תגובה להודעת ריבית ב"י 26.01.16


כלכלני אלומות  |  26.01.2016 / 10:36:45
תגובה להודעת ריבית ב"י 26.01.16
בדומה להערכתנו, בנק ישראל הותיר את הריבית לחודש פברואר 2016 ללא שינוי, ברמת השפל של כל הזמנים, 0.1%. פברואר יהיה החודש ה-12 שבו הריבית נותרת ברמה זו. בנק ישראל מעלה שוב חשש לגבי עמידה ביעד יציבות המחירים.
בהודעה כותבים בבנק ישראל כי החלטתם נתמכה בגורמים הבאים:
אינפלציה - על רקע תנודתיות מתגברת בשווקים הפיננסיים ובמחירי האנרגיה, סביבת האינפלציה בטווח הקצר המשיכה לרדת החודש, וחלה ירידה גם בציפיות (פורוורד) לטווחים הבינוניים. הציפיות (פורוורד) לטווחים הארוכים ממשיכות להיות מעוגנות מעל אמצע תחום היעד. הפחתות מחירים יזומות נוספות (בתחבורה הציבורית, במים ובביטוח הרכב) צפויות לבוא לידי ביטוי במדדי ינואר ופברואר.
 הפעילות במשק - אינדיקטורים חלקיים מעידים כי הפעילות הכלכלית הוסיפה להציג שיפור מתון ברבעון הרביעי של 2015 והשפעת המצב הביטחוני על הפעילות הכלכלית נותרה מתונה. סקר החברות מצביע על שיפור קל לעומת הרבעון השלישי. שיעור המשרות הפנויות ממשיך לעלות, וביחד עם עליית השכר הם משקפים תמונה חיובית בשוק העבודה.
 המשק העולמי - קרן המטבע הבינלאומית והבנק העולמי הפחיתו את תחזיות הצמיחה והסחר העולמיים לשנים 2016 ו-2017. ה-ECB הביע נכונות להעמיק עוד את ההרחבה המוניטרית, והציפיות בשווקים הן שקצב העלאת ריבית ה-Fed יהיה נמוך משנצפה בחודש הקודם.
 שער חליפין - מאז הדיון המוניטרי ב-27/12/15, ועד ל-22/1/16, נחלש השקל מול הדולר ב-2%, ובמונחי שער החליפין הנומינלי האפקטיבי הוא נחלש ב-0.4%. ב-12 החודשים האחרונים נרשם ייסוף של 6.6% בשער החליפין הנומינלי האפקטיבי, ורמתו ממשיכה להקשות על צמיחת היצוא והמגזר הסחיר.
 שוק הנדל"ן - בחודשים האחרונים חלה האצה במחירי הדירות, וב-12 החודשים האחרונים הם עלו ב-7.6%. היקף נטילת המשכנתאות ממשיך להיות גבוה. רמה גבוהה של פעילות בענף הבניה צפויה להמשיך ולתרום להגדלת ההיצע.
התייחסות להודעת הריבית:
 סיכום הכרזת הריבית מצביע על הדברים הבאים: 
(1) סביבת האינפלציה – לפי הערכתנו, בחודשים ינואר ופברואר צפוי לרדת מדד המחירים לצרכן ב-1% - גם בבנק ישראל ערים לכך, שעל רקע החודשיים הראשונים של השנה הסיכוי לעמוד ביעד יציבות המחירים ל-2016 ישאף לאפס. למעשה, גם שוק ההון צופה ירידת מחירים בשנת 2016.   
(2) הפעילות הריאלית – המדד המשולב של בנק ישראל עלה ב-0.2% בחודש דצמבר. המדד מצביע על כך שהפעילות המשקית נמשכת בקצב שאותו ראינו בשנה האחרונה, היינו קצב צמיחה של כ-2.5%. אמנם הקצב לא משביע רצון, אך הוא גבוה ממרבית השווקים המפותחים... 
 
 כלומר, רמת הריבית שהיא מבין הנמוכות בעולם גם תומכת בהאצת האינפלציה וגם מעודדת את הפעילות הריאלית. אם כן, הואיל ורמת הריבית הנוכחית משרתת איתנה את יעדיו של בנק ישראל ולפיכך אין סיבה לשנותה. 
 להערכתנו, ריבית בנק ישראל תועלה לראשונה בעוד תקופה ממושכת ורק לאחר שריבית ארה"ב תחל מסעה כלפי מעלה, באופן משמעותי. לפיכך, אנו מצפים כי גם הריבית לחודש מארס 2016 תיוותר על כנה, היינו, ברמה של 0.1%.

תגובות
הכותבים/המסוקרים הינם עובדי/מועסקים ע"י אלומות בית השקעות. אלומות בית השקעות, ו/או חברות בת ו/או גופים קשורים ו/או הכותבים/המסוקרים עשויים למכור ו/או לקנות ו/או להחזיק בניירות ערך ו/או הנכסים הפיננסיים הנזכרים במצ"ב, לרבות באמצעות נכסים ובמכשירים פיננסים שונים וכיו"ב. אין לראות באמור בהודעותיו של הכותבים/המסוקרים הנ"ל משום הצעה ו/או המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא לרכישה ו/או מכירה ו/או החזקה של ניירות ערך ו/או נכס פיננסי המתוארים בהן או בכלל, ו/או של ניירות ערך ו/או נכסים פיננסים אחרים כלשהם ו/או המלצה להשקעה באפיקים ספציפיים ו/או כללים כלשהם. יובהר כי, תיתכן זיקה בין הכותב לבין נכסים ו/או מכשירים פיננסים. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד ובשום אופן אינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, וכל העושה שימוש בו, עושה זאת על דעת עצמו ועל אחריותו בלבד.

דף הבית
תחומי פעילות

תיקי השקעותקרנות נאמנותניהול עושר משפחתישירותי איתותיםאלומות הון-ליין

אודות

אודות אלומותחברי הנהלהגילוי נאותתנאי שימוש (רשימת תפוצה)

זירת תוכן

בלוגיםאלומות בתקשורת

צור קשר

צור קשרדרושיםפניות הציבורתיקי השקעות

נעים להכיר - הצוותיתרונות ניהול תיק באלומותהמוצרים שלנופילוסופיית השקעות ניהול תיקים בפיקוח הלכתי

קרנות נאמנות

נעים להכיר - הצוותקרנות נאמנות

ניהול עושר משפחתי

אודות ניהול עושר משפחתימה כולל השירותשלבי העבודההיתרונות הגדולים שלנו:

המומחים של אלומות סוקרים ומנתחים עבורכם את שוק ההון
הירשמו עכשיו!


טבלת הסבר פרופילי חשיפה
שיעור השקעה מרביחשיפה למניותחשיפה למט"ח
0%00
עד 10%1A
עד 30%2B
עד 50%3C
עד 120%4D
עד 200%5E
מעל 200%6F

(!) - הוספת סימן קריאה משמעה כי הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה. אג"ח שאינה מדורגת בדירוג השקעה : אג"ח קונצרנית ו/או אג"ח שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינה מדורגת או שהיא מדורגת בדירוג נמוך מ- (BBB-) או מדירוג מקביל לו".