תגובה להודעת ריבית ב"י 24.11.15


כלכלני אלומות  |  26.11.2015 / 10:12:08

                                                                                                                                                           

גם החודש, בדומה להערכתנו, בנק ישראל מותיר את הריבית לחודש דצמבר 2015 ללא שינוי, ברמת השפל של כל הזמנים, 0.1%.
דצמבר יהיה החודש העשירי שבו הריבית נותרת ברמה של 0.1%. 

בהודעה כותבים בבנק ישראל כי החלטתם נתמכה בגורמים הבאים:

  •  אינפלציה - סביבת האינפלציה בטווח הקצר מושפעת מגורמים בעלי אופי חד פעמי. בציפיות לטווחים הבינוניים נרשמה ירידה קלה לאחר עליה בחודש שעבר, והציפיות לטווחים הארוכים נותרו מעוגנות בקרבת מרכז תחום היעד.
  • הפעילות במשק - האומדן הראשון לנתוני הצמיחה לרבעון השלישי משקף חזרה של קצב הצמיחה לזה ששרר בשנתיים האחרונות, ללא פיצוי על הצמיחה האפסית שנרשמה ברבעון השני. לאחר תקופה ממושכת חלה התאוששות ביצוא. עם זאת, נתוני הקצה מצביעים על כך שייתכן והשיפור ביצוא היה זמני. עד כה, השפעת גל האלימות על הפעילות הכלכלית מתונה. 
  •  המשק העולמי - ה-OECD הנמיך החודש שוב את תחזית הצמיחה העולמית, על רקע החולשה בסחר העולמי וההאטה בכלכלות המתפתחות. הציפיות בשווקים הפיננסיים העולמיים הן לכך שמצד אחד, הריבית בארה"ב תחל לעלות בקרוב,  ומצד שני,  באירופה ובמשקים מובילים אחרים ההרחבה המוניטרית תעמיק. 
  •  שער חליפין – מאז הדיון המוניטרי שהתקיים ב-25/10/15, ועד ל-20/11/15, התחזק השקל מול שער החליפין הנומינלי האפקטיבי בכ-1.6%, תוך יציבות מול הדולר וייסוף חד יחסית מול האירו. מתחילת השנה נרשם ייסוף אפקטיבי של 7.5%. התפתחות שער החליפין מתחילת השנה מקשה על צמיחת היצוא והמגזר הסחיר, ומעכבת את חזרת האינפלציה אל תוך היעד.
  •   שוק הנדל"ן - היקף נטילת המשכנתאות ממשיך להיות גבוה, כמו גם היקף מכירת הדירות החדשות, ומלאי הדירות למכירה. מחירי הדירות עלו ב-12 החודשים האחרונים ב-6.6%; עם זאת, נרשמה בחודשיים האחרונים התייצבות במחירים.

התייחסות להודעת הריבית:
סיכום הכרזת הריבית מצביע על הדברים הבאים: 
(1) סביבת האינפלציה – הוועדה המוניטרית של בנק ישראל , בדומה לדעתו של הפד בארה"ב, סבורה כי הסביבה הדפלציונית הנוכחית היא אירוע חולף המושפע מגורמים חד-פעמיים. נסיק מכאן שאין סיבה להפחתה בגובה הריבית ובוודאי לא להפעיל כלים מרחיבים נוספים על מנת להאיץ את האינפלציה. תמיכה מרכזית לכך מקבלים בבנק מהעובדה כי ציפיות האינפלציה לטווחים ארוכים יותר נמצאות בתוך היעד. 
(2) הפעילות הריאלית - בבנק מעריכים כי קצב הצמיחה דומה לזה שמאפיין את המשק כבר תקופה. בבנק מזהירים אמנם מפני הפחתת תחזיות הצמיחה על ידי ה-OECD, אך לא מתפתח בתקופה הנוכחית סוג של מיתון או אפילו חשש מפני מיתון. נציין לחיוב את העובדה שהמדד המשולב לחודש אוקטובר עלה ב-0.1%.  
(3) הסביבה הביטחונית - בבנק ישראל מייחסים השפעה שולית בלבד לאירועים הביטחוניים על המשק באומרם "עד כה, השפעת גל האלימות על הפעילות הכלכלית מתונה." .
    לאור האמור לעיל ברור כי אין סיבה לבנק ישראל לשנות את גובה הריבית. יתרה מכך,  הפסימיות שמציג הבנק באשר ליצוא, מקבלת מענה בדמות התחייבות של הבנק לרכוש 1.8 מיליארד דולר בשנת 2016, על מנת לקזז את השפעת הגז הטבעי על שוק המט"ח, בהתאם להשפעה על מאזן התשלומים. 

  •     להערכתנו, העלאת ריבית אינה על הפרק לעוד תקופה ארוכה מאד ורק לאחר שריבית ארה"ב תחל מסעה כלפי מעלה. לפיכך, אנו מצפים כי גם הריבית לחודש ינואר 2016 תיוותר על כנה, 0.1%.

תגובות
הכותבים/המסוקרים הינם עובדי/מועסקים ע"י אלומות בית השקעות. אלומות בית השקעות, ו/או חברות בת ו/או גופים קשורים ו/או הכותבים/המסוקרים עשויים למכור ו/או לקנות ו/או להחזיק בניירות ערך ו/או הנכסים הפיננסיים הנזכרים במצ"ב, לרבות באמצעות נכסים ובמכשירים פיננסים שונים וכיו"ב. אין לראות באמור בהודעותיו של הכותבים/המסוקרים הנ"ל משום הצעה ו/או המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא לרכישה ו/או מכירה ו/או החזקה של ניירות ערך ו/או נכס פיננסי המתוארים בהן או בכלל, ו/או של ניירות ערך ו/או נכסים פיננסים אחרים כלשהם ו/או המלצה להשקעה באפיקים ספציפיים ו/או כללים כלשהם. יובהר כי, תיתכן זיקה בין הכותב לבין נכסים ו/או מכשירים פיננסים. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד ובשום אופן אינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, וכל העושה שימוש בו, עושה זאת על דעת עצמו ועל אחריותו בלבד.

דף הבית
תחומי פעילות

תיקי השקעותקרנות נאמנותניהול עושר משפחתישירותי איתותיםאלומות הון-ליין

אודות

אודות אלומותחברי הנהלהגילוי נאותתנאי שימוש (רשימת תפוצה)

זירת תוכן

מחקר ואסטרטגיהגיליון תחזיותבלוגיםניהול כספי ציבור וניהול סיכוניםאלומות בתקשורת

צור קשר

צור קשרדרושיםפניות הציבורתיקי השקעות

נעים להכיר - הצוותיתרונות ניהול תיק באלומותהמוצרים שלנופילוסופיית השקעות ניהול תיקים בפיקוח הלכתי

קרנות נאמנות

נעים להכיר - הצוותקרנות נאמנות

ניהול עושר משפחתי

אודות ניהול עושר משפחתימה כולל השירותשלבי העבודההיתרונות הגדולים שלנו:

המומחים של אלומות סוקרים ומנתחים עבורכם את שוק ההון
הירשמו עכשיו!


טבלת הסבר פרופילי חשיפה
שיעור השקעה מרביחשיפה למניותחשיפה למט"ח
0%00
עד 10%1A
עד 30%2B
עד 50%3C
עד 120%4D
עד 200%5E
מעל 200%6F

(!) - הוספת סימן קריאה משמעה כי הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה. אג"ח שאינה מדורגת בדירוג השקעה : אג"ח קונצרנית ו/או אג"ח שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינה מדורגת או שהיא מדורגת בדירוג נמוך מ- (BBB-) או מדירוג מקביל לו".