סקירה שבועית


כלכלני אלומות  |  14.02.2016 / 11:01:11
בשורה התחתונה - מאקרו שבועי                                                                                      
 עיקרי הדברים: 
שבוע המסחר האחרון התנהל במגמה של המשך היציאה מסיכון. כך, מרבית שוקי המניות המניות רשמו ירידה בערכם, כאשר מנגד איגרות החוב הממשלתיות רשמו רווחי הון. לדוגמא, איגרת החוב של ממשלת ארה"ב ל-10 שנים חתמה את השבוע בתשואה לפדיון של 1.75%, הנמוכה ב-9 נ"ב מאשר הייתה לפני שבוע או ירדה ב-52 נ"ב מראשית השנה. יתר על כן, מחיר הזהב עלה השבוע ב-7% וב-17% מראשית השנה. בינתיים, לבנקים המרכזיים אין פתרון מלא להתרחשויות בשווקים, עם זאת נתוני המאקרו לא מצביעים על קטסטרופה.

 ארה"ב: יו"ר מועצת הנגידים של ה-Fed, ג'נט יילן, נאמה השבוע במסגרת עדותה   החצי-שנתית בקונגרס.  מדבריה עלה כי היא ערה לכך שהתנאים הפיננסיים אכן הורעו. עם זאת, אך אין בכך די בכדי להשפיע באופן מהותי על תוואי הריבית שהוחלט בשלהי 2015. כלומר, במידה מסוימת ניתן להניח כי יו"ר מועצת הנגידים של ה-Fed, עדיין דבקה בכיוון של העלאות ריבית. עם זאת, לפי מחירי החוזים על ריבית ה-Fed, די ברור כי, השוק לא מאמין לחברי הועדה המוניטרית ומעריך כי הריבית תועלה בעצלתיים.  
מאקרו ואג"ח עולמי:

 • ​ג'נט יילן העידה השבוע בבית המחוקקים האמריקאי, בוועדת הכלכלה, במסגרת העדות        החצי-שנתית. היא נשמעה פחות אופטימית, אך בוודאי שלא פסימית. מדבריה עלה כי היא ערה לכך שהתנאים הפיננסיים אכן הורעו. עם זאת, אך אין בכך די בכדי להשפיע באופן מהותי על תוואי הריבית שהוחלט בשלהי 2015. כלומר, במידה מסוימת ניתן להניח כי יו"ר מועצת הנגידים של    ה-Fed, עדיין דבקה בכיוון של העלאות ריבית. לדעתה השווקים הפכו להיות פחות תומכי צמיחה. יתר על כן, הכלכלה הסינית ורמת האשראי הגלובלי מהווים גורמי סיכון.
 • נציין כי הערכות השוק לגבי תוואי הריבית הפכו מאוד פסימיות ולמעשה השוק לא צופה השינוי של הריבית לפני 2017
 •  המכירות הקמעוניות בארה"ב בחודש ינואר עלו ב-0.2% לעומת הצפי להתרחבות קלה של 0.1% בלבד. כל זאת, כאשר מחירי הדלקים ממשיכים לרדת. יתר על כן, המכירות הקמעוניות ללא כלי רכב עלו ב-0.6%. לפיכך, נתונים אלו מצביעים על כך שהמומנטום של הצרכן האמריקאי נמשך. 
 •  התוצר של גוש האירו צמח ברבע האחרון של 2015 ב-1.2%, במונחים שנתיים. במיוחד, צמחו ספרד (3.2%) ומדינות ממזרח אירופה כגון פולין ורומניה (4.4%, כל אחת) והונגריה (4%). 
 • ה-IMF מודיע לאוקראינה כי אם היא לא תקדם רפורמות מבניות ותלחם בשחיתות השלטונית, הוא יחדל מלסייע למדינה. הכלכלה האוקראינית, שבשנת 2015 התכווצה ב-10%, נשענת במידה רבה על סיוע שניתן לה מקרן המטבע הבינלאומית. למעשה, ה-IMF כבר מעכב מחודש אוקטובר כספים אשר היו מיועדים להגיע לאוקראינה הואיל ולא אושר התקציב הממשלתי בפרלמנט. נציין כי בשנה שעבר אישרו ב-IMF הלוואה בסך של 17.5 מיליארד דולר לאוקראינה, כחלק מסיוע כולל של כ-40 מיליארד דולר. ההלוואה החדשה הותנתה בקיצוץ פיסקלי חד.
 • נזכיר כי גם הסכסוך הכספי שבין אוקראינה לרוסיה לא תם עדיין. אוקראינה הייתה אמורה לשלם לרוסיה בחודש דצמבר ריבית על חשבון אג"ח שהנפיקה ואוקראינה לא עמדה בתשלום של כ-3 מיליארד דולר. השבוע, גרמניה המתווכת בין המדינות פנתה באופן ציבורי לאוקראינה בבקשה שתציע מתווה חדש על מנת לפתור את הסכסוך בין שתי המדינות ממזרח. הבעיה היא שרוסיה מתנגדת לכל הסכם. כבר דווח כי מחזיקי האג"ח האחרים מוכנים לתספורת של 20% על הקרן. כאמור, רוסיה עומדת על שלה. 
 •  חזרה לחוף מבטחים. המשקיעים נוהרים חזרה למתכת הזהובה. מחירו של הזהב הגיע בשבוע האחרון לרמת השיא של השנה האחרונה. ביום חמישי לבדו נרשמה עלייה של יותר מ-5% במחירו שהינה העלייה היומית החזקה ביותר זה שבע שנים. כפי הנראה, היחלשותו של הדולר האמריקאי בשבועות האחרונים והמערבולת בשווקים הפיננסים השיבה משקיעים רבים לזהב שעלה ב-17% מראשית השנה. נציין כי, הזהב נסחר לאחרונה במחיר של 1,239 דולר לאונקיה. 
  מאקרו ואג"ח מקומי:
 • הסביבה הפיסקלית: בעוד שבמרבית 2015 התנהלה הממשלה ללא תקציב מאושר. השנה פועלת הממשלה עם תקציב מסודר שלפיו הגירעון השנה צפוי להגיע לכדי 2.9% מהתוצר, 35 מיליארד ש"ח. והנה נפתחה השנה עם דיווח חיובי למדי, לפיו בחודש ינואר רשמה הממשלה עודף של 3.9 מיליארד ש"ח בפעילות התקציבית. סך הוצאות הממשלה (ללא פירעון קרן) הסתכמו בחודש ינואר ב-23.8 מיליארד ש"ח, כאשר הכנסות המדינה מגביית המסים הסתכמו    ב- 27.4 מיליארד ש"ח (שיא לחודש בודד). אמנם, חודש ינואר ידוע בכך שהוא מתאפיין בעודף גדול יחסית, אפילו גבוה מ-4 מיליארד ש"ח. עם זאת, הדבר בדרך כלל נובע מהוצאה מצומצמת. ההפתעה בחודש הנדון הגיעה דווקא מכיוונן של ההכנסות ממיסים, אשר היו גבוהות בכ-2 ש"ח, מאשר לפני שנה ובפער דומה לעומת הצפי של משרד האוצר. הפער נבע ברובו מעודף גבייה של מיסים עקיפים ובהם מס קניה על יבוא (כפי הנראה, עקב רכישת רכבים חדשים). למעשה, לעומת ינואר אשתקד עלו ההכנסות ממיסים ב-7.8%. 
 • סקר אמון הצרכנים של הלמ"ס מצביע על אופטימיות מסוימת. המדד עמד בחודש ינואר על 16%-, כאשר הממוצע השנתי של מדד אמון הצרכנים ב-2015 היה 20%-. השיפור באמון הצרכנים התבטא במרבית רכיבי המדד, בעיקר בהערכת השינוי הצפוי במצב הכלכלי במדינה (שבו עלה המאזן מערך של %34- לערך של 18%-) ובהערכת השינוי הצפוי במצב הכלכלי של משק הבית (מערך של %10- לערך של  %1-). יתר על כן, נציין כי בקרב אלה שאינם מועסקים עומד ערך המדד על 23%- ומצביע על פסימיות רבה יותר לעומת המועסקים, שאצלם עומד ערך המדד הוא 13%-. דיווח זה מצביע על כך שההשפעה הכלכלית של העלייה במתיחות הביטחונית על אמון הצרכנים היא חלקית ביותר, לפחות בכל האמור במישור הכלכלי.
 •  בנובמבר 2015 עמד השכר הממוצע למשרת שכיר במחירים שוטפים על 9,385 ש"ח. נתוני המגמה לשכר הנומינלי מצביעים על עלייה, במונחים שנתיים, של כ-3% בחודשים האחרונים. במונחים ריאליים נרשמת עלייה של כ-3.5%. אי לכך, אין ספק כי מצבם של השכירים משתפר.
 • הזעזועים בשווקים מביאים את המשקיעים לצמצם סיכונים בהשקעות הבינלאומיות. כך, בחודש דצמבר תושבי ישראל מימשו נטו בחו"ל השקעות פיננסיות (אג"ח ומניות) בהיקף של כ-980 מיליוני דולר. זאת בניגוד להשקעות נטו בהיקף של כ- 850 מיליוני דולרים בחודש נובמבר. 
 • באפיק המנייתי נרשמו מימושים בסך של כ-770 מיליוני דולרים, כאשר כ-650 מיליוני דולר בוצעו על ידי המשקיעים המוסדיים וכ-270 מיליונים על ידי משקי הבית. מנגד, דווקא נרשמו השקעות בהיקף של כ- 150 מיליוני דולרים על ידי המגזר העסקי.
 • בהשקעות באג"ח נרשמה מגמה דומה לפיה תושבי ישראל מימשו אג"ח זרות בהיקף של  כ-220 מיליוני דולרים. סך המימושים על ידי משקי הבית והמגזר העסקי הגיע לכדי כ-270 מיליוני דולרים. עם זאת, דווקא המשקיעים המוסדיים העמיקו את ההשקעה באפיק בהיקף של כ-50 מיליוני דולר.

תגובות
הכותבים/המסוקרים הינם עובדי/מועסקים ע"י אלומות בית השקעות. אלומות בית השקעות, ו/או חברות בת ו/או גופים קשורים ו/או הכותבים/המסוקרים עשויים למכור ו/או לקנות ו/או להחזיק בניירות ערך ו/או הנכסים הפיננסיים הנזכרים במצ"ב, לרבות באמצעות נכסים ובמכשירים פיננסים שונים וכיו"ב. אין לראות באמור בהודעותיו של הכותבים/המסוקרים הנ"ל משום הצעה ו/או המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא לרכישה ו/או מכירה ו/או החזקה של ניירות ערך ו/או נכס פיננסי המתוארים בהן או בכלל, ו/או של ניירות ערך ו/או נכסים פיננסים אחרים כלשהם ו/או המלצה להשקעה באפיקים ספציפיים ו/או כללים כלשהם. יובהר כי, תיתכן זיקה בין הכותב לבין נכסים ו/או מכשירים פיננסים. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד ובשום אופן אינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, וכל העושה שימוש בו, עושה זאת על דעת עצמו ועל אחריותו בלבד.

דף הבית
תחומי פעילות

תיקי השקעותקרנות נאמנותניהול עושר משפחתישירותי איתותיםאלומות הון-ליין

אודות

אודות אלומותחברי הנהלהגילוי נאותתנאי שימוש (רשימת תפוצה)

זירת תוכן

בלוגיםאלומות בתקשורת

צור קשר

צור קשרדרושיםפניות הציבורתיקי השקעות

נעים להכיר - הצוותיתרונות ניהול תיק באלומותהמוצרים שלנופילוסופיית השקעות ניהול תיקים בפיקוח הלכתי

קרנות נאמנות

נעים להכיר - הצוותקרנות נאמנות

ניהול עושר משפחתי

אודות ניהול עושר משפחתימה כולל השירותשלבי העבודההיתרונות הגדולים שלנו:

המומחים של אלומות סוקרים ומנתחים עבורכם את שוק ההון
הירשמו עכשיו!


טבלת הסבר פרופילי חשיפה
שיעור השקעה מרביחשיפה למניותחשיפה למט"ח
0%00
עד 10%1A
עד 30%2B
עד 50%3C
עד 120%4D
עד 200%5E
מעל 200%6F

(!) - הוספת סימן קריאה משמעה כי הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה. אג"ח שאינה מדורגת בדירוג השקעה : אג"ח קונצרנית ו/או אג"ח שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינה מדורגת או שהיא מדורגת בדירוג נמוך מ- (BBB-) או מדירוג מקביל לו".