סקירה שבועית


כלכלני אלומות  |  10.01.2016 / 16:00:29
בשורה התחתונה - מאקרו שבועי                                                                                                             
     עיקרי הדברים:
 •  עולם: הבנק העולמי מקצץ את תחזית הצמיחה שלו לכלכלה העולמית לשנת 2016. זאת, בעיקר על רקע המצב המידרדר של השווקים המתעוררים ובעיקר יצואני הסחורות, כשבראשם ניצבות רוסיה וברזיל. עם זאת, חל גם קיצוץ בשיעור הצמיחה החזוי לשווקים המפותחים. להערכת כלכלני הבנק העולמי, המשק האמריקאי יצמח השנה ב-2.7%, לעומת תחזית   ה-IMF העומדת על 2.8%, אם כי עדיין גבוהה מ-2.5% הצפויה ב-2015.    
 •  ארה"ב: מספר המשרות החדשות במשק הסתכם בחודש דצמבר 2015 ב-292 אלף. נתון זה  גבוה משמעותית מהערכת השוק שעמדה על תוספת של 200 אלף. גם הנתונים לחודשיים הקודמים עודכנו כלפי מעלה ב-50 אלף. שיעור האבטלה נותר ברמה של 5%. מדובר בדיווח מעודד המעיד כי לב הכלכלה האמריקאית - שוק העבודה - במצב איתן. 
 •  ישראל: בניגוד לנתונים מעודדים שפורסמו לסקטור העסקי בחודש נובמבר, בחודש דצמבר חלה החרפה. כך עולה מסקר המגמות בעסקים. במלונאות, הענף הרגיש ביותר לעלייה בעצימות הביטחונית, נרשמה הידרדרות לרמה הנמוכה ביותר מאז יולי 2014. גם בסקטור התעשייה חלה ירידה בפעילות כפי שבאה לידי ביטוי בירידה בשיעור ניצולת הייצור.
  מאקרו ואג"ח עולמי:
 •  ביום ו' האחרון פורסם דוח תעסוקה מרהיב ואחרון לשנת 2015. ממנו עלה כי מספר המשרות החדשות במשק הסתכם ב-292 אלף, גבוה מאוד ביחס להערכות בשוק שעמדו על 200 אלף. הנתונים לחודשיים הקודמים עודכנו כלפי מעלה, ב-50 אלף. הנתון קשה לבחינה מהותית על רקע העובדה שחל תיקון טכני בנתוני הדוח ונוספו 466 אלף איש לכח העבודה ובהנתן שיעור השתתפות של 62.6% המשמעות היא תוספת מועסקים של 292 אלף. סטטיסטיקה או לא , שוק העבודה סוגר שנה חיובית ביותר כאשר שיעור האבטלה נותר ברמה של 5%. חולשה יחידה בדוח ניתן לזקוף לקיפאון בשכר, לעומת הצפי לעלייה של 0.2%. עם זאת, ב-12 החודשים האחרונים נרשמה עלייה של השכר בשיעור של 2.5% - גבוה משיעור האינפלציה ולכן מדובר בנתון מעודד. 
 •  למרות דוח התעסוקה האחרון, להערכתנו, הריבית בארה"ב לא צפויה לעלות ברבע הראשון של השנה. הערכה זו נתמכת בפרוטוקול ישיבת ה-FOMC אשר פורסם בשבוע שעבר. ממנו עלה כי חברי הועדה הביעו חשש מפני העלאת הריבית. אמנם, ההחלטה להעלות את הריבית התקבלה בפה אחד, אך הפרוטוקול חשף שמספר חברים חשבו כי העלאת הריבית תפגע באינפלציה וכך לבנק יהיה קשה יותר לעמוד ביעד. אם נתחשב בכך שבימים האחרונים מחיר הנפט המשיך להידרדר אזי, האינפלציה צפויה להיחלש בחודשים הקרובים. להערכתנו יהיה קשה להעלות את הריבית אם הדולר האמריקאי יתחזק שהרי הדבר פוגע ביצוא האמריקני. מעל לכל, לא ניתן להעלות את הריבית כאשר השווקים רועמים ואי הוודאות גדלה. 
 •  עולם: על רקע המצב המדרדר של השווקים המתעוררים ובעיקר יצואני הסחורות, כשבראשם ניצבות רוסיה וברזיל, הבנק העולמי מקצץ את תחזית הצמיחה שלו לכלכלה העולמית לשנה הנוכחית. מדובר בקיצוץ חד למדי המסתכם ב-0.4%. כעת, צופים בבנק העולמי כי הצמיחה העולמית תסתכם ב-2.9% בלבד. עם זאת, בבנק העולמי מביעים פסימיות לא רק ביחס לרוסיה וברזיל אלא גם בכל האמור לסין ואפילו גם לשווקים המפותחים. לטענתם, היקף ההתאוששות בארה"ב ובגוש האירו לא היה מספק והדולר החזק צפוי להעיב על הכלכלה האמריקאית. להערכת כלכלני הבנק העולמי, המשק האמריקאי יצמח השנה ב-2.7%, לעומת תחזית ה-IMF העומדת על 2.8%, אם כי עדיין גבוהה מ-2.5% הצפויה ב-2015. 
  נקודה נוספת שעולה בסקירת כלכלני הבנק העולמי היא החשש מפני עליית הריבית בארה"ב אשר תביא להתייקרות איטית של הריביות גם במשקים אחרים ובעיקר מתפתחים כגון - ברזיל, רוסיה, הודו, סין ודרום אפריקה. לכן, לדעתם הסיכון לתחזית הצמיחה למדינות אלו נותר כלפי מטה.

 סין החלה את 2015 עם היקף יתרות מטח של כ-4 טריליון דולר.  לראשונה מאז 1992 (22 שנים) נרשמה התכווצות בהיקף יתרות המט"ח בסין. בסוף 2015 הגיעו יתרות המט"ח לכדי 3.3 טריליון דולר. כפי הנראה, הבנק המרכזי נאלץ במהלך השנה להגן על היואן אשר נטה להיחלש ובכדי למנוע התפתחות זו נאלץ הבנק המרכזי למכור דולרים. יתר על כן, ייתכן כי נעשה שימוש ביתרות המט"ח לטובת מהלכים פיסקליים מעודדי צמיחה. כעת נשאלת השאלה עד כמה יתרות המט"ח של סין יקטנו גם ב-2016 ?  ככל שנראה מגמה חריפה יותר בקיטון יתרות המט"ח  חסינותה של סין תפגע בצורה משמעותית יותר . 
מאקרו ואג"ח מקומי:

 • ​בניגוד לשיפור שנרשם בנובמבר, חלה בחודש דצמבר החרפה בסקטור העסקי. כך עולה מסקר המגמות בעסקים. כך, מאזן הפעילות הכוללת ירד ל 1.3%, לעומת רמה של 2.2% בחודש הקודם. במלונאות נרשמה הידרדרות לרמה הנמוכה ביותר מאז יולי 2014 וגם בסקטור התעשייתי חלה ירידה בפעילות כפי שבאה לידי ביטוי בכך ששיעור הניצולת הוא הנמוך ביותר מאז 2010.
 •  בחודש אוקטובר 2015 עמד השכר הממוצע למשרת שכיר במחירים שוטפים על 9,398 ₪. נתוני המגמה מצביעים על עלייה בשכר הממוצע למשרת שכיר במחירים שוטפים. בחודשים אוגוסט-אוקטובר 2015 עלה השכר הממוצע למשרת שכיר במחירים שוטפים ב-2.6% בחישוב שנתי, בהמשך לעלייה של 2.8% בחישוב שנתי בחודשים מאי-יולי 2015. אין ספק כי התפתחות זו היא מעודדת שהרי השכר גדל במונחים ריאליים (כ-3.5%) והוא צפוי להמשיך ולעודד את הצריכה הפרטית שהיא ממילא קטר הצמיחה של המשק בשנתיים האחרונות. נדגיש כי הענפים המובילים את השכר (בחודשים אוגוסט עד אוקטובר) הם: מידע ותקשורת (8%), שירותי אוכל (7.1%) ושירותי ניהול ותמיכה (6.5%). מנגד, בתחום החינוך חלה ירידה של 2.1% בשכר הריאלי.
 • מספר משרות השכיר עמד על 3.337 מיליון. נתוני המגמה מצביעים על התמתנות בקצב העלייה במספר המשרות. בחודשים אוגוסט עד אוקטובר 2015 עלה מספר משרות השכיר ב-1.2% בחישוב שנתי, בהמשך לעלייה של 2.0% בחישוב שנתי בחודשים מאי עד יולי 2015. 
 •  בנק ישראל ממשיך להגן על שער החליפין. לפני כחודש דיווח הלמ"ס כי העודף בחשבון השוטף במאזן התשלומים הסתכם ברבע השלישי בכ-3.8 מיליארד דולר שמשמעותו כי קיים לחץ בסיסי לייסוף של השקל. בחודש שחלף רכש בנק ישראל סך של 1.8 מיליארד דולר. הגידול ביתרות מטבע חוץ בחודש דצמבר 2015 נבע בעיקר מהגורמים הבאים: (1) רכישות מטבע חוץ על ידי בנק ישראל בסך 1,380 מיליוני דולרים, מתוכם נרכשו 515 מיליוני דולר על פי תכנית הרכישות שנועדה לקזז את ההשפעה מהפקת גז בישראל על שער החליפין. (2) העברות הממשלה מחו"ל בסך         כ-71 מיליוני דולרים. (3) שערוך יתרות מטבע חוץ בסך כ-403 מיליוני דולרים. בכך הגיעו יתרות הבנק לכדי 90.6 מיליארד דולר, רמת שיא של כל הזמנים. להערכתנו, בנק ישראל יצטרך להמשיך ולהתערב בשוק המט"ח בשנה הקרובה, מעבר לתוכנית רכישות המט"ח לקיזוז השפעת הגז הטבעי.
 • המשקיעים הזרים מימשו בחודש נובמבר אחזקות במק"מ בהיקף של 270 מיליון דולר ומנגד רכשו אג"ח ממשלתיות ומניות, בהיקפים של 140 מיליון דולר ו-60 מיליון דולר, בהתאמה. יתר על כן, השקעות הזרים הסתכמו ב-380 מיליון דולר.מנגד, המשקיעים הישראלים רכשו בנובמבר איגרות חוב ומניות בסכום עתק של 1.7 מיליארד דולר. התפתחות זו מצביעה על כך שלמשקיעים הישראלים יש סנטימנט חיובי ביחס להשקעות בעולם.         

תגובות
הכותבים/המסוקרים הינם עובדי/מועסקים ע"י אלומות בית השקעות. אלומות בית השקעות, ו/או חברות בת ו/או גופים קשורים ו/או הכותבים/המסוקרים עשויים למכור ו/או לקנות ו/או להחזיק בניירות ערך ו/או הנכסים הפיננסיים הנזכרים במצ"ב, לרבות באמצעות נכסים ובמכשירים פיננסים שונים וכיו"ב. אין לראות באמור בהודעותיו של הכותבים/המסוקרים הנ"ל משום הצעה ו/או המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא לרכישה ו/או מכירה ו/או החזקה של ניירות ערך ו/או נכס פיננסי המתוארים בהן או בכלל, ו/או של ניירות ערך ו/או נכסים פיננסים אחרים כלשהם ו/או המלצה להשקעה באפיקים ספציפיים ו/או כללים כלשהם. יובהר כי, תיתכן זיקה בין הכותב לבין נכסים ו/או מכשירים פיננסים. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד ובשום אופן אינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, וכל העושה שימוש בו, עושה זאת על דעת עצמו ועל אחריותו בלבד.

דף הבית
תחומי פעילות

תיקי השקעותקרנות נאמנותניהול עושר משפחתישירותי איתותיםאלומות הון-ליין

אודות

אודות אלומותחברי הנהלהגילוי נאותתנאי שימוש (רשימת תפוצה)

זירת תוכן

מחקר ואסטרטגיהגיליון תחזיותבלוגיםניהול כספי ציבור וניהול סיכוניםאלומות בתקשורת

צור קשר

צור קשרדרושיםפניות הציבורתיקי השקעות

נעים להכיר - הצוותיתרונות ניהול תיק באלומותהמוצרים שלנופילוסופיית השקעות ניהול תיקים בפיקוח הלכתי

קרנות נאמנות

נעים להכיר - הצוותקרנות נאמנות

ניהול עושר משפחתי

אודות ניהול עושר משפחתימה כולל השירותשלבי העבודההיתרונות הגדולים שלנו:

המומחים של אלומות סוקרים ומנתחים עבורכם את שוק ההון
הירשמו עכשיו!


טבלת הסבר פרופילי חשיפה
שיעור השקעה מרביחשיפה למניותחשיפה למט"ח
0%00
עד 10%1A
עד 30%2B
עד 50%3C
עד 120%4D
עד 200%5E
מעל 200%6F

(!) - הוספת סימן קריאה משמעה כי הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה. אג"ח שאינה מדורגת בדירוג השקעה : אג"ח קונצרנית ו/או אג"ח שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינה מדורגת או שהיא מדורגת בדירוג נמוך מ- (BBB-) או מדירוג מקביל לו".