החלטת ריבית ינואר 2016 בארה"ב


כלכלני אלומות  |  28.01.2016 / 10:58:56
בשורה התחתונה
החלטת ריבית בארה"ב
 
בדומה להערכות, ריבית הבנק המרכזי האמריקאי נותרה החודש ללא שינוי. ההכרזה מתאפיינת בגישה "יונית" למדי ולא היה בה דבר חדש שעשוי להצביע על תוואי העלאת הריבית בעתיד. בהחלט ניתן להבין זאת, על רקע שורה של גורמי סיכון.
להלן עיקרי ההודעה שבה עולים הדברים הבאים:
 •  האינדיקטורים הכלכליים שפורסמו ממועד הישיבה הקודמת (דצמבר) ועד לאחרונה מצביעים על כך ששוק העבודה המשיכו להשתפר. הוצאות משקי הבית וההשקעות במשק התגברו בצורה צנועה בחודשים האחרונים ושוק הדיור הראה שיפור נוסף. עם זאת, היצוא נראה חלש. שלל אינדיקטורים לשוק העבודה מצביעים על יצירת מקומות עבודה ועלייה בנצילות. האינפלציה ממשיכה להימצא מתחת ליעד ארוך הטווח של הוועדה, 2%, המשקף בחלקו הוזלות של מחירי האנרגיה.
 •  הוועדה מעריכה כי באמצעות התאמה איטית של המדיניות מוניטרית הפעילות הכלכלית תמשיך להתרחב בקצב צנוע, תוך ששיעור האבטלה ינוע לעבר הרמות הנדרשות. האינפלציה תישאר מתחת ל-2% בטווח הקצר על רקע ההוזלות האחרונות במחירי האנרגיה, אך תתגבר לעבר 2% בטווח הבינוני, כאשר ההשפעה הזמנית של ההוזלות בחומרי הגלם תתפוגג ושוק העבודה יתחזק עוד יותר. הועדה עוקבת בצורה הדוקה אחר ההתפתחויות הגלובליות והפיננסיות, תוך שהיא מעריכה את השפעתן על הצמיחה והאינפלציה ואת הסיכונים לתחזיות. 
 • על רקע התחזיות, הועדה החליטה להותיר את הריבית בטווח של 0.25% עד 0.5%. גישה מוניטרית זו מהווה מרחיבה, הן לשוק העבודה והן על מנת להשיג את יעד האינפלציה
 •  על מנת לקבוע בעתיד את מועד התזמון ואת טווח הריבית תעריך הוועדה את הסביבה הכלכלית באשר לתעסוקה מלאה וליעד האינפלציה. ההערכה זו תיקח בחשבון מגוון רחב של מידע, כגון, אינדיקטורים לשוק העבודה, לחצים אינפלציוניים והתפתחויות פיננסיות ובינלאומיות. הועדה מעריכה כי על רקע ההתפתחויות הכלכליות תועלה הריבית בקצב מאוד הדרגתי.  לפיכך, הריבית תישאר, עוד במשך תקופה מתחת לרמה הנתפסת כמתאימה לטווח הארוך.
 •  כל עשרת החברים הנוכחים בישיבה הצביעו בעד הותרת הריבית ללא שינוי.  
ניתוח והערכות לעתיד:
 •  באופן שהיה צפוי למדי, חברי ה-FOMC הותירו את הריבית החודש ללא שינוי. 
 •  ב-Fed מדגישים כי הם עוקבים אחר ההתפתחויות הגלובליות והפיננסיות. אין ספק, כי גם הם מוטרדים מהאירועים האחרונים בסין, בשוק האנרגיה המקומי ובשווקים הפיננסיים, אשר כולם יחדיו אינם מעודדים. יחד עם זאת, לא נתנו שום הסבר או אינדיקציה לגבי תוואי הריבית בעתיד. 
 • יחד עם זאת, לעליה באי הוודאות אמורה, להערכתנו, להיות השלכה על המדיניות המוניטרית בדמות הקפאה של הריבית, או ריסון בקצב מתון מאשר היה הצפי בחודש דצמבר, לפחות בטווח הקצר.  
 •  מההודעה ניתן להסיק כי ב-Fed לא מחויבים להעלאת ריבית בכל מחיר. קיימים מספר גורמים העלולים להערכתנו לעכב את העלאת הריבית והם: 
  1. התנודתיות בשווקים.
  2. המשבר בשוק האנרגיה המקומי הכולל צמצום ניכר במספר המועסקים.
  3. האינפלציה הנמוכה.
  4. שיעור הצמיחה – קשה להעלות ריבית בצורה אגרסיבית כאשר הצמיחה נמוכה מ-2.5%. כפי הנראה המשק האמריקאי צמח בשיעור הנמוך מ-1% ברבע האחרון של 2015.
  5. ההרחבות הכמותיות שנעשות על ידי ה-ECB וה-BOJ והגישה הכללית שלהן להעמיקן.
לאור זאת, אנו צופים ל-2 העלאות ריבית, לכל היותר, במהלך 2016. השוק מעריך כי הריבית תגיע לכדי 0.6% בסוף השנה, כלומר העלאה בודדת. 
תגובת השווקים: 
איגרת החוב ל-10 שנים של ממשלת ארה"ב רשמה רווחי הון, של 4 נ"ב, לאחר ההודעה. האיגרת נסחרה לאחרונה בתשואה לפדיון של 2.01%.
שוק המניות האמריקאי (S&P 500) הגיב בתיקון קל, אם כי סיים את יום המסחר בירידיה של 1.09%. 
בעקבות ההודעה ה-EUR התחזק קלות כנגד הדולר האמריקאי, ב-0.4%, לרמה של 1.0905 דולרים לאירו. בהמשך שב הדולר להתחזק לכדי 1.089 דולרים לאירו.

תגובות
הכותבים/המסוקרים הינם עובדי/מועסקים ע"י אלומות בית השקעות. אלומות בית השקעות, ו/או חברות בת ו/או גופים קשורים ו/או הכותבים/המסוקרים עשויים למכור ו/או לקנות ו/או להחזיק בניירות ערך ו/או הנכסים הפיננסיים הנזכרים במצ"ב, לרבות באמצעות נכסים ובמכשירים פיננסים שונים וכיו"ב. אין לראות באמור בהודעותיו של הכותבים/המסוקרים הנ"ל משום הצעה ו/או המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא לרכישה ו/או מכירה ו/או החזקה של ניירות ערך ו/או נכס פיננסי המתוארים בהן או בכלל, ו/או של ניירות ערך ו/או נכסים פיננסים אחרים כלשהם ו/או המלצה להשקעה באפיקים ספציפיים ו/או כללים כלשהם. יובהר כי, תיתכן זיקה בין הכותב לבין נכסים ו/או מכשירים פיננסים. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד ובשום אופן אינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, וכל העושה שימוש בו, עושה זאת על דעת עצמו ועל אחריותו בלבד.

דף הבית
תחומי פעילות

תיקי השקעותקרנות נאמנותניהול עושר משפחתישירותי איתותיםאלומות הון-ליין

אודות

אודות אלומותחברי הנהלהגילוי נאותתנאי שימוש (רשימת תפוצה)

זירת תוכן

בלוגיםאלומות בתקשורת

צור קשר

צור קשרדרושיםפניות הציבורתיקי השקעות

נעים להכיר - הצוותיתרונות ניהול תיק באלומותהמוצרים שלנופילוסופיית השקעות ניהול תיקים בפיקוח הלכתי

קרנות נאמנות

נעים להכיר - הצוותקרנות נאמנות

ניהול עושר משפחתי

אודות ניהול עושר משפחתימה כולל השירותשלבי העבודההיתרונות הגדולים שלנו:

המומחים של אלומות סוקרים ומנתחים עבורכם את שוק ההון
הירשמו עכשיו!


טבלת הסבר פרופילי חשיפה
שיעור השקעה מרביחשיפה למניותחשיפה למט"ח
0%00
עד 10%1A
עד 30%2B
עד 50%3C
עד 120%4D
עד 200%5E
מעל 200%6F

(!) - הוספת סימן קריאה משמעה כי הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה. אג"ח שאינה מדורגת בדירוג השקעה : אג"ח קונצרנית ו/או אג"ח שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינה מדורגת או שהיא מדורגת בדירוג נמוך מ- (BBB-) או מדירוג מקביל לו".