סקירה שבועית


כלכלני אלומות  |  20.03.2016 / 10:41:40
בשורה התחתונה - מאקרו שבועי                                                                
     עיקרי הדברים:   
 • ארה"ב: ועדת השוק הפתוח של הבנק המרכזי האמריקאי הכריזה בשבוע שעבר על גובה הריבית. זו כצפוי נותרה ללא שינוי, אך חברי הפד הפכו להיות יותר "יוניים" מאשר היו בדצמבר. כך, הם צופים כי השנה יירשמו 2 העלאות ריבית בלבד. זאת לעומת הערכתם בדצמבר לכדי 4 העלאות בשנת 2016. להערכתנו, על רקע המהלכים האחרונים של ה-ECB וגם ה-BOJ, אין מקום למהר ולהעלות את הריבית הדולרית.
 •  המטבע האירופי מפתיע: החודש איפס הבנק האירופי את הריבית והרחיב את תכנית הרכישות. מנגד, האירו התחזק בשיעור של כ-3% כנגד הדולר האמריקאי. כפי הנראה, הייסוף בערכו של האירו נבע מעלייה במידת האטרקטיביות של שוק האג"ח הקונצרני האירופי (על רקע הרכישות) ומירידה ברמת האטרקטיביות של הדולר, על רקע הבנת המשקיעים כי תוואי הריסון המוניטרי בארה"ב יהיה מתון למדי. 
  מאקרו ואג"ח עולמי:
 •  ארה"ב: השבוע הכריז ה-Fed על גובה הריבית לתקופה הקרובה. באופן שהיה צפוי למדי, חברי ה-FOMC הותירו את הריבית החודש ללא שינוי. ב-Fed שינו את הניסוח ביחס לאינפלציה ולדעתם זו רשמה התגברות בתקופה האחרונה. הם גם הצביעו על כך שבשבועות האחרונים נמשכה הצמיחה חרף ההתפתחויות הכלכליות והפיננסיות. עם זאת, נראה כי ב-Fed בוחרים בגישה יונית מאשר בעבר. אסתר ג'ורג', נשיאת שלוחת קנזס, תמכה בהעלאה של הטווח ב-25 נ"ב. הדבר בא לידי ביטוי בצורת ההתנסחות (מעקב הדוק אחר האינפלציה) וגם בהערכות חברי ה-Fed ביחס לתוואי הריבית השנה (2 העלאות), לעומת הערכה ל-4 בדצמבר.נציין, כי אנו צופים ל-2 העלאות ריבית, לכל היותר, במהלך 2016. השוק מעריך כי הריבית תגיע לכדי 0.65% בסוף השנה, כלומר עד 2 העלאות ריבית גם כן. 
 • ארה"ב: מדד המחירים לצרכן ירד בחודש פברואר ב-0.2% (שהיה בדומה להערכות). עם זאת, אינפלציית הליבה אשר משמיטה סעיפים תנודתיים כגון אנרגיה ומזון רשמה עלייה של 0.3%, כאשר מחירי הביגוד עולים ב-1.6% (ההתייקרות החודשית החדה ביותר מאז פברואר 2009) ושירותי הבריאות מתייקרים ב-0.5%. החולשה המרכזית במדד הכללי הייתה הוזלה של 13% במחירי הבנזין. נציין כי האינפלציה בארה"ב עלתה ב-1% ב-12 החודשים האחרונים, לעומת 1.3% בחודש ינואר.
 • בריטניה: בדומה לעמיתו האמריקאי, גם הבנק המרכזי הבריטי הודיע השבוע על יציבות של הריבית וזו תישאר ברמה של 0.5%. למעשה, כבר 7 שנים שהריבית בבריטניה נמצאת ברמת השפל. גם תוכניתו של הבנק להאיץ את הפעילות הכלכלית באמצעות רכישות של 375 מיליארד ליש"ט (539 מיליארד דולר) נותרה ללא שינוי. בדומה למשקים מפותחים רבים, הכלכלה הבריטית נראית לאחרונה פחות טוב מאשר הייתה לפני 6 חודשים, כאשר התנודתיות הייתה נמוכה. אם לא די בכך אזי גם החשש ליציאה של בריטניה מהשוק האירופי (Brexit) משפיע על הפעילות הכלכלית ולכן לא מן הנמנע כי הבנק המרכזי הבריטי יאלץ למצוא את הדרך לתמוך, פעם נוספת בכלכלה הנחלשת ולעורר את האינפלציה המדוכאת. לפי הערכת הבנק, הצמיחה תסתכם השנה ב-2% בלבד, לעומת הערכה לצמיחה של 2.4% בחודש נובמבר האחרון.
 • גוש האירו: התחזקות האירו מפתיעה את כולם. המטבע האירופי רושם ראלי בימים האחרונים, במנוגד לציפייה המרכזית, לפיה ההרחבות הכמותיות והפחתת הריבית בגוש (לאפס) תביא לכדי פיחות בערכו. כך, בעוד בתחילת מארס הוא נסחר בשער של כ-1.09 דולרים לאירו, בסוף השבוע הוא נסחר בשער של כ-1.128 דולרים לאירו. ייתכן, כי המניע להתפתחות זו הוא כפול. מחד, ההרחבות הכמותיות הביאו את המשקיעים האירופים להמיר מט"ח לאירו, שהרי איגרות החוב הופכות להיות יותר אטרקטיביות. שנית, הכרזת ריבית ה-Fed וההבנה כי הריבית תועלה השנה פעמיים, לכל היותר הפחיתה מן האטרקטיביות של הדולר האמריקאי. להערכתנו, התחזקות זו של האירו היא זמנית ועלייה בסבירות להעלאת ריבית בארה"ב תביא לשינוי המגמה. יחד עם זאת, ברור שיש בתקופה זו עלייה ברמת אי הודאות (הסיכון) של צמד המטבעות. 
מאקרו ואג"ח מקומי:
 • מדד המחירים לצרכן: מדד המחירים לצרכן הוזל בחודש פברואר 2016 ב-0.3%. מדד פברואר נוטה להיות שלילי. כאשר נוסיף לכך את ההוזלה החדה שנרשמה החודש בנסיעה בתחבורה הציבורית ב-10% (זו גרעה לבדה 0.075% מהמדד הכללי), הרי שהמדד לא הפתיע.
מדד המחירים לצרכן לחודש מארס 2016 יושפע בעיקר מהגורמים הבאים: הוזלה של 3.3% במחירי הבנזין לרכב. מחירי ההלבשה וההנעלה ,הירקות והפירות צפויים לרדת ב-1.5%, מסיבות עונתיות. התייקרות עונתית במחירי ההבראה ,הנופש בארץ והנסיעות לחו"ל ב-3%. מחירי חוזי שכר הדירה המתחדשים צפויים לעלות ב-0.9%. לפיכך, אנו צופים כי מדד המחירים לצרכן לחודש מארס 2016 ייוותר ללא שינוי (עם פוטנציאל מסוים להפתעה כלפי מטה). מדד המחירים לצרכן צפוי להיוותר ללא שינוי בשנת 2016 ולהתייקר בטווח של 0.9%-0.4% ב-12 החודשים הקרובים (החל ממארס).
 •  הלחצים האינפלציוניים במשק נותרים ממותנים ולראיה, מדד המחירים של תפוקת התעשייה ליעדים מקומיים (PPI) ירד בחודש פברואר 2016 ב-0.9% . המדד ללא דלקים ירד ב-0.3%. ב-12 החודשים חודשים האחרונים (פברואר 2016 לעומת פברואר 2015) ירד מדד מחירי תפוקת התעשייה ב-5.0% ,המדד ללא דלקים ירד ב-2.2%. אין ספק כי התנודה המרכזית בשנה האחרונה הגיעה מכיוון מוצרי הנפט המזוקק, אך נרשמו בשנה האחרונה ירידות מחירים בענפים רבים. 
 •  החוב במשק מתרחב. יתרת החוב של המגזר העסקי גדלה ברביע הרביעי של שנת 2015  בכ-2.4 מיליארדי ש"ח (0.3%) והסתכמה בכ-809 מיליארדים. עלייה זו נבעה מגידול כמותי של כ-4.8 מיליארדים שהורכב בעיקרו מגידול בהלוואות מהבנקים ומהגופים המוסדיים, ומצמצום כמותי באג"ח סחירות ולא סחירות בישראל ובהלוואות מחו"ל.  יתרת החוב של משקי הבית גדלה ברביע זה בכ-7.5 מיליארדים (1.6%) ועמדה בסוף הרביע על כ-475 מיליארדים. יתרת החוב לדיור עלתה בכ-4.2 מיליארדי ש"ח ועומדת על כ-322 מיליארדים.התפתחות זו של החוב המשק מצביעה על פוטנציאל להמשך הצמיחה. עם זאת, העובדה כי החוב של הסקטור העסקי מתרחב בקצב צנוע מצביע על כך שהמגזר העסקי לא מתאפיין באופטימיות מזהירה.   
 •  ענף התיירות:  סך הפדיון בענף בשנת 2015 הסתכם ב-9.9 מיליארד ש"ח ועלה ב-6% לעומת רמתו ב-2014. הפדיון מתיירים היווה 38% מסך הפדיון (כ-3.8 מיליארד ש"ח) והשאר – 6.2 מיליארד ש"ח - היה פדיון מישראלים (עבור לינות, אירועים ושאר שירותי המלונות). בשנת  2015 בהשוואה לשנת 2014 עלה הפדיון מישראלים ב-10% (בניכוי האינפלציה), כאשר הפדיון מתיירים ירד ב-1%. במונחים דולריים הפדיון מתיירים ירד ב-9.3% בהשוואה לשנת 2014. על רקע העצימות הביטחונית נראה כי הפדיון מתיירים צפוי להמשיך ולהתאפיין בחולשה, כאשר התיירים הישראלים צפויים לקזז במידה רבה חולשה זו.
 • השבוע צפויה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לפרסם את נתוני הייצור התעשייתי ואת מדדי הפדיון במשק (מכירות קמעוניות) לחודש ינואר. בהמשך, יפרסם בנק ישראל את המדד המשולב.
 

תגובות
הכותבים/המסוקרים הינם עובדי/מועסקים ע"י אלומות בית השקעות. אלומות בית השקעות, ו/או חברות בת ו/או גופים קשורים ו/או הכותבים/המסוקרים עשויים למכור ו/או לקנות ו/או להחזיק בניירות ערך ו/או הנכסים הפיננסיים הנזכרים במצ"ב, לרבות באמצעות נכסים ובמכשירים פיננסים שונים וכיו"ב. אין לראות באמור בהודעותיו של הכותבים/המסוקרים הנ"ל משום הצעה ו/או המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא לרכישה ו/או מכירה ו/או החזקה של ניירות ערך ו/או נכס פיננסי המתוארים בהן או בכלל, ו/או של ניירות ערך ו/או נכסים פיננסים אחרים כלשהם ו/או המלצה להשקעה באפיקים ספציפיים ו/או כללים כלשהם. יובהר כי, תיתכן זיקה בין הכותב לבין נכסים ו/או מכשירים פיננסים. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד ובשום אופן אינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, וכל העושה שימוש בו, עושה זאת על דעת עצמו ועל אחריותו בלבד.

דף הבית
תחומי פעילות

תיקי השקעותקרנות נאמנותניהול עושר משפחתישירותי איתותיםאלומות הון-ליין

אודות

אודות אלומותחברי הנהלהגילוי נאותתנאי שימוש (רשימת תפוצה)

זירת תוכן

בלוגיםאלומות בתקשורת

צור קשר

צור קשרדרושיםפניות הציבורתיקי השקעות

נעים להכיר - הצוותיתרונות ניהול תיק באלומותהמוצרים שלנופילוסופיית השקעות ניהול תיקים בפיקוח הלכתי

קרנות נאמנות

נעים להכיר - הצוותקרנות נאמנות

ניהול עושר משפחתי

אודות ניהול עושר משפחתימה כולל השירותשלבי העבודההיתרונות הגדולים שלנו:

המומחים של אלומות סוקרים ומנתחים עבורכם את שוק ההון
הירשמו עכשיו!


טבלת הסבר פרופילי חשיפה
שיעור השקעה מרביחשיפה למניותחשיפה למט"ח
0%00
עד 10%1A
עד 30%2B
עד 50%3C
עד 120%4D
עד 200%5E
מעל 200%6F

(!) - הוספת סימן קריאה משמעה כי הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה. אג"ח שאינה מדורגת בדירוג השקעה : אג"ח קונצרנית ו/או אג"ח שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינה מדורגת או שהיא מדורגת בדירוג נמוך מ- (BBB-) או מדירוג מקביל לו".