סקירה שבועית


כלכלני אלומות  |  13.03.2016 / 17:17:54
בשורה התחתונה - מאקרו שבועי                                                                 
 עיקרי הדברים:   
  •  המשקיעים מקבלים במחיאות כפיים את ה"בזוקה" של דראגי. נגיד ה-ECB, הבנק המרכזי האירופי, הכריז השבוע על מספר מהלכים ובהם איפוס הריבית הרשמית והפחתה של 10 נ"ב בריבית על הפיקדונות של הבנקים המרכזיים בבנק המרכזי (ל-0.4%-). התוצאה הייתה עלייה נאה בשוקי המטבעות והתחזקות מפתיעה של האירו כנגד הדולר האמריקאי. יתר על כן, איגרת החוב של גרמניה ל-10 שנים רשמה הפסדי הון כאשר האיגרות המקבילות של צרפת, איטליה, ספרד, פורטוגל ויוון רשמו רווחי הון נאים. מדד ה-VIX ירד לכדי 16.5%, הרמה הנמוכה ביותר מאז דצמבר 2015. שוקי המניות המרכזיים בעולם רשמו 4 שבועות רצופים של עליות, אם כי גם הזהב המשיך להתייקר.
  •  השבוע יתפרסמו בארה"ב אינדיקטורים חשובים, אשר ללא כל ספק ישפיעו על מגמות המסחר. מבין האינדיקטורים נציין את המכירות הקמעוניות לחודש פברואר (יום ב') אשר לפי הערכות השוק הן צפויות לרדת. ביום ד' יפורסם מדד המחירים לצרכן וה-Fed יכריז על גובה הריבית לתקופה הקרובה. 
  • ישראל: החשבון השוטף של מאזן התשלומים במשק מתאפיין בעודף ההולך וגדל. כך, בשנת 2015 הוא הסתכם ב-13.8 מיליארד דולר (4.7% מהתוצר), בהמשך לעודף של 11.2 מיליארד דולר (3.7% מהתוצר) בשנת 2014 ושל 8.5 מיליארד דולר (2.9% מהתוצר) בשנת 2013. התפתחות זו מצביעה על כך שקיים במשק לחץ בסיסי להתחזקות השקל כנגד הדולר.   
 ארה"ב: השבוע התפרסם מספר מצומצם של אינדיקטורים למשק. בראשם, היה האשראי הצרכני (לא כולל משכנתאות) אשר עלה ב-10.5 מיליארד דולר בלבד, לעומת הערכות השוק לכדי התרחבות של 16.5 מיליארד דולר. למעשה, שיעור ההתרחבות של האשראי הצרכני היה הנמוך ביותר מאז מארס 2013, כלומר לפני כמעט 3 שנים. חשוב להבהיר, כי עדיין הכיוון הוא חיובי והאשראי ממשיך להתרחב, אך ייתכן שהתנודתיות האחרונה בשווקים הביאה לבלימה מסוימת בקצב התרחבות האשראי. בנוסף, פורסמו נתוני המלאים הסיטונאיים לחודש ינואר, לפיהם נרשמה עלייה מפתיעה של 0.3%, נתון זה היה מפתיע למדי הואיל וההערכות היו לירידה של המלאים. אמנם, ידוע הוא כי למלאים השפעה על התוצר וכל עלייה משמעותה היא תוספת לצמיחה, אך ייתכן כי בנייה של מלאים מצביעה על קושי של הסיטונאיים למכור את אשר ייצרו ולכן מרמזת על צמיחה נמוכה יותר בעתיד. עם זאת, דוח שפורסם בראשית החודש מצביע על ירידה מתמשכת במלאים בקרב יצרני המוצרים בני-הקיימא ועל יחס נמוך של מלאים למשלוחים.
השבוע צפויים להתפרסם בארה"ב מספר אינדיקטורים מרכזיים, בהם המכירות הקמעוניות לחודש פברואר הצפויות להיות בטריטוריה שלילית, במנוגד לעליה של 0.2% בחודש ינואר. מדד המחירים לצרכן לחודש פברואר צפוי להתפרסם ביום ד'. המדד צפוי לרדת ב-0.2%, בעוד שהמדד הבסיסי צפוי דווקא לעלות ב-0.2%. לבסוף, ביום ד' יודיע ה-Fed על גובה הריבית לתקופה הקרובה. להערכתנו, לא יחול שינוי של המדיניות המוניטרית.
 גוש האירו: הבזוקה של דראגי שוגרה. נגיד ה-ECB מאריו דראגי הודיע בשבוע שחלף על שורה של צעדים. הבנק הפחית את הריבית הרשמית מ-0.05% לכדי 0.0%, תוך שריבית הפיקדונות הופחתה ב-10 נ"ב לכדי 0.4%-. ההרחבה הכמותית הועמקה בצורה משמעותית וכעת הבנק האירופי ירכוש 80 מיליארד אירו. הרחבה זו הייתה מעבר לציפיות השוק אשר העריכו לכדי תוספת של 10 מיליארד לחודש. אם לא די בכך, אזי הבנק השיק תוכנית הלוואות דומה לזו שהייתה בארה"ב (TLTRO) ל-4 שנים (בדרך כלל ההלוואות של הבנק המרכזי הן לטווח של עד שנה). התוכנית תחל לפעול בחודש יוני. אין ספק, כי דראגי פעל הרבה מעבר לציפיות. החשש המרכזי שלנו הוא מהעמקת הריבית השלילית. זו מביאה את הבנקים המסחריים האירופאים לקחת יותר סיכוני השקעה על הכספים הפנויים שלהם. ייתכן כי גם בבנק המרכזי ערים לכך והפתרון היה באמצעות השקת מנגנון ההלוואות ל-4 שנים אשר יאפשר חנייה אטרקטיביות יותר של כספי הבנקים המסחריים בבנק המרכזי. 
מהלכים אלו נתפסו בשווקים כאיתות חיובי. לראיה, פרמיות ה-CDS של הבנקים האירופיים ובראשם דויטשה בנק וקרדיט סוויס רשמו ירידה. איגרת החוב הממשלתית של ממשלת גרמניה רשמה הפסד הון כאשר נסחרה בסוף השבוע בתשואה לפדיון של 0.27% לעומת 0.11% בסוף פברואר. מנגד, איגרות החוב הממשלתיות המקבילות של צרפת ואיטליה רשמו רווחי הון נאים. באופן בלתי צפוי רשם השבוע האירו התחזקות כנגד המטבעות המרכזיים וגם כנגד הדולר האמריקאי (1.4%). 
מאקרו ואג"ח מקומי:
  • מאזן התשלומים: המשק התאפיין בעודף משמעותי, שאף הלך וגדל בחשבון השוטף של מאזן התשלומים בשנת 2015. לראיה, הוא הסתכם ב-13.8 מיליארד דולר, שהם מהווים 4.7% מהתוצר, בהמשך לעודף של 11.2 מיליארד דולר (3.7% מהתוצר) בשנת 2014 ושל 8.5 מיליארד דולר (2.9% מהתוצר) בשנת 2013. הגידול בעודף החשבון השוטף בשנת 2015 נבע בעיקר מעליה של 3.5 מיליארד דולר בעודף בחשבון הסחורות והשירותים (מ-5.0 מיליארד דולר בשנת 2014 ל-8.5 מיליארד דולר בשנת 2015). התפתחות זו מצביעה על כך שקיים לחץ בסיסי להתחזקות השקל ולמעשה, לחץ זה אף הולך וגדל.
  •  הצרכנים שומרים על אופטימיות. כך, מדד אמון הצרכנים עמד בפברואר 2016 על 17%-, בדומה לרמה של החודש הקודם, כאשר בארבעת החודשים האחרונים נצפית מגמת שיפור בערך המדד. זו, מעידה על כך שהציבור פחות פסימי לגבי המצב הכלכלי של משקי הבית ושל המדינה. כלומר, העלייה במתיחות הביטחונית לא נותנת אותותיה על הצרכנים. עם זאת, הדברים נכונים יותר לאוכלוסייה היהודית שערך המדד אצלה הוא 15%-, בעוד שבקרב האוכלוסייה הערבית עומד המדד על 29%-.  
  •  בחודש ינואר פדו המשקיעים הזרים את השקעותיהם במשק הן במניות (כ-30 מיליון דולר), התפתחות זו של ינואר אפיינה גם את כל שנת 2015, שבה מכרו משקיעים זרים מניות בהיקף של 620 מיליון דולר. יתר על כן, מימשו המשקיעים הזרים בחודש ינואר איגרות חוב בהיקף של כ-60 מיליון דולר. מנגד, הם רכשו בינואר מק"ם בהיקף של 340 מיליון דולר. 
  • תושבי ישראל השקיעו נטו בחו"ל, בחודש ינואר 2016, בהשקעות פיננסיות (אג"ח ומניות) סך של כ-1.6 מיליארדי דולרים. זאת, בניגוד למימושים נטו בהיקף של כ- 1.3 מיליארדים בדצמבר 2015. עיקר ההשקעה, 1.1 מיליארד דולר הייתה במניות, כאשר 1.3 מיליארד דולר היו של קרנות הפנסיה, כאשר משקי הבית רשמו מימושים של 140 מיליון דולר. בנוסף נציין, כי בחודש ינואר השקיעו תושבי ישראל נטו באג"ח זרות בהיקף של כ-460 מיליוני דולרים. התפתחויות אלו מצביעות על כך, שתפיסת הסיכון של המשקיעים הזרים ושל הישראלים היא שונה.
  •  תקציב הממשלה: בחודש פברואר נמדד בפעילותה התקציבית של הממשלה גירעון בסך 2.4 מיליארד שקלים. בתקציב לשנת 2016 מתוכנן גירעון שנתי בסך 35.0 מיליארד שקלים שהם 2.9% מהתמ"ג והגירעון המצטבר ב-12 החודשים האחרונים (מארס 2015 עד פברואר 2016) עמד על 2.2% מהתוצר. ההכנסות ממסים ממשיכות להיות איתנות. בחודש פברואר הן הסתכמו ב-20.7 מיליארד ש"ח, לעומת 19.6 מיליארד ש"ח בפברואר לפני שנה. בניכוי תיקוני החקיקה, עלו הכנסות המדינה בשיעור ריאלי של 7% לעומת חודש פברואר אשתקד. לאור אלו אנו לא רואים סכנה ממשית לחריגה של הגירעון בשנה הנוכחית.
  •  השבוע צפויה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לפרסם את נתוני סחר החוץ של ישראל לחודש פברואר (יום ב'). ביום ג' יפורסם מדד המחירים לצרכן וביום ד' יפורסמו נתוני פדיון ותעסוקה בענף המלונאות.   

 

תגובות
הכותבים/המסוקרים הינם עובדי/מועסקים ע"י אלומות בית השקעות. אלומות בית השקעות, ו/או חברות בת ו/או גופים קשורים ו/או הכותבים/המסוקרים עשויים למכור ו/או לקנות ו/או להחזיק בניירות ערך ו/או הנכסים הפיננסיים הנזכרים במצ"ב, לרבות באמצעות נכסים ובמכשירים פיננסים שונים וכיו"ב. אין לראות באמור בהודעותיו של הכותבים/המסוקרים הנ"ל משום הצעה ו/או המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא לרכישה ו/או מכירה ו/או החזקה של ניירות ערך ו/או נכס פיננסי המתוארים בהן או בכלל, ו/או של ניירות ערך ו/או נכסים פיננסים אחרים כלשהם ו/או המלצה להשקעה באפיקים ספציפיים ו/או כללים כלשהם. יובהר כי, תיתכן זיקה בין הכותב לבין נכסים ו/או מכשירים פיננסים. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד ובשום אופן אינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, וכל העושה שימוש בו, עושה זאת על דעת עצמו ועל אחריותו בלבד.

דף הבית
תחומי פעילות

תיקי השקעותקרנות נאמנותניהול עושר משפחתישירותי איתותיםאלומות הון-ליין

אודות

אודות אלומותחברי הנהלהגילוי נאותתנאי שימוש (רשימת תפוצה)

זירת תוכן

בלוגיםאלומות בתקשורת

צור קשר

צור קשרדרושיםפניות הציבורתיקי השקעות

נעים להכיר - הצוותיתרונות ניהול תיק באלומותהמוצרים שלנופילוסופיית השקעות ניהול תיקים בפיקוח הלכתי

קרנות נאמנות

נעים להכיר - הצוותקרנות נאמנות

ניהול עושר משפחתי

אודות ניהול עושר משפחתימה כולל השירותשלבי העבודההיתרונות הגדולים שלנו:

המומחים של אלומות סוקרים ומנתחים עבורכם את שוק ההון
הירשמו עכשיו!


טבלת הסבר פרופילי חשיפה
שיעור השקעה מרביחשיפה למניותחשיפה למט"ח
0%00
עד 10%1A
עד 30%2B
עד 50%3C
עד 120%4D
עד 200%5E
מעל 200%6F

(!) - הוספת סימן קריאה משמעה כי הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה. אג"ח שאינה מדורגת בדירוג השקעה : אג"ח קונצרנית ו/או אג"ח שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינה מדורגת או שהיא מדורגת בדירוג נמוך מ- (BBB-) או מדירוג מקביל לו".