סקירה שבועית


כלכלני אלומות  |  09.05.2016 / 13:05:31

בשורה התחתונה - מאקרו שבועי                                              

עיקרי הדברים:   

 • שבועיים בלבד חלפו מאז שקרן המטבע הבינלאומית פרסמה את תחזיות הצמיחה לשנה הקרובה וכבר נראה כי התמונה המאקרו כלכלית בעולם היא של התמתנות נוספת בקצב הצמיחה. לדוגמא, דוח התעסוקה למשק האמריקאי לחודש אפריל היה החלש ביותר זה 7 חודשים. המשק האנגלי מציג היחלשות ועלייה ברמת אי הודאות הנגרמת מהרפרנדום הצפוי, בסוף יוני, באשר ליציאה מהאיחוד האירופי (Brexit). גם מקומות אחרים בעולם מציגים התפתחויות פושרות.    
 • טורקיה, שרק לפני עשור עמדה בראש המדינות אשר רצו להצטרף לחבר המדינות המערביות, הולכת ומדרדרת. המתיחות הפוליטית ובמיוחד הביטחונית במדינה פוגעת בתיירות הנכנסת שהינה ענף מרכזי בפעילות העסקית במדינה וגם בהשקעות הזרים. חילוקי הדעות הנמשכים בין ראש הממשלה (דבוטאולו) לבין הנשיא (ארדואן) צפויים להביא לפרישתו של הראשון.

תחזיות מאקרו:

ריבית בנק ישראל ב-12 החודשים הבאים: 0.25%-0.1%

אינפלציה (מדדים צפויים):  אפריל 0.8%, מאי 0.0%, יוני 0.1%

12 החודשים הבאים: 0.4% עד 0.9% (חשש להפתעה כלפי מטה עקב הפחתות יזומות על ידי משרד האוצר)

מט"ח:  תחזית הדולר ל-12 החודשים הבאים: 3.95-3.70 ₪ לדולר. 

           תחזית האירו ל-12 החודשים הבאים: 4.50-4.10 ₪ לאירו. 
אג"ח ממשלתי: אנו ממליצים על חשיפת יתר לאפיק השקלי על פני הצמוד.

המח"מ המומלץ באפיק הצמוד למדד הינו בינוני+ (5-7 שנים)

המח"מ המומלץ באפיק השקלי הינו בינוני+ (4-6 שנים)

אג"ח קונצרני:  מדד תל בונד 20 ומדד תל בונד שקלי (הטיה לשקלי) תוך שילוב חשיפה סלקטיבית.   

ישראל: בנק ישראל הותיר כזכור את הריבית לחודש מאי ללא שינוי. להערכת חברי הוועדה הריבית תיוותר ברמה זו תקופה ארוכה. יחד עם זאת, בבנק ישראל לא מותירים את ההתפתחויות בשוק ליד המקרה ולראיה בחודש אפריל רכש הבנק סך של 1.2 מיליארד דולר, לעומת 700 מיליון במארס ואי רכישות כלל בפברואר. להערכתנו, על רקע העודפים בחשבון השוטף של מאזן התשלומים יש לשקול גידור השקעות במט"ח.     

מאקרו ואג"ח עולמי:

 • ארה"ב: ביום ו' פורסם דוח התעסוקה לחודש אפריל שהיה החלש ביותר זה 7 חודשים, מבחינת מספר המשרות החדשות. בעוד שהצפי למשרות החדשות בשוק עמד על 200 אלף, לשוק העבודה נוספו רק 160 אלף משרות. יחד עם זאת, שיעור האבטלה נותר על 5% והשכר דווקא הפתיע כאשר הוא עלה ב-0.3% (בהתאם לצפי) או ב-2.5% ב-12 החודשים האחרונים (לעומת 2.4% בחודש הקודם). מבחינת הבנק המרכזי העלייה בשכר חשובה אולם לדעתנו אין מקום כרגע להעלות את הריבית, במועד הבא, באמצע יוני.
 • המשק האנגלי מתדרדר. מדד מנהלי הרכש לתחום השירותים שהוא כידוע המגזר המוביל והמרכזי במשק הבריטי ירד בחודש אפריל לרמה של 52.3 נק', לעומת 53.7 נק' בחודש הקודם ואף נמוך מהקונצנזוס שעמד על 53.5 נק'. נתונים אלו מגיעים לאחר דיווחים חלשים מענפי התעשייה והבניה. למעשה, זהו הנתון החלש ביותר מאז פברואר 2013 בענפי השירותים. יתר על כן ובאופן לא מפתיע, גם יצירת מקומות התעסוקה היא החלשה ביותר, מאז אוגוסט 2013. לפי גורמים רבים ובהם אפילו ה-BOE (הבנק המרכזי הבריטי) הסיבה לחולשה זו נעוצה ב-Brexit אשר מגביר את אי הוודאות. לפי מדד אי-הוודאות לבריטניה אשר מחושב באוניברסיטת סטנפורד (ארה"ב) זו עלתה לרמת השיא של 19 השנים האחרונות, שהיא גבוהה יותר מאשר נרשם לאחר אירועים קשים כגון: אסון התאומים, נפילת הבנק Northern Rock, המשבר הפיננסי של 2008, המשבר של גוש האירו וגם בתקופת הרפרנדום הסקוטי.
 • סין: בכיר לשעבר בבנק המרכזי הסיני, יו יונגדינג, האוחז כעת במשרה אקדמית ומשמש כיועץ לבנק המרכזי בכל האמור למדיניות שער החליפין הנייד, טען השבוע כי על הממשלה הסינית לבצע מהלך של הרחבה פיסקלית. זאת, בכדי למנוע את התפתחות דפלציונית אשר תפגע ברווחיות הפירמות וגם בהשקעות במשק. חשוב להזכיר כי האינפלציה בסין ניצבת עדיין ברמות בריאות למדי של 2.3%, אך בראייה עולמית החשש הוא ברור. לדעתו, הסיכוי לשמר קצב צמיחה של  6.5% ללא תמיכה ממשלתית נמוך מאוד ובנוסף, היואן צפוי לשמור על ערכו כנגד הדולר בהמשך השנה. נציין כי בעבר התבטאו מספר בכירים בבנק המרכזי הסיני כי היואן צפוי להיוותר ללא שינוי.
 • טורקיה - המצב הכלכלי והפוליטי הולך ומדרדר. עלייתו של ארדואן לשלטון לפני עשור לוותה ברעש גדול תוך ניסיונות התקרבות של טורקיה למערב. אלו לוו בקצבי צמיחה גדולים. מאז, הרבה דברים השתנו ונראה כי מצבה של טורקיה הופך מאוד בעייתי. לפי הבנק העולמי, המשק הטורקי צפוי לצמוח השנה ב-3.5% בלבד. הפיגועים שהתרחשו בחודשים האחרונים ואי שקט באזור הכורדי גובים גם הם את המחיר והביאו לצניחה בתיירות. גם המשקיעים הזרים חוששים, והבנקים לא מוכנים להרחיב את האשראי. מראשית השנה כ-240 חברות ביקשו הגנה זמנית מנושים, מספר זה קרוב לסך הכולל שנרשם בכל 2015. גם במישור הפוליטי שוררת אי ודאות. כפי הנראה, ראש הממשלה הטורקי אחמט דבוטאולו (Ahmet Davutoglu) צפוי להתפטר מתפקידו לאחר שנתיים על רקע מתיחות קשה עם ארדואן

מאקרו ואג"ח מקומי:

 • מסיכום הישיבה המוניטרית שנערכה ב-21/4 עולה כי חברי הוועדה הסכימו כי רמת הריבית הנוכחית (0.1%) תואמת את סביבת האינפלציה הנמוכה ואת הפעילות המקומית. זאת, בהתחשב במצב השורר בעולם (הפעילות הכלכלית וההתפתחויות המוניטריות), במשקים המובילים וכי היא תומכת בהחזרת האינפלציה ליעדה. הם סברו כי לנוכח ההערכות לגבי הסחר העולמי ולגבי הסיכונים לצמיחה בישראל, ולנוכח הזמן שיחלוף עד שהאינפלציה תשוב לתחום היעד, ניתן להעריך כי המדיניות המוניטרית בישראל תיוותר מרחיבה לאורך זמן.
 • חברי הועדה המוניטרית של בנק ישראל מוטרדים ביחס להתפתחויות בשוק הדיור. בבנק חוששים מהעלייה הנמשכת במחירי הדירות ומהיקף נטילת המשכנתאות החדשות. עם זאת, העלייה  המתמשכת  בריביות  על  המשכנתאות הרחיבה את הפער בין ריביות אלה לריביות על האג"ח הממשלתיות המתאימות. פער זה עשוי להפחית את אטרקטיביות ההשקעה בדיור.
 • האם המשק נמצא בתקופת האצה בפעילות הכלכלית? בחודש מארס רשם הפדיון ברשתות השיווק (במחירים קבועים) עלייה של 2.8% לעומת פברואר (בניכוי עונתיות). למעשה, התרחבות זו הייתה החזקה ביותר מאז יולי 2015 (שבו נרשמה התרחבות של 2.9%). אין ספק כי שיעור האבטלה הנמוך המשולב עם שכר עבודה העולה במונחים ריאליים, על רקע העלאות שכר המינימום והאינפלציה השלילית, מביאים לעלייה הן בהכנסה הפנויה והן בכוח הקנייה.
 • בחודש מארס עמדה הכמות המבוקשת של דירות חדשות (דירות חדשות ודירות שלא למכירה) על כ-4,140 יחידות, מתוכן כ-70%, דירות חדשות שנמכרו לציבור הרחב והיתרה          כ-30%, דירות שלא למכירה (לרוב, לשימוש עצמי של בעל הקרקע) הכמות המבוקשת של דירות חדשות (דירות חדשות שנמכרו ודירות שלא למכירה).
 • בחודשים ינואר-מארס 2016 הייתה הכמות המבוקשת של דירות גבוהה ב-1.3% מזו שבתקופה המקבילה אשתקד. בירושלים נרשמה הכמות המבוקשת הגדולה ביותר של דירות חדשות (כ-720 דירות חדשות שנמכרו ודירות שלא למכירה). בקריית גת נרשמה בתקופה זו כמות מבוקשת של כ-340 דירות לעומת 50 ו-10 דירות בתקופות המקבילות ב-2015 וב-2014, בהתאמה. בתקופה זו חלה עלייה, לעומת התקופה המקבילה אשתקד, של 134% באשדוד, 125% ביבנה, של כ-108% בהרצליה, של כ-104% בחדרה ושל כ-70% בראשון לציון. לעומת זאת, נרשמה ירידה של כ-33% ברחובות, 28% בירושלים ושל כ-19% בתל אביב-יפו.  
 • יתרות המט"ח של המשק ממשיכות לגדול. אלו הסתכמו בסוף אפריל 2016 בסך של 95,7 מיליארד דולר, גידול בסך של 904 מיליוני דולרים לעומת מארס. הגידול ביתרות מטבע חוץ בחודש אפריל הושפע בעיקר מרכישות מטבע חוץ על ידי בנק ישראל בסך 1,200 מיליוני דולרים. התפתחויות אלו בזירת המט"ח כאשר בראשן רכישות בהיקף של 1.2 מיליארד דולר מצביעה על כך שקשה לבנק ישראל לראות של שער החליפין של השקל כנגד הדולר ברמה הנוכחית ולדעתו הדבר פוגע ביצוא ובצמיחה. יתר על כן, יש להבין כי ללא רכישות אלו רמת שער החליפין הייתה כפי הנראה נמוכה משמעותית מהרמה הנוכחית. להערכתנו, יש לשקול גידור השקעות במט"ח.  

תגובות
הכותבים/המסוקרים הינם עובדי/מועסקים ע"י אלומות בית השקעות. אלומות בית השקעות, ו/או חברות בת ו/או גופים קשורים ו/או הכותבים/המסוקרים עשויים למכור ו/או לקנות ו/או להחזיק בניירות ערך ו/או הנכסים הפיננסיים הנזכרים במצ"ב, לרבות באמצעות נכסים ובמכשירים פיננסים שונים וכיו"ב. אין לראות באמור בהודעותיו של הכותבים/המסוקרים הנ"ל משום הצעה ו/או המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא לרכישה ו/או מכירה ו/או החזקה של ניירות ערך ו/או נכס פיננסי המתוארים בהן או בכלל, ו/או של ניירות ערך ו/או נכסים פיננסים אחרים כלשהם ו/או המלצה להשקעה באפיקים ספציפיים ו/או כללים כלשהם. יובהר כי, תיתכן זיקה בין הכותב לבין נכסים ו/או מכשירים פיננסים. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד ובשום אופן אינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, וכל העושה שימוש בו, עושה זאת על דעת עצמו ועל אחריותו בלבד.

דף הבית
תחומי פעילות

תיקי השקעותקרנות נאמנותניהול עושר משפחתישירותי איתותיםאלומות הון-ליין

אודות

אודות אלומותחברי הנהלהגילוי נאותתנאי שימוש (רשימת תפוצה)

זירת תוכן

בלוגיםאלומות בתקשורת

צור קשר

צור קשרדרושיםפניות הציבורתיקי השקעות

נעים להכיר - הצוותיתרונות ניהול תיק באלומותהמוצרים שלנופילוסופיית השקעות ניהול תיקים בפיקוח הלכתי

קרנות נאמנות

נעים להכיר - הצוותקרנות נאמנות

ניהול עושר משפחתי

אודות ניהול עושר משפחתימה כולל השירותשלבי העבודההיתרונות הגדולים שלנו:

המומחים של אלומות סוקרים ומנתחים עבורכם את שוק ההון
הירשמו עכשיו!


טבלת הסבר פרופילי חשיפה
שיעור השקעה מרביחשיפה למניותחשיפה למט"ח
0%00
עד 10%1A
עד 30%2B
עד 50%3C
עד 120%4D
עד 200%5E
מעל 200%6F

(!) - הוספת סימן קריאה משמעה כי הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה. אג"ח שאינה מדורגת בדירוג השקעה : אג"ח קונצרנית ו/או אג"ח שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינה מדורגת או שהיא מדורגת בדירוג נמוך מ- (BBB-) או מדירוג מקביל לו".