סקירה שבועית


כלכלני אלומות  |  17.04.2016 / 14:54:49
בשורה התחתונה - מאקרו שבועי                                                                
 עיקרי הדברים:   
 •  באופן שהוא אינו מפתיע ולאחר ה-OECD וה-World Bank, גם כלכלני קרן המטבע הבינלאומית מפחיתים את התחזית הצמיחה לכלכלות מפותחות המרכזיות ובהתאם לכלכלה העולמית, לשנת 2016. לפי ההערכה הנוכחית, המשק העולמי יצמח השנה (2016) ב-3.2% בלבד הנמוך ב-0.2%, מאשר התחזית שניתנה בינואר. קיצוץ בשיעור דומה נרשם גם לארה"ב ולגוש האירו, אשר צפויים לצמוח השנה בשיעור של 2.4% ו-1.5%, בהתאמה. הפחתה משמעותית יותר נרשמה ליפן אשר צפויה לצמוח ב-0.5% בלבד, לעומת תחזית ינואר לכדי 1%. השווקים המתעוררים ייראו טוב יותר רק ב-2017.
 •  המשק הסיני צמח בשנה שהסתיימה ברבע הראשון של 2016 ב-6.7%, לעומת קצב של 6.8% ברבע הקודם. יחד עם זאת, נתונים אחרונים למשק מעורבים ולכן לא ברורה מידת ההאטה, אם בכלל. לראיה, הייצור התעשייתי רשם ב-12 החודשים האחרונים, עד מארס עלייה של 6.8%, לעומת 5.4% בלבד בפברואר.                 
 •  ישראל: מדד המחירים לצרכן ירד בחודש מארס ב-0.2%. בכך, נרשם רצף של 5 מדדים שליליים ו-7 מדדים שליליים על פני 8 החודשים האחרונים. המדד הושפע במיוחד מהוזלות במחירי הירקות הטריים , הדלקים לרכב והביטוח. מדד אפריל צפוי לעלות ב-0.7% ויושפע מגורמי עונתיות (הלבשה והנעלה, בתי מלון וכד'), אך גם מהתייקרות במחיר הבנזין.  
 • מאקרו ואג"ח עולמי:
 •  עולם: קרן המטבע הבינלאומית מקצצת פעם נוספת את תחזית הצמיחה לעולם. זאת, על רקע הגורמים הבאים: חולשת הסחר, ההאטה בהשקעות, התנודתיות בשוקי ההון והירידה המשמעות במחירי הסחורות אשר פגעה ביצואניות. לפי ההערכה הנוכחית, הכלכלה העולמית תצמח השנה (2016) ב-3.2%, הנמוכה ב-0.2% מאשר התחזית שניתנה בינואר (3.4%). הקרן הפחיתה גם ב-0.2% את תחזית הצמיחה לארה"ב ולגוש האירו, אשר כעת צפויות לצמוח בשיעור של 2.4%    ו-1.5%, בהתאמה (לנפש, שיעור הצמיחה הוא דומה למדי). הפחתה משמעותית נרשמה בתחזית ליפן אשר צפויה לצמוח ב-0.5% בלבד, לעומת תחזית קודמת של 1%. בקבוצת השווקים המתעוררים נרשם עדכון דווקא כלפי מעלה במשקים האסייתיים ובשווקים המזרח אירופאיים. מנגד, הפחתת תחזית נרשמה בשווקים הדרום-אמריקאים ובמזרח התיכון. לפי קרן המטבע, סין צפויה לשמור על מומנטום חזק למדי, לעומת הציפיות המוקדמות ולצמוח השנה ב-6.5%. עם זאת, בראיה ארוכת טווח קצב הצמיחה הולך ופוחת. ביחס ל-2017, צופים בקרן התאוששות של הכלכלה העולמית אשר תגיע במידה רבה משינוי בשווקים המתעוררים וזו תסתכם ב-3.5%.
 •  שוק הנפט הגולמי: על רקע אי הוודאות הקיימת באשר למחירי הנפט הגולמי והחשש כי ערב הסעודית תפעל לצמצום ההיצע, פורסם לאחרונה דוח של הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה ממנו עולה כי ערב הסעודית ורוסיה כבר חזרו לייצר בהיקפים הקרובים לרמות השיא וכפי הנראה גם איראן תגביר את התפוקה לרמות שלפני עידן הסנקציות. על כן, כל הסכם להקפאת היקפי התפוקות לא יהיה ממש רלוונטי ולא ישפיע על המאזן במחצית הראשונה של 2016. לפי הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה, השנה תתאפיין בעודף היצע. במחצית הראשונה של השנה יתקיים עודף יומי של 1.5 מיליון חביות, אשר צפוי להתכווץ בהדרגה לכדי 0.2 מיליון חביות ליום.
 •  ארה"ב: ב-27/4 צפויה ההכרזה המוניטרית של ה-Fed באשר לגובה הריבית. להערכתנו, לא יחול שינוי של הריבית. עם זאת, ההכרזה תרכז עניין רב. בבנק המרכזי האמריקאי ינקטו במלל רך יותר באשר לצמיחה ויצביעו על הסיכונים הגדלים. למעשה, אין לבנק המרכזי האמריקאי מה למהר עם תהליך הריסון כאשר הן ה-ECB והן ה-BOJ פועלים להרחבת הפעילות הכלכלית בכל הכוח ולא פוסלים מהלכים נוספים (ה-BOJ רמז השבוע על העמקת רכישות ה-ETF). 
 •  גוש האירו: הנתונים הכלכליים ממשיכים לתעתע. בפברואר נרשמה התכווצות של 0.8% בייצור התעשייתי של הגוש. 4 המדינות המרכזיות של גוש האירו – גרמניה, צרפת, איטליה וספרד – רשמו בפברואר ירידה של הייצור התעשייתי. עם זאת, לאור הפתיחה המרשימה של השנה לפיה הייצור התעשייתי נסק בינואר ב-1.9%, אם בחודש מארס לא יקרה משהו קיצוני, עדיין הפתיחה השנתית תיחשב כטובה למדי והתרומה של הסקטור יצרני לתוצר של הגוש תהיה חיובית.
 •  סין: חרף האופטימיות הקלילה של ה-IMF ביחס לסין, המשק הסיני צמח ב-4 הרבעים האחרונים, עד הרבע הראשון של 2016 ב-6.7%, לעומת קצב של 6.8% ברבע הקודם. יחד עם זאת, לא ברור לחלוטין כי המשק הסיני מאט ולראיה ב-12 החודשים האחרונים, עד מארס נרשמה עלייה של 6.8% בייצור התעשייתי, לעומת 5.4% בלבד בפברואר.
 • מאקרו ואג"ח מקומי:
 •  מדד המחירים לצרכן בחודש מארס ירד ב-0.2%, הנמוך במעט מהערכתנו ליציבות (הערכנו כי תתכן הפתעה כלפי מטה). המדד הושפע במיוחד מהוזלות חדות במחירי הירקות הטריים (7.4%), אשר לבדם גרעו 0.1% מהמדד הכללי. יתר על כן, הוזלו הדלקים לרכב (3.1%) ומחירי הביטוח לרכב (1.3%). למעשה, מחודש נובמבר 2015 ועד מארס 2016 (5 חודשים) נרשמה ירידת מחירים רצופה. בשמונת המדדים האחרונים נרשמה עליה רק במדד יחיד (אוקטובר 2015). 
 • מדד המחירים לצרכן צפוי לעלות בחודש אפריל בשיעור חד למדי של 0.7%. המדד יושפע מהתייקרות של 5.4% במחירי הדלקים, מהמשך התייקרויות עונתיות במחירי ההלבשה, ההבראה והנופש וכד'. 
 • בשנת 2016 צפוי המדד לעלות בשיעור של 0.1% בלבד ולהתייקר בשיעור של 0.5% עד 1% ב-12 החודשים הקרובים. חשוב לציין, כי הפוטנציאל להפתעה כלפי מטה נותר גבוה על רקע המהלכים הבלתי פוסקים של משרד האוצר להוזיל את יוקר המחייה.
 •  משרות פנויות: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מבצעת מדי חודש סקר של מספר המשרות הפנויות המתאר את תמונת המצב בשוק העבודה, מכיוון הביקוש. מהדוח עולה כי בחודש מארס נרשמו 92.0 אלף משרות פנויות (נתונים מנוכי עונתיות) המהוות 3.6% מסך המשרות (פנויות ומאוישות). דיווח זה הוא בהחלט מעודד הואיל והרמה הממוצעת ב-2015 הייתה 3.27%. כלומר, במהלך החודשים האחרונים חלה עלייה במספר המשרות הפנויות במשק.   
 • יתרות מט"ח: בחודש מארס נרשמה קפיצה אדירה בסך יתרות המט"ח של המשק. אלו הסתכמו בסוף חודש מרץ ב-94,775 מיליוני דולרים, המהווים עלייה של 4,156 מיליוני דולרים, לעומת סוף החודש הקודם. הגידול ביתרות מטבע חוץ בחודש מארס נבע מהגורמים הבאים: א. רכישות מטבע חוץ על ידי בנק ישראל בסך 700 מיליוני דולרים, מתוכם נרכשו 300 מיליוני דולר על פי תכנית הרכישות שנועדה לקזז את ההשפעה מהפקת גז בישראל על שער החליפין. ב. שערוך יתרות מטבע חוץ בסך כ- 1,885 מיליוני דולרים.  ג. עברות הממשלה מחו"ל בסך כ-1,505 מיליוני דולרים. ד. העברות המגזר הפרטי בסך כ-66 מיליוני דולרים. נציין, כי שער החליפין הממוצע של השקל כנגד הדולר בחודש מארס היה 3.86 שקלים לדולר הנמוך ב-5 אג' מאשר רמתו בפברואר. 
 •  באשר לסיכון שער החליפין, סטיית התקן של השינוי בשער החליפין שקל/דולר – המייצגת את התנודתיות בפועל בשער החליפין - ירדה בחודש מארס בכ-0.3% עמדה בסוף החודש על 6.7%. רמתה הממוצעת של סטיית התקן הגלומה במסחר באופציות על שקל/דולר "מעבר לדלפק" – המייצגת את התנודתיות הצפויה בשער החליפין, ירדה החודש בכ-0.5% ועמדה בסוף מארס על 8.1%. להערכתנו, ירידה בתנודתיות מגבירה את פוטנציאל התחזקות השקל כנגד הדולר, על רקע העודפים במאזני התשלומים. בנוסף, כפי הנראה גם מגבירה את הסבירות להתערבות של בנק ישראל, על מנת למנוע ייסוף. 

תגובות
הכותבים/המסוקרים הינם עובדי/מועסקים ע"י אלומות בית השקעות. אלומות בית השקעות, ו/או חברות בת ו/או גופים קשורים ו/או הכותבים/המסוקרים עשויים למכור ו/או לקנות ו/או להחזיק בניירות ערך ו/או הנכסים הפיננסיים הנזכרים במצ"ב, לרבות באמצעות נכסים ובמכשירים פיננסים שונים וכיו"ב. אין לראות באמור בהודעותיו של הכותבים/המסוקרים הנ"ל משום הצעה ו/או המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא לרכישה ו/או מכירה ו/או החזקה של ניירות ערך ו/או נכס פיננסי המתוארים בהן או בכלל, ו/או של ניירות ערך ו/או נכסים פיננסים אחרים כלשהם ו/או המלצה להשקעה באפיקים ספציפיים ו/או כללים כלשהם. יובהר כי, תיתכן זיקה בין הכותב לבין נכסים ו/או מכשירים פיננסים. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד ובשום אופן אינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, וכל העושה שימוש בו, עושה זאת על דעת עצמו ועל אחריותו בלבד.

דף הבית
תחומי פעילות

תיקי השקעותקרנות נאמנותניהול עושר משפחתישירותי איתותיםאלומות הון-ליין

אודות

אודות אלומותחברי הנהלהגילוי נאותתנאי שימוש (רשימת תפוצה)

זירת תוכן

בלוגיםאלומות בתקשורת

צור קשר

צור קשרדרושיםפניות הציבורתיקי השקעות

נעים להכיר - הצוותיתרונות ניהול תיק באלומותהמוצרים שלנופילוסופיית השקעות ניהול תיקים בפיקוח הלכתי

קרנות נאמנות

נעים להכיר - הצוותקרנות נאמנות

ניהול עושר משפחתי

אודות ניהול עושר משפחתימה כולל השירותשלבי העבודההיתרונות הגדולים שלנו:

המומחים של אלומות סוקרים ומנתחים עבורכם את שוק ההון
הירשמו עכשיו!


טבלת הסבר פרופילי חשיפה
שיעור השקעה מרביחשיפה למניותחשיפה למט"ח
0%00
עד 10%1A
עד 30%2B
עד 50%3C
עד 120%4D
עד 200%5E
מעל 200%6F

(!) - הוספת סימן קריאה משמעה כי הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה. אג"ח שאינה מדורגת בדירוג השקעה : אג"ח קונצרנית ו/או אג"ח שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינה מדורגת או שהיא מדורגת בדירוג נמוך מ- (BBB-) או מדירוג מקביל לו".