סקירה שבועית


כלכלני אלומות  |  29.11.2015 / 11:22:37
בשורה התחתונה - מאקרו שבועי                                                                                               
 עיקרי הדברים:
 ארה"ב: הסוכנות לניתוח כלכלי בארה"ב (BEA) מעדכנת את נתוני הצמיחה לרבע השלישי בארה"ב, מ-1.5% ל 2.1%. עדכון זה, כלפי מעלה, נבע ברובו מתיקון בהיקף הירידה במלאים וכך צומצמה השפעה השלילית על התוצר. מנגד, ההוצאה הצרכנית התמתנה מעט. כפי הנראה שיעור הצמיחה ברבע השלישי יגיע לכ 3% והמשק האמריקאי יצמח ב-2.7%, הגבוה      מ-2.4% שנרשם בשנת 2014.
 אירופה:  מדדי אמון הצרכנים והעסקים באיחוד האירופי נותרו ללא שינוי בחודש נובמבר, רמה גבוהה למדי. המדד הכללי (הן הצרכני והן העסקי) עמד החודש על 106.1 נק'. יחד עם זאת, חשוב לציין כי עיקר הסקר התרחש לפני אירוע הטרור בפאריס ולכן ייתכן כי תחול הידרדרות בחודש הבא.
 ישראל: נתונים לפעילות המשקית בחודשים ספטמבר ואוקטובר בהם עלתה מידת העצימות הביטחונית מצביעים על השפעה מעורבת. מחד, נתוני לינות התיירים, הן של זרים והן על ידי ישראלים רשמו דווקא עלייה בחודשים ספטמבר ואוקטובר. מנגד, המכירות ברשתות השיווק רשמו התכווצות בכל אחד מחודשיים אלו. 
  מאקרו ואג"ח עולמי:
 עדכון ראשון לנתוני החשבונאות הלאומית לרבע השלישי מצביע על התרחבות של המשק בשיעור של 2.1%, הגבוה מהדיווח הראשוני שבו נרשמה צמיחה של 1.5%. הפער המרכזי בין שני הפרסומים היה עדכון של השינוי במלאים במשק אשר ירדו בשיעור נמוך יותר ביחס לדיווח הראשוני. עם זאת, ההוצאה הפרטית עודכנה מעט כלפי מטה. כך, נרשמה צמיחה שהיא טובה מאשר הדיווח הראשוני, אם כי נמוכה מאשר נרשמה ברבע השני של השנה (3.9%). נציין כי הפרסום הסופי של נתוני התוצר יינתן ב-22/12.
ברבע הנוכחי תתכן צמיחה של עד 3%, על רקע ההוצאה הצרכנית החזקה והשיפור המתמשך בשוק העבודה.
כעת, אנו מעריכים כי הצמיחה בכל שנת 2015 תסתכם בשיעור של 2.7% שהוא גבוה במעט מ-2.4% אשר נרשם בשנת 2014.
 הכלכלה האמריקאית ממשיכה לשמור על מומנטום ונראה שגם הסקטור העסקי יותר אופטימי. כך עולה מדוח של משרד המסחר לפיו ההזמנות של מוצרי הון (מכונות, כלי תחבורה וכד'), אשר מהווים אינדיקציה לתוכנית ההוצאות של הפירמות עלתה בחודש אוקטובר ב-1.3%, לאחר התרחבות של 0.4% בחודש ספטמבר. נציין כי תרומה חשובה לדיווח הגיעה מעלייה של 8% בהזמנות של ציוד תחבורה.
מעבר לכך, סך ההזמנות של מוצרים בני-קיימא במשק עלו בחודש אוקטובר בשיעור חד של 3%. הנתון הושפע בעיקר מנסיקה (81%) בתחום הזמנות כלי התחבורה האוויריים, אך גם במרבית הקטגוריות האחרות. דווקא בהזמנות כלי רכב חלה ירידה של 2.9% בחודש אוקטובר. עם זאת, להוציא כלי רכב מסוגים שונים נרשמה עלייה של 0.5% בהזמנות של מוצרים בני-קיימא.
בעשרת החודשים הראשונים של השנה נרשמה התרחבות של 4.2% בהזמנות של מוצרים בני קיימא, לעומת התקופה המקבילה אשתקד. הדבר מצביע על המשך ההתאוששות הן של הסקטור העסקי והן של היצרנים.
יוון נותרת בכותרות – שרי האוצר של מדינות ה-Eurozone הסכימו השבוע על מזכר בן 13 שלבים אשר יוון צריכה למלא במהלך השבועיים הקרובים. זאת כדי שתוכל לזכות בחלק מחבילת הסיוע הפיננסית בהיקף של כ-90 מיליארד דולר, המתעכב כבר תקופה, עקב חוסר הסכמות. רשימת הרפורמות אשר לא מפתיעה אף אחד ואף מקובלת על יוון מכוונת בעיקר למהלכים בבנקים המסחריים, להקמת קרן הפרטה, שיפור גביית המס ועוד. לא נראה כי לממשלה השמאלנית של יוון יהיה קושי לקבל מסמך זה.
 רמת אמון הצרכנים והעסקים באיחוד האירופי עמדה ללא שינוי וברמה גבוהה למדי בחודש נובמבר. המדד הכללי (הן הצרכני והן העסקי) עמד החודש על 106.1 נק'. יחד עם זאת, חשוב לציין כי עיקר הסקר התרחש לפני אירוע הטרור בפאריס ולכן ייתכן כי תחול הידרדרות בנתון זה בחודש הבא. 
מאקרו ואג"ח מקומי:
 כצפוי, בבנק ישראל מותירים את הריבית לחודש דצמבר ללא שינוי, ברמה של 0.1%. למעשה, הריבית נותרה על כנה מאז חודש מארס. על רקע ההתפתחויות מבית ומחוץ אין באמת סיבה לבנק ישראל לשנות את גובה הריבית. יתר על כן, הפסימיות שמציג הבנק באשר ליצוא, מקבל מענה בדמות התחייבות של הבנק לרכוש 1.8 מיליארד דולר בשנת 2016, על מנת לקזז את השפעת הגז הטבעי על שוק המט"ח, בהתאם להשפעה על מאזן התשלומים. 
להערכתנו, ריבית בנק ישראל תעלה לראשונה רק בעוד תקופה ממושכת ורק לאחר שריבית ארה"ב תחל מסעה כלפי מעלה. לפיכך, אנו מצפים כי גם הריבית לחודש ינואר 2016 תיוותר ברמה של 0.1%.
סקר כוח אדם לחודש אוקטובר מצביע על כך שאחוז הבלתי מועסקים מכוח העבודה בקרב בני 15 ומעלה עלה ל-5.3%, לעומת 5.1% בספטמבר 2015. גם בקבוצת הגיל המרכזית,                  בני 64-25, אחוז הבלתי מועסקים מכוח העבודה עמד על 4.6%, לעומת 4.4% בספטמבר 2015. בשיעור ההשתתפות מסך שוק העבודה נרשמו מגמות מעורבות כאשר בקרב הצעירים חלה ירידה ובאחוז המשתתפים בכוח העבודה בקרב גילאי 25–64 חלה עליה ל-80.3% באוקטובר 2015 (לעומת 80.2% בספטמבר 2015). אחוז ההשתתפות בקרב הגברים בני 25–64 הגיע ל-85.4% (ללא שינוי לעומת ספטמבר 2015), ואילו בקרב הנשים בנות 25–64 אחוז זה עלה ל-75.5% (לעומת 75.2% בספטמבר 2015). נתונים אלו מצביעים על יציבות בשוק העבודה.
 נתונים ראשוניים ללינות התיירים (זרים וישראלים) במלונות ברחבי הארץ בחודש אוקטובר לא מציגים החרפה אשר הייתה צפויה, על רקע אירועי הטרור הנוכחיים. נהפוך הוא, בחודש הנדון נרשמו 1.8 מיליון לינות (נתונים מנוכי עונתיות), לעומת 1.73 מיליון לינות בחודש ספטמבר. הן בלינות הישראלים חלה עלייה מ-1.08 מיליון לכדי 1.12 מיליון והן בלינות התיירים שהתרחבו מ-0.66 מיליון לכדי 0.69 מיליון לינות. כלומר, לעת עתה ניתן לומר כי ההשפעה של העלייה במתיחות הביטחונית על התיירות אינה משמעותית.
מנגד, דווקא נתוני הפדיון ברשתות השיווק מצביעים על הדרדרות מסוימת וכך, בחודשים ספטמבר ואוקטובר חלה הידרדרות בשיעורים של 0.8% ו-1.1%, בהתאמה.  
 הנפקות חוב על ידי משרד האוצר בחודש דצמבר צפויות להסתכם ב-2.8 מיליארד ₪, היקף דומה לזה של נובמבר ואוקטובר. עיקר ההנפקה תבוצע באפיק השקלי, 2.05 מיליארד ₪, כאשר היתרה - 750 מיליון ₪ תונפק בשתי איגרות צמודות ארוכות 600 מיליון ₪ לפירעון בחודש אוקטובר 2025 ו-150 מיליון ש"ח לפירעון במאי 2045. איגרות החוב השקליות הן קצרות יותר והארוכה שבהן צפויה להיפדות באוגוסט 2025.
התנהלות זו של משרד האוצר מצביעה על כך שהם אינם מעוניינים להנפיק חוב צמוד מדד וגם שהם מעוניינים לנצל את הריבית הנמוכה ולכן מנפיקים חוב שקלי קצר, באופן יחסי.  

תגובות
הכותבים/המסוקרים הינם עובדי/מועסקים ע"י אלומות בית השקעות. אלומות בית השקעות, ו/או חברות בת ו/או גופים קשורים ו/או הכותבים/המסוקרים עשויים למכור ו/או לקנות ו/או להחזיק בניירות ערך ו/או הנכסים הפיננסיים הנזכרים במצ"ב, לרבות באמצעות נכסים ובמכשירים פיננסים שונים וכיו"ב. אין לראות באמור בהודעותיו של הכותבים/המסוקרים הנ"ל משום הצעה ו/או המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא לרכישה ו/או מכירה ו/או החזקה של ניירות ערך ו/או נכס פיננסי המתוארים בהן או בכלל, ו/או של ניירות ערך ו/או נכסים פיננסים אחרים כלשהם ו/או המלצה להשקעה באפיקים ספציפיים ו/או כללים כלשהם. יובהר כי, תיתכן זיקה בין הכותב לבין נכסים ו/או מכשירים פיננסים. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד ובשום אופן אינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, וכל העושה שימוש בו, עושה זאת על דעת עצמו ועל אחריותו בלבד.

דף הבית
תחומי פעילות

תיקי השקעותקרנות נאמנותניהול עושר משפחתישירותי איתותיםאלומות הון-ליין

אודות

אודות אלומותחברי הנהלהגילוי נאותתנאי שימוש (רשימת תפוצה)

זירת תוכן

מחקר ואסטרטגיהגיליון תחזיותבלוגיםניהול כספי ציבור וניהול סיכוניםאלומות בתקשורת

צור קשר

צור קשרדרושיםפניות הציבורתיקי השקעות

נעים להכיר - הצוותיתרונות ניהול תיק באלומותהמוצרים שלנופילוסופיית השקעות ניהול תיקים בפיקוח הלכתי

קרנות נאמנות

נעים להכיר - הצוותקרנות נאמנות

ניהול עושר משפחתי

אודות ניהול עושר משפחתימה כולל השירותשלבי העבודההיתרונות הגדולים שלנו:

המומחים של אלומות סוקרים ומנתחים עבורכם את שוק ההון
הירשמו עכשיו!


טבלת הסבר פרופילי חשיפה
שיעור השקעה מרביחשיפה למניותחשיפה למט"ח
0%00
עד 10%1A
עד 30%2B
עד 50%3C
עד 120%4D
עד 200%5E
מעל 200%6F

(!) - הוספת סימן קריאה משמעה כי הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה. אג"ח שאינה מדורגת בדירוג השקעה : אג"ח קונצרנית ו/או אג"ח שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינה מדורגת או שהיא מדורגת בדירוג נמוך מ- (BBB-) או מדירוג מקביל לו".