סקירה שבועית


כלכלני אלומות  |  26.06.2018 / 13:12:04

בשורה התחתונה - מאקרו שבועי                  
עיקרי הדברים:

ארה"ב מול אירופה: 2 הנגידים של הבנקים המרכזיים - ארה"ב וגוש האירו - השבוע בפורטוגל. הנאומים שיקפו את ההבדלים במחזורי העסקים של 2 הגושים ומצביעים על כך שהמדיניות המוניטרית, הן ביתרת השנה והן ב- 2019 תהיה שונה לחלוטין.

מלחמת הסחר מתעצמת: בעוד כשבועיים צפויים להיכנס לתוקפם מכסים דו-צדדיים של ארה"ב וסין. הנשיא האמריקאי לא מסתפק בכך ושוקל מכסים נוספים, להם סין תצטרך להגיב בצורה לא שמרנית. גם מול האירופים הנשיא טראמפ פותח חזית. הפעם, הרכבים האירופים נמצאים על המוקד. איגרות החוב הארוכות של ממשלת ארה"ב רושמות רווחי הון, מפאת התפתחויות אלו.

ישראל: חששות מפני התייקרות רחבה של מוצרי מזון עוברת לזירה הממשלתית. שר האוצר, לא מסוגל לקבל התייקרויות מחירים בתקופת כהונתו ואם יידרש הוא צפוי להציג צעדים למניעת ההתייקרויות הצפויות. לעת עתה, אין שינוי בציפיות האינפלציה.

מאקרו ואג"ח עולמי:

הנגיד האמריקאי, פאואל, ממשיך להציג גישה ניצית. נגיד הבנק המרכזי האמריקאי נאם השבוע בפורטוגל. לדעתו הסיכויים להמשך העלאת הריבית הם גבוהים. זאת, לאור העובדה כי שיעור האבטלה והאינפלציה קרובים ליעד הבנק המרכזי.

לעומתו, הנגיד האירופאי, דרגי, הציג גישה מהוססת יותר אשר באה לידי ביטוי בחשש מפני מלחמת הסחר. הוא גם הציג גישה יונית ביחס לריבית אשר מושפעת ממספר גורמים כגון הקיפאון בשכר בגוש והצמיחה המתפוגגת. שני אלו מהווים אתגר לאינפלציה.

הנאומים ממחישים את ההתנתקות של שני הגושים המרכזיים שנהנו מצמיחה מסונכרנת החל ב- 2016 . ברור כי ההתנתקות במחזורי העסקים תביא למדיניות מוניטרית שונה בגושים.

מלחמת הסחר ארה"ב מול העולם צוברת תאוצה לאחר ההודעות של השבועות האחרונים, כאשר עיקרן היו החלה של מכסים דו-צדדיים ב- 6/7 בין ארה"ב לסין, הנשיא האמריקאי הודיע לאחרונה כי הוא שוקל הטלת מכסים נוספים על כ- 200 מיליארד דולר, אם סין תגיב שוב למכסים שכבר הוטלו (כ- 250 מיליארד דולר). במידה שסך המכסים המוטלים על סין יגיעו לכדי 450 מיליארד דולר, היא לא תוכל להגיב בצורה דומה לעבר שהרי סך יבוא הסחורות שלה מארה"ב עומד על כ- 130 מיליארד דולר. לעומת זאת, ייתכנו מהלכים נוספים כגון הטלת הגבלות על חברות אמריקאיות הפועלות בשטחה או פיחות של המטבע הסיני. חשוב לציין כי לפי דיווחים שונים הסינים מעוניינים להרגיע את המצב.

במערכה אחרת, האירופית, נרשמת גם הידרדרות, לאחר שהאיחוד האירופי הודיע על הטלת מכסים בשווי של 3.2 מיליארד דולר על מוצרים שונים כגון: יין בורבון, אופנועים ומספר מוצרי חקלאות, כתגובה למהלך האמריקאי. טראמפ לא נשאר חייב וצייץ (בטוויטר) כי הוא שוקל להטיל מכסים על מכוניות אירופאיות. למעשה, כבר כיום, קיים עיוות בין הגושים. בעוד שהמכס האמריקאי על רכבים אירופאים עומד על 2.5% , גוש האירו גובה 10% על רכבים אמריקאים.

הדרמה היוונית – אפיזודה אחרונה
גוש האירו החליט להעניק ליוון הקלות על החזרי החוב שלה – שינוי של לוח הסילוקין. יוון קיבלה הארכה של 10 שנים למועד פירעון הקרן של הלוואות שקיבלה בתוכנית החילוץ השנייה (כ- 100 מיליארד דולר) ודחייה של 10 במועד פירעון הריבית. בנוסף, כשיוון תסיים להחזיר את הלוואה מתוכנית החילוץ השנייה ב- 2032 , גוש האירו יבדוק אם יש צורך בהקלות נוספות זאת בשל חובותיה מתוכנית החילוץ השלישית. כמו כן, יוון תקבל חבילת סיוע בהיקף 15 מיליארד אירו על מנת לעזור לה בתשלומים השוטפים ובכדי שתוכל לגייס חוב בשווקים. ההודעה הביאה לרווחי הון באיגרות החוב של ממשלת יוון. בסוף השבוע, נסחרה האג"ח של ממשלת יוון בתשואה לפדיון של 4.11% , לעומת 4.45% לפני שבוע (ירידה של 34 נ"ב). להערכתנו, רווחי ההון צפויים להמשך בטווח הקצר.

מאקרו ואג"ח מקומי:

הפעילות המשקית היא חזקה ביותר ומספקת בטחון לתקציב הממשלתי, על רקע ההוצאות האזרחיות הגדולות והעלייה המסתמנת במתיחות הביטחונית.

האומדן השני של נתוני הצמיחה, לפיו נרשמה התרחבות של 4.5% ברבע הראשון של 2018 , בהמשך להתרחבות זהה ברבע האחרון של 2017 , מחזק את האופטימיות במשק. נזכיר, כי באומדן הראשון צמח המשק ב- 4.2% . התוצר העסקי התרחב ב- 5.4% , לעומת 5.2% באומדן הראשון. השיפור המרכזי בפעילות המשקית הגיע מההוצאה הפרטית, הציבורית וגם מהשקעות בענפי המשק. עם זאת, גם היבוא התרחב משמעותית ובכך מיתן את שיעור הצמיחה.

נציין, כי ההשקעה בבתי מגורים נמצאת בהידרדרות כבר 4 רבעים רצופים. ב- 2017 כולה צמח המשק ב- 3.3% , לאחר צמיחה של 4% ב- 2016 . להערכתנו, המשק צפוי לצמוח השנה ב- 3.8% , זאת גם בהנחת הסיכון הביטחוני - העלייה הנרשמת לאחרונה בעצימות בדרום המדינה.

העובדה כי הפעילות הכלכלית היא חזקה ביותר מצביעה על כך שזרם הכנסות המדינה ממיסים ייוותר איתן ולפיכך, גם ההוצאות האזרחיות הגדלות לא יביאו לכדי פריצת יעד הגירעון.

האם שר האוצר יעמוד בפרץ ההתייקרויות במשק? הטיפול באינפלציה עובר לרגולטור.

לאחרונה דווחו על מספר מוצרי מזון אשר מחיריהם צפויים להתייקר. משלל המוצרים דובר על החלב ומוצריו, אורז ובשר בקר. שר האוצר טען כי "ברור שכשמחיר הרולקס עולה, זה לא מדאיג אותי כמו מחיר האורז". להבדיל מהחלב, האורז הוא סחורה לא מפוקחת וההחלטה האם לייקר את מוצרי החלב המפוקחים היא מבחינת שר האוצר דילמה אלקטורלית. לצערו, שר החקלאות לא מתנגד להתייקרות המחירים וככל הנראה משאיר אותו לבד במערכה.

זירת המט"ח- הסביבה פחות תומכת בשקל

שני גורמים מאקרו כלכליים חשובים ביותר תומכים בהתחזקות השקל. הראשון, הוא פערי האינפלציה. לפי תיאוריית כוח הקניה, מדינה שבה האינפלציה היא נמוכה אמורה להתאפיין בהתחזקות של המטבע המקומי. השני, הוא העודף במאזן התשלומים המצביע על כך שקיים לחץ בסיסי במשק להתחזקות השקל.

עם זאת, מדוע השקל נחלש מראשית השנה כנגד הדולר האמריקאי בשיעור של כ- 4.5% ? ראשית, האינפלציה במשק רשמה לאחרונה התחממות לעומת ארה"ב או הגוש האירו. שנית, העודפים במאזני התשלומים מתכווצים. אך, אולי הסיבה המרכזית היא העלייה בפער הריביות הקצרות (ארה"ב פחות ישראל) שהביאו לכך שהלוואה בשקלים והפקדה בדולרים הופכת אטרקטיבית. יתר על כן, עלות גידור המט"ח הופכת יקרה מאוד – כ- 2.7% . אלו וההערכה כי הריבית הדולרית תמשיך להתייקר מצביעים על כך שסביבת המאקרו פחות תומכת בשקל לעומת העבר.

תגובות
הכותבים/המסוקרים הינם עובדי/מועסקים ע"י אלומות בית השקעות. אלומות בית השקעות, ו/או חברות בת ו/או גופים קשורים ו/או הכותבים/המסוקרים עשויים למכור ו/או לקנות ו/או להחזיק בניירות ערך ו/או הנכסים הפיננסיים הנזכרים במצ"ב, לרבות באמצעות נכסים ובמכשירים פיננסים שונים וכיו"ב. אין לראות באמור בהודעותיו של הכותבים/המסוקרים הנ"ל משום הצעה ו/או המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא לרכישה ו/או מכירה ו/או החזקה של ניירות ערך ו/או נכס פיננסי המתוארים בהן או בכלל, ו/או של ניירות ערך ו/או נכסים פיננסים אחרים כלשהם ו/או המלצה להשקעה באפיקים ספציפיים ו/או כללים כלשהם. יובהר כי, תיתכן זיקה בין הכותב לבין נכסים ו/או מכשירים פיננסים. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד ובשום אופן אינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, וכל העושה שימוש בו, עושה זאת על דעת עצמו ועל אחריותו בלבד.

דף הבית
תחומי פעילות

תיקי השקעותקרנות נאמנותניהול עושר משפחתישירותי איתותיםאלומות הון-ליין

אודות

אודות אלומותחברי הנהלהגילוי נאותתנאי שימוש (רשימת תפוצה)

זירת תוכן

בלוגיםאלומות בתקשורת

צור קשר

צור קשרדרושיםפניות הציבורתיקי השקעות

נעים להכיר - הצוותיתרונות ניהול תיק באלומותהמוצרים שלנופילוסופיית השקעות ניהול תיקים בפיקוח הלכתי

קרנות נאמנות

נעים להכיר - הצוותקרנות נאמנות

ניהול עושר משפחתי

אודות ניהול עושר משפחתימה כולל השירותשלבי העבודההיתרונות הגדולים שלנו:

המומחים של אלומות סוקרים ומנתחים עבורכם את שוק ההון
הירשמו עכשיו!


טבלת הסבר פרופילי חשיפה
שיעור השקעה מרביחשיפה למניותחשיפה למט"ח
0%00
עד 10%1A
עד 30%2B
עד 50%3C
עד 120%4D
עד 200%5E
מעל 200%6F

(!) - הוספת סימן קריאה משמעה כי הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה. אג"ח שאינה מדורגת בדירוג השקעה : אג"ח קונצרנית ו/או אג"ח שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינה מדורגת או שהיא מדורגת בדירוג נמוך מ- (BBB-) או מדירוג מקביל לו".