סקירה שבועית


כלכלני אלומות  |  13.12.2015 / 10:16:21
בשורה התחתונה - מאקרו שבועי                                                                                            
עיקרי הדברים:
ארה"ב: האם ג'נט יילן תהיה סנטה קלאוס? האם היא תספק את הסחורה שהעולם כבר ממתין לה תקופה? כפי הנראה, ביום רביעי (16/12) צפויה הועדה המוניטרית האמריקאית לשנות לראשונה, משנת 2008, את הריבית הדולרית. מבחינת גובה הריבית, השינוי לא יהיה משמעותי וגם תוואי הריסון במהלך 2016 יהיה מתון מאוד, שהרי קשה להעלות את הריבית כאשר ה-ECB וה-BOJ מפעילים הרחבות כמותיות.  
 אירופה: גוש האירו צמח בשיעור של 1.2% ברבע השלישי של השנה, לעומת הרבע השני ובשיעור של 1.6% לעומת הרבע השלישי 2014 (דהיינו, בשנה האחרונה). הצמיחה הושפעה לרעה מהאטה ביצוא של המדינות השונות. יתר על כן, חלה הטרוגניות בצמיחה. כך בעוד שמדינות כמו אירלנד, פולין, שבדיה וספרד שרשמו קצבי צמיחה נאים, יוון רשמה התכווצות חדה. קצב זה צפוי לאפיין את גוש האירו גם בשנת 2016.
 ישראל: במנוגד לחולשה בענף התיירות, אשר מושפעת, ככל הנראה, מהאירועים הביטחוניים האחרונים, דווקא הצרכנים וגם הסקטור העסקי מגלים אופטימיות בכל האמור למצבם וגם לגבי עתידם. בהחלט מעודד. 
מאקרו ואג"ח עולמי:
 כל העולם הכלכלי ימתין השבוע למוצא פיהם של חברי הועדה המוניטרית של ה-Fed, ה-FOMC, אשר צפויים לפרסם את החלטתם לגבי הריבית המונטרית ל-8 השבועות הקרובים. לפי דברים של בעלי זכות הצבעה בוועדה, אשר נאמרו בשבועות האחרונים, הריבית תועלה השבוע, גם אם קלות. דניס לוקהארט, ראש שלוחת ה-Fed של אטלנטה ובעל זכות הצבעה בישיבה אמר בשבוע שעבר כי התנאים הכלכליים משביעי רצון והשווקים הפיננסיים מוכנים היטב להעלאת ריבית. יתר על כן, אמר לוקהארט כי תוואי העלאת הריבית יהיה צנוע מאוד, כלומר לא תהיה העלאת ריבית בכל ישיבה. נזכיר כי מאז שלהי 2008 הריבית הדולרית נמצאת בשפל.
 •  נראה כי הצרכנים האמריקאים נוטלים אשראי בצורה זהירה, חרף העובדה כי זו תקופת החגים שבה האמריקאים נוהגים לרכוש עד אין קץ. האשראי הצרכני התרחב בחודש אוקטובר בכ-16 מיליארד דולר, המגלם קצב שנתי של 5.5%. התרחבות זו היא צנועה יותר מהקצב השנתי שנרשם עקב ספטמבר 9.9%. עדות נוספת לכך שהצרכנים האמריקאים זהירים באה לידי ביטוי בנתוני ההוצאה הצרכנית אשר עלתה באוקטובר ב-0.1% בלבד. 
 •  המלאים הסיטונאיים רשמו ירידה בחודש אוקטובר. כידוע, המלאים הם גורם מאוד תנודתי אשר משפיע על הצמיחה הרבעונית בצורה משמעותית. בנתוני הרבע השני הם גרעו 0.56% מהצמיחה הכוללת שהסתכמה ב-2.1%. לכן, כל שינוי של המלאים הוא חשוב ביותר. כך, המלאים רשמו ירידה של 0.1% בחודש אוקטובר, המהווה השליש הראשון של הרבעון האחרון.  
 •  גוש האירו צמח בשיעור של 1.2% ברבע השלישי של השנה, לעומת הרבע השני ובשיעור של 1.6% לעומת הרבע השלישי 2014. האטה ביצוא של הגוש ובמיוחד לשווקים המפותחים, הייתה הגורם המרכזי שפעל להחלשת הצמיחה. כפי הנראה זו הייתה מבין הסיבות המרכזיות אשר פעלו לכדי מהלך ההרחבה האחרון של ה-Fed. המשק הגרמני וגם האיטלקי רשמו האטה בקצב הצמיחה צמיחה. מנגד, הכלכלה הצרפתית חזרה לפסי צמיחה, לאחר סטגנציה ברבע הקודם. חשוב לציין, כי מרשימה מיוחד נרמה באירלנד אשר נסקה ב-5.6%. עם זאת, מדינות נוספות אשר רשמו צמיחה מרשימה היו פולין, שבדיה, ספרד התרחבו ביותר מ-3% כל אחת. מנגד, נרשמה ההתכווצות של 3.6% ביוון.
 • המשק היפני התרחב בשיעור של 1% ברבע השלישי של השנה. כך עולה מעדכון של נתוני הצמיחה הראשוניים לרבע זה לפיהם חלה התכווצות של 0.8%. דיווח זה חיובי ביותר מבחינת ראש הממשלה היפני, אבה, הואיל והוא משנה את ההתייחסות למשק היפני. ברבע השני נרשמה התכווצות של המשק, אזי התכווצות נוספת ברבע הזה משמעותה כי המשק היפני נמצא במיתון. כעת, לא ניתן לומר כי המשק היפני חזר למיתון. נציין כי השינוי המרכזי אשר הביא לתרומה חיובית ולשינוי של נתוני הצמיחה היה ההשקעות בענפי המשק אשר התרחבו בשיעור הגבוה מ-11%. לפי תחזית קרן המטבע הבינלאומית המשק היפני צפוי לצמוח השנה ב-0.6% וב-2016 בשיעור של 1%, שהוא נמוך למדי לעומת משקים מפותחים אחרים, אפילו לעומת גוש האירו.    
מאקרו ואג"ח מקומי:
 • אמון הצרכנים במשק בחודש נובמבר הפתיע לטובה. עם זאת, נדמה שהציבור מגלה אופטימיות זהירה לגבי המצב הכלכלי של משק הבית, יותר מאשר  לגבי המצב הכלכלי במדינה. כך, מדד אמון הצרכנים בנובמבר עלה ל-19%-. זהו שיפור לעומת החודשיים הקודמים (ספטמבר-אוקטובר) שבהם נרשמה ירידה מצטברת של 7 נקודות האחוז בערך המדד, מ-18%- באוגוסט ל-25%- באוקטובר. 
  באשר לרכיבי המדד נציין, כי שיפור חל בשניים מתוך ארבעת המאזנים המרכיבים את המדד: במאזן המתייחס למצב הכלכלי של משק הבית שעלה ל-3% (6%- באוקטובר), ובמאזן המתייחס לשינוי הצפוי במצב הכלכלי של המדינה שעלה ל-21%- (29%- באוקטובר).
 •  אופטימיות מגיעה מהסקטור העסקי. מסיכום הערכת המנהלים בנובמבר 2015 עולה כי החודש חלה הטבה קלה במאזן הפעילות הכוללת (2.2% בנובמבר לעומת 1.9% באוקטובר). ברוב השאלונים (מלבד שירותים) חלה הטבה בהערכות המנהלים לעומת חודש קודם. בענף התעשייה חלה הטבה בהערכת המנהלים (% 1.4 בנובמבר לעומת 1.0% באוקטובר). זאת, במיוחד על רקע שיפור בהזמנות לייצוא. גם באשר לשיעור נצולת הייצור בענף התעשייה נרשם שיפור בנובמבר 2015 אשר עלה ל-83.3% מרמתו בספטמבר (81.5%). סקטורים נוספים אשר הצביעו על שיפור היו: בינוי, מסחר קמעונאי ומלונאות. החרפה נרשמה בסקטור השירותים.
 • למרות האופטימיות של המנהלים בענפי המלונאות, לפחות בכל האמור לכניסות התיירים המציאות היא פחות מעודדת. כך, בחודשים ינואר עד נובמבר 2015 לעומת ינואר עד נובמבר 2014 נרשמו 2.9 מיליון כניסות של מבקרים (תיירים ומבקרי יום), שהם ירידה של 5%. כמו כן, נרשמו 2.6 מיליון כניסות תיירים, שהם ירידה של 4%. לפי הנתונים מנוכי העונתיות עולה כי בשלושת החודשים האחרונים (ספטמבר - נובמבר) נרשמו 2.7 מיליון כניסות של תיירים ברמה שנתית (229 לחודש בממוצע לחודש) זאת לעומת 2.9 מיליון כניסות ברמה שנתית שנרשמו  בחודשים יוני-אוגוסט  2015  (239 אלף כניסות בממוצע לחודש). לפי נתוני המגמה של התיירים בחודשים ספטמבר עד נובמבר 2015 נרשמה ירידה של 22% בחישוב שנתי, לעומת 3 החודשים הקודמים להם. 
 •  התחלות בנייה במשק: בתשעת החודשים הראשונים של 2015 הוחל בבנייתן של כ-35,850 דירות חדשות במשק, מספר הדירות שהוחל בבנייתן בתקופה זו היה גבוה ב-3.6% בהשוואה לתקופה המקבילה ב-2014. נתון זה מושפע מאוד מהפעילות הערה בתחילת השנה ולראיה, על פי נתוני המגמה, חלה ירידה של 5.3% ברבעון השלישי של 2015, לאחר עלייה של 4.7% בממוצע לרבעון, בשלושת הרבעונים הקודמים, אוקטובר 2014-יוני 2015.  
 •  גמר בנייה - בתשעת החודשים הראשונים של 2015 הסתיימה בנייתן של כ-32,330 דירות, כ-3.2% יותר מאשר בתקופה המקבילה ב-2014. המספר הגדול ביותר של דירות שבנייתן הסתיימה, בתשעת החודשים הראשונים של 2015, היה במחוז המרכז - כ-31% מכלל הדירות היו במחוז זה, בעוד שבמחוז חיפה כ-9% בלבד.  

תגובות
הכותבים/המסוקרים הינם עובדי/מועסקים ע"י אלומות בית השקעות. אלומות בית השקעות, ו/או חברות בת ו/או גופים קשורים ו/או הכותבים/המסוקרים עשויים למכור ו/או לקנות ו/או להחזיק בניירות ערך ו/או הנכסים הפיננסיים הנזכרים במצ"ב, לרבות באמצעות נכסים ובמכשירים פיננסים שונים וכיו"ב. אין לראות באמור בהודעותיו של הכותבים/המסוקרים הנ"ל משום הצעה ו/או המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא לרכישה ו/או מכירה ו/או החזקה של ניירות ערך ו/או נכס פיננסי המתוארים בהן או בכלל, ו/או של ניירות ערך ו/או נכסים פיננסים אחרים כלשהם ו/או המלצה להשקעה באפיקים ספציפיים ו/או כללים כלשהם. יובהר כי, תיתכן זיקה בין הכותב לבין נכסים ו/או מכשירים פיננסים. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד ובשום אופן אינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, וכל העושה שימוש בו, עושה זאת על דעת עצמו ועל אחריותו בלבד.

דף הבית
תחומי פעילות

תיקי השקעותקרנות נאמנותניהול עושר משפחתישירותי איתותיםאלומות הון-ליין

אודות

אודות אלומותחברי הנהלהגילוי נאותתנאי שימוש (רשימת תפוצה)

זירת תוכן

מחקר ואסטרטגיהגיליון תחזיותבלוגיםניהול כספי ציבור וניהול סיכוניםאלומות בתקשורת

צור קשר

צור קשרדרושיםפניות הציבורתיקי השקעות

נעים להכיר - הצוותיתרונות ניהול תיק באלומותהמוצרים שלנופילוסופיית השקעות ניהול תיקים בפיקוח הלכתי

קרנות נאמנות

נעים להכיר - הצוותקרנות נאמנות

ניהול עושר משפחתי

אודות ניהול עושר משפחתימה כולל השירותשלבי העבודההיתרונות הגדולים שלנו:

המומחים של אלומות סוקרים ומנתחים עבורכם את שוק ההון
הירשמו עכשיו!


טבלת הסבר פרופילי חשיפה
שיעור השקעה מרביחשיפה למניותחשיפה למט"ח
0%00
עד 10%1A
עד 30%2B
עד 50%3C
עד 120%4D
עד 200%5E
מעל 200%6F

(!) - הוספת סימן קריאה משמעה כי הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה. אג"ח שאינה מדורגת בדירוג השקעה : אג"ח קונצרנית ו/או אג"ח שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינה מדורגת או שהיא מדורגת בדירוג נמוך מ- (BBB-) או מדירוג מקביל לו".