החלטת ריבית בארה"ב


כלכלני אלומות  |  20.12.2015 / 10:24:29
החלטת ריבית בארה"ב
על רקע השיפור בשוק העבודה, חברי הועדה המוניטרית של הבנק המרכזי האמריקאי מעלים את הריבית ב-25 נ"ב והיא תנוע בטווח של 0.25% עד 0.5%. הם מנסים לצמצם את הנזק על ידי כך שמדגישים כי זו תועלה בעתיד בקצב מאוד הדרגתי. 
להלן עיקרי ההודעה שבה עולים הדברים הבאים:
 •  האינדיקטורים הכלכליים שפורסמו ממועד הישיבה הקודמת (שלהי אוקטובר) ועד לאחרונה מצביעים על שהמשק מתרחב בקצב צנוע. הצמיחה בהוצאות משקי הבית וההשקעות במשק התגברו בצורה איתנה בחודשים האחרונים ושוק הדיור מראה שיפור נוסף. עם זאת, היצוא נראה חלש. שלל אינדיקטורים לשוק העבודה מצביעים על המשך השיפור. כפי הנראה שוק העבודה בתעסוקה מלאה, כבר מראשית השנה. האינפלציה ממשיכה להימצא מתחת ליעד ארוך הטווח של הוועדה, 2%, המשקף בחלקו הוזלות של מחירי האנרגיה.
 •  הוועדה מעריכה כי באמצעות התאמה איטית של המדיניות מוניטרית הפעילות הכלכלית תמשיך להתרחב בקצב צנוע, תוך ששיעור האבטלה ינוע לעבר הרמות הנדרשות. כאשר לוקחים בחשבון את ההתפתחויות המקומיות והבינלאומיות, לדעת הוועדה, הסיכונים לצמיחה המשקית ולרמת האבטלה הם מאוזנים. האינפלציה צפויה להתגבר לעבר 2% בטווח הבינוני, כאשר ההשפעה הזמנית של ההוזלות בחומרי הגלם תתפוגג. הוועדה תמשיך לעקוב אחר ההתפתחויות בתחום האינפלציה. 

הוועדה הגיעה למסקנה כי חל שיפור משמעותי בשוק העבודה בשנה הנוכחית ויש ביטחון כי האינפלציה תאמיר בטווח הבינוני לעבר היעד. בהינתן ההערכה להתפתחויות הכלכליות, ובהתחשב בזמן הנדרש לפעולות המוניטריות להשפיע על הכלכלה הועדה החליטה להעלות את הריבית לטווח של 0.25% עד 0.5%. גם לאחר העלאה זו הגישה המוניטרית נותרת מרחיבה למדי ולכן תומכת בשיפור נוסף בשור העבודה ובהחזרת האינפלציה לכדי 2%.  

 • על מנת לקבוע בעתיד את מועד התזמון ואת טווח הריבית תעריך הוועדה את הסביבה הכלכלית באשר לתעסוקה מלאה וליעד האינפלציה. ההערכה זו תיקח בחשבון מגוון רחב של מידע, כגון, אינדיקטורים לשוק העבודה, לחצים אינפלציוניים והתפתחויות פיננסיות ובינלאומיות. הועדה מעריכה כי על רקע ההתפתחויות הכלכליות תועלה הריבית בקצב מאוד הדרגתי.  לפיכך, הריבית תישאר, עוד במשך תקופה מתחת לרמה הנתפסת כמתאימה לטווח הארוך.
 •  כל עשרת החברים שהיו נוכחים בישיבה הצביעו בעד העלאת הריבית.  
ניתוח והערכות לעתיד:
 •  בסוף זה קרה! לאחר כמעט עשור שבו הריבית הדולרית נותרת קפואה, החליטו חברי ה-Fed להעלות את הריבית בשיעור של 0.25% לטווח חדש של 0.25% ועד 0.5%. הסיבה (כמעט) היחידה לכך היא שוק העבודה שהגיע לדעתם למיצוי. עם זאת, גם אינדיקטורים אחרים כמו ההוצאה הצרכנית וההשקעות בענפי המשק המציגים חוזקה תמכו בכך.  ב-Fed מודעים לכך שהאינפלציה עוד רחוקה מהיכן שזו צריכה להיות וגם ייקח זמן עד שזו תגיע ליעד ארוך הטווח. בכדי לצמצם נזקים ולהפחית מההשפעה השלילית של העלאת הריבית על השווקים והכלכלה כותבים ב-Fed את הדברים הבאים:
  1. להערכתם הריבית תועלה בקצב מאוד הדרגתי וזאת בהתחשב בהתפתחויות בשווקים הבינלאומיים והפיננסיים. 
  2.  קיים פער של זמן בין שינוי הריבית  לבין מועד ההשפעה על הכלכלה
  לפיכך, המדיניות המוניטרית תמשיך להיות תומכת בפעילות הכלכלית עוד תקופה.
 •  מההודעה ניתן להסיק כי גם אם ב-Fed רצו מאוד לשנות את הריבית, זו לא תנוע בצורה משמעותית בשנת 2016. 3 גורמים צפויים לעכב את העלאת הריבית והם: 
  1. האינפלציה הנמוכה.
  2. שיעור הצמיחה – קשה להעלות ריבית בצורה אגרסיבית כאשר הצמיחה נמוכה מ-2.5%.
  3. ההרחבות הכמותיות שנעשות על ידי ה-ECB וה-BOJ. 
  אנו צופים ל-2 עד 3 העלאות ריבית במהלך 2016. בממוצע, חברי ה-Fed צופים כי הריבית תהיה ברמה של 1.25% בסוף 2016.
  תגובת השווקים: 
  איגרת החוב ל-10 שנים של ממשלת ארה"ב דווקא רשמה רווחי הון לאחר ההודעה. אך אלו התפוגגו בשעה שלאחר מכן. 
  שוק המניות האמריקאי (S&P 500) הגיב בעליות שערים חדות, עלייה של כ-1.5%. 
  לאחר ההודעה ה-EUR התחזק קלות כנגד הדולר האמריקאי לרמה של 1.098 דולרים לאירו, לאחר מכן חלה התחזקות של הדולר לכדי 1.085 דולרים לאירו.

תגובות
הכותבים/המסוקרים הינם עובדי/מועסקים ע"י אלומות בית השקעות. אלומות בית השקעות, ו/או חברות בת ו/או גופים קשורים ו/או הכותבים/המסוקרים עשויים למכור ו/או לקנות ו/או להחזיק בניירות ערך ו/או הנכסים הפיננסיים הנזכרים במצ"ב, לרבות באמצעות נכסים ובמכשירים פיננסים שונים וכיו"ב. אין לראות באמור בהודעותיו של הכותבים/המסוקרים הנ"ל משום הצעה ו/או המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא לרכישה ו/או מכירה ו/או החזקה של ניירות ערך ו/או נכס פיננסי המתוארים בהן או בכלל, ו/או של ניירות ערך ו/או נכסים פיננסים אחרים כלשהם ו/או המלצה להשקעה באפיקים ספציפיים ו/או כללים כלשהם. יובהר כי, תיתכן זיקה בין הכותב לבין נכסים ו/או מכשירים פיננסים. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד ובשום אופן אינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, וכל העושה שימוש בו, עושה זאת על דעת עצמו ועל אחריותו בלבד.

דף הבית
תחומי פעילות

תיקי השקעותקרנות נאמנותניהול עושר משפחתישירותי איתותיםאלומות הון-ליין

אודות

אודות אלומותחברי הנהלהגילוי נאותתנאי שימוש (רשימת תפוצה)

זירת תוכן

מחקר ואסטרטגיהגיליון תחזיותבלוגיםניהול כספי ציבור וניהול סיכוניםאלומות בתקשורת

צור קשר

צור קשרדרושיםפניות הציבורתיקי השקעות

נעים להכיר - הצוותיתרונות ניהול תיק באלומותהמוצרים שלנופילוסופיית השקעות ניהול תיקים בפיקוח הלכתי

קרנות נאמנות

נעים להכיר - הצוותקרנות נאמנות

ניהול עושר משפחתי

אודות ניהול עושר משפחתימה כולל השירותשלבי העבודההיתרונות הגדולים שלנו:

המומחים של אלומות סוקרים ומנתחים עבורכם את שוק ההון
הירשמו עכשיו!


טבלת הסבר פרופילי חשיפה
שיעור השקעה מרביחשיפה למניותחשיפה למט"ח
0%00
עד 10%1A
עד 30%2B
עד 50%3C
עד 120%4D
עד 200%5E
מעל 200%6F

(!) - הוספת סימן קריאה משמעה כי הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה. אג"ח שאינה מדורגת בדירוג השקעה : אג"ח קונצרנית ו/או אג"ח שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינה מדורגת או שהיא מדורגת בדירוג נמוך מ- (BBB-) או מדירוג מקביל לו".