סקירה שבועית


כלכלני אלומות  |  21.02.2016 / 13:46:04
בשורה התחתונה - מאקרו שבועי                                                                   
 עיקרי הדברים: 
 •  ארגון ה-OECD מקצץ את תחזית הצמיחה לעולם. בארגון חוזים צמיחה של 3%, לעומת הערכתם הקודמת ל-3.3%. הקיצוץ חובק שווקים מפותחים וגם מתעוררים כגון, ארה"ב, גרמניה וגם ברזיל אשר צפויה להתכווץ השנה ב-4%, על רק מחירי הסחורות הנמוכים.
 • באופן גלוי, ב-OECD טוענים כי המדיניות המוניטרית, אשר כללה הרחבות כמותיות, הגיעה לכדי מיצוי ועל כן, בכדי לעודד את הפעילות הכלכלית, על הממשלות ברחבי העולם להגביר את ההוצאה התקציבית ואת הגירעון. 
 • ארה"ב: אי ודאות באשר לתוואי ריבית ה-Fed נותרת בעיינה. שני חברי הועדה המוניטרית ובעלי זכות הצבעה בעת החלטת הריבית התבטאו השבוע בצורה שונה באשר למסלול הריבית בעתיד. מחד, ראשת שלוחת ה-Fed של קליבלנד, לורטה מאסטר טענה כי המסלול הטוב ביותר של הריבית האמריקאית הוא להמשיך עם העלאתה. מאידך, ראש שלוחת ה-Fed של סט. לואיס, ג'יימס בולארד טען כי לא יהיה זה חכם להעלות את הריבית כאשר ציפיות האינפלציה נמצאות בירידה והשווקים הפיננסיים תנודתיים.  
 •  ישראל: באופן מעודד, ברבע האחרון הגיעה הצמיחה לכדי 3.3%. זו הושפעה מנסיקה של ההוצאה הפרטית, ההוצאה לצריכה ממשלתית ואפילו של ההשקעות. תחום סחר החוץ נותר חלש, כאשר היבוא התרחב בשיעור העולה על היצוא. 
  מאקרו ואג"ח עולמי:
 •  ארגון ה-OECD, המאגד בתוכו 34 מדינות, מקצץ בתחזיות הצמיחה לעולם. בעוד שבתחזית הקודמת שניתנה ברבע האחרון של 2015 בה חזו בארגון צמיחה של 3.3%, כעת צופים בארגון צמיחה עולמית של 3% בלבד. העדכון, כלפי מטה, נובע ברובו מהערכה כי הכלכלה האמריקאית וגם הגרמנית יצמחו בשיעור הנמוך ב-0.5%, מאשר העריכו בעבר. כעת צופים בארגון לצמיחה של 2.0% ו-1.3%, בהתאמה לשני המשקים הללו ב-2016. שוק אחר אשר קוצצה לו תחזית הצמיחה היא קנדה, אשר צפויה לצמוח השנה ב-1.4%, לעומת ההערכה הקודמת ל-2%. יחד עם זאת, הכלכלה אשר סובלת מהעדכון השלילי החד ביותר היא ברזיל אשר צפויה להתכווץ השנה ב-4%, לעומת ההערכה הקודמת להתכווצות של 2.8%. נציין כי גם ב-2015 הכלכלה הברזילאית התכווצה ב-3.8%. באשר לשנת 2017 מעריכים כלכלני ה-OECD כי הצמיחה תגיע לכדי 3.6%. 
 • ברקע התחזית של ה-OECD, נכתבו דברים אשר מצביעים על שינוי ה"מנגינה" שאפיינה גופים רשמיים עולמיים והיא שעל הממשלות לשמור על ריסון פיסקלי. אולי לראשונה, בצורה מסודרת, מאז המשבר של 2008 טוען גוף רשמי כי על המדינות להתחיל להגביר את ההוצאה הממשלתית כי רק זו תצליח להאיץ את הפעילות הכלכלית, הואיל והפעילות של הבנקים המרכזיים, הכוללת הרחבות כמותיות הגיעה לכדי מיצוי. אנו מחזקים דברים אלו ומעריכים כי ללא התערבות פיסקלית תומכת צמיחה תתקשה הכלכלה העולמית להמריא. הבעיה היא שאנו לא רואים שישנה מדינה מפותחת אשר צפויה להפנים זאת ולממש, כבר בטווח הקצר, את ההמלצות של כלכלני      ה-OECD.  
 •  אם חשבנו לרגע כי על רקע הצמיחה האנמית של המשק האמריקאי ברבע האחרון של 2015, 0.7% בלבד והמערבולת בשווקים הפיננסים, אפסו הסיכויים כי ריבית ה-Fed תועלה השנה, אזי כדאי לחשוב שוב. השבוע חברת ה-Fed ובעלת זכות הצבעה בעת החלטת הריבית, ראשת שלוחת ה-Fed של קליבלנד, לורטה מאסטר, טענה כי המסלול הטוב ביותר של הריבית האמריקאית הוא להמשיך עם העלאתה. לדעתה, הכלכלה האמריקאית נראית טוב ושוק העבודה איתן. בנוסף אליה נאם השבוע גם ראש שלוחת ה-Fed של סן פרנסיסקו, ג'ון וויליאמס. אמנם, וויליאמס אינו בעל זכות הצבעה, אך דבריו היו דומים. בכדי לאזן נזכיר את ראש שלוחת ה-Fed של סט. לואיס, ג'יימס בולארד (בעל זכות הצבעה), אשר טען השבוע כי לא יהיה זה חכם להעלות את הריבית כאשר ציפיות האינפלציה בירידה והשווקים הפיננסיים תנודתיים. אין ספק כי יש חילוקי דעות בקרב חברי ה-Fed ומידע זה מוסיף אי ודאות רבה ביחס לריבית ה-Fed. אנו ממשיכים להעריך כי אם תחול רגיעה בשווקים הפיננסיים, אזי הריבית תועלה השנה פעם אחת או פעמיים. 
 •  פרוטוקול ישיבת ה-ECB מינואר מצביע על כך שהחברים בשלים למהלך אגרסיבי נוסף על מנת לאשש את האינפלציה והפעילות הכלכלית החלשה. למעשה, הייתה אחידות דעים לכך שיש לבחון את המדיניות המוניטרית הנוכחית פעם נוספת. החלטת הריבית הקרובה של ה-ECB תתרחש ב-10/3. ההערכה בשווקים היא כי ריבית הפיקדונות באירופה תרד ב-10 נ"ב ל-0.4%-. 
  מאקרו ואג"ח מקומי:
 •  הצמיחה במשק: התוצר המקומי הגולמי במשק (במחירים קבועים ובניכוי העונתיות), עלה במחצית השנייה של שנת 2015 ב-2.2% במונחים שנתיים, לאחר עלייה של 2.9% במחצית הראשונה ועלייה של 2.6% במחצית השנייה של שנת 2014. 
מניתוח לפי רבעים עולה כי התמ"ג עלה ברבע הרביעי של 2015 ב-3.3%, לאחר עלייה של 2.5% ברבע השלישי ו-0.4% ברבע השני. כלומר, מדובר בהאצה בפעילות המשקית. הצמיחה ברבע הרביעי הושפעה מנסיקה של ההוצאה הפרטית שעלתה ב-5.8% בתמיכת צריכה של מוצרים בני קיימה (52.7%). יתר על כן, גם ההוצאה לצריכה ממשלתית טיפסה חדות, ב-14.5% וההשקעות במשק עלו ב-6.8%. בתחום סחר החוץ נרשמה עלייה של 7.6% ביצוא, אך היבוא עלה בשיעור חד יותר של 25%.
מאפייני הצמיחה במשק ברבע הרביעי מדגישים כי נקודת החוזק של המשק היא הפעילות הפנימית ולא החיצונית. לפיכך מידת ההשפעה של ההאטה בצמיחה העולמית תהיה מתונה למדי על המשק. 
 •  בדומה למגמה הכללית בעולם לפיה הסקטורים היצרניים מציגים חולשה וחלק ממדדי מנהלי הרכש לענפים אלו במשקים רבים נמצא מתחת ל-50 נק', גם מדד מנהלי הרכש של בנק פועלים ירד בינואר ב-2.6 נק' לכדי 48.1 נק'. חשוב לציין, כי המדד היא תנודתי מאוד בחודשים האחרונים. ולכן אין בנתון זה משוק שינוי של מחזור העסקים. יחד עם זאת, ברור כי אין בכך אינדיקציה מעודדת.
 •  מדד המחירים לצרכן ירד בחודש ינואר בשיעור של 0.5% שהוא הולם את חודשי ינואר בעבר. המדד הושפע בעיקר מהוזלה עונתית במחירי ההלבשה וההנעלה של 5.7%, מירידה במחירי חוזי הדירה המתחדשים (0.5%) ומהפחתה של 3.8% במחירי הדלקים לרכב.
  מדד המחירים לצרכן צפוי לרדת בפברואר בשיעור של 0.4%. המדד צפוי להיות שלילי בצורה משמעותית מאשר העונתיות הרגילה בו, אך זו תתרחש עקב ההפחתה הצפויה בתעריפי המים והתחבורה הציבורית. כלומר, הגורמים החד-פעמיים ממשיכים להשפיע לכדי מיתון של סביבת האינפלציה.
  לאחר מדדי ינואר ופברואר צפויה התגברות ברורה של האינפלציה. מדד המחירים לצרכן צפוי להתייקר בטווח של 0.5%-0.0% בשנת 2016 וגם ב-12 החודשים הקרובים (החל מינואר).
 •  ביום ב' (22/2) צפוי בנק ישראל להודיע על גובה הריבית לחודש מארס. אנו מעריכים כי הריבית תיוותר ללא שינוי, חרף מדד המחירים לצרכן השלילי לחודש ינואר ולמרות הפחתת תחזיות הצמיחה על ידי ה-OECD. זאת, הואיל והמשק צמח בשיעור נאה ברבע האחרון של 2015 ומצבו של הצרכן הישראלי הוא איתן. כאמור, להערכתנו אין כרגע מקום לשינוי של הריבית.
 •  ביום א' יפורסמו נתוני הפדיון לענפי המשק והייצור התעשייתי (לחודש דצמבר) ולאחריהם יפרסם בנק ישראל את המדד המשולב. ביום ב' יתפרסמו נתוני כוח האדם למשק (לחודש ינואר). 

תגובות
הכותבים/המסוקרים הינם עובדי/מועסקים ע"י אלומות בית השקעות. אלומות בית השקעות, ו/או חברות בת ו/או גופים קשורים ו/או הכותבים/המסוקרים עשויים למכור ו/או לקנות ו/או להחזיק בניירות ערך ו/או הנכסים הפיננסיים הנזכרים במצ"ב, לרבות באמצעות נכסים ובמכשירים פיננסים שונים וכיו"ב. אין לראות באמור בהודעותיו של הכותבים/המסוקרים הנ"ל משום הצעה ו/או המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא לרכישה ו/או מכירה ו/או החזקה של ניירות ערך ו/או נכס פיננסי המתוארים בהן או בכלל, ו/או של ניירות ערך ו/או נכסים פיננסים אחרים כלשהם ו/או המלצה להשקעה באפיקים ספציפיים ו/או כללים כלשהם. יובהר כי, תיתכן זיקה בין הכותב לבין נכסים ו/או מכשירים פיננסים. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד ובשום אופן אינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, וכל העושה שימוש בו, עושה זאת על דעת עצמו ועל אחריותו בלבד.

דף הבית
תחומי פעילות

תיקי השקעותקרנות נאמנותניהול עושר משפחתישירותי איתותיםאלומות הון-ליין

אודות

אודות אלומותחברי הנהלהגילוי נאותתנאי שימוש (רשימת תפוצה)

זירת תוכן

מחקר ואסטרטגיהגיליון תחזיותבלוגיםניהול כספי ציבור וניהול סיכוניםאלומות בתקשורת

צור קשר

צור קשרדרושיםפניות הציבורתיקי השקעות

נעים להכיר - הצוותיתרונות ניהול תיק באלומותהמוצרים שלנופילוסופיית השקעות ניהול תיקים בפיקוח הלכתי

קרנות נאמנות

נעים להכיר - הצוותקרנות נאמנות

ניהול עושר משפחתי

אודות ניהול עושר משפחתימה כולל השירותשלבי העבודההיתרונות הגדולים שלנו:

המומחים של אלומות סוקרים ומנתחים עבורכם את שוק ההון
הירשמו עכשיו!


טבלת הסבר פרופילי חשיפה
שיעור השקעה מרביחשיפה למניותחשיפה למט"ח
0%00
עד 10%1A
עד 30%2B
עד 50%3C
עד 120%4D
עד 200%5E
מעל 200%6F

(!) - הוספת סימן קריאה משמעה כי הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה. אג"ח שאינה מדורגת בדירוג השקעה : אג"ח קונצרנית ו/או אג"ח שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינה מדורגת או שהיא מדורגת בדירוג נמוך מ- (BBB-) או מדירוג מקביל לו".