סקירה שבועית


כלכלני אלומות  |  03.04.2016 / 10:59:40
בשורה התחתונה - מאקרו שבועי                                                                  
     עיקרי הדברים:   
 • שוק העבודה האמריקאי ממשיך להציג חוזקה. מספר המשרות החדשות שנוספו למשק בחודש מארס עמדו על 215 אלף. זאת, לאחר תוספת של 245 אלף בחודש פברואר. גם שיעור ההשתתפות בשוק העבודה נמצא בעלייה והוא הגיע לרמה של 63% שהיא הגבוהה ביותר מאז מארס 2014 (כשנתיים).
 •  גרמניה בולטת לחיוב לעומת המדינות המרכזיות של גוש האירו. המדינה מציגה עלייה במדדי מנהלי הרכש וגם במכירות הקמעוניות אשר מובלות על ידי שיעור אבטלה נמוך והכנסה פנויה גבוהה (עקב ירידה במחירי האנרגיה). 
 • מנגד, נראה כי יפן נמצאת בתקופה קשה מאוד - מיתון. הייצור התעשייתי ירד בפברואר     ב-6.2% ושיעור האבטלה נמצא בעלייה.          
 •  ישראל: בנק ישראל וגם משרד האוצר צופים לצמיחה של 2.8% בשנת 2016. כפי הנראה, על רקע המגמות העולמיות, כפי שבאות לידי ביטוי בחולשת הביקושים של המשקים המרכזיים, המשק הישראלי לא מסוגל לצמוח בשיעור גבוה יותר.     
מאקרו ואג"ח עולמי:
 •  ארה"ב: המשק האמריקאי לא מאכזב ומפרסם דוח תעסוקה איתן נוסף. בחודש מארס נוספו 215 אלף משרות חדשות, כאשר הסקטור הפרטי הוסיף 195 אלף משרות חדשות. זאת, לעומת הערכות השוק ל-200 אלף ול-188 אלף בהתאמה. הענפים אשר ייצרו את מקומות העבודה היו: קמעונאות, בניה ובריאות. אם לא די בכך אזי שיעור ההשתתפות בשוק העבודה עלה לרמה של 63% שהיא הגבוהה ביותר מאז מארס 2014 (כשנתיים). יתר על כן, שכר העבודה שהיה מקור החולשה של הדוח הקודם שבו הוא ירד ב-0.1%, עלה הפעם ב-0.3% ו-2.3% ב-12 החודשים האחרונים. עם זאת נציין, כי בדוח גם התגלו נקודות חולשה והן עליה בשיעור האבטלה לכדי 5% וירידה קלה בשעות העבודה. דוח תעסוקה זה, להערכתנו יתקבל בסיפוק בבנק המרכזי האמריקאי, אם כי לא ממש ידרבן אותם להעלות ריבית מוקדם מאשר חשבו או להפתיע את המשקיעים. 
 •  גוש האירו:  האינפלציה בגוש האירו עלתה קלות בחודש מארס, אך נותרה בטריטוריה השלילית ומצביעה על מאבקו הברור של ה-ECB. זאת, לפי הנתונים הראשוניים לאינפלציה, לפיהם זו ירדה ב-12 החודשים האחרונים, עד מארס ב-0.1%, לעומת הוזלה של 0.2% בפברואר. בין המדינות קיימת הטרוגניות כאשר לדוגמא באיטליה חלה ירידה של 0.3% במדד הכללי, בשנה האחרונה. הסיבה המרכזית להוזלה של המחירים לצרכן היא כידוע מחירי האנרגיה אשר הוזלו בשנה האחרונה ב-8.7%. מנגד, נציין כי דווקא מחירי השירותים עלו ב-1.3%. אינפלציית הליבה אשר לא מתחשבת במחירי המזון והאנרגיה עלתה בשנה האחרונה ב-1.0%, לעומת 0.8% בחודש פברואר. לדעתנו, ההתאוששות הנרשמת במחירי אינפלציית הליבה עשויה להיות צפירת הרגעה לקובעי המדיניות ב-ECB, שהרי עם מיצוי השפעת ההוזלות במחירי האנרגיה, האינפלציה הכללית צפויה לשוב ולהתחזק. נציין, כי ה-ECB צופים כי מדד המחירים לצרכן יעלה ב-0.1% בשנת 2016.
 • גרמניה: ההוזלה שנרשמה במחירי האנרגיה, בשילוב עם שוק עבודה איתן (6.2% נתון רשמי, 4.3% לפי ILO) מעודד את הצריכה הפרטית במשק. ואכן, המכירות הקמעוניות בגרמניה עלו ב-5.4% ב-12 החודשים האחרונים עד פברואר. יתר על כן, הנתון הסופי למדד מנהלי הרכש של Markit לחודש מארס לסקטור היצרני עלה לכדי 50.7 נק', לעומת הקריאה הקודמת של 50.4 נק'. בנוסף, גם האינפלציה בגרמניה היא חיובית ועלתה ב-0.3% ב-12 החודשים האחרונים עד מארס. כלומר, מחזור העסקים בגרמניה לא מחייב מדיניות מוניטרית כפי שנוקט ה-ECB.
 •  יפן: נראה כי הכלכלה היפנית רק הולכת ומדרדרת. הייצור התעשייתי ירד בפברואר ב-6.2%, לעומת צפי לירידה של 4.8% (אם כי, יש לציין כי ייתכן שהירידה היא קיזוז לעלייה החדה של 3.7% שנרשמה בחודש ינואר). היצוא ירד בפברואר ב-4% וההזמנות ליצוא רשמו בחודש שעבר את הירידה חדה ביותר מאז ינואר 2013. יתר על כן, שיעור האבטלה עלה בחודש פברואר לכדי 3.3%, תוך שמדד מנהלי הרכש של Markit ירד לכדי 49.1 נק' המצביע על התכווצות.  כלומר,  הסיכון לכניסה למיתון מחודש ביפן רק עולה.
  מאקרו ואג"ח מקומי:
 •  מדיניות מוניטרית: בנק ישראל הותיר בשבוע שעבר את הריבית ללא שינוי, בהתאם לציפיות המוקדמות. המשפט החשוב ביותר בהודעה מופיע בסופו ובו בבנק כותבים כי: "הוועדה המוניטרית סבורה שלמרות הסימנים לעלייה בסביבת האינפלציה, הסיכונים להשגת יעד האינפלציה ולצמיחה נותרו גבוהים." משמע, הוועדה לא מאמינה כי בטווח הקצר שיעור האינפלציה יחזור אל תוך הטווח. יתר על כן, די ברור כי המדיניות המוניטרית תישאר מרחיבה עוד תקופה ארוכה. 
  בנוסף, פרסם בנק ישראל את הערכותיו לפעילות במשק מהם עולה כי הבנק צופה לצמיחה של 2.8% השנה ו-3.0% ב-2017. בתחזית חל עדכון קל מטה בהערכת הצמיחה ל-2017 (ההערכה הקודמת בחודש דצמבר עמדה על 3.1%). ביחס ל-2016 אין שינוי. בנוסף, מעריכים בבנק כי האינפלציה תעלה בשנת 2016 ב-0.2% וב-1.4% בשנת 2017. הערכה זו לא מכילה את ההשפעה השלילית על האינפלציה, הצפויה להתרחש מהמהלכים של שר האוצר בתחום פתיחת שוק המזון ליבוא. לפיכך, להערכתנו הערכה זו גבוהה למדי.
   לאחר בנק ישראל גם משרד האוצר פרסם את תחזיותיו. מהן עולה כי במשרד צופים לצמיחה של המשק בשיעור של 2.8% ושיעור זהה גם של הגירעון בתקציב. עם זאת, בשונה מבנק ישראל צופים במשרד האוצר כי האינפלציה בשנת 2016 תרד ב-0.3%.    
 •  שוק העבודה: מספר המשתתפים בכוח העבודה בקרב בני 15 ומעלה הגיע בפברואר  2016          ל-3.881 מיליון נפש. מהם 3.675 מיליון מועסקים וכ-206 אלף בלתי מועסקים. אחוז המשתתפים בכוח העבודה בקרב בני 15 ומעלה ירד בחודש זה ל-63.9% (לעומת 64.2% בינואר 2016). אחוז הבלתי מועסקים מכוח העבודה בקרב בני 15 ומעלה עלה בחודש זה ל-5.3% (לעומת 5.1% בינואר 2016). בקרב קבוצת העבודה המרכזית, אחוז הבלתי מועסקים מכוח העבודה בקרב בני 25-64 עלה בחודש זה ל-4.6% (לעומת 4.5% בינואר 2016). אחת התופעות הפחות מעודדות של שוק העבודה בישראל הוא ירידה שנרשמת לאחרונה בשיעור ההשתתפות. כפי הנראה, גם לעלייה שנרשמה לתשלומי ההעברה (קצבאות ילדים) יש השפעה שלילית על הרצון לעבוד.
 •  משרד האוצר צפוי להנפיק בחודש הקרוב סך של 3.5 מיליארד ש"ח. היקף איגרות החוב השקליות צפוי להיות 2.5 מיליארד ש"ח והיתרה 1 מיליארד ש"ח בחוב צמוד. יתר על כן, רק 200 מיליון ש"ח מונפק לטווח ארוך ל-2042. השאר מונפק לטווח הקטן או שווה ל-10 שנים.
 •  סביבת האינפלציה: המדד המחירים לצרכן לחודש אפריל צפוי לעלות ב-0.5%. המדד יושפע במיוחד מהתייקרות של 30 אג' ,מעל ל-5% במחיר הבנזין, אשר תוסיף לבדה 0.2% למדד הכללי. יתר על כן, תרומה נוספת למדד צפויה להגיע מהתייקרויות עונתיות בתחום ההלבשה וההנעלה, הירקות והפירות ועוד. בהתאם, מדד המחירים לצרכן צפוי להתייקר בטווח של 0.3% עד 0.8% ב-12 החודשים הקרובים. עם זאת, יש לשים לב כי קיים סיכון לאינפלציה בדמות הוזלות מחירים יזומות של שר האוצר (כדוגמת פתיחת שוק המזון ליבוא) שקשה כרגע לכמת אותן.
 

תגובות
הכותבים/המסוקרים הינם עובדי/מועסקים ע"י אלומות בית השקעות. אלומות בית השקעות, ו/או חברות בת ו/או גופים קשורים ו/או הכותבים/המסוקרים עשויים למכור ו/או לקנות ו/או להחזיק בניירות ערך ו/או הנכסים הפיננסיים הנזכרים במצ"ב, לרבות באמצעות נכסים ובמכשירים פיננסים שונים וכיו"ב. אין לראות באמור בהודעותיו של הכותבים/המסוקרים הנ"ל משום הצעה ו/או המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא לרכישה ו/או מכירה ו/או החזקה של ניירות ערך ו/או נכס פיננסי המתוארים בהן או בכלל, ו/או של ניירות ערך ו/או נכסים פיננסים אחרים כלשהם ו/או המלצה להשקעה באפיקים ספציפיים ו/או כללים כלשהם. יובהר כי, תיתכן זיקה בין הכותב לבין נכסים ו/או מכשירים פיננסים. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד ובשום אופן אינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, וכל העושה שימוש בו, עושה זאת על דעת עצמו ועל אחריותו בלבד.

דף הבית
תחומי פעילות

תיקי השקעותקרנות נאמנותניהול עושר משפחתישירותי איתותיםאלומות הון-ליין

אודות

אודות אלומותחברי הנהלהגילוי נאותתנאי שימוש (רשימת תפוצה)

זירת תוכן

מחקר ואסטרטגיהגיליון תחזיותבלוגיםניהול כספי ציבור וניהול סיכוניםאלומות בתקשורת

צור קשר

צור קשרדרושיםפניות הציבורתיקי השקעות

נעים להכיר - הצוותיתרונות ניהול תיק באלומותהמוצרים שלנופילוסופיית השקעות ניהול תיקים בפיקוח הלכתי

קרנות נאמנות

נעים להכיר - הצוותקרנות נאמנות

ניהול עושר משפחתי

אודות ניהול עושר משפחתימה כולל השירותשלבי העבודההיתרונות הגדולים שלנו:

המומחים של אלומות סוקרים ומנתחים עבורכם את שוק ההון
הירשמו עכשיו!


טבלת הסבר פרופילי חשיפה
שיעור השקעה מרביחשיפה למניותחשיפה למט"ח
0%00
עד 10%1A
עד 30%2B
עד 50%3C
עד 120%4D
עד 200%5E
מעל 200%6F

(!) - הוספת סימן קריאה משמעה כי הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה. אג"ח שאינה מדורגת בדירוג השקעה : אג"ח קונצרנית ו/או אג"ח שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינה מדורגת או שהיא מדורגת בדירוג נמוך מ- (BBB-) או מדירוג מקביל לו".