סקירה שבועית


כלכלני אלומות  |  27.03.2016 / 14:57:45
בשורה התחתונה - מאקרו שבועי                                                                                      
     עיקרי הדברים:   
 •  המשק האמריקאי צמח בשיעור של 1.4% ברבע האחרון של 2015 וב-2.4% בשנה כולה. הצרכן הפרטי האמריקאי הוא קטר המשק כאשר הוא נתמך בשיעור אבטלה נמוך ובהוצאות דלק קטנות. ברבע הראשון של השנה צפויה צמיחה גבוהה לעומת רבעים מקבילים בשנים האחרונות, אך עדיין חלשה למדי (נמוכה מ-2%). כפי הנראה, ה-Fed יבחרו להותיר את הריבית בסוף אפריל ללא שינוי.
 • מדדי מנהלי הרכש לגוש האירו מפתיעים לחיוב. נראה כי החולשה שהתגלתה בחודשים האחרונים כבר נבלמה. אמנם הענפים היצרניים מציגים חולשה לעומת ענפי השירותים, אך גם הם מציגים התגברות בפעילות. בהחלט הדבר מעודד שהרי הוא מתרחש בטרם החלה ההשפעה של הפחתת הריבית בגוש על הפעילות הריאלית.   
 •  ישראל: הנתונים לפעילות השוטפת מצביעים על המשך הצמיחה, אם כי המגמות הן מעורבות. מחד, הלינות בבתי מלונות חזרו להתאושש כאשר קצב ההתרחבות של לינות התיירים עולה על זה של הישראלים. מנגד, הפדיון ברשתות השיווק מצביע על התמתנות מסוימת. בנק ישראל צפוי להודיע ביום ב' על גובה הריבית. להערכתנו זו תיוותר ללא שינוי.  
  מאקרו ואג"ח עולמי:
 ארה"ב: הצמיחה ברבע האחרון של 2015 עודכנה ל-1.4%. זאת, לעומת ההערכה הקודמת ובהשוואה לציפיות השוק אשר שתיהן עמדו על 1.0%. הדיווח החיובי נבע מעדכון כלפי מעלה של ההוצאה הפרטית, מ-2% בדוח הקודם לכדי 2.4% בדיווח הנוכחי. נזכיר, כי ברבע השלישי צמח המשק ב-2% ובשנת 2015 כולה ב-2.4%. 
אמנם, די ברור כי על רקע מצבו האיתן של שוק העבודה והעובדה כי מחיר גאלון בנזין בארה"ב עומד על 2$ בלבד, מצבו של הצרכן האמריקאי הוא איתן. אך, האינדיקטורים האחרונים למצב המשק והצרכן היו פושרים למדי ולראיה, הזמנות של מוצרים בני קיימא רשמו בחודש פברואר  ירידה של 2.8% בחודש פברואר בהמשך לצניחה של 4.3% בינואר. אם נשמיט מוצרי ביטחון, אזי ההזמנות של מוצרים אזרחיים ירדו ב-1.8% וב-3.1% בינואר. דיווח זה פוגם בתחושה כי התנודתיות בשוק ההון לא עברה לכלכלה הריאלית ובמיוחד לסקטור היצרני. אמנם, הסקטור היצרני מהווה רק 12% מהכלכלה האמריקאית, אך הוא מעסיק אחוז ניכר מהמועסקים ובתוספת ענפי שירותים נלווים, השפעתו על המשק היא מרכזית. אולי דוגמא אחת היא דיווח של חברת בואינג, לפיה היא קיבלה בחודש פברואר רק הזמנה אחת לייצור 2 מטוסים, לעומת 68 מטוסים בחודש ינואר.  
כרגע, אינדיקטור ה-GDP Now של שלוחת ה-Fed של אטלנטה מצביע על שיעור צמיחה של 1.4% ברבע הראשון. אין ספק כי לחברי הועדה המוניטרית של ה-Fed יהיה קשה מאוד לקבל החלטה בעד העלאת ריבית בפגישתם הקרובה שתחול ב-27 לאפריל.
במהלך השבוע רשמו איגרות החוב של ממשלת ארה"ב הפסדי הון קלים, כאשר האיגרת לטווח של 10 שנים נסחרה בסופו בתשואה לפדיון של 1.9%, לעומת 1.88% לפני שבוע. התשואה לפדיון באיגרת ל-2 שנים עמדה בסוף השבוע על 0.88% הגבוהה ב-5 נ"ב מאשר הייתה לפני שבוע.
 •  גוש האירו: מדדי ה-PMI לגוש האירו מצביעים על התחממות בלתי צפויה של הכלכלה בחודש מארס. מדד מנהלי הרכש של חברת Markit עלה בחודש הנדון לרמה בלתי צפויה של 53.7 נק', לעומת 53.0 נק' בחודש הקודם. שיפור נרשם בענפים היצרניים שרשמו עלייה מ-51.2 נק', לכדי 51.4 נק', כאשר בענפי השירותים נרשמה התגברות משמעותית מ-53.3 נק' בפברואר לכדי 54 נק' במארס. עדיין, תמונת המצב היא שהענפים היצרניים הם חלשים לעומת ענפי השירותים, אך אין ספק כי יש בכך איתות חיובי, במיוחד כאשר רק לפני שבועיים הבנק המרכזי האירופי הפחית שוב את הריבית. 
 •  יפן: הממשלה היפנית הפחיתה את הערכתה לצמיחה הכלכלית, לראשונה זה 5 חודשים וכעת היא עומדת בפני לחץ גובר של הציבור לבצע חבילת האצה כלכלית. הממשלה היפנית צפויה להביא לאישור הפרלמנט את תקציב 2016 וכפי הנראה לאחריו תאשר סיוע כלכלי נוסף. הדילמה המרכזית כעת היא האם להוציא לפועל תכניתו של ראש הממשלה להעלאת המע"מ, כפי שנעשה לפני שנה וכזכור הביא לנפילת התוצר. למעשה, בממשלה היפנית שוקדים על השקת חג קניות כדוגמת ה-Black Friday האמריקאי על מנת לגביר את ההוצאה הצרכנית. 
  מאקרו ואג"ח מקומי:
 •  המכירות הקמעוניות: הפדיון (מכירות) של רשתות השיווק בחודשים דצמבר 2015 עד פברואר 2016 רשמו עלייה של 1.5% (נתוני מגמה, במחירים קבועים), לאחר עלייה של 2.6% בשלושת החודשים ספטמבר - נובמבר 2015. בתקופה האחרונה חלה התמתנות במכירות הקמעוניות. יחד עם זאת, חלק מרכזי אשר הביא להשפעה השלילית היה ההוזלה במחירי הבנזין אשר הפחיתו בפדיון תחנות הדלק. לפיכך, אנו לא פסימיים במיוחד מדיווח זה.
 • לינות במשק: מתברר כי בחודשים ינואר ופברואר חלה התאוששות בלינות במשק ובמיוחד מכיוון התיירים. כך, בחודשיים הראשונים של השנה נרשמה עלייה של כ-4% בלינות התיירים והתגברות של כ-1.5% בלינות הישראלים. בסך הלינות חלה עלייה של כ-2.4%. מספר לינות התיירים היה 1.1 מיליון ושל לינות הישראלים 1.6 מיליון. לינות התיירים היוו 41% מסך כל הלינות בדומה לינואר-פברואר אשתקד. תפוסת החדרים במלונות הייתה כ- 51% (לעומת 50% בינואר-פברואר 2015). להבנתנו, נתונים אלו הם מאוד מעודדים ומצביעים על כך שהעלייה בעצימות הביטחונית לא פגעה במספר הלינות במשק בראשית השנה. יחד עם זאת, מחוז ירושלים והמרכז עדיין מציג חולשה בכל האמור למספר הלינות, כאשר מספר הלינות בירושלים בחודשים ינואר ופברואר השנה היה נמוך ב-4.3% מאשר בתקופה המקבילה אשתקד. במחוז המרכז נרשמה ירידה של 7.8% במספר הלינות, לעומת החודשים המקבילים לפני שנה. המחוזות אשר נהנים מעלייה בשיעור התפוסה הם חיפה (8.0%) והדרום (5.2%).
 • פעילות ריאלית בענף הבנייה במשק. בשנת 2015 הוחל בבנייתן של כ-47,750 דירות חדשות במשק, מתוכן כ-27% דירות נבנות בבניינים בני 2-1 דירות (בתים בודדים ובתים דו-משפחתיים). מספר הדירות שהוחל בבנייתן בתקופה זו היה גבוה ב-3.9% בהשוואה לתקופה המקבילה ב-2014. דווקא במחצית השנייה של השנה חלה התמתנות מסוימת, לפיה (על פי נתוני המגמה), חלה ירידה של 4.7% בממוצע לרבעון בשני הרבעונים האחרונים של 2015. לאחר עלייה של 3.2% בממוצע לרבעון בשלושת הרבעונים הקודמים. גמר בנייה: ב-2015 הסתיימה בנייתן של כ-43,400 דירות, כ-2.8% פחות מאשר בתקופה המקבילה ב-2014. 

 סביבת האינפלציה: בשבוע שעבר נחתם הסכם פיצוי כספי בין משרד האוצר לבין מגדלי תוצרת חקלאית ובתחומים כגון הדגים, שמן זית וירקות קפואים. הסכם זה מאפשר פתיחת מכסות היבוא למוצרים מתחום הבשר הטרי, הגבינות והחמאה. אמנם, המכסות יוסרו רק עד יולי, אך אין ספק כי יש בכך בכדי להפחית את יוקר המחייה, בעיקר מכיוון מוצרי המזון. קשה לאמוד בשלב זה את ההשפעה של המהלך על האינפלציה, אך אין ספק כי סיכון האינפלציה הוא כלפי מטה ובמיוחד כאשר שר האוצר מעוניין בהוזלה במחירי המזון, כבר לקראת חג הפסח. 

 • ​אנו מעריכים כי מדד מארס ייוותר ללא שינוי ומדד אפריל יעלה ב-0.3%. עם זאת, ייתכנו מדדים נמוכים יותר במידה ויתקיים יבוא משמעותי של מוצרי מזון שונים. בהתאם, אנו צופים לאינפלציה בטווח של 0.3% עד 0.8% ב-12 החודשים הקרובים, החל ממארס. 
 • השבוע צפוי בנק ישראל להודיע על גובה הריבית. אנו מעריכים כי זו תיוותר ללא שינוי.
 

 

תגובות
הכותבים/המסוקרים הינם עובדי/מועסקים ע"י אלומות בית השקעות. אלומות בית השקעות, ו/או חברות בת ו/או גופים קשורים ו/או הכותבים/המסוקרים עשויים למכור ו/או לקנות ו/או להחזיק בניירות ערך ו/או הנכסים הפיננסיים הנזכרים במצ"ב, לרבות באמצעות נכסים ובמכשירים פיננסים שונים וכיו"ב. אין לראות באמור בהודעותיו של הכותבים/המסוקרים הנ"ל משום הצעה ו/או המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא לרכישה ו/או מכירה ו/או החזקה של ניירות ערך ו/או נכס פיננסי המתוארים בהן או בכלל, ו/או של ניירות ערך ו/או נכסים פיננסים אחרים כלשהם ו/או המלצה להשקעה באפיקים ספציפיים ו/או כללים כלשהם. יובהר כי, תיתכן זיקה בין הכותב לבין נכסים ו/או מכשירים פיננסים. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד ובשום אופן אינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, וכל העושה שימוש בו, עושה זאת על דעת עצמו ועל אחריותו בלבד.

דף הבית
תחומי פעילות

תיקי השקעותקרנות נאמנותניהול עושר משפחתישירותי איתותיםאלומות הון-ליין

אודות

אודות אלומותחברי הנהלהגילוי נאותתנאי שימוש (רשימת תפוצה)

זירת תוכן

בלוגיםאלומות בתקשורת

צור קשר

צור קשרדרושיםפניות הציבורתיקי השקעות

נעים להכיר - הצוותיתרונות ניהול תיק באלומותהמוצרים שלנופילוסופיית השקעות ניהול תיקים בפיקוח הלכתי

קרנות נאמנות

נעים להכיר - הצוותקרנות נאמנות

ניהול עושר משפחתי

אודות ניהול עושר משפחתימה כולל השירותשלבי העבודההיתרונות הגדולים שלנו:

המומחים של אלומות סוקרים ומנתחים עבורכם את שוק ההון
הירשמו עכשיו!


טבלת הסבר פרופילי חשיפה
שיעור השקעה מרביחשיפה למניותחשיפה למט"ח
0%00
עד 10%1A
עד 30%2B
עד 50%3C
עד 120%4D
עד 200%5E
מעל 200%6F

(!) - הוספת סימן קריאה משמעה כי הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה. אג"ח שאינה מדורגת בדירוג השקעה : אג"ח קונצרנית ו/או אג"ח שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינה מדורגת או שהיא מדורגת בדירוג נמוך מ- (BBB-) או מדירוג מקביל לו".