזיות מאקרו:

ריבית בנק ישראל ב-12 החודשים הבאים: 0.25%-0.1%
אינפלציה (מדדים צפויים):  מאי 0.2%, יוני 0.1%, יולי 0.1%
12 החודשים הבאים: 0.4% עד 0.9% (חשש להפתעה כלפי מטה עקב הפחתות יזומות על ידי משרד האוצר)
מט"ח:   תחזית הדולר ל-12 החודשים הבאים: 3.95-3.70 ₪ לדולר. 

            תחזית האירו ל-12 החודשים הבאים: 4.50-4.10 ₪ לאירו. 
אג"ח ממשלתי: אנו ממליצים על חשיפת יתר לאפיק השקלי על פני הצמוד.
                      המח"מ המומלץ באפיק הצמוד למדד הינו קצר בינוני (1-4 שנים).
                      המח"מ המומלץ באפיק השקלי הינו בינוני + (4-6 שנים).

אג"ח קונצרני:  מדד תל בונד 20 ומדד תל בונד שקלי (הטיה לשקלי) תוך שילוב חשיפה סלקטיבית.                   

מאקרו ואג"ח עולמי:

ארה"ב: חברי הבנק המרכזי האמריקאי מותירים את הדלת פתוחה להעלאת ריבית בחודש יוני. השבוע פורסם פרוטוקול ישיבת חברי ה-Fed מישיבתם האחרונה שהתרחשה ב-27 לאפריל. בפרוטוקול עולה כי חברי הועדה ימשיכו לעקוב באופן הדוק אחר ההתפתחויות הכלכליות והם משאירים את האפשרות פתוחה כי הריבית תועלה בפגישה שתתרחש בחודש יוני.     
אמנם, מאז ההכרזה הקודמת דווח כי המשק האמריקאי צמח בשיעור צנוע למדי של 0.5% ברבע הראשון של 2016, ורק בשבוע שחלף סוכנות הדירוג Moody's פרסמה תחזית מעודכנת למשק האמריקאי לפיה המשק צפוי לצמוח השנה ב-2% בלבד. מנגד, האינפלציה בחודש אפריל עלתה ב-0.4% שהוא שיעור החד ביותר זה 3 שנים, מאז פברואר 2013. נציין, כי האינפלציה בארה"ב מפורסמת בניכוי "עונתיות" ולכן יש כאן משמעות גבוהה לנתון חיובי. ב-12 החודשים האחרונים האינפלציה עלתה ב-1.1% כאשר אינפלציית הליבה התייקרה ב-2.1%. להערכתנו, המדד הכללי צפוי בחודשים הקרובים להתקרב לעבר אינפלציית הליבה עקב התפוגגות ההשפעה של ההוזלה שנרשמה במחירי הנפט וחומרי גלם אחרים. למעשה, גם בחודש הנדון השפעת הבנזין על המדד הכללי הייתה משמעותית, שהרי חלה עלייה של 8.1% במחירו. 
לא ממש ברור לכל, כי חברי ה-Fed יזדרזו להעלות את הריבית כבר בהודעה הקרובה. עם זאת, פרוטוקול הישיבה הביא לכדי עלייה בציפיות המשקיעים לגבי ההכרזה ביוני ואיגרות החוב של ממשלת ארה"ב רשמו הפסדי הון חדים בשבוע האחרון כאשר איגרת החוב ל-10 שנים נסחרה בסוף השבוע בתשואה לפדיון של 1.84%, לעומת 1.7% בסוף שבוע המסחר הקודם. מהלך דומה של 14 נ"ב התרחש גם באיגרת ל-2 שנים שנסחרה בסוף השבוע בתשואה לפדיון של 0.88%.
 הנתונים המאקרו כלכליים האמריקאים, גם אם הם מעורבים, בשבוע המסחר האחרון הם מצביעים על שיפור מסוים. כך, מספר הדרישות הראשוניות לדמי אבטלה ירד בשבוע שחלף מרמת השיא של 14 חודשים שנרשמה בשבוע שלפני כן. נתון אחר אופטימי היה האינדיקטורים המובילים לארה"ב אשר עלו באפריל ב-0.6%, לעומת הצפי לכדי 0.4%. 
 התנודתיות באינדיקטורים המאקרו כלכליים של יפן נמשכת. לאחר שבכלכלה היפנית נרשמה התכווצות ברבע האחרון של 2015 ב-1.7%, ברבע הראשון חלה התרחבות של 1.7% בתוצר המקומי הגולמי. ההתאוששות ברבע הראשון הושפעה במיוחד לחיוב מההוצאה לצריכה פרטית. מנגד, השקעות העסקים אם לא די בכך, אזי השבוע דווח כי ההזמנות של מכונות ביפן עלו בחודש מארס בשיעור חד מאוד של 5.5%, לעומת רמתם בפברואר. בשלושת החודשים הראשונים של השנה נרשמה עלייה של 6.7% בהזמנות של מכונות. ייתכן ויש בכך דווקא איתות חיובי לאחר תקופה קשה שעוברת על יפן. עם זאת, כפי הנראה בכדי לאשש את הפעילות הכלכלית ביפן, הממשלה לא תוכל להתחמק מלהפעיל הרחבה פיסקלית נוספת.    
מאקרו ואג"ח מקומי:
 נתוני הצמיחה של המשק לרבע הראשון הפתיעו לשלילה. המשק צמח ב-0.8% בלבד (במונחים שנתיים, במחירים קבועים), לעומת הרבע האחרון של 2015. זאת, בהמשך להתרחבות של 3.1% ברבע הרביעי ו-2.3% ברבע השלישי. יתר על כן, התוצר של הסקטור העסקי התכווץ ב-0.4%. אין ספק כי דיווח זה הוא מאכזב למדי ורחוק מקצב הצמיחה המתאים למשק בתקופה זו. עם זאת, חרף הדיווח החלש אין אנו רואים שינוי מגמה בפעילות המשקית ולראיה, חוזקת המשק שהייתה בצריכה הפרטית נמשכה בכל הכוח וזו התרחבה ב-4.0%, לאחר 5.4% ברבע הקודם ו-0.7% ברבע השלישי של 2015. בנוסף, ההשקעות במשק (השקעה בנכסים קבועים) התרחבו ב-22.9% לאחר התרחבות של 16.6% ברבע הקודם. החולשה הגיעה משני כיוונים הראשון בלתי צפוי (ובמידה מסיימת פחות חשוב). ההוצאה הממשלתית התכווצה ב-1.7% (אך זו לאחר התרחבות של 12.5% ברבע הקודם). השנייה, היא ירידה ביצוא (4.4% וירידה של 12.9% ללא חברות סטארט-אפ), לעומת עלייה ביבוא בשיעור של 7.5%. 
התפתחות הצמיחה ברבע הראשון ממחישה פעם נוספת את חוזקת הביקושים הפנימיים, לעומת החולשה בסחר החוץ. כפי הנראה, מגמות אלו יישארו בהמשך השנה, אם כי הצמיחה צפויה להיות גבוהה מאשר היה ברבע הראשון.
 אולי עדות מעודדת לפעילות המשקית ניתן לראות במדד מנהלי הרכש של בנק הפועלים שעלה בחודש אפריל ל-50.5 נק' המצביעות על התרחבות. הנקודה המרכזית המעודדת בדוח היא עצם המעבר מהתכווצות (רמות הנמוכות מ-50 נק') בכל אחד משלושת החודשים האחרונים, כאמור לרמה המצביעה על התרחבות. מרבית הרכיבים המרכזיים במדד, למעט רכיב הביקושים לייצוא, עלו החודש. רכיב הביקושים ליצוא רשם החודש ירידה חדה של 3.8 נק' לרמה של 43.3 נק'. נציין, כי זה למעלה משנה שההזמנות ליצוא מצביעות על ירידה.
אינפלציה – מדד המחירים לצרכן לחודש אפריל עלה בשיעור של 0.4%. מדד זה שהיה החיובי הראשון, לאחר שורה של 5 מדדים שליליים, הוא ידוע כחיובי ואפילו המשמעותי ביותר במהלך השנה. עם זאת, המדד היה נמוך מהצפי והושפע משער חליפין חזק של השקל כנגד הדולר וכפי הנראה גם מחולשה מסוימת בביקושים (חרף צריכה פרטית חזקה). 
מדד מאי צפוי לעלות להערכתנו בשיעור של 0.2%. המדד יושפע מהוזלה במחירי הלחם (3.2%) מהתייקרות של הפירות ומוצרי הלבשה והנעלה. כמו כן, תחול הוזלה של הירקות ושל מוצרי ושירותי התחבורה והתקשורת.
אם לא די בכך, אזי שר האוצר ושר החקלאות בוחנים מהלך להטלת פיקוח על מחירי הירקות והפירות. טרם הטלת פיקוח על מחירי הירקות והפירות תבצע הכנסת לשימוע ציבורי. רשתות השיווק הוזמנו להגיש עמדות וטענות בעניין. כפי הנראה, הן תהיינה במוקד הואיל וההערכה היא שהרשתות מנצלות את כוחן המונופוליסטי ואת הריכוזיות הענף ליצירת רווחים גבוהים. להערכתנו, לאחר השימוע יוטל הצו שמשמעותו תהיה התייצבות במחירי הירקות והפירות.  

תגובות
הכותבים/המסוקרים הינם עובדי/מועסקים ע"י אלומות בית השקעות. אלומות בית השקעות, ו/או חברות בת ו/או גופים קשורים ו/או הכותבים/המסוקרים עשויים למכור ו/או לקנות ו/או להחזיק בניירות ערך ו/או הנכסים הפיננסיים הנזכרים במצ"ב, לרבות באמצעות נכסים ובמכשירים פיננסים שונים וכיו"ב. אין לראות באמור בהודעותיו של הכותבים/המסוקרים הנ"ל משום הצעה ו/או המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא לרכישה ו/או מכירה ו/או החזקה של ניירות ערך ו/או נכס פיננסי המתוארים בהן או בכלל, ו/או של ניירות ערך ו/או נכסים פיננסים אחרים כלשהם ו/או המלצה להשקעה באפיקים ספציפיים ו/או כללים כלשהם. יובהר כי, תיתכן זיקה בין הכותב לבין נכסים ו/או מכשירים פיננסים. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד ובשום אופן אינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, וכל העושה שימוש בו, עושה זאת על דעת עצמו ועל אחריותו בלבד.

דף הבית
תחומי פעילות

תיקי השקעותקרנות נאמנותניהול עושר משפחתישירותי איתותיםאלומות הון-ליין

אודות

אודות אלומותחברי הנהלהגילוי נאותתנאי שימוש (רשימת תפוצה)

זירת תוכן

בלוגיםאלומות בתקשורת

צור קשר

צור קשרדרושיםפניות הציבורתיקי השקעות

נעים להכיר - הצוותיתרונות ניהול תיק באלומותהמוצרים שלנופילוסופיית השקעות ניהול תיקים בפיקוח הלכתי

קרנות נאמנות

נעים להכיר - הצוותקרנות נאמנות

ניהול עושר משפחתי

אודות ניהול עושר משפחתימה כולל השירותשלבי העבודההיתרונות הגדולים שלנו:

המומחים של אלומות סוקרים ומנתחים עבורכם את שוק ההון
הירשמו עכשיו!


טבלת הסבר פרופילי חשיפה
שיעור השקעה מרביחשיפה למניותחשיפה למט"ח
0%00
עד 10%1A
עד 30%2B
עד 50%3C
עד 120%4D
עד 200%5E
מעל 200%6F

(!) - הוספת סימן קריאה משמעה כי הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה. אג"ח שאינה מדורגת בדירוג השקעה : אג"ח קונצרנית ו/או אג"ח שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינה מדורגת או שהיא מדורגת בדירוג נמוך מ- (BBB-) או מדירוג מקביל לו".