תגובה להודעת ריבית ב"י22.2.16


כלכלני אלומות  |  23.02.2016 / 14:15:26
בשורה התחתונה
ריבית בנק ישראל
 
 
בדומה להערכתנו, בנק ישראל הותיר את הריבית לחודש מארס 2016 ללא שינוי, ברמת השפל של כל הזמנים, 0.1%. מארס יהיה החודש ה-13 שבו הריבית נותרת ברמה זו. רמת הריבית הנמוכה תישאר זמן רב ותתמוך בפעילות הכלכלית ובאינפלציה.
בהודעה כותבים בבנק ישראל כי החלטתם נתמכה בגורמים הבאים:
 • אינפלציה - סביבת האינפלציה נותרה נמוכה גם החודש. ציפיות האינפלציה, עד לשנה השלישית, מצויות מעט מתחת לגבול התחתון של היעד, ומושפעות מרמת האינפלציה הנמוכה ומצעדים להפחתת מחירים במשק. הציפיות לטווחים הבינוניים והארוכים מעוגנות בתוך תחום היעד. הפחתות מחירים יזומות נוספות צפויות לבוא לידי ביטוי גם במדדים הקרובים.
 •  הפעילות במשק - האינדיקטורים לפעילות הריאלית מצביעים על קצב צמיחה דומה לזה של השנים האחרונות ואף האצה מסוימת ברבעון הרביעי. על פי האומדן הראשון לחשבונאות הלאומית התוצר צמח ב-3.3% ברבעון הרביעי, תוך עליה בכל השימושים, למעט הצריכה השוטפת. אינדיקטורים ראשוניים לרביע הראשון מצביעים על תמונה מעורבת.
 • המשק העולמי - החודש נמשכה מגמת ההתמתנות בפעילות הכלכלית העולמית, בדגש על האטה במדינות המתפתחות ובסחר העולמי, ותוך הרעה נוספת בתנאים הפיננסיים על רקע חששות ליציבותם של בנקים, בפרט באירופה. השווקים מייחסים הסתברות נמוכה להעלאת ריבית נוספת השנה בארה"ב, ומספר בנקים מרכזיים העמיקו את ההרחבה המוניטרית.
 •  שער חליפין - מאז הדיון המוניטרי ב-24/1/16, ועד ל-19/2/16, התחזק השקל מול הדולר ב-1.5%, ובמונחי שער החליפין הנומינלי האפקטיבי - ב-0.3%. ב-12 החודשים האחרונים נרשם ייסוף של 2.8% בשער הנומינלי האפקטיבי, ורמתו ממשיכה להקשות על צמיחת היצוא והמגזר הסחיר.
 •  שוק הנדל"ן - בחודשים האחרונים חלה האצה במחירי הדירות, וב-12 החודשים האחרונים הם עלו ב-8%. היקף נטילת המשכנתאות ממשיך להיות גבוה. 
  התייחסות להודעת הריבית:
 •  אין ספק כי, אם נוציא צעדים לא-שגרתיים מהמשוואה אזי, בנק ישראל עושה את המרב, בכדי לתמוך בפעילות הכלכלית ובמיוחד באינפלציה.  
 •  באשר לסביבת האינפלציה, אין הרבה לבנק ישראל מה לעשות הואיל וזו מושפעת מגורמים שאינם בשליטתו. ב-12 החודשים האחרונים ירד המדד ב-0.6%, כאשר המדד הכללי ללא אנרגיה עלה ב-0.1%. יתר על כן, במהלך 2015 הופחת המע"מ, הוזלו מחירי החשמל, בוטלה אגרת הטלוויזיה (השפעה של 0.2% על המדד הכללי) ועוד. לכן, ללא השפעות אלו היה המדד מתקרב לגבול התחתון של יעד המחירים, ואולי אפילו לתוכו.  
למעשה, כבר בפתחה של השנה נראה כי בנק ישראל לא יצליח לעמוד ביעד האינפלציה וזו צפויה להיות אפסית. מדד ינואר ירד ב-0.5% ומדד פברואר צפוי לרדת ב-0.4% בהשפעת הוזלה במחירי התחבורה הציבורית והמים. יתר על כן, שר האוצר פועל להוזלה במחירי מזון רבים (ירקות ופירות, בשר לסוגיו וגבינות) על ידי פתיחת המשק ליבוא באמצעות הפחתת מכסים. הואיל וההוצאה הכוללת על מזון היא כ-17% מסל ההוצאה הצרכנית, במידה ותחול הוזלה משמעותית היא ללא כל ספק תשפיע על המדד.
 •  בזירה הריאלית, המשק צמח ברבע האחרון של 2015 ב-3.3% שהוא מרשים למדי, אך מגיע לאחר צמיחה רדודה של 0.7% ברבע השלישי, כך שקצב הצמיחה בחצי השנה השנייה של 2015 הייתה 2.2% בלבד. יתר על כן, המדד המשולב של בנק ישראל עלה ב-0.2% בחודש ינואר והדבר מצביע על כך שהפעילות המשקית נמשכת בקצב שאותו ראינו בשנה האחרונה. די ברור שעדכון התחזיות, כלפי מטה, של ה-OECD מסכן את הצמיחה בישראל. לכן, רמת הריבית הנמוכה בהחלט תומכת בפעילות, של משק הנמצא בתעסוקה מלאה. 
 •  רמת הריבית הנוכחית משרתת איתנה את יעדיו של בנק ישראל ולפיכך אין סיבה לשנותה. יתר על כן, המציאות אינה כה קשה אשר מחייבת הפעלת כלים לא שגרתיים, להוציא המשך התמיכה ביצוא באמצעות בשוק המט"ח.
 •  לפיכך, להערכתנו, ריבית בנק ישראל תועלה לראשונה רק בעוד תקופה ממושכת ובוודאי רק לאחר שריבית ארה"ב תמצא במסע ברור כלפי מעלה. לפיכך, אנו מצפים כי גם הריבית לחודש אפריל 2016 תיוותר על כנה, היינו, ברמה של 0.1%.

תגובות
הכותבים/המסוקרים הינם עובדי/מועסקים ע"י אלומות בית השקעות. אלומות בית השקעות, ו/או חברות בת ו/או גופים קשורים ו/או הכותבים/המסוקרים עשויים למכור ו/או לקנות ו/או להחזיק בניירות ערך ו/או הנכסים הפיננסיים הנזכרים במצ"ב, לרבות באמצעות נכסים ובמכשירים פיננסים שונים וכיו"ב. אין לראות באמור בהודעותיו של הכותבים/המסוקרים הנ"ל משום הצעה ו/או המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא לרכישה ו/או מכירה ו/או החזקה של ניירות ערך ו/או נכס פיננסי המתוארים בהן או בכלל, ו/או של ניירות ערך ו/או נכסים פיננסים אחרים כלשהם ו/או המלצה להשקעה באפיקים ספציפיים ו/או כללים כלשהם. יובהר כי, תיתכן זיקה בין הכותב לבין נכסים ו/או מכשירים פיננסים. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד ובשום אופן אינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, וכל העושה שימוש בו, עושה זאת על דעת עצמו ועל אחריותו בלבד.

דף הבית
תחומי פעילות

תיקי השקעותקרנות נאמנותניהול עושר משפחתישירותי איתותיםאלומות הון-ליין

אודות

אודות אלומותחברי הנהלהגילוי נאותתנאי שימוש (רשימת תפוצה)

זירת תוכן

מחקר ואסטרטגיהגיליון תחזיותבלוגיםניהול כספי ציבור וניהול סיכוניםאלומות בתקשורת

צור קשר

צור קשרדרושיםפניות הציבורתיקי השקעות

נעים להכיר - הצוותיתרונות ניהול תיק באלומותהמוצרים שלנופילוסופיית השקעות ניהול תיקים בפיקוח הלכתי

קרנות נאמנות

נעים להכיר - הצוותקרנות נאמנות

ניהול עושר משפחתי

אודות ניהול עושר משפחתימה כולל השירותשלבי העבודההיתרונות הגדולים שלנו:

המומחים של אלומות סוקרים ומנתחים עבורכם את שוק ההון
הירשמו עכשיו!


טבלת הסבר פרופילי חשיפה
שיעור השקעה מרביחשיפה למניותחשיפה למט"ח
0%00
עד 10%1A
עד 30%2B
עד 50%3C
עד 120%4D
עד 200%5E
מעל 200%6F

(!) - הוספת סימן קריאה משמעה כי הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה. אג"ח שאינה מדורגת בדירוג השקעה : אג"ח קונצרנית ו/או אג"ח שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינה מדורגת או שהיא מדורגת בדירוג נמוך מ- (BBB-) או מדירוג מקביל לו".