סקירה שבועית


כלכלני אלומות  |  03.01.2016 / 10:41:47
בשורה התחתונה - מאקרו שבועי                                                                                                        
 עיקרי הדברים:
 •  עולם: כריסטין לגארד, יושבת ראש קרן המטבע הבינלאומית מביעה פסימיות בכל האמור לכלכלה העולמית בשנת 2016. לדעתה, עיקר הסיכונים הם כלפי מטה. זאת, עקב העלאת הריבית בארה"ב וההשפעה שלה על ריביות נוספות, ההאטה הנרשמת בסין ומפאת מחירי הסחורות הנמוכים אשר מקשים על כלכלות השווקים המתעוררים המוכרים מוצרים אלו.  
 •  ארה"ב: דווקא בכל האמור לצרכן האמריקאי נראה כי יש בהחלט מקום להמשך האופטימיות. כך, ההוזלה במחירי הבנזין בשנת 2015 הביאה לצמצום בהוצאה של האמריקאים, בהיקף של 115 מיליארד דולר. מדד אמון הצרכנים של ה-Conference Board רשם בדצמבר עלייה מפתיעה.

 ישראל: המשק צמח בשנת 2015 ב-2.3% והתוצר העסקי עלה ב-2.1% בלבד. כך עולה מאומדן ראשוני של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. בדומה לעולם, נראה כי גם בישראל ענפי השירותים הם אלו אשר רושמים את קצבי ההתרחבות המשמעותיים, בעוד שהענפים היצרניים נותרים מאחור.
מאקרו ואג"ח עולמי:

 • ​רק לפני חודשיים כלכלני ה-IMF פרסמו תחזית אופטימית יחסית והעריכו שהצמיחה העולמית ב-2016 תהיה גבוהה מאשר ב-2015, אך בשבוע האחרון התבטאה ראשת קרן המטבע, כריסטין לגארד, כי שיעור הצמיחה ב-2016 יהיה מאכזב. לדעתה, העלאת הריבית בארה"ב וההאטה הכלכלית בסין הם הגורמים המרכזיים אשר תורמים לאי הוודאות ולירידה ברמת החסינות של העולם. בנוסף, מחירי הסחורות שירדו בצורה קשה משפיעים לרעה על המדינות הנתמכות ביצוא סחורות אלו. לאור כל זאת, הצמיחה ב-2016 לא תהיה אחידה וכנראה מאכזבת. נזכיר, כי לפני מספר חודשים יצאו כלכלני קרן המטבע הבינלאומית בקריאה פומבית ל-Fed שלא להעלות את הריבית הרשמית. כעת, העלאת הריבית מביא לתופעות נוספות לדוגמא עליית ריבית להלוואות במשקים אחרים ובעיקר במתעוררים.
 •  לאחר חולשה בנובמבר, בחודש דצמבר התהפכה המגמה ומדד אמון הצרכנים רשם עליה נאה. המדד עלה לרמה של 96.5 נק', לעומת 92.6 נק' בנובמבר ואף גבוה מצפי השוק שעמד על 93.8 נק'. אין ספק כי נתון זה חותם את 2015 בצורה חיובית. ביחס ל-2016 הצרכנים צופים ליציבות של הסביבה העסקית, אך להתחזקות של שוק העבודה.
 • מצבו של הצרכן האמריקאי ממשיך להשתפר. מחיר הבנזין יורד ונותר יותר מזומן בכיסים. המחיר הממוצע של בנזין היה בשנת 2015 במקום השני הנמוך ביותר ב-10 השנים האחרונות. מחירו הממוצע שח גאלון בארה"ב עמד השנה על 2.4 דולר, שהוא נמוך ב-94 סנט מרמתו הממוצעת ב-2014. לפי חישובים שונים עולה כי האומה האמריקאית חסכה בכך סכום עתק של 115 מיליארד דולר, או 550 דולר לכל נהג. 
 • לפי תמונת המצב הנוכחית בשוק האנרגיה לא נראה כי מחיר הנפט צפוי להשתקם, במיוחד כאשר קיים עודף היצע הממשיך להיאגר. נזכיר כי המחיר הגבוה של נפט גולמי ב-2014 היה     כ-100 דולר לחבית, אשר ירד לתקופה לרמות של 40 דולר והמשיך במסע מטה ל 35 דולר לחבית בימים האחרונים. נראה, כי מקומות האגירה בארה"ב כבר עומדים להסתיים ולכן גם מכאן הלחץ לירידת המחיר יישאר בעינו.

 רוסיה צפויה לפתוח בצעדים משפטיים כנגד אוקראינה. הרקע הוא חוב שלא שולם בהיקף של 3 מיליארד דולר. בין שתי המדינות התגלע סכסוך. אלו צפויות להגיע להתדיינות בבית משפט באנגליה. כך, לפי שר האוצר הרוסי. חוסר יכולתה של אוקראינה לפרוע את החוב לא היה דבר גלוי לעין (אגב, דיווחנו עליו כבר בסקירה בעבר) כאשר עוד בחודש שעבר הסכימה אוקראינה על פריסה מחדש של החוב בהיקף של 18 מיליארד דולר עם כל מחזיקי החוב, להוציא את רוסיה שהתנגדה לשינוי של מועדי תשלומי החוב. מעבר למאבק הצבאי שקיים בין שתי המדינות על רקע פלישת רוסיה לאוקראינה במארס 2014, מתחוללת גם מערכה כלכלית בין המדינות כאשר רוסיה הטילה הגבלות על הסחר עם אוקראינה, אשר מצידה ניתקה את אספקת החשמל לאזורים בחצי האי קרים הנמצאים בשליטת רוסיה.
מאקרו ואג"ח מקומי:

 • ​ לפי אומדנים מוקדמים של הלמ"ס המשק צמח בשנת 2015 ב-2.3% בלבד, כאשר  האוכלוסייה גדלה ב-2%, היינו צמיחה של 0.3% לנפש. הגורמים המרכזיים אשר עודדו את הצמיחה היו עליה של 4.5% בהוצאה לצריכה פרטית, אשר נתמכה בעיקר מההוצאה לצריכה שוטפת ופחות מההוצאה על מוצרים בני-קיימא. בנוסף, נרשמה עליה של 2.8% בהוצאה לצריכה ציבורית. מנגד, חלה התכווצות של 3% ביצוא הסחורות והשירותים הנובע מהחולשה הנמשכת ביעדי היצוא של המשק. יתר על כן, חלה התכווצות של 1.5% בהשקעות בענפי המשק, ובעיקר של ענפי המשק, ללא בינוי.
 • התוצר העסקי, שהינו התמ"ג להוציא הפעילות בתחום השירותים הציבוריים והקהילתיים ושירותי הדיור – עלה בשנת 2015 ב- 2.1%, לאחר התרחבות של 2.3% ב- 2014 ו-3.4% ב- 2013. השינויים בתוצר במגזר העסקי השנה מורכבים מעליות של 4.9% בתוצר ענף המידע והתקשורת, 4.9% בענפי השירותים הפיננסיים, המדעיים והטכניים, 3.9% בתוצר ענפי המסחר, שירותי האירוח והאוכל, 1.2% בתוצר ענף התעשייה כרייה וחציבה, 1.8% בענפי התחבורה, האחסנה והדואר ו-1.0% בענף הבינוי. לעומת זאת, נרשמו ירידות של 16.1% בענפי החשמל, המים והביוב ושל 1.7% בענף החקלאות. כלומר, הקטר העסקי המשקי, אגב בדומה להתפתחויות במשקים רבים בעולם, הוא ענפי השירותים.
 • פריון העבודה -  התוצר הנקי לשעת עבודה במגזר העסקי ירד בשנת 2015 ב- 1.0% לאחר עלייה של 0.4% אשתקד. הדבר מצביע על כך היעילות של הסקטור העסקי במשק נפגמת. באם לא תהיה הגברת פעילות, ייתכן כי בשלב הבא ייאלצו המעסיקים לפטר עובדים.
 •  בעוד שנתוני הפדיון ברשתות השיווק הפתיעו בחודשים האחרונים, המכירות בכרטיסי אשראי  מעודדות פחות, אך נותרות חזקות. כך, בשלושת החודשים ספטמבר-נובמבר 2015 נרשמה עלייה, במחירים קבועים, של 8.0% בחישוב שנתי, בסך כל הרכישות בכרטיסי אשראי. זאת, לאחר עלייה של 10.7% בשלושת החודשים יוני-אוגוסט 2015. הירידה בעוצמה אפיינה את כל מגזרי הפעילות בכרטיס אשראי, כאשר ירידה משמעותית חלה בהוצאות על דלקים, מפאת הירידה במחירי הדלק, אשר הביאה לירידה בהוצאה (שינוי מחיר ולא כמות).  
 •  בחודש ינואר צפוי משרד האוצר להנפיק חוב בהיקף של 3.5 מיליארד ₪, הגבוה ב-700 מיליון ₪ מהחוב שהונפק בחודש דצמבר (2.8 מיליארד ₪). מתוך סכום זה יונפק סך של 1.4 מיליארד ₪ באיגרות חוב צמודות למדד המחירים לצרכן כאשר חלקו (800 מיליון ₪ ) יונפק בסדרה חדשה לאוקטובר 2020.
 • צפויה ירידה חדה בסביבת האינפלציה עקב צעדים ממשלתיים, בחודשים ינואר ופברואר. הסכמות של שר האוצר (כחלון) והשר לפיתוח הפריפריה (דרעי) צפויות להביא להוזלה של 17% בתעריפי המים והתחבורה הציבורית. שני גורמים אלו צפויים לגרוע במשותף 0.3% מהמדד הכללי על פני ינואר ופברואר. יתר על כן הוזלת הבנזין תפחית 0.1% ממדד ינואר.       

תגובות
הכותבים/המסוקרים הינם עובדי/מועסקים ע"י אלומות בית השקעות. אלומות בית השקעות, ו/או חברות בת ו/או גופים קשורים ו/או הכותבים/המסוקרים עשויים למכור ו/או לקנות ו/או להחזיק בניירות ערך ו/או הנכסים הפיננסיים הנזכרים במצ"ב, לרבות באמצעות נכסים ובמכשירים פיננסים שונים וכיו"ב. אין לראות באמור בהודעותיו של הכותבים/המסוקרים הנ"ל משום הצעה ו/או המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא לרכישה ו/או מכירה ו/או החזקה של ניירות ערך ו/או נכס פיננסי המתוארים בהן או בכלל, ו/או של ניירות ערך ו/או נכסים פיננסים אחרים כלשהם ו/או המלצה להשקעה באפיקים ספציפיים ו/או כללים כלשהם. יובהר כי, תיתכן זיקה בין הכותב לבין נכסים ו/או מכשירים פיננסים. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד ובשום אופן אינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, וכל העושה שימוש בו, עושה זאת על דעת עצמו ועל אחריותו בלבד.

דף הבית
תחומי פעילות

תיקי השקעותקרנות נאמנותניהול עושר משפחתישירותי איתותיםאלומות הון-ליין

אודות

אודות אלומותחברי הנהלהגילוי נאותתנאי שימוש (רשימת תפוצה)

זירת תוכן

מחקר ואסטרטגיהגיליון תחזיותבלוגיםניהול כספי ציבור וניהול סיכוניםאלומות בתקשורת

צור קשר

צור קשרדרושיםפניות הציבורתיקי השקעות

נעים להכיר - הצוותיתרונות ניהול תיק באלומותהמוצרים שלנופילוסופיית השקעות ניהול תיקים בפיקוח הלכתי

קרנות נאמנות

נעים להכיר - הצוותקרנות נאמנות

ניהול עושר משפחתי

אודות ניהול עושר משפחתימה כולל השירותשלבי העבודההיתרונות הגדולים שלנו:

המומחים של אלומות סוקרים ומנתחים עבורכם את שוק ההון
הירשמו עכשיו!


טבלת הסבר פרופילי חשיפה
שיעור השקעה מרביחשיפה למניותחשיפה למט"ח
0%00
עד 10%1A
עד 30%2B
עד 50%3C
עד 120%4D
עד 200%5E
מעל 200%6F

(!) - הוספת סימן קריאה משמעה כי הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה. אג"ח שאינה מדורגת בדירוג השקעה : אג"ח קונצרנית ו/או אג"ח שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינה מדורגת או שהיא מדורגת בדירוג נמוך מ- (BBB-) או מדירוג מקביל לו".