סקירה שבועית


כלכלני אלומות  |  06.03.2016 / 10:35:39
בשורה התחתונה - מאקרו שבועי                                                                            
עיקרי הדברים:   
 •  באופן מעודד למדי נרשמה בחודש פברואר תוספת של 242 אלף משרות חדשות בשוק העבודה האמריקאי, לעומת הערכות השוק אשר עמדו על 195 אלף. נתון זה מצביע בצורה הפשוטה ביותר כי הכלכלה האמריקאית לא עומדת בפתחו של מיתון.  הענפים שנרשם בהם עיקר היצירות של מקומות תעסוקה היו: בריאות, קמעונאות ושירותי המזון. מנגד, תחומי הכרייה, בנייה ותעשייה רשמו גריעה של מקומות תעסוקה. דוח זה מעלה במידה את הערכות השוק לגבי העלאת ריבית , אם כי אנו לא מעריכים שב-Fed יזדרזו ויעלו החודש (16/3) את הריבית.
 •  האינדיקטורים האחרונים למשק האמריקאי וגם לגוש האירו מצביעים על כך שהצמיחה נמשכת, גם אם היא נמוכה יותר, אך בכל אופן אי אפשר לזהות מיתון באופק של שבועות.  אינדיקטורים בארה"ב כגון: דוח התעסוקה, הזמנות של מוצרים בני קיימא, הזמנות חדשות ממפעלים וגם אינדיקטורים בגוש האירו כגון: מכירות קמעוניות, שיעור אבטלה ואפילו מדדי הרכש, עדיין שומרים על מומנטום ומצביעים על צמיחה חיובית ברבע הראשון של השנה.         

ישראל: האינדיקטורים האחרונים לפעילות המשקית מצביעים על המשך התגברות. כך, נרשמה עלייה במדדי היצוא והיבוא, בסך הרכישות בכרטיסי אשראי, במכירות ברשתות השיווק, ובייצור התעשייתי. אם ניקח בחשבון כי מצבו של הצרכן נותר חזק, על רקע שיעור אבטלה נמוך (5.1%) ושכר עולה, שיעור הצמיחה במשק צפוי להיות ברבע הראשון גבוה מ-2%.  

מאקרו ואג"ח עולמי:
 • דוח התעסוקה לחודש פברואר הפתיע לטובה כאשר מספר המשרות החדשות שנוספו למשק בחודש הנדון עמד על 242 אלף. חודש ינואר עודכן כלפי מעלה, אך עדיין נותר חלש למדי ובו נוספו 172 אלף משרות חדשות (לעומת 151 אלף). חשוב לציין כי הקונצנזוס עמד על תוספת של 195 אלף משרות. לכן היה בדבר הפתעה חיובית ביותר. שיעור האבטלה עמד על 4.9%. הענפים שנרשמו בהם עיקר היצירות של מקומות התעסוקה היו: בריאות, קמעונאות ושירותי המזון. מנגד, תחומי הכרייה, בנייה ותעשייה רשמו גריעה של מקומות תעסוקה. דוח זה מצביע על כך שמצבו של שוק העבודה האמריקאי נותר איתן והתנודתיות של שוק המניות לא חדרה, לעת עתה, בצורה משמעותית לפעילות הריאלית. הדבר הביא לעלייה של צפי השוק באשר לתוואי הריבית. 
 •  ארה"ב: ההזמנות החדשות של מפעלים עלה בחודש ינואר בשיעור של 1.6%. אמנם, הצפי היה לעלייה של 2%, אך היה משמעותית גבוה מהנפילה של 2.9% בדצמבר. למעשה, שיעור התרחבות זה היה החד ביותר ב-7 החודשים האחרונים. הפעילות היצרנית בארה"ב מהווה            כ-12% מהמשק נפגעה הן מהחולשה העולמית והן מהדולר החזק המקשה על היצואנים. יתר על כן, הקריסה של סקטור האנרגיה השפיעה גם כן על היקפי ההזמנות של הפירמות, לכן דוח זה מצביע על חוזקה. עלייה מרשימה במיוחד של 3.4% נרשמה בהזמנות מוצרי הון (ללא מוצרים צבאיים ומטוסים), בהמשך לעלייה של 3.9% בדצמבר. התפתחות זו מצביעה על כך שהפירמות רוכשות ציוד לטובת צמיחה עתידית. ב-12 החודשים האחרונים ירדו ההזמנות ב-1.9%, אולם המצב השתפר דרמטית הואיל ובחודש יולי עמד הקצב על ירידה של 14.9%.
עם זאת, ייתכן כי הרע ביותר עדיין לא הגיע. זאת, על רקע פרסום מדד ה-ISM היצרני אשר הגיע בחודש פברואר לכדי 49.5 נק'. אמנם, נתון זה היה טוב יותר מאשר נרשם בינואר (48.2 נק'), אך כל עוד המדד נמוך מ-50 נק' הדבר מצביע על צפי להתכווצות בפעילות היצרנית בעתיד.
 •  המכירות הקמעוניות בגוש האירו ממשיכות לשמות על מומנטום חיובי. אלו התרחבו בחודש ינואר בשיעור של 0.4% שהיה גבוה, באופן משמעותי, מאשר צפי בשוק שעמד על עלייה של 0.1%. אין ספק כי הירידה המתמשכת הן במחירי האנרגיה וגם בשיעור האבטלה שירד בינואר לכדי 10.3%, לעומת 10.4% בדצמבר מצביעים על כך שההכנסה הפנויה של משקי הבית בעליה. כך, באופן דומה למשקים רבים בעולם, בעוד שהיצוא נראה פחות טוב על רקע חולשה של הכלכלה העולמית ובראשה הסינית, הצרכן האירופאי הופך להיות הקטר המרכזי לפעילות הכלכלית המקומית. בחודשים האחרונים התגבר החשש ביחס לגוש האירו על רקע ירידה בהזמנות החדשות וירידה מסוימת ברצון הפירמות להעסיק עובדים חדשים. לכן, נתונים אלו, שפורסמו בשבוע האחרון יוצקים אופטימיות ביחס לגוש. להערכתנו, החולשה המרכזית היא  סביבת האינפלציה אשר נמצאת בטריטוריה שלילית. זו ירדה ב-0.2%, ב-12 החודשים האחרונים. לאור זאת, קיימת הערכה רבה כי הבנק המרכזי האירופי, ה-ECB, יפחית ב-10/3 את הריבית על הפיקדונות של הבנקים המסחריים אצלו, מ-0.3%-, לכדי 0.4%-. 
מאקרו ואג"ח מקומי:
 •  הפעילות במשק: האינדיקטורים האחרונים לפעילות במשק (לפי נתוני המגמה) מצביעים על התפתחויות חיוביות למדי. כך, נרשמה עלייה במדדי היצוא והיבוא, בסך הרכישות בכרטיסי אשראי, במכירות ברשתות השיווק, ובייצור התעשייתי. זאת, כאשר שיעור האבטלה נותר יציב, ברמה של 5.1%. בהתאם לכך, אנו מעריכים כי הצמיחה במשק תמשך גם ברבע הראשון, בגובה של 2% לפחות. 
 •  הפעילות הצרכנית ממשיכה להיות חזקה. כך הרכישות בכרטיסי אשראי רשמו עלייה (במונחים שנתיים) של 5.9% בחודשים נובמבר 2015 עד ינואר 2016. במיוחד נרשמה עלייה של 6.9% בהוצאה בכרטיסי אשראי על ביטוח, טיסות, אירוח ופנאי.  אין ספק כי הכוח המרכזי של המשק הישראלי בתקופה הנוכחית הוא הצרכן, אשר שמר על מומנטום בשנה שעברה ולפי תמונת המצב העולמית צפוי להיות הקטר המשקי גם בשנת 2016. זאת, גם בהסתמך על מצבו המשתפר על רקע העלייה הנמשכת בשכר המינימום ולאחר חתימת הסכם השכר בסקטור הציבורי, שנחתם בסוף 2015.
 • גם הסקטור העסקי הציג שיפור בסביבה העסקית ועלייה ברמת האופטימיות בחודש פברואר. נרשמה הטבה קלה במאזן הפעילות הכוללת לכדי 17.7%, לעומת החודש הקודם (15.8%). ברוב השאלונים (מלבד בינוי ומסחר) חלה הטבה בהערכת המנהלים לעומת החודש הקודם וכל ההערכות היו חיוביות. באופן מפתיע, במלונאות, חלה הטבה בהערכת המנהלים הכוללת (2.4%) לעומת החודש הקודם (10.9%-) והיא הפכה לחיובית. נציין כי, בתחום התעשייה נרשם השיפור המשמעותי ביותר כאשר חלה בו הטבה משמעותית בהערכת המנהלים הכוללת, מ-20.2%-, בחודש שעבר, לכדי 14.1% החודש.
 • מדד המחירים לצרכן לחודש פברואר צפוי לרדת ב-0.4%. המדד בחודש זה יושפע מהוזלה של תעריף המים והתחבורה הציב ומהוזלה עונתית של פריטי הלבשה והנעלה (כ-6%). 
 • מדד המחירים לצרכן בחודש מארס צפוי לעלות ב-0.2%. המדד בחודש זה יושפע מהתייקרות של חוזי שכר הדירה המתחדשים, עלייה עונתית במחירי ההבראה והנופש. אלו יקוזזו בחלקן על ידי הוזלה של 3.3% במחירי הדלקים לרכב. 
  המדד צפוי לעלות בשיעור קל מאוד ב-12 החודשים הקרובים.
 •  השבוע צפויה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לפרסם ביום ב' את נתוני השכר הממוצע במשק לחודש דצמבר. ביום ד', תפרסם הלשכה את נתוני תנועת התיירות (כניסות ויציאות) לחודש פברואר אשר צפויים לשפוך אור על מצב ענף התיירות הנכנסת שנפגעה מהעלייה בעצימות הביטחונית. ביום ה' תפרסם הלשכה אומדן מפורט לצמיחה במשק בשנת 2015. יתר על כן, משרד האוצר צפוי לפרסם במהלך השבוע את ביצוע תקציב המדינה לחודש פברואר. נציין, כי בחודש ינואר רשמה הממשלה בפעילותה עודף של 3.9 מיליארד ש"ח, המאפיין את חודשי ינואר. 
 

 

תגובות
הכותבים/המסוקרים הינם עובדי/מועסקים ע"י אלומות בית השקעות. אלומות בית השקעות, ו/או חברות בת ו/או גופים קשורים ו/או הכותבים/המסוקרים עשויים למכור ו/או לקנות ו/או להחזיק בניירות ערך ו/או הנכסים הפיננסיים הנזכרים במצ"ב, לרבות באמצעות נכסים ובמכשירים פיננסים שונים וכיו"ב. אין לראות באמור בהודעותיו של הכותבים/המסוקרים הנ"ל משום הצעה ו/או המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא לרכישה ו/או מכירה ו/או החזקה של ניירות ערך ו/או נכס פיננסי המתוארים בהן או בכלל, ו/או של ניירות ערך ו/או נכסים פיננסים אחרים כלשהם ו/או המלצה להשקעה באפיקים ספציפיים ו/או כללים כלשהם. יובהר כי, תיתכן זיקה בין הכותב לבין נכסים ו/או מכשירים פיננסים. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד ובשום אופן אינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, וכל העושה שימוש בו, עושה זאת על דעת עצמו ועל אחריותו בלבד.

דף הבית
תחומי פעילות

תיקי השקעותקרנות נאמנותניהול עושר משפחתישירותי איתותיםאלומות הון-ליין

אודות

אודות אלומותחברי הנהלהגילוי נאותתנאי שימוש (רשימת תפוצה)

זירת תוכן

בלוגיםאלומות בתקשורת

צור קשר

צור קשרדרושיםפניות הציבורתיקי השקעות

נעים להכיר - הצוותיתרונות ניהול תיק באלומותהמוצרים שלנופילוסופיית השקעות ניהול תיקים בפיקוח הלכתי

קרנות נאמנות

נעים להכיר - הצוותקרנות נאמנות

ניהול עושר משפחתי

אודות ניהול עושר משפחתימה כולל השירותשלבי העבודההיתרונות הגדולים שלנו:

המומחים של אלומות סוקרים ומנתחים עבורכם את שוק ההון
הירשמו עכשיו!


טבלת הסבר פרופילי חשיפה
שיעור השקעה מרביחשיפה למניותחשיפה למט"ח
0%00
עד 10%1A
עד 30%2B
עד 50%3C
עד 120%4D
עד 200%5E
מעל 200%6F

(!) - הוספת סימן קריאה משמעה כי הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה. אג"ח שאינה מדורגת בדירוג השקעה : אג"ח קונצרנית ו/או אג"ח שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינה מדורגת או שהיא מדורגת בדירוג נמוך מ- (BBB-) או מדירוג מקביל לו".