סקירה שבועית 11.10.15


כלכלני אלומות  |  13.10.2015 / 11:00:26

בשורה התחתונה - מאקרו שבועי                                                                                                                                  

הסביבה המאקרו כלכלית המחריפה ועלייה באי הוודאות היו הגורמים המרכזיים אשר הביאו לכך שחברי ה-Fed בחרו להותיר את הריבית בסוף ספטמבר ללא שינוי. כך עלה מהפרוטוקולים של הישיבה שפורסמו בשבוע שעבר. בסוף החודש צפויה הועדה המוניטרית להכריז על גובה הריבית. הירידה בתנודתיות והעליות האחרונות בשווקים הפיננסיים, עשויים דווקא להעניק רוח גבית. סימני השאלה נמצאים בכל האמור למחזור העסקים הריאלי, בארה"ב ובעולם.  במהלך השבוע נרשמו הפסדי הון באג"ח הממשלתית ל-10 שנים וזו נסחרה בסופו בתשואה לפדיון של 2.09%, עלייה של 10 נ"ב.
בגוש האירו ובסין נרשמה היחלשות מסוימת בביקושים. כך עולה ממדדי מנהלי הרכש בשני המשקים. בגוש האירו התבטאו השבוע בעניין וייתכן כי היחלשות נוספת של הפעילות תוך הידרדרות של האינפלציה תחייב תגובה ממשית. בסין, ירד מדד מנהלי הרכש של Caixin  בחודש ספטמבר לרמה של 47.0 נק', בהמשך ל-47.3 נק' באוגוסט. הרמה הנמוכה ביותר מאז מארס 2009.
על רקע התנהלות הממשלה ללא תקציב מאושר, הפעילות הממשלתית השנה מרוסנת ביותר. בהתאם, הגירעון המצטבר ב 12 החודשים האחרונים (אוקטובר 2014 - ספטמבר 2015) עמד על  2.0% בלבד מהתמ"ג. עם זאת, על רקע צעדי הממשלה האחרונים ובהם הפחתת המע"מ בראשית החודש והפחתת מס מעסיקים בראשית 2016 צפוי גירעון הממשלה לגדול, עקב הירידה הצפויה בהכנסות ממיסים.
מאקרו ואג"ח עולמי:

בשבוע שעבר פורסם פרוטוקול החלטת הריבית של ה-Fed, מסוף ספטמבר, כאשר כזכור הוחלט להותיר את הריבית ללא שינוי. מהפרוטוקול עולה כי בכירי הפדרל ריזרב דחו את העלאת הריבית בספטמבר מכיוון שרבים מהם האמינו שהסיכונים לכלכלה גברו. למרות שהדעה השולטת הייתה שתחזית הצמיחה הנמוכה בסין והירידה במחירי המניות לא יזיקו מאוד לכלכלה האמריקנית, בכירי הפד החליטו שיהיה נכון להמתין עם העלאת הריבית. חלק מבכירי הפד אף ציינו שההתפתחויות הללו הפחיתו את הבטחון שהאינפלציה תחזור ליעד של 2%. נזכיר, כי לפי תחזיות חברי ה-Fed עולה שהשנה כן תהיה העלאה של הריבית - ממוצע התחזיות של חברי ועדת השוק הפתוח עומד על עלייה של 0.4%. משמע, תחול העלאת ריבית באוקטובר או דצמבר.
בסוף החודש צפויה ועדות השוק הפתוח של ה-Fed להכריז לגבי גובה הריבית. אמנם, נראה ששוק המניות משתקם, תוך ירידה בתנודתיות, אולם, דווקא נתוני המאקרו מעט מאכזבים. לכן, להערכתנו, יעדיפו ב-Fed להעלות את הריבית רק בדצמבר, אם בכלל.

הגרעון המסחרי עלול להקשות על חברי ה-Fed להעלות את הריבית . קשיי היצוא ומנגד הביקושים האיתנים עקב השיפור המתמשך במשק האמריקאי הביאו לעליה משמעותית  של 15.6% בגירעון המסחרי בארה"ב בשנה האחרונה לסך של  48.3 מיליארד דולר רק בחודש אוגוסט. היצוא התכווץ בשנה האחרונה ב-2% ובכך הידרדר לרמה בה היה לאחרונה בחודש אוקטובר 2012. מנגד, היבוא ממשיך להתחזק ובמיוחד היבוא מסין. במידה וחברי ה-Fed יעלו את הריבית, הדולר האמריקאי עשוי להתחזק כנגד המטבעות המרכזיים בעולם ולהעמיק עוד את הגירעון המסחרי ולפגוע בצמיחה במשק.

מדד מנהלי הרכש לגוש האירו לתחום היצרני וגם בתחום השירותים מצביע על היחלשות קלה בפעילות בחודש ספטמבר. כפי הנראה, השפעת ההיחלשות בכלכלה הסינית מתחילה לחלחל אל  הכלכלה האירופאית. נזכיר כי מוקדם יותר החודש הזהירו בבנק המרכזי האירופאי כי ההיחלשות של הכלכלות המפותחות ושל סין יביאו לפגיעה ביצוא האירופאי ויאטו את ההתאוששות. הכלכלן הראשי של ה-ECB  אמר השבוע כי ייתכן והבנק ייאלץ להגיב אם האינפלציה תמשיך להידרדר ולהתרחק מהיעד. נזכיר כי ב-12 החודשים האחרונים ירד מדד המחירים לצרכן בגוש ב-0.1%. אנו לא צופים כי בשלב זה ינקטו ב-ECB  בצעדים לא שגרתיים נוספים.

נתוני הפעילות סין ממשיכים להדאיג. דיווח ראשוני לפעילות היצרנית בסין לחודש ספטמבר מצביע על הידרדרות לרמה הנמוכה ביותר מאז המשבר הפיננסי. נראה כי הידרדרות המשק הסיני לא תיפסק ברבע השני והמשק לא יצליח לשמור על קצב צמיחה של 7% שהוא יעד הצמיחה הרשמי. כך, מדד מנהלי הרכש של Caixin ירד בחודש ספטמבר לרמה של 47.0 נק', בהמשך ל-47.3 נק' באוגוסט, הרמה הנמוכה ביותר מאז מארס 2009. כדי להתמודד עם החולשה הכריזה סין לפני כ-5 חודשים על תכנית השקעה בתשתיות בהיקף של 46 מיליארד דולר, לחיזוק קשרי המסחר עם פקיסטן. ההשקעות בתשתית התרחבו בשנה האחרונה בכמעט 20%. אך גם זה, עדיין לא מקזז את ההיחלשות ביצוא ובענפים אחרים.
מאקרו ואג"ח מקומי:
הפעילות הפיסקלית במשק, כפי שבאה לידי ביטוי בגירעון, ממשיכה להיות מאוד מרוסנת
. בחודש ספטמבר נמדד גירעון בפעילותה התקציבית של הממשלה בסך 0.6 מיליארד ₪. בחודשים ינואר עד ספטמבר 2015 היה לממשלה גירעון בפעילותה התקציבית בסך 3.8 מיליארד ₪ בלבד, לעומת גירעון בסך 10.9 מיליארד ₪ בתקופה המקבילה אשתקד, ובהשוואה לגירעון שנתי חזוי בסך 32.7 מיליארד ₪ המתוכנן בהצעת התקציב לשנת 2015. הגירעון המצטבר ב 12 החודשים האחרונים (אוקטובר 2014 – ספטמבר 2015) עומד על  2.0% מהתוצר.
עם זאת, על רקע צעדי הממשלה האחרונים ובהם הפחתת המע"מ בראשית החודש והפחתת מס מעסיקים בראשית 2016 צפוי גירעון הממשלה לגדול עקב הירידה הצפויה בהכנסות המדינה ממיסים.

השבוע התפרסם פרוטוקול הדיון שקדם להחלטת הריבית לחודש אוקטובר שבה, כזכור, הוחלט להותיר את הריבית על כנה. מהפרוטוקול עולה כי כל המשתתפים תמכו בהותרת הריבית ללא שינוי, ברמה של 0.1%. עוד עולה כי לדעת הועדה ההאטה שנצפתה בצמיחה הרבע השני הייתה זמנית ולראיה הם כותבים: "חברי הוועדה ציינו את האופי הזמני של חלק מהגורמים שהביאו לנתוני הצמיחה הנמוכים ברביע השני...". כך גם הם מעריכים באשר לאינפלציה ובפרוטוקול נכתב כי " ...ואולם, חברי הועדה העריכו כי ההאטה בעליית המחירים מקורה בעיקר בגורמים חד פעמיים."
לסיכום, משתקף כי חברי הועדה מבולבלים מההתפתחויות הפנימיות והחיצוניות ולראיה הם כותבים: " הנתונים שנוספו החודש, ההתמתנות בקצב עליית המחירים, ההאצה בעליית מחירי הדיור, ההתפתחויות בחו"ל, ובעיקר אישוש נתוני הצמיחה והייצוא נמוכים לרבעון השני ,והעדכון כלפי מטה של תחזית הצמיחה, משקפים תמונה מורכבת." המשפט המצוטט מורכב (לא נגענו), וכך גם המציאות....
בהתאם לכך, אנו מעריכים כי בבנק ישראל יותירו גם את הריבית לנובמבר ללא שינוי. ניכר כי עליית ריבית תהיה על הפרק רק  חודשים לאחר שיחל תהליך דומה בארה"ב.

יתרות המט"ח ממשיכות להתרחב. יתרות מטבע החוץ הסתכמו בסוף חודש ספטמבר 2015 בסך 89.3 מיליוני דולר, עליה של 337 מיליוני דולר לעומת שלהי אוגוסט. העלייה ביתרות מט"ח בחודש ספטמבר 2015 נבעה משני גורמים מרכזיים. הראשון, רכישות מטבע חוץ על ידי בנק ישראל בסך 255 מיליוני דולרים אשר בוצעו בהתאם לתכנית הרכישות שנועדה לקזז את ההשפעה מהפקת גז בישראל על שער החליפין. השני, העברות הממשלה מחו"ל בסך כ- 239 מיליוני דולרים. מכאן עולה כי בחודש ספטמבר בנק ישראל לא פעל באופן מיוחד בשווקים.  מאידך, הגידול  קוזז על ידי: העברות המגזר הפרטי בסך כ-5 מיליוני דולר ועקב שערוך יתרות מטבע חוץ בסך כ- 152 מיליוני דולרים. 

 

השורה התחתונה - תיק השקעות

שקלי ממשלתי: 50% שקלי ממשלתי במח"מ בינוני  של 3-5 שנים.  

צמוד מדד ממשלתי: 10% צמוד ממשלתי בטווח מח"מ בינוני של 5 - 2 שנים. 

קונצרני: 20% תל בונד 20 תוך שילוב חשיפה סלקטיבית

מניות :  20%  (10% ארה"ב, 5% דקס גרמני, 5% ישראל)

 

.

 

 

תגובות
הכותבים/המסוקרים הינם עובדי/מועסקים ע"י אלומות בית השקעות. אלומות בית השקעות, ו/או חברות בת ו/או גופים קשורים ו/או הכותבים/המסוקרים עשויים למכור ו/או לקנות ו/או להחזיק בניירות ערך ו/או הנכסים הפיננסיים הנזכרים במצ"ב, לרבות באמצעות נכסים ובמכשירים פיננסים שונים וכיו"ב. אין לראות באמור בהודעותיו של הכותבים/המסוקרים הנ"ל משום הצעה ו/או המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא לרכישה ו/או מכירה ו/או החזקה של ניירות ערך ו/או נכס פיננסי המתוארים בהן או בכלל, ו/או של ניירות ערך ו/או נכסים פיננסים אחרים כלשהם ו/או המלצה להשקעה באפיקים ספציפיים ו/או כללים כלשהם. יובהר כי, תיתכן זיקה בין הכותב לבין נכסים ו/או מכשירים פיננסים. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד ובשום אופן אינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, וכל העושה שימוש בו, עושה זאת על דעת עצמו ועל אחריותו בלבד.

דף הבית
תחומי פעילות

תיקי השקעותקרנות נאמנותניהול עושר משפחתישירותי איתותיםאלומות הון-ליין

אודות

אודות אלומותחברי הנהלהגילוי נאותתנאי שימוש (רשימת תפוצה)

זירת תוכן

מחקר ואסטרטגיהגיליון תחזיותבלוגיםניהול כספי ציבור וניהול סיכוניםאלומות בתקשורת

צור קשר

צור קשרדרושיםפניות הציבורתיקי השקעות

נעים להכיר - הצוותיתרונות ניהול תיק באלומותהמוצרים שלנופילוסופיית השקעות ניהול תיקים בפיקוח הלכתי

קרנות נאמנות

נעים להכיר - הצוותקרנות נאמנות

ניהול עושר משפחתי

אודות ניהול עושר משפחתימה כולל השירותשלבי העבודההיתרונות הגדולים שלנו:

המומחים של אלומות סוקרים ומנתחים עבורכם את שוק ההון
הירשמו עכשיו!


טבלת הסבר פרופילי חשיפה
שיעור השקעה מרביחשיפה למניותחשיפה למט"ח
0%00
עד 10%1A
עד 30%2B
עד 50%3C
עד 120%4D
עד 200%5E
מעל 200%6F

(!) - הוספת סימן קריאה משמעה כי הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה. אג"ח שאינה מדורגת בדירוג השקעה : אג"ח קונצרנית ו/או אג"ח שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינה מדורגת או שהיא מדורגת בדירוג נמוך מ- (BBB-) או מדירוג מקביל לו".