סקירה שבועית


כלכלני אלומות  |  06.12.2015 / 11:03:55
     עיקרי הדברים:                                                                                                               
 •  ארה"ב: על רקע דברים של בעלי זכות הצבעה ב-Fed אשר נאמרו בימים האחרונים ובמיוחד על רקע דוח התעסוקה למשק האמריקאי בחודש נובמבר, לפיו נוספו לשוק העבודה 211 אלף משרות חדשות (ונתוני העבר תוקנו כלפי מעלה) ושיעור האבטלה נותר ברמה של 5%, נראה כי המועד המתאים להעלאת ריבית בארה"ב יהיה ב-16 לחודש. עם זאת, די ברור כי תוואי הריסון בעתיד יהיה מאוד מתון, הואיל ובנקים מרכזיים אחרים פועלים במדיניות הפוכה.   
 
 •  אירופה: נגיד הבנק המרכזי האירופי לא מרוצה מההתפתחויות בתחום האינפלציה. אמנם, הנגיד הותיר בשבוע שעבר את הריבית המרכזית על כנה, ברמה של 0.05%, אך הפחית את הריבית על הפיקדונות ב-0.1% לרמה שלילית של 0.3%. יתר על כן, תוכנית ההקלה הכמותית תוארך בחצי שנה עד למארס 2017.      
 • ישראל: האינדיקטורים האחרונים לפעילות המשקית מצביעים על מגמות מעורבות. מחד, חלה עלייה במדד המכירות ברשתות השיווק, ביבוא הסחורות, במדד הפדיון במסחר הקמעוני, במדד הפדיון לכלל ענפי המשק ובסך כל הרכישות בכרטיסי האשראי, הגם שהן מתמתנות. מאידך, נרשמה ירידה בירידה ביצוא הסחורות (בעיקר של טכנולוגיות העלית), במדד המחירים לצרכן ובייצור התעשייתי. התפתחויות אלו מצביעות על כך שהמשק רחוק ממיצוי הפוטנציאל שבו.
מאקרו ואג"ח עולמי:
 •  יו"ר מועצת הנגידים של ה-Fed, ג'נט יילן, כבר אמרה מספר פעמים בחודשים האחרונים כי לדעתה יש מקום לחשוב על ריבית גבוהה יותר בארה"ב וגם כי המשק נמצא בתעסוקה מלאה. במידה מסוימת גם סטנלי פישר, סגן היו"ר, אמר זאת. השבוע אמרה חברת ה-Fed, Lael Brainard ובעלת זכות הצבעה, כי על ה-Fed להעלות את הריבית בעצלתיים (לא מתי אלא איך...) תוך שהיא מוסיפה כי ישנן מגבלות ליכולת של ה-Fed לבצע מדיניות מרסנת, כאשר בנקים מרכזיים אחרים בעולם פועלים במדיניות מרחיבה. לדעתה, צמיחה החלשה ברחבי העולם הביאה להתחזקות הדולר, למיתון האינפלציה ושערי הריביות לרמה שהכלכלה עדיין יכולה לשאת ולייצר מקומות עבודה. לכן, לדעתה ב-Fed חייבים להתחשב בהתפתחויות בעולם. בכך, היא מצטרפת באופן חלקי ל-Charles Evans, אולי חבר ה-Fed ה"יוני" ביותר, אשר טען השבוע כי לבנק יש הרבה אפשרויות לתקן במידה והוא יהיה מאחורי העקום, היינו יגיב במאוחר להתפתחויות. עם זאת, אין לו כלים להתמודד עם הטעות של העלאת הריבית מוקדם מהנדרש.
נציין, כי חבר ה-Fed ה"ניצי" ביותר, ראש שלוחת סן פרנסיסקו, John Williams, אשר אמר השבוע כי הוא מעדיף העלאת ריבית מוקדמת מאשר מאוחרת. לדעתו, אם ה-Fed ימתין יותר מדי, הסיכון המוגבר לאינפלציה עלול ליצור חוסר איזון בכלכלה.
 •  כשבועיים לפני כל ישיבה מוניטרית של ה-Fed מפורסם ספר ה-Beige אשר מסכם את מצבה של הכלכלה האמריקאית. ממנו עלה כי שוק העבודה המשיך להשתפר בשבועות האחרונים וכי נרשמה עלייה בשכר הקרב עובדים מיומנים. מרבית האזורים דיווחו על כך שהפעילות הכלכלית ממשיכה להתרחב בקצב צנוע. ההוצאה הצרכנים התרחבה בכל האזורים והפעילות היצרנית הייתה מעורבת.
 •  נראה כי דוח התעסוקה לחודש נובמבר סוגר את הגולל על כלכלני ה-Fed הפסימיים כאשר לאפשרות להעלות את הריבית. בשוק העבודה נוספו 211 אלף משרות, בחודש נובמבר. הנתון היה גבוה מהצפי שעמד על 200 אלף. שיעור האבטלה נותר על 5% - בדומה לצפי. שיעור ההשתתפות בשוק העבודה עלה ל-62.5%.
אם לא די בכך אזי גם הנתונים לחודשים אוקטובר וספטמבר עודכנו כלפי מעלה בשיעור של 35 אלף משרות, בסך הכול. באוקטובר מדובר על 298 אלף משרות חדשות והנתון של ספטמבר עודכן כלפי מעלה ל-145 אלף. בהחלט עוד דוח תעסוקה איתן.
 • הבנק המרכזי של גוש האירו ממשיך לתמוך בשווקים - אמנם, ה-ECB הותיר את הריבית המרכזית על כנה, ברמה של 0.05%, אך הודיע כי הוא מפחית את הריבית על הפיקדונות ב-0.1% לרמה שלילית של 0.3%. יתר על כן, משכה של תוכנית ההקלה הכמותית תוארך בחצי שנה עד למארס 2017. נזכיר כי במסגרת התוכנית הוא רוכש בכל חודש אג"ח בהיקף של 60 מיליארד אירו.     
מאקרו ואג"ח מקומי:
 •  האינדיקטורים הכלכליים לחודשים האחרונים מצביעים על מגמות מעורבות. מחד, חלה עלייה במדד המכירות ברשתות השיווק, ביבוא הסחורות, במדד הפדיון במסחר הקמעוני, במדד הפדיון לכלל ענפי המשק ובסך כל הרכישות בכרטיסי האשראי, הגם שהן מתמתנות. מאידך, נרשמה ירידה בירידה ביצוא הסחורות שירד בחודשים אוגוסט עד אוקטובר 2015  ב-11.1% (בחישוב שנתי), בהמשך לירידה  של 14.1% בשלושת החודשים הקודמים. במיוחד, חשוב לציין את החולשה הנגלית בייצוא ענפי טכנולוגיה העלית אשר רשמו התכווצות של 19.3% בחודשים הנדונים, לעומת התכווצות של 9.1% בשלושת החודשים הקודמים (מאי עד יולי). בנוסף, חלה ירידה במדד המחירים לצרכן ובמדד הייצור התעשייתי שירד בחודשים אוגוסט עד אוקטובר 2015  ב-10.7% בחישוב שנתי, בהמשך לירידה של 13.0% בשלושת החודשים הקודמים.
 •  הוצאות הצרכנים באמצעות כרטיסי אשראי - על פי נתוני המגמה, בשלושת החודשים אוגוסט-אוקטובר 2015 נרשמה עלייה, במחירים קבועים, של 3.7% בחישוב שנתי, בסך כל הרכישות בכרטיסי אשראי; זאת, לאחר עלייה של 9.1% בשלושת החודשים מאי-יולי 2015. דיווח זה אשר מצביע על היחלשות של מגמת ההתרחבות במכירות בכרטיסי האשראי הוא מאכזב למדי ונובע במיוחד מירידה של 3.6% במכירות של מוצרי תעשייה הכוללים הלבשה והנעלה, מוצרי חשמל ואלקטרוניקה, כולל בבתי כל-בו, ורהיטים, לעומת התרחבות של 7.7% שנרשמה בחודשים מאי-יולי (במונחים שנתיים). יתר על כן, גם ברכישות הבסיסיות של מזון ומשקאות חלה התמתנות ואלו התרחבו ברבע הנדון ב-2.1% בלבד, לאחר צמיחה של 4.1% ברבע הקודם.  
 • מדד המחירים לצרכן צפוי לרדת בחודש נובמבר ב-0.1%. המדד יושפע מהתייקרות עונתית של 2.4% במחירי ההלבשה וההנעלה. התייקרות זו תקוזז מהוזלות קלות בסעיפי הפירות, חינוך, תרבות ובידור ובקבוצת התחבורה והתקשורת. 
 • מדד דצמבר צפוי להיוותר ללא שינוי. בין היתר, הוא יושפע מהתייקרות קלה במחירי הדלקים אשר עלו בראשית החודש ב-0.5%. עם זאת, מדד המחירים לצרכן צפוי לרדת ב-2015 ב-0.6% ולעלות בשיעור של 0.7% עד 1.2% ב-12 החודשים הקרובים. 
 •  שוק האג"ח הממשלתי מתחיל להכין עצמו להעלאות ריבית בארה"ב. איגרת החוב השקלית  ל-10 שנים, ה-1026 נסחרה בסוף השבוע בתשואה לפדיון של 2.24, הגבוהה ב-8 נ"ב מאשר הייתה בה לפני שבוע.  מגמה דומה נרשמה באיגרות חוב רבות העולם ובמיוחד בקרב איגרות החוב של הממשלות האירופאיות.  
 • באפיק הממשלתי השקלי אנו ממליצים על מח"מ של 6-4 שנים, כאשר באפיק הצמוד המח"מ המומלץ הוא אף נמוך יותר. העובדה כי מדדי המחירים לצרכן צפויים להיות אפסיים ואף שליליים, מסיבות עונתיות יוצרת עדיפות טקטית לאפיק השקלי על פני הצמוד בחודשי החורף.

תגובות
הכותבים/המסוקרים הינם עובדי/מועסקים ע"י אלומות בית השקעות. אלומות בית השקעות, ו/או חברות בת ו/או גופים קשורים ו/או הכותבים/המסוקרים עשויים למכור ו/או לקנות ו/או להחזיק בניירות ערך ו/או הנכסים הפיננסיים הנזכרים במצ"ב, לרבות באמצעות נכסים ובמכשירים פיננסים שונים וכיו"ב. אין לראות באמור בהודעותיו של הכותבים/המסוקרים הנ"ל משום הצעה ו/או המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא לרכישה ו/או מכירה ו/או החזקה של ניירות ערך ו/או נכס פיננסי המתוארים בהן או בכלל, ו/או של ניירות ערך ו/או נכסים פיננסים אחרים כלשהם ו/או המלצה להשקעה באפיקים ספציפיים ו/או כללים כלשהם. יובהר כי, תיתכן זיקה בין הכותב לבין נכסים ו/או מכשירים פיננסים. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד ובשום אופן אינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, וכל העושה שימוש בו, עושה זאת על דעת עצמו ועל אחריותו בלבד.

דף הבית
תחומי פעילות

תיקי השקעותקרנות נאמנותניהול עושר משפחתישירותי איתותיםאלומות הון-ליין

אודות

אודות אלומותחברי הנהלהגילוי נאותתנאי שימוש (רשימת תפוצה)

זירת תוכן

מחקר ואסטרטגיהגיליון תחזיותבלוגיםניהול כספי ציבור וניהול סיכוניםאלומות בתקשורת

צור קשר

צור קשרדרושיםפניות הציבורתיקי השקעות

נעים להכיר - הצוותיתרונות ניהול תיק באלומותהמוצרים שלנופילוסופיית השקעות ניהול תיקים בפיקוח הלכתי

קרנות נאמנות

נעים להכיר - הצוותקרנות נאמנות

ניהול עושר משפחתי

אודות ניהול עושר משפחתימה כולל השירותשלבי העבודההיתרונות הגדולים שלנו:

המומחים של אלומות סוקרים ומנתחים עבורכם את שוק ההון
הירשמו עכשיו!


טבלת הסבר פרופילי חשיפה
שיעור השקעה מרביחשיפה למניותחשיפה למט"ח
0%00
עד 10%1A
עד 30%2B
עד 50%3C
עד 120%4D
עד 200%5E
מעל 200%6F

(!) - הוספת סימן קריאה משמעה כי הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה. אג"ח שאינה מדורגת בדירוג השקעה : אג"ח קונצרנית ו/או אג"ח שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינה מדורגת או שהיא מדורגת בדירוג נמוך מ- (BBB-) או מדירוג מקביל לו".