סקירה שבועית


כלכלני אלומות  |  01.05.2016 / 15:06:29
בשורה התחתונה - מאקרו שבועי                                                                       
 עיקרי הדברים:   
 • בשבוע שחלף, הבנקים המרכזיים של ארה"ב, יפן וניו-זילנד הותירו את הריבית הרשמית ללא שינוי. בארה"ב, נבעה ההחלטה מההתפתחויות הכלכליות הפושרות וההתמתנות בהוצאה הצרכנית. להערכתנו, סיכוי רב כי גם הריבית ביוני (ב-15/6) תיוותר ללא שינוי. ביפן, המשקיעים שציפו להרחבה כמותית נוספת הופתעו לרעה. הנגיד נימק זאת ברצון הועדה ללמוד את ההשפעה של הריבית השלילית על המשק (0.1%-). בניו-זילנד בחרו בהמתנה לאחר קיצוץ בחודש מארס.  
 •  המשק האמריקאי צמח ברבע הראשון בשיעור של  0.5% בלבד. הירידה במלאים הפחיתה 0.3% מהצמיחה הכוללת. התצרוכת הפרטית והציבורית שהתרחבו ב-1.9% וב-1.2%, בהתאמה, היו קטרי הצמיחה. מנגד, ההשקעות וסחר החוץ השפיעו לרעה. פתיחה זו הייתה החלשה ביותר מאז הרבע הראשון של 2014 ומצביעה על כך שהמומנטום במשק האמריקאי הוא פושר. כפי הנראה, המשק האמריקאי יצמח בשיעור של 2% עד 2.5% בשנת 2016
 •  ישראל: הפעילות במשק בחודשים האחרונים התאפיינה בקצב צמיחה של כ-2%. כך עולה מהאינדיקטורים האחרונים לפעילות במשק אשר נתמכים מההוצאה הפרטית. כתוצאה מכך, ומהעובדה שהאינפלציה במשק היא נמוכה מאוד בחרו גם החודש בבנק ישראל שלא לשנות את גובה הריבית לחודש מאי. אנו צופים כי גם הריבית לחודש יוני 2016 תיוותר ללא שינוי.    
מאקרו ואג"ח עולמי:
 •  מדיניות מוניטרית בעולם – הריביות נותרות קפואות: ה-Fed, ה-BOJ וה-RBNZ הותירו בשבוע שחלף את הריבית ללא שינוי. 
 • ארה"ב: על רקע ההתפתחויות הכלכליות הפושרות וההתמתנות בהוצאה הצרכנית חברי הועדה המוניטרית של ה-Fed בחרו להותיר את הריבית ללא שינוי. יתר על כן, לא נרמז דבר על מועד שינוי עתידי. מההודעה המיידית עולה כי המגמות בכלכלה האמריקאית הן מעורבות. ב-Fed הדגישו את העובדה כי שוק העבודה הוא איתן למדי, בעוד שאינדיקטורים אחרים למצב המשק הם פושרים, ביניהם ההשקעות והיצוא. יתר על כן, ב-Fed לא רואים כרגע כי צפוי שיפור בפעילות הכלכלית. ההחלטה אושרה ברוב של 1-9 כאשר נשיאת שלוחת קנזס, אסתר ג'ורג' התנגדה ותמכה בהעלאת הריבית. להערכתנו, אין כרגע מקום לשנות את הריבית. אי הוודאות גדלה. הכלכלה העולמית נראית פחות איתנה וכך גם המשק האמריקאי. לפיכך, אנו צופים כי גם בהחלטה באה, ב-15/6 תיוותר הריבית ללא שינוי.  
 • יפן: הבנק המרכזי היפני (BOJ) הפתיע את המשקיעים בשבוע שחלף כאשר הותיר את המדיניות המוניטרית ללא שינוי. ההכרזה הגיעה כהפתעה הואיל והמשקיעים ציפו להעמקה של ההרחבה הכמותית, על רקע החולשה הכלכלית במדינה. לאחר ההכרזה אמר הנגיד היפני, כי חברי הועדה המוניטרית בחרו לעשות כן בטענה שנדרש להם זמן, על מנת ללמוד את ההשפעה של הריבית השלילית על הכלכלה. אולי, גם הנגיד מעוניין לסמן לשוק כי אינו פועל לפי רצון המשקיעים.
 • ניו-זילנד: לאחר שחתכו את הריבית ב-1% בחודש מארס, החודש הוחלט בבנק המרכזי         הניו-זילנדי להותיר את הריבית ללא שינוי, ברמה של 2.25%. עם זאת, בהודעה, הותיר הבנק את הדלת פתוחה להתרה נוספת אם האינפלציה לא תגבר בתקופה הקרובה. נציין כי, הריבית הרשמית כבר קוצצה 5 פעמים על פני השנה האחרונה. האינפלציה עלתה ב-0.4% בלבד, ב-12 החודשים האחרונים (עד אפריל).
 •  ארה"ב: המשק האמריקאי צמח ברבע הראשון של 2016 בשיעור של 0.5% בלבד (לעומת הרביע הקודם, במונחים שנתיים). זהו קצב הצמיחה הרבעוני הנמוך ביותר מאז הרבע הראשון של 2014 שבו התכווצה הכלכלה על רקע מזג האוויר הקשה. הצמיחה ברבע הנדון הושפע מהתגברות של 1.9% בהוצאה הצרכנית (בעיקר על שירותים) ומעלייה של 1.2% בתצרוכת הממשלתית. ההשקעה הגולמית פחתה ב-3.5%, עקב התכווצות השקעות בענפי המשק של 1.6%, אך ההשקעות בבנייה התרחבו בצורה נאה מאד של 14.8% (הגבוה ביותר מאז הרבע הרביעי של 2012). עם זאת, המלאים המשיכו להידרדר ואלו גרעו 0.33% מהצמיחה הכוללת. בתחום סחר החוץ לא נרשמו התפתחויות חיוביות כאשר היצוא התכווץ ב-2.6% והיבוא התרחב ב-0.2% (תופעה זו מזכירה את המגמות המאפיינות את ישראל...).    
 • בנק ישראל, באופן שאינו מפתיע, מחליט להותיר את הריבית לחודש מאי ללא שינוי. בין השאר, בבנק מנמקים את הסיבות להותרת הריבית על כנה באופן הבא:
• סביבת האינפלציה ממשיכה להיות  נמוכה, על רקע הפחתות המחירים היזומות ומחירי האנרגיה הזולים. הציפיות לאינפלציה התייצבו החודש לאחר עלייתן בחודש הקודם. הציפיות לשנה עדיין מתחת לתחום היעד, והציפיות לטווחים הבינוניים והארוכים ממשיכות להיות מעוגנות בתוך תחום היעד.
• תמונת הפעילות הריאלית ממשיכה להצביע על צמיחה בקצב המתון שאפיין את השנים האחרונות.
• ההתמתנות בפעילות הכלכלית העולמית נמשכה החודש, וקרן המטבע העולמית עדכנה שוב כלפי מטה את תחזיותיה לצמיחה במרבית המשקים העיקריים ולסחר העולמי.
לפי הנימוקים שלעייל, ניתן לצפות כי דווקא בבנק היו מעוניינים לתמוך בפעילות. עם זאת, הריבית נמוכה גם כך, ובבנק ישראל לא מאמינים בריבית שלילית. על כן, אין מקום כרגע לשנות את גובה הריבית. הכרזת הריבית הבאה, לחודש יוני תפורסם ב-23/5. להערכתנו, זו תיוותר ללא שינוי. 
 •  האינדיקטורים הכלכליים לחודשים האחרונים מצביעים על מגמות מעורבות. לשלילה, נציין את הירידה שנרשמה ביצוא הסחורות, במדד המחירים לצרכן ובמדד הייצור התעשייתי. לחיוב, חלה עלייה ביבוא הסחורות, במדד הפדיון במסחר הקמעוני ובמדדי הפדיון לכל ענפי המשק (למעט יהלומים).
 •  שינוי חיובי בתחזית הדירוג למשק: חברת דירוג האשראי הבינלאומית Fitch העלתה את תחזית דירוג האשראי של מדינת ישראל על החוב במטבע חוץ ל'חיובית' ואישררה אותו ברמה של 'A'. הסיבות לשינוי נובעים משיפור בחשבונות החיצוניים של ישראל שהמשיכו להתחזק בשנת 2015. כך, העודף בחשבון השוטף התרחב לרמה של 4.6% מהתוצר ויתרות המט"ח של בנק ישראל טיפסו ל-90.6 מיליארד דולר (סכום השווה ל-10.9 חודשים של תשלומים חיצוניים שוטפים). יתר על כן, מעמדה של ישראל כמלווה נטו השתפר והגיע לרמה של 43% מהתוצר, לעומת 35.4% בשנת 2014 ו-27.4% בשנת 2008. נתון זה כפול מהנתון החציוני של מדינות בדירוג A ומעט גבוה בהשוואה לנתון החציוני במדינות המדורגות AA. חברת הדירוג צופה כי העודף בחשבון השוטף ישמר בשנים 2016-2017. הסוכנות התייחסה לשיפור ביחס החוב הציבורי לתוצר, תוך שיחס החוב הציבורי לתוצר ירד מ-95.2% בשנת 2003 ל-64.9% בסוף שנת 2015. למרות זאת, נתון זה גבוה לעומת הנתון החציוני במדינות הייחוס העומד על 44.6%. אין ספק כי זוהי חדשה חיובית למשק ומצביעה על מצבו הטוב של המשק בהשוואה בינלאומית.       
 • גיוס חוב סחיר: משרד האוצר צפוי לגייס במאי סך של 3.25 מיליארד ש"ח, ירידה של 0.25 מיליארד ש"ח לעומת חודש אפריל ו-0.45 מיליארד ש"ח לעומת מארס. 900 מיליון ש"ח יונפקו באיגרות צמודות והשאר בשקליות. יתר על כן, רק 100 מיליון ש"ח יונפק לטווח הגדול מ-10 שנים, ומצביע על רצון האוצר "לנצל" את מבנה העקום, על מנת להוזיל עלויות גיוס חוב. 

תגובות
הכותבים/המסוקרים הינם עובדי/מועסקים ע"י אלומות בית השקעות. אלומות בית השקעות, ו/או חברות בת ו/או גופים קשורים ו/או הכותבים/המסוקרים עשויים למכור ו/או לקנות ו/או להחזיק בניירות ערך ו/או הנכסים הפיננסיים הנזכרים במצ"ב, לרבות באמצעות נכסים ובמכשירים פיננסים שונים וכיו"ב. אין לראות באמור בהודעותיו של הכותבים/המסוקרים הנ"ל משום הצעה ו/או המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא לרכישה ו/או מכירה ו/או החזקה של ניירות ערך ו/או נכס פיננסי המתוארים בהן או בכלל, ו/או של ניירות ערך ו/או נכסים פיננסים אחרים כלשהם ו/או המלצה להשקעה באפיקים ספציפיים ו/או כללים כלשהם. יובהר כי, תיתכן זיקה בין הכותב לבין נכסים ו/או מכשירים פיננסים. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד ובשום אופן אינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, וכל העושה שימוש בו, עושה זאת על דעת עצמו ועל אחריותו בלבד.

דף הבית
תחומי פעילות

תיקי השקעותקרנות נאמנותניהול עושר משפחתישירותי איתותיםאלומות הון-ליין

אודות

אודות אלומותחברי הנהלהגילוי נאותתנאי שימוש (רשימת תפוצה)

זירת תוכן

בלוגיםאלומות בתקשורת

צור קשר

צור קשרדרושיםפניות הציבורתיקי השקעות

נעים להכיר - הצוותיתרונות ניהול תיק באלומותהמוצרים שלנופילוסופיית השקעות ניהול תיקים בפיקוח הלכתי

קרנות נאמנות

נעים להכיר - הצוותקרנות נאמנות

ניהול עושר משפחתי

אודות ניהול עושר משפחתימה כולל השירותשלבי העבודההיתרונות הגדולים שלנו:

המומחים של אלומות סוקרים ומנתחים עבורכם את שוק ההון
הירשמו עכשיו!


טבלת הסבר פרופילי חשיפה
שיעור השקעה מרביחשיפה למניותחשיפה למט"ח
0%00
עד 10%1A
עד 30%2B
עד 50%3C
עד 120%4D
עד 200%5E
מעל 200%6F

(!) - הוספת סימן קריאה משמעה כי הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה. אג"ח שאינה מדורגת בדירוג השקעה : אג"ח קונצרנית ו/או אג"ח שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינה מדורגת או שהיא מדורגת בדירוג נמוך מ- (BBB-) או מדירוג מקביל לו".