סקירה שבועית22.11.15


כלכלני אלומות  |  22.11.2015 / 10:05:18
  
בשורה התחתונה                                                                                                                                  
עיקרי הדברים:
 הפרוטוקולים של ישיבת ה-Fed מה-28 לאוקטובר מצביעים על כך שיש נכונות בבנק המרכזי להעלות את הריבית בעת ההחלטה בחודש דצמבר (ב-16 לחודש). אמנם, כלל לא בטוח שכך אכן ייקרה, אך אין ספק כי יש בכך סימנים של חוסר נוחות מצד הבנק המרכזי האמריקאי מכך שרמת הריבית לא נמצאת במקומה הנורמלי, בהינתן רמת הפעילות ואפילו האינפלציה.
 
נגיד הבנק האירופי די מיואש מכך שההתאוששות של הכלכלה האירופית מתנהלת בעצלתיים ואף יותר מכך שהאינפלציה מאוד ממותנת. האינפלציה עלתה ב-0.1% בגוש ב-12 החודשים האחרונים והיא מאוד רחוקה מהיעד הרצוי לבנק. על כן, הנגיד טען כי יעשה כל הנדרש על מנת לאשש את האינפלציה. ה-ECB צפוי להכריז על המדיניות המוניטרית ב-3/12. בהחלט אי אפשר לשלול העמקת ההרחבה הכמותית.
 
 ביום ב', ה-23/11, יודיע בנק ישראל על גובה הריבית לחודש דצמבר. אנו מעריכים כי הריבית במשק תישאר ללא שינוי. אמנם, סביבת האינפלציה מציגה סימנים קלים של התאוששות וציפיות האינפלציה הולכות ומתגברות, אך אין ספק כי רמת הסיכון למשק ובוודאי בכל האמור לצמיחה תביא לידי כך שהריבית לא תשונה. נזכיר, כי מאז חודש מארס השנה (9 חודשים) הריבית במשק נמצאת ברמתה הנוכחית, 0.1%.  
מאקרו ואג"ח עולמי:
האינפלציה בארה"ב רשמה עלייה של 0.2% בחודש אוקטובר. נתון זה הוא חיובי למדי, ומהווה שינוי אווירה כאשר בכל אחד מהחודשים אוגוסט וספטמבר נרשמה ירידה. התפתחות זו הביאה גם לידי כך שב-12 החודשים האחרונים חלה עלייה של 0.2% במדד המחירים לצרכן, לעומת אי שינוי בחודש שעבר. מבין הגורמים אשר תרמו באופן חיובי לעליית המדד נציין את מחירי הבנזין אשר התייקרו ב-0.4%, לעומת הוזלה של 9% בחודש ספטמבר. שירותי הבריאות התייקרו  ב-0.7%, העלייה החדה ביותר מאז אפריל וגם מחירי השכירות התייקרו ב-0.3%. האינפלציה הבסיסית שהיא מנוטרלת מזון ומוצרי אנרגיה רשמה עלייה של 0.2% באוקטובר ו-1.9%, ב-12 החודשים האחרונים. 
מדד זה, במשולב עם דוח התעסוקה החזק, לחודש נובמבר, מגבירים את הסבירות לכך שבדצמבר יחליטו חברי ה-Fed להעלות לראשונה זה עשור את הריבית הדולרית.
 
 פרוטוקול הישיבה של החלטת הריבית של ה-Fed מה-28 לאוקטובר מצביע על נכונות של חברי הבנק המרכזי להעלות את הריבית בחודש דצמבר. חברי הועדה טענו כי "ייתכן ויהיה מתאים להתחיל ובמהלך של נורמליזציה מהפגישה הבאה". מרבית החברים טענו כי לדעתם יהיה נכון להעלות את הריבית בפגישה הבאה, לראשונה מאז 2006. האם הריבית תעלה בפגישה הבאה? ממש לא בטוח. נזכיר כי ההחלטה תתפרסם ב-16/12. נציין כי השוק מעניק סבירות גבוהה מ-70% לשינוי של הריבית בחודש דצמבר.
 
הפעילות היצרנית בארה"ב בחודש אוקטובר רשמה נסיגה מפתיעה. זאת, על רקע צמצום בפעילות של סקטור האנרגיה, בשל הירידה המתמשכת במחיר הנפט הגולמי. אגב, אם נפחית את ההשפעה השלילית של סקטור האנרגיה אזי חלה בשאר ענפי התעשייה עלייה של 0.3% אולי מעט יותר מרגיע. עם זאת, במבט על, זה כבר החודש השני שבו נרשמת ירידה של הייצור התעשייתי. גם ניצולת הייצור ירדה בחודש אוקטובר לכדי 77.5%, לעומת 77.7% בספטמבר. נציין, כי בשנים 2004 עד 2006 ניצבה ניצולת הייצור ברמה הגבוהה מ-80%. לאור דיווח זה ניתן להסיק כי סקטור האנרגיה האמריקאי עוד לא התייצב והקשיים או ההתאמה של הסקטור למציאות הנוכחית צפויים להמשך גם בחודשים הקרובים. 
 
 הבוס של האיחוד האירופי, מאריו דראגי, ממשיך לאותת כי יפעל בכלים העומדים לרשותו על מנת לאשש את הפעילות בגוש האירו, שלא ממש מצליח להשתקם בצורה בריאה מהמשבר של 2008. דראגי אמר השבוע כי "יעשה כל אשר יידרש" על מנת להאיץ את האינפלציה, מהר ככל האפשר. השוק מעריך כבר תקופה כי בבנק המרכזי האירופי יעצימו את ההרחבה הכמותית כבר בחודש דצמבר. נזכיר כי ה-ECB כבר רוכשים 60 מיליארד אירו מידי חודש וצפויים לעשות זאת עד ספטמבר 2015. 
אולי דווקא אינדיקטור אחד אשר עשוי להביא את דראגי לישיבה על הגדר הוא אמון הצרכנים בגוש האירו אשר רשם עלייה מפתיע בחודש נובמבר. המדד הגיע ל-6.0  נק', לעומת רמה של 7.6 נק' בחודש אוקטובר. זאת, כאשר השוק העריך שיפור קל מאוד. 
מאקרו ואג"ח מקומי:
הכלכלה הישראלית – אין חדש תחת השמש. בשבוע שחלף פורסמו נתוני החשבונאות הלאומית למשק לרבע השלישי (חודשים יולי-ספטמבר) מהם עלה כי התוצר המקומי הגולמי, במחירים קבועים ולאחר ניכוי השפעת העונתיות, עלה ברבעון השלישי של שנת 2015 ב-2.5% (במונחים שנתיים). זאת, לאחר עלייה צנועה מאוד של 0.2% ברבעון השני והתרחבות של 2.0% ברבעון הראשון של שנת 2015.
העלייה בתוצר ברבעון השלישי השנה שיקפה התחזקות ביצוא סחורות ושירותים ללא יהלומים וללא חברות הזנק, אשר נסק ב-9.7%, בהוצאה לצריכה פרטית (2.4%), בהוצאות לצריכה ציבורית (1.6%) וגם ההשקעות בנכסים קבועים (0.7%). חשוב לציין, כי באשר לצריכה הפרטית חלה השנה התמתנות בצריכת המוצרים בני-קיימא, אשר רשמו התכווצות עקב ירידה משמעותית במכירות כלי הרכב.
להערכתנו, דיווח זה אינו חריג והוא משקף את הפעילות המאפיינת את המשק הישראלי בשנים האחרונות.
 
תקציב המדינה והתכנית הכלכלית לשנים 2015-2016 אושרו בקריאה שניה ושלישית במליאת הכנסת, בשבוע שעבר. גובה התקציב לשנת 2015 הוא 329.5 מיליארד ש"ח ולשנת 2016 הוא 347 מיליארד ש"ח. תקרת הגירעון תעמוד בכל אחת מהשנים 2015 ו-2016 על 2.9% מהתוצר. כידוע, הגירעון הממשלתי ב-12 החודשים האחרונים היה צנוע מאוד ועמד על 2.1% מהתוצר. לכן, להערכתנו השנה (2015) הגירעון לא יגיע ליעד הרשמי אלא יהיה צנוע משמעותית (בסביבות 2.5%). 
 
הסקטור היצרני מציג התפתחויות שליליות. כך, בחודש ספטמבר חלה ירידה של 4.3% בייצור התעשייתי (בניכוי עונתיות), כאשר השכר רשם ירידה של 4.4%. באשר למספר משרות השכיר זהו כבר החודש החמישי מתוך ששת החודשים האחרונים חלה ירידה בהיקף המועסקים. למעשה, מראשית 2015 התפתחה מגמה של ירידה הן בהיקף הייצור התעשייתי והן בשעות העבודה בתעשייה.  חשוב לציין כי החולשה המרכזית בתקופה האחרונה מגיעה מכיוון סקטור הטכנולוגיה העלית אשר מציג ירידה משמעותית בהיקף היצור, כאשר דווקא הענפים המסורתיים מציגים עלייה. מנגד, נתון חדש יותר, מדד מנהלי הרכש של בנק הפועלים לחודש אוקטובר, דווקא הצביע על התרחבות ואפילו משמעותית, לאחר 3 חודשים של התכווצות. לאור זאת, ייתכן כי הפעילות היצרנית תציג שיפור בחודש אוקטובר.
 
השבוע, ביום ב', ה-23/11 צפוי בנק ישראל להודיע על גובה הריבית לחודש דצמבר. אנו מעריכים כי הריבית במשק תישאר ללא שינוי. אמנם, סביבת האינפלציה מציגה סימנים קלים של התאוששות וציפיות האינפלציה הולכות ומתגברות, אך אין ספק כי רמת הסיכון למשק ובוודאי בכל האמור לצמיחה תביא לידי כך שהריבית לא תשונה. נזכיר כי מאז חודש מארס השנה הריבית במשק נמצאת ברמתה הנוכחית, 0.1%, (9 חודשים).

תגובות
הכותבים/המסוקרים הינם עובדי/מועסקים ע"י אלומות בית השקעות. אלומות בית השקעות, ו/או חברות בת ו/או גופים קשורים ו/או הכותבים/המסוקרים עשויים למכור ו/או לקנות ו/או להחזיק בניירות ערך ו/או הנכסים הפיננסיים הנזכרים במצ"ב, לרבות באמצעות נכסים ובמכשירים פיננסים שונים וכיו"ב. אין לראות באמור בהודעותיו של הכותבים/המסוקרים הנ"ל משום הצעה ו/או המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא לרכישה ו/או מכירה ו/או החזקה של ניירות ערך ו/או נכס פיננסי המתוארים בהן או בכלל, ו/או של ניירות ערך ו/או נכסים פיננסים אחרים כלשהם ו/או המלצה להשקעה באפיקים ספציפיים ו/או כללים כלשהם. יובהר כי, תיתכן זיקה בין הכותב לבין נכסים ו/או מכשירים פיננסים. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד ובשום אופן אינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, וכל העושה שימוש בו, עושה זאת על דעת עצמו ועל אחריותו בלבד.

דף הבית
תחומי פעילות

תיקי השקעותקרנות נאמנותניהול עושר משפחתישירותי איתותיםאלומות הון-ליין

אודות

אודות אלומותחברי הנהלהגילוי נאותתנאי שימוש (רשימת תפוצה)

זירת תוכן

מחקר ואסטרטגיהגיליון תחזיותבלוגיםניהול כספי ציבור וניהול סיכוניםאלומות בתקשורת

צור קשר

צור קשרדרושיםפניות הציבורתיקי השקעות

נעים להכיר - הצוותיתרונות ניהול תיק באלומותהמוצרים שלנופילוסופיית השקעות ניהול תיקים בפיקוח הלכתי

קרנות נאמנות

נעים להכיר - הצוותקרנות נאמנות

ניהול עושר משפחתי

אודות ניהול עושר משפחתימה כולל השירותשלבי העבודההיתרונות הגדולים שלנו:

המומחים של אלומות סוקרים ומנתחים עבורכם את שוק ההון
הירשמו עכשיו!


טבלת הסבר פרופילי חשיפה
שיעור השקעה מרביחשיפה למניותחשיפה למט"ח
0%00
עד 10%1A
עד 30%2B
עד 50%3C
עד 120%4D
עד 200%5E
מעל 200%6F

(!) - הוספת סימן קריאה משמעה כי הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה. אג"ח שאינה מדורגת בדירוג השקעה : אג"ח קונצרנית ו/או אג"ח שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינה מדורגת או שהיא מדורגת בדירוג נמוך מ- (BBB-) או מדירוג מקביל לו".