סקירה שבועית


כלכלני אלומות  |  20.12.2015 / 10:31:34
בשורה התחתונה - מאקרו שבועי                                                                                            
עיקרי הדברים:
 •  ארה"ב: בהתאם לציפיות, הבנק המרכזי האמריקאי העלה את הריבית הדולרית ב-25 נ"ב, לטווח חדש שבין 0.25% ועד 0.5%. בבנק מנסים למזער את ההשפעה השלילית שיכול האירוע לייצר ולכן, בין היתר, מצהירים כי קצב הריסון המוניטרי בעתיד יהיה מאוד הדרגתי.  
 •  אירופה: המצב הקשה באוקראינה עלול להביא את המדינה לכדי מצב של חדלות פירעון. אוקראינה אמורה בימים אלו להחזיר לרוסיה הלוואה שהונפקה באיגרות חוב בהיקף של 3 מיליארד דולר. אוקראינה מעוניינת בפריסה מחדש של החוב. דבר אשר, לעת עתה, רוסיה לא מוכנה להסכים.
 •  ישראל: מדד המחירים לצרכן ירד בחודש נובמבר ב-0.4%. רק מחיריה של קבוצה אחת (הלבשה והנעלה) רשמו עליות מחירים, כאשר ה-9 האחרות שמרו על יציבות או רשמו הוזלות. המדדים הקרובים צפויים להיות שליליים, כאשר ינואר צפוי לרדת בשיעור חד למדי של 0.5%. 
  מאקרו ואג"ח עולמי:
 •  הריבית הדולרית עולה לאחר 7 שנים שבו הייתה קפואה. חברי ה-Fed העלו בשבוע שעבר את הריבית בשיעור של 0.25% לטווח חדש של 0.25% ועד 0.5%. הסיבה המרכזית הוא שוק העבודה שהגיע לדעת הועדה לכדי מיצוי. בכדי לצמצם נזקים ולהפחית מההשפעה השלילית של העלאת הריבית על השווקים והכלכלה כותבים ב-Fed את הדברים שני הבאים: 1. הריבית תועלה בקצב מאוד הדרגתי וזאת בהתחשב בהתפתחויות בשווקים הבינלאומיים והפיננסיים.  2.  קיים פער של זמן בין שינוי הריבית לבין מועד ההשפעה על הכלכלה. ב-Fed מודעים לכך שהאינפלציה רחוקה מהיכן שזו צריכה להיות ולכן ייקח זמן רב עד שזו תגיע ליעד ארוך הטווח. לפיכך, המדיניות המוניטרית תמשיך להיות תומכת בפעילות הכלכלית עוד תקופה. אנו צופים ל-1 עד 2 העלאות ריבית במהלך 2016. נציין כי, בממוצע, חברי ה-Fed צופים כי הריבית תהיה ברמה של 1.25% בסוף 2016.  
הדולר האמריקאי כבר הגיב להתפתחויות. במהלך השבוע התחזק הדולר כנגד האירו בשיעור של 1.4% וגם כנגד מרבית המטבעות המרכזיים.
 •  מדד מנהלי הרכש לגוש האירו ירד בחודש דצמבר לרמה של 54 נק', לעומת 54.2 נק' בחודש הקודם. כך, עולה מנתוני חברת Markit. למרות העובדה שהנתונים נחלשו בדצמבר, דווקא הנתונים של הרבע כולו הם חזקים למדי ובמיוחד בולטת הפעילות בתחום השירותים שניצבת ברמה הגבוהה ביותר זה 20 חודשים. 
 • האם אוקראינה תהפוך חדלת פירעון? הממשלה האוקראינית אמורה לשלם השבוע סך של 3 מיליארד דולר של הלוואה, באיגרות חוב אשר הונפקו והוחזקו על ידי הממשלה הרוסית וכפי הנראה לא מסוגלת לעשות זאת. במידה שהממשלה האוקראינית לא תבצע את התשלום תוך 10 ימים, מה-20/12, היא תוגדר כחדלת פירעון. הממשלה האוקראינית ניסתה לקיים סוג של משא ומתן עם הממשלה הרוסית, לטובת בנייה מחדש של החוב, אך הדבר נפל על אוזניים ערלות. כעת, אוקראינה מנסה לאיים בכך שלא תחזיר חוב בהיקף של 507 מיליון דולר שבנקים מסחריים אוקראינים לוו מבנקים מסחריים רוסיים.
 • הבנק המרכזי היפני מפתיע את השווקים ומודיע על הרחבה בהיקף רכישות ה-ETF והארכת המח"מים של איגרות החוב שהוא רוכש. לפי התוכנית החדשה ה-BOJ צפוי לרכוש ETF-ים בהיקף של 2.45 מיליארד דולר (300 מיליארד ין). בצעד הראשון הוא אמור לרכוש תעודות סל העוקבות אחר מדד מניות ה-Nikkei 400. יתר על כן הבנק ירכוש בשנה הבאה אג"ח ממשלתיות שלהן פדיון של  12-7 שנים, לעומת 10-7 שנים השנה.
 •  בסין מפחיתים ציפיות - הבנק המרכזי הסיני מעריך כי הצמיחה ב-2016 תסתכם ב-6.8%, לעומת 6.9% השנה. להערכתם, מהלכי התמיכה הפיסקליים והמוניטריים שבוצעו בשנה האחרונה יישאו פרי בשנה הבאה. עם זאת, לטענת כלכלני הבנק הייסוף הריאלי שנרשם לאחרונה ביואן הסיני ימשיך להקשות על היצוא של המדינה. נציין כי גוף אקדמי סיני צופה כי הצמיחה בסין אף עלולה להיות מעט יותר נמוכה, ברמה של 6.6%.
  מאקרו ואג"ח מקומי:
 •  מדד המחירים לצרכן ירד בנובמבר בשיעור של 0.4% והפתיע למדי בחולשתו. חולשה זו באה לידי ביטוי גם בקרב מוצרי הצריכה הבסיסיים וגם בקרב מוצרי הנוחות. במידה רבה ייתכן כי הוזלת המע"מ שחלה בחודש אוקטובר (וכמעט לא הורגשה), ראתה אור בחודש נובמבר. נזכיר כי מדד אוקטובר הפתיע, כלפי מעלה.
 • אין ספק כי, מדד זה יוצר אי נוחות מסוימת בבנק ישראל. עם זאת, אנו לא מעריכים כי בבנק יחליטו להגיב להתפתחות שלילית זו. לכן, בבנק ישראל ימשיכו להתערב בשוק המט"ח בעת הצורך ולצפות שהנגידה האמריקאית תעשה בשבילם את העבודה. בהתאם, אנו מעריכים כי הריבית לחודש ינואר 2016 תיוותר ללא שינוי.
 • מדד המחירים לצרכן לחודש דצמבר 2015  צפוי לרדת ב-0.1% ויושפע בעיקר מהגורמים הבאים: (1) הוזלות במחירי הירקות (כ-5%) והפירות (1.5%); (2) התייקרות עונתית של כ-5% במחירי פריטי הלבשה והנעלה; (3) הוזלה עונתית במחירי ההבראה והנופש בארץ והנסיעות לחו"ל, כ-5% ; (4) מחירי חוזי שכר הדירה המתחדשים צפויים לרדת קלות.
 •  מאזן התשלומים - העודף החשבון השוטף במשק ממשיך להיבנות. ברבע השלישי הסתכם העודף ב-3.8 מיליארד דולר, הגבוה מעודף של 3.4 מיליארד דולר ברבעון הקודם. מאזן הסחורות והשירותים הסתכם ב-2.5 מיליארד דולר, לאחר עודף של 1.8 מיליארד דולר ברבעון הקודם. הדבר נבע מהידרדרות ביבוא הסחורות והשירותים שירד בהשוואה לרבעון הקודם  ב-3.5% והסתכם ב-20.0 מיליארד דולר. מנגד, ביצוא הסחורות והשירותים נרשמה יציבות ברמה הדומה לזו של הרבעון הקודם והסתכם ב-22.5 מיליארד דולר.
 • מאזן התשלומים מספק נתונים מעניינים נוספים כגון השקעות ישירות של ישראלים וזרים שלהם השפעה על תנועות המט"ח. מהדוח עולה כי ההשקעות הישירות של תושבי ישראל בחו"ל הסתכמו ברבעון השלישי של שנת 2015 ב-1.2 מיליארד דולר, בהמשך ל-1.1 מיליארד דולר ברבעון השני. מנגד, ההשקעות הישירות של תושבי חו"ל בישראל הסתכמו ברבעון השלישי של שנת 2015 ב-2.3 מיליארד דולר בהמשך ל-3.3 ול-4.7 מיליארד דולר ברבעונים הקודמים. כלומר, המשקיעים הזרים ממשיכים להאמין המשק הישראלי ובערכים שהוא מייצר.
 •  המציאות התעסוקתית במשק ממשיכה להשתפר. כך, מספר המשרות הפנויות המשיך לעלות בחודש נובמבר לכדי 85.9 אלף, לעומת 83.9 אלף בחודש אוקטובר (נתונים מנוכי עונתיות). 2 ענפים במשק בולטים לחיוב, במיוחד. הראשון, נובע מהמציאות. וכך, בעקבות המצב הביטחוני נרשם (בחודשים ספטמבר עד נובמבר) הביקוש הגבוה ביותר מינואר 2013 למאבטחים (מעל 3.1 אלף משרות פנויות). השני, הוא עובדי שלד בתחום הבנייה ומשלוחי יד נוספים בענף (רצפים, סתתים, טייחים ומסגרים) שגם כאן נרשם הביקוש החד ביותר מאז מינואר 2013 (מעל 3.4 אלף משרות פנויות), עקב הפעילות הערה בתחום הבנייה למגורים.   

תגובות
הכותבים/המסוקרים הינם עובדי/מועסקים ע"י אלומות בית השקעות. אלומות בית השקעות, ו/או חברות בת ו/או גופים קשורים ו/או הכותבים/המסוקרים עשויים למכור ו/או לקנות ו/או להחזיק בניירות ערך ו/או הנכסים הפיננסיים הנזכרים במצ"ב, לרבות באמצעות נכסים ובמכשירים פיננסים שונים וכיו"ב. אין לראות באמור בהודעותיו של הכותבים/המסוקרים הנ"ל משום הצעה ו/או המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא לרכישה ו/או מכירה ו/או החזקה של ניירות ערך ו/או נכס פיננסי המתוארים בהן או בכלל, ו/או של ניירות ערך ו/או נכסים פיננסים אחרים כלשהם ו/או המלצה להשקעה באפיקים ספציפיים ו/או כללים כלשהם. יובהר כי, תיתכן זיקה בין הכותב לבין נכסים ו/או מכשירים פיננסים. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד ובשום אופן אינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, וכל העושה שימוש בו, עושה זאת על דעת עצמו ועל אחריותו בלבד.

דף הבית
תחומי פעילות

תיקי השקעותקרנות נאמנותניהול עושר משפחתישירותי איתותיםאלומות הון-ליין

אודות

אודות אלומותחברי הנהלהגילוי נאותתנאי שימוש (רשימת תפוצה)

זירת תוכן

מחקר ואסטרטגיהגיליון תחזיותבלוגיםניהול כספי ציבור וניהול סיכוניםאלומות בתקשורת

צור קשר

צור קשרדרושיםפניות הציבורתיקי השקעות

נעים להכיר - הצוותיתרונות ניהול תיק באלומותהמוצרים שלנופילוסופיית השקעות ניהול תיקים בפיקוח הלכתי

קרנות נאמנות

נעים להכיר - הצוותקרנות נאמנות

ניהול עושר משפחתי

אודות ניהול עושר משפחתימה כולל השירותשלבי העבודההיתרונות הגדולים שלנו:

המומחים של אלומות סוקרים ומנתחים עבורכם את שוק ההון
הירשמו עכשיו!


טבלת הסבר פרופילי חשיפה
שיעור השקעה מרביחשיפה למניותחשיפה למט"ח
0%00
עד 10%1A
עד 30%2B
עד 50%3C
עד 120%4D
עד 200%5E
מעל 200%6F

(!) - הוספת סימן קריאה משמעה כי הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה. אג"ח שאינה מדורגת בדירוג השקעה : אג"ח קונצרנית ו/או אג"ח שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינה מדורגת או שהיא מדורגת בדירוג נמוך מ- (BBB-) או מדירוג מקביל לו".