סקירה שבועית


כלכלני אלומות  |  17.01.2016 / 13:53:29
עיקרי הדברים:                                                                                                  
 •  מדיניות פיסקלית: הפעילות התקציבית בשנת 2015 הן בארה"ב והן בגרמניה הסבו שביעות רצון גבוהה מאוד אצל מנהיגי שתי המדינות. בשנה שחלפה הסתכם הגירעון האמריקאי ב-478 מיליארד דולר המהווה כ-2.6% מהתוצר, שהוא הנמוך ביותר מאז שנת 2007.  המשק הגרמני חתם את 2015 עם עודף פיסקלי של 0.5% מהתוצר, הגבוה ביותר ב-15 השנים האחרונות. 
 • סין: אין ספק כי ההתפתחויות האחרונות בסין, לפיהן הכלכלה מאטה משפיעות על שווקים רבים, כגון סחורות וכספים ורחוקות מלהיות מעודדות. דברים אלו יוצרו עלייה ברמת התנודתיות בשווקים ולפגיעה בעושר העולמי. אי לכך, התייצבות בקצב הצמיחה של הכלכלה הסינית היא דבר מבורך מבחינת הכלכלה העולמית.
מאקרו ואג"ח עולמי:
 •  ארה"ב: חדשות טובות לאובאמה. הגירעון התקציבי של הממשל האמריקאי, בשנת 2015, היה הנמוך ביותר מאז שנת 2007. בשנה שחלפה הסתכם הגירעון האמריקאי ב-478 מיליארד דולר המהווה כ-2.6% מהתוצר. נציין, כי בשנת 2014 הסתכם הגירעון ברמה של 488 מיליארד דולר המהווה 2.8% מהתוצר. כזכור, הגירעון הממשלתי האמריקאי עלה חדות ל-12% מהתוצר, בשנת 2009, בעקבות המשבר של שנת 2008 והחל במסע מטה בשנת 2010. עם זאת, הצמצום המרכזי בגירעון נרשם בשנת 2011, לאחר שהרפובליקנים נטלו את ההנהגה בשני בתי המחוקקים. הגירעון הנמוך בשנה שחלפה לא נבע רק משליטה בהוצאה אלא גם מהתפתחות חיובית בהכנסות. אלו עלו בשנה שחלפה ב-8%, בעוד שההוצאה התרחבה ב-5% בלבד. אין ספק כי אובאמה מעביר מבחינתו את המקל בצורה נוחה.
 •  גרמניה: המשק הגרמני חתם את 2015 עם עודף פיסקלי של 0.5% מהתוצר, הגבוה ביותר ב-15 השנים האחרונות, זאת הודות לצמיחה נאה של 1.7% המובלת על ידי הצרכן. למעשה, התרומה של הצרכן הגרמני לצמיחה הכוללת היא כ-60%. מחירי האנרגיה הנמוכים וגם הריביות הנמוכות, שמפחיתות מכדאיות החיסכון, הביאו להגברת ההוצאה וכתוצאה מכך מנוע הצמיחה הפך להיות הצרכן. אין ספק, כי העודף הפיסקלי יאפשר לגרמניה להתמודד בצורה טובה למדי עם ההוצאה הכרוכה בזרם הפליטים המגיע למדינה. 
 •  סין: ראשת קרן המטבע הבינלאומית, כריסטין לאגארד, אמרה השבוע כי: "העולם ייהנה בצורה טובה יותר מכלכלה סינית אשר צומחת לאט יותר, אך בצורה יציבה יותר ומתמשכת". אין ספק כי התמורות האחרונות בסין לפיהן הכלכלה מאטה משפיע על שווקים רבים כגון סחורות וכספים רחוקות מלהיות מעודדות. לכן, התייצבות בקצב הצמיחה של הכלכלה הסינית תהיה דבר מבורך מבחינת הכלכלה העולמית. בשנה שהסתיימה ברבע השלישי של 2015 צמח המשק הסיני             ב-6.9%. לפי הערכות ה-IMF  המשק צפוי לצמוח ב-2015 ב-6.8% ולהתמתן ל 6.3%  ב- 2016.
 • סוכנות הדירוג S&P מקצצת את דירוג החוב של פולין מרמה של '-A', ל '+BBB'. זהו השינוי הראשון בדירוג המדינה מאז 2007 והיא אף מצביעה על כך כי תתכן הפחתה נוספת, על רקע המהלך האחרון של המפלגה השלטת לקבל שליטה על רשות השידור הציבורית - מהלך אשר צפוי לפגוע במידת העצמאות של הרשות. לטענת S&P, הממשלה הפולנית החדשה נוקטת במהלכים רדיקליים למדי. האירוע אשר הביא לשינוי הגישה של S&P  היה צמצום כוחו של בית המשפט העליון, כך שלא יוכל לפסול חוקים המנוגדים לחוקת המדינה. 
  אין ספק כי פולין נמצאת בסערה בתקופה האחרונה ואפילו שצמחה בשנה האחרונה 3.5%, רמת הסיכון הפנימית נותרת גבוהה למדי. אגב, האיחוד האירופי צפוי לפתוח בחקירה על מנת לבחון האם המהלך לפגיעה בעצמאות רשות השידור מפר את חוקי האיחוד. נציין כי, כתוצאה מההודעה נרשם פיחות בערכו של המטבע המקומי כנגד האירו. גם איגרות החוב הממשלתיות רשמו הפסדי הון. 
  מאקרו ואג"ח מקומי:
 •  מדד אמון הצרכנים בדצמבר עמד על 18%-, עלייה קלה לעומת החודש הקודם (19%-). בקרב האוכלוסייה הערבית עמד ערך המדד על 31%- והצביע על פסימיות רבה יותר לעומת האוכלוסייה היהודית, שאצלה עמד המדד על 15%-. בקרב אלו שאינם מועסקים עמד ערך המדד על 24%- והצביע על פסימיות רבה יותר לעומת המועסקים, שאצלם עמד ערך המדד על 14%-.
 • מהשוואת ערכי המדד ב-2015 לעומת 2014, עולה כי רמת הפסימיות פחתה לגבי המצב הכלכלי של משק הבית ושל המדינה: במהלך השנה שחלפה נע המדד בטווח של 25%- ל-16%-, לעומת שנת 2014 שבה נע המדד בטווח נמוך יותר של 29%- ל-22%-. הממוצע השנתי של המדד ב-2015 היה 20%- והוא גבוה מהממוצע השנתי ב-2014 שעמד על 26%-. 
 •  הגירעון בתקציב המדינה בשנת 2015 הסתכם ב 24.5 מיליארד שקלים שהם כ-2.15% מהתמ"ג. בתקציב המקורי לשנת 2015 תוכנן גירעון בסך 31.4 מיליארד שקלים, שהם כ 2.75% תמ"ג. הפער של הגירעון בשנה שחלפה, ביחס לתכנון בתקציב המקורי, משקף הכנסות גבוהות מהחזוי,  בסך 3.6 מיליארד ₪ והוצאות נמוכות מהתכנון בתקציב המקורי, בסך 3.3 מיליארד ₪ .
 • אחת ההתפתחויות המעניינות בשנת 2015 הייתה העלייה בגביית המסים. זו התרחבה בשיעור ריאלי של 7.1% לעומת הגבייה בשנת 2014. המסים הישירים עלו ב-10.3% והמסים העקיפים עלו ב-3.9%. אלה שיעורים מהירים משיעור הצמיחה בשנת 2015 (השנה גדל התמ"ג בשיעור ריאלי של 2.3% לעומת שנת 2014) והושגו, בין השאר, כתוצאה מהגברת האכיפה ופעולות של רשות המסים. לדוגמה, הפעילות להרחבת הרשת והמהלך של גילוי מרצון הביאו עד כה לגביה של קרוב ל-1 מיליארד ₪ .עם זאת, מניתוח של מגמות המס עולה כי בחצי השנה השנייה של השנה נרשמה התמתנות משמעותית בקצב הגידול. משמעות הדבר היא שבשנת 2016 לא צפויה התפתחות חיובית דומה לזו שנרשמה בכל שנת 2015.
 •  מדד המחירים לצרכן ירד בחודש דצמבר 2015, בדומה להערכתנו, בשיעור של 0.1%. ירידות מחירים נרשמו במיוחד בסעיפים הבאים: ירקות ופירות טריים (ב-6.9%), תרבות ובידור (ב-1.5%), שונות (ב-0.6%) ומזון (ב-0.4%). מנגד, עליות מחירים נרשמו במיוחד בסעיפים הבאים: הלבשה והנעלה (ב-6.2%) ודיור (ב-0.4%). 
 •  במהלך 2015 ירד המדד הכללי ב-1%. המדד ללא דיור ירד ב-1.9% והמדד ללא ירקות ופירות ירד ב-1.3%. לעומתם, המדד ללא אנרגיה נותר ללא שינוי, המצביע על ההשפעה המשמעותית של מחירי האנרגיה על המדד.
 •  מדד המחירים לצרכן לחודש ינואר צפוי לרדת בשיעור חד של 0.7%. המדד יושפע מהוזלה של    כ-7% במחירי ההלבשה וההנעה כמו גם מהוזלה במחירי המים והבנזין. המדד צפוי לעלות בשיעור קל ב-12 החודשים הקרובים.

תגובות
הכותבים/המסוקרים הינם עובדי/מועסקים ע"י אלומות בית השקעות. אלומות בית השקעות, ו/או חברות בת ו/או גופים קשורים ו/או הכותבים/המסוקרים עשויים למכור ו/או לקנות ו/או להחזיק בניירות ערך ו/או הנכסים הפיננסיים הנזכרים במצ"ב, לרבות באמצעות נכסים ובמכשירים פיננסים שונים וכיו"ב. אין לראות באמור בהודעותיו של הכותבים/המסוקרים הנ"ל משום הצעה ו/או המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא לרכישה ו/או מכירה ו/או החזקה של ניירות ערך ו/או נכס פיננסי המתוארים בהן או בכלל, ו/או של ניירות ערך ו/או נכסים פיננסים אחרים כלשהם ו/או המלצה להשקעה באפיקים ספציפיים ו/או כללים כלשהם. יובהר כי, תיתכן זיקה בין הכותב לבין נכסים ו/או מכשירים פיננסים. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד ובשום אופן אינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, וכל העושה שימוש בו, עושה זאת על דעת עצמו ועל אחריותו בלבד.

דף הבית
תחומי פעילות

תיקי השקעותקרנות נאמנותניהול עושר משפחתישירותי איתותיםאלומות הון-ליין

אודות

אודות אלומותחברי הנהלהגילוי נאותתנאי שימוש (רשימת תפוצה)

זירת תוכן

מחקר ואסטרטגיהגיליון תחזיותבלוגיםניהול כספי ציבור וניהול סיכוניםאלומות בתקשורת

צור קשר

צור קשרדרושיםפניות הציבורתיקי השקעות

נעים להכיר - הצוותיתרונות ניהול תיק באלומותהמוצרים שלנופילוסופיית השקעות ניהול תיקים בפיקוח הלכתי

קרנות נאמנות

נעים להכיר - הצוותקרנות נאמנות

ניהול עושר משפחתי

אודות ניהול עושר משפחתימה כולל השירותשלבי העבודההיתרונות הגדולים שלנו:

המומחים של אלומות סוקרים ומנתחים עבורכם את שוק ההון
הירשמו עכשיו!


טבלת הסבר פרופילי חשיפה
שיעור השקעה מרביחשיפה למניותחשיפה למט"ח
0%00
עד 10%1A
עד 30%2B
עד 50%3C
עד 120%4D
עד 200%5E
מעל 200%6F

(!) - הוספת סימן קריאה משמעה כי הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה. אג"ח שאינה מדורגת בדירוג השקעה : אג"ח קונצרנית ו/או אג"ח שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינה מדורגת או שהיא מדורגת בדירוג נמוך מ- (BBB-) או מדירוג מקביל לו".