סקירה שבועית


כלכלני אלומות  |  27.12.2015 / 13:15:13
בשורה התחתונה - מאקרו שבועי
 עיקרי הדברים:
 • ארה"ב: סופית, המשק האמריקאי צמח ברבע השלישי של השנה בשיעור של 2.0%, הנמוך מ-3.9% שנרשם ברבע השני. הצמיחה ברבע הנדון הושפעה לטובה מהוצאה צרכנית ועסקית חזקות כאשר מנגד, חלה ירידה ברמת המלאים. ההוצאה הצרכנית התרחבה בשיעור של 3.0% והוצאות העסקים התרחבו ב-9.9%.
 • שוקי הסחורות והמטבעות היו תנודתיים בשבוע המסחר האחרון. עיקר התנודתיות נרשמה בקרב מחירי הסחורות אשר התאפיינו בעליות שערים חדות למדי. הנפט (WTI) רשם עלייה של 6% ומחירו של הגז הטבעי נסק ב-15%. האירו התחזק כנגד הדולר בשיעור של 1.0% ונסחר בסופו בשער של 1.096 דולרים לאירו. 
 • ישראל: התצרוכת הפרטית תהיה קטר הצמיחה המשקי בשנים הקרובות. העלאת שכר המינימום וההסכם שנחתם בין ההסתדרות לאוצר, יביא לתמיכה נוספת בהוצאה הצרכנית ויעודד את הצמיחה.      
  מאקרו ואג"ח עולמי:
 •  השבוע פורסם הנתון הסופי לשיעור הצמיחה במשק האמריקאי ברבע השלישי של השנה -  2.0%. זאת, לעומת אומדן צמיחה של 2.1% בהודעה הקודמת. הצמיחה ברבע הנדון הושפעה לטובה מהוצאה צרכנית (3.0%) ועסקית (9.9%) חזקות כאשר מנגד, חלה ירידה ברמת המלאים. נציין כי גם היצוא תרם כאשר התרחב ב-0.7%. אמנם, שיעור צמיחה זה הוא נמוך, בצורה משמעות, מהקצב שנרשם ברבע השני של השנה, 3.9%, עם זאת, הקצב הנוכחי, כפי הנראה, הוא לא רחוק מהרמה אשר מקובל להעריך אותה כמתאימה לטווח הארוך. 
 •  מצבו של הצרכן האמריקאי ממשיך להשתפר. ההכנסה האישית התרחבה בחודש נובמבר בשיעור של 0.3%, לעומת רמתה בחודש אוקטובר. למעשה, בכל אחד משמונת החודשים האחרונים נרשמה התרחבות. נתון זה היה מפתיע הואיל ולאחר התרחבות נאה של 0.4% בחודש אוקטובר, הערכות השוק היו לכדי עלייה של 0.2% בלבד. אם נוסיף לכך גם את מצבו של שוק העבודה, כפי שבא לידי ביטוי בכך שהוא נמצא בתעסוקה מלאה, אין ספק כי השכר בארה"ב צפוי להמשיך ולעלות גם בחודשים הקרובים. 
 •  שלוחת הבנק המרכזי של דאלאס פרסה השבוע נתון מדאיג לפיו מקרי פשיטות הרגל של חברות נפט וגז הגיע ברבעון האחרון לרמה אשר נראתה לאחרונה רק בתקופת המיתון הגדול של 1929 (Great Recession). מהדוח עולה כי במחצית השנייה של השנה פשטו רגל כ-20 חברות שלהן חוב מצטבר בהיקף של כ-3 מיליארד דולר. על רקע מחירי הנפט הנוכחיים, תמונת המצב הזו לא צפויה להשתפר בעתיד הקרוב, אם כי דווקא להמשיך ולהידרדר. אם לא די בכך, אזי המצב הקשה בענף כבר גרע של כ-70 אלף משרות וצפוי להביא לפיטורים נוספים גם בשנת 2016.
 •  האינפלציה ביפן עלתה בחודש נובמבר, העלייה החודשית הראשונה זה 5 חודשים. ב-12 החודשים האחרונים נרשמה עלייה של 0.3%, בדומה לקצב שנרשם בחודש אוקטובר. אינפלציית הליבה עלתה בחודש האחרון ב-0.1%, וב-0.9% ב-12 החודשים האחרונים. הדבר מצביע על כך שהבנק המרכזי עוד רחוק מאוד מלהגיע ליעד האינפלציה העומד על 2%. 
  אינדיקטורים אחרים למשק היפני כמו השכר וגם ההוצאה הם עדיין חלשים למדי. לדוגמא, השכר ירד ב-1.4% בשנה האחרונה וההוצאה הידרדרה באותה התקופה אף בשיעור חד יותר של 2.9%. גם שיעור האבטלה ביפן עלה קלות בנובמבר ל-3.3%, לעומת 3.1% באוקטובר. לפיכך, הצרכן היפני לא יוכל להיות הקטר של הפעילות המשקית.

 שוקי הסחורות והמטבעות היו מאוד תנודתיים בשבוע המסחר האחרון. עיקר התנודתיות נרשמה בקרב מחירי הסחורות אשר התאפיינו בעליות שערים חדות למדי. לדוגמא, הנפט (WTI) רשם עלייה של 5.7% ומחירו של הגז הטבעי נסק ב-15%. שינויים אלו בענף הסחורות הביאו לתנועה גם בשוק המטבעות ולראיה האירו התחזק כנגד הדולר בשיעור של 1.0% ונסחר בסופו בשער של 1.096 דולרים לאירו. למעשה, בשבוע האחרון מרבית המטבעות המרכזיים התחזקו כנגד הדולר.
מאקרו ואג"ח מקומי:

 • ​ הפעילות המשקית הפושרת נמשכת. לראיה, המדד המשולב למצב המשק בחודש נובמבר עלה ב-0.2%, קצב דומה לזה שאפיין אותו לאחרונה. העלייה במדד המשולב נבעה בעיקר מהתרחבות ביצוא הסחורות, בשיעור המשרות הפנויות בנובמבר ומעלייה בפדיון בשירותים באוקטובר. מנגד, הירידה בייצור התעשייתי באוקטובר ובמדדי היבוא בנובמבר בלטו מבין הגורמים שמיתנו את קצב גידולו. נציין, כי המדד לחודש אוקטובר עודכן מעט כלפי מטה כיוון שהנתונים בפועל היו חלשים מהאומדן הראשוני עבור הייצור התעשייתי ועבור יצוא השירותים לאותו חודש.  
 •  עם זאת, שוק העבודה שומר על יציבות, תוך מגמות מעורבות. כך, אחוז הבלתי מועסקים מכוח העבודה, בקרב בני 15 ומעלה, היה בחודש נובמבר 5.4%, לעומת 5.3% באוקטובר 2015. אם כי, שיעור הבלתי מועסקים מכוח העבודה בקבוצת הגילאים המרכזית, בקרב בני 64-25, נותר ללא שינוי, ברמה של 4.6%. לשלילה נציין, כי חלה ירידה אחוז המועסקים שעבד בהיקף מלא מכלל המועסקים לכדי 76.5%, לעומת 77.3% באוקטובר.

לאחר מספר חודשים חלשים, יצוא השירותים רשם התפתחות נאה בחודש אוקטובר. יצוא השירותים בחודש אוקטובר 2015 (לא כולל חברות הזנק), לאחר ניכוי השפעת העונתיות, הסתכם ב-2.9 מיליארד דולר, הגבוה ב-4.9% מרמתו בחודש הקודם. יצוא השירותים הנובע מחברות הזנק הסתכם בחודש אוקטובר 2015 ב-25 מיליון דולר.
בהבחנה לפני ענפים עולה כי יצוא שירותים עסקיים, המהווה כשני שלישים מסך יצוא השירותים וכולל: שירותי תכנה ומחשוב, מחקר ופיתוח, שירותי תקשורת, עלה בחודש אוקטובר 2015            ב-3.5%, במנוגד לירידה של 0.7% בחודש ספטמבר. 
ההכנסות מתיירים זרים (לא כולל דמי הנסיעה של התיירים), עלו בחודש אוקטובר 2015   ב-8.6%, אחרי ירידה של 11.2% בחודש ספטמבר 2015. כפי הנראה עדיין באה לידי ביטוי ההשפעה של ההחרפה בסביבה הביטחונית על ההכנסות מתיירים.

 • ​ סך הפדיון (מכירות) של רשתות השיווק רשם בחודשים ספטמבר עד נובמבר 2015 עלייה מפתיעה למדי של 1.7% (במחירים קבועים), לעומת ירידה של 0.9% בשלושת החודשים יוני עד אוגוסט. אין ספק כי נתונים אלו מפתיעים על רקע העלייה בעצימות הביטחונית אשר הייתה צפויה להביא להידרדרות בהיקפי המכירות. יתר על כן, חלה ירידה חדה במיוחד של 3.2% במכירות של מוצרי המזון.
 •  העלאת שער המינימום שכבר החלה ותמשך בשנים הקרובות ובנוסף, ההסכם שנחתם בין ההסתדרות לאוצר, יביאו לתמיכה נוספת בהוצאה הצרכנית ויעודדו את הצמיחה. ההסכם שנחתם השבוע מכיל את המגזר הציבורי המהווה כ-15% מהעובדים במשק (כ-700 אלף עובדים). אלו, צפויים ליהנות מתוספת של 7.5% לשכר שתתפרס על פני 3.5 שנים. אין ספק כי התצרוכת הפרטית תהיה קטר הצמיחה במשק בשנים הקרובות.     

תגובות
הכותבים/המסוקרים הינם עובדי/מועסקים ע"י אלומות בית השקעות. אלומות בית השקעות, ו/או חברות בת ו/או גופים קשורים ו/או הכותבים/המסוקרים עשויים למכור ו/או לקנות ו/או להחזיק בניירות ערך ו/או הנכסים הפיננסיים הנזכרים במצ"ב, לרבות באמצעות נכסים ובמכשירים פיננסים שונים וכיו"ב. אין לראות באמור בהודעותיו של הכותבים/המסוקרים הנ"ל משום הצעה ו/או המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא לרכישה ו/או מכירה ו/או החזקה של ניירות ערך ו/או נכס פיננסי המתוארים בהן או בכלל, ו/או של ניירות ערך ו/או נכסים פיננסים אחרים כלשהם ו/או המלצה להשקעה באפיקים ספציפיים ו/או כללים כלשהם. יובהר כי, תיתכן זיקה בין הכותב לבין נכסים ו/או מכשירים פיננסים. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד ובשום אופן אינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, וכל העושה שימוש בו, עושה זאת על דעת עצמו ועל אחריותו בלבד.

דף הבית
תחומי פעילות

תיקי השקעותקרנות נאמנותניהול עושר משפחתישירותי איתותיםאלומות הון-ליין

אודות

אודות אלומותחברי הנהלהגילוי נאותתנאי שימוש (רשימת תפוצה)

זירת תוכן

מחקר ואסטרטגיהגיליון תחזיותבלוגיםניהול כספי ציבור וניהול סיכוניםאלומות בתקשורת

צור קשר

צור קשרדרושיםפניות הציבורתיקי השקעות

נעים להכיר - הצוותיתרונות ניהול תיק באלומותהמוצרים שלנופילוסופיית השקעות ניהול תיקים בפיקוח הלכתי

קרנות נאמנות

נעים להכיר - הצוותקרנות נאמנות

ניהול עושר משפחתי

אודות ניהול עושר משפחתימה כולל השירותשלבי העבודההיתרונות הגדולים שלנו:

המומחים של אלומות סוקרים ומנתחים עבורכם את שוק ההון
הירשמו עכשיו!


טבלת הסבר פרופילי חשיפה
שיעור השקעה מרביחשיפה למניותחשיפה למט"ח
0%00
עד 10%1A
עד 30%2B
עד 50%3C
עד 120%4D
עד 200%5E
מעל 200%6F

(!) - הוספת סימן קריאה משמעה כי הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה. אג"ח שאינה מדורגת בדירוג השקעה : אג"ח קונצרנית ו/או אג"ח שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינה מדורגת או שהיא מדורגת בדירוג נמוך מ- (BBB-) או מדירוג מקביל לו".