סקירה שבועית


כלכלני אלומות  |  17.06.2018 / 13:36:43

בשורה התחתונה - מאקרו שבועי                    
עיקרי הדברים:
ארה"ב: הבנק המרכזי האמריקאי, כצפוי, מעלה את הריבית ב- 25 נ"ב לטווח של 2.0% - 1.75% . כאמור, במהלך לא הייתה הפתעה, אולם המסר שבבנק מעבירים הוא שהריסון צפוי להמשך. לכך תהיה השפעה שלילית על איגרות החוב של ממשלת ארה"ב.

גוש האירו: גם ה- ECB מתחיל לצמצם את התמיכה בשוק, כאשר עד סוף השנה תפסק לחלוטין ההרחבה הכמותית. לעומת ה- Fed , ב- ECB נוקטים בגישה יונית באשר לריבית וזו לא צפויה לעלות לכל הפחות במחצית הראשונה של 2019 .

ישראל: מדד המחירים לצרכן עלה ב- 0.5% בחודש מאי. לא הייתה במדד הפתעה כלשהי. מדד יוני צפוי לרדת ב- 0.1% ולאחריו גם יולי, אוגוסט וספטמבר צפויים להיות מתונים למדי.

מאקרו ואג"ח עולמי:

הריבית הדולרית עלתה כצפוי, אך המסר של הבנק הוא יותר ניצי בהתאם להערכות, ריבית ה- Fed הועלתה זו הפעם השנייה השנה, לטווח של 2.0% - 1.75% . השינוי היה צפוי ולכן ההשפעה על השווקים הייתה מוגבלת. יחד עם זאת, ההודעה הייתה הרבה יותר ניצית מאשר בעבר (אך, גם קצרה יותר מאשר בעבר). הושמטו ממנה משפטים המעידים על זהירות באשר למצב הכלכלי. כלומר, ב- Fed חשים כי הכלכלה נמצאת במקום טוב.

דוגמאות לכך היו בשינוי המונחים. לראיה, בהודעה של חודש מאי נכתב כי הכלכלה צומחת בקצב " moderate " בעוד שהפעם שונה המונח ל-" solid ". ביחס להוצאה הפרטית שונה המונח לכדי " picked up " לעומת " moderated " בהודעה של מאי. יתר על כן, נכתב במפורש כי הועדה מעריכה כי עליה של הריבית בצורה הדרגתית תהיה נאותה לפעילות הכלכלית, לשוק העבודה ולאינפלציה.

אין ספק, כי ניסוחים אלו מציגים גישה ניצית למדי. אלו משאירים את הדלת פתוחה להמשך הריסון המוניטרי וגם לצמצום המאזן אשר כבר הפך ממשי )אחזקות ה- Fed קטנות(.

כל אלו מצביעים על כך שבכל רביע בהמשך השנה יחול ריסון נוסף. גם בשנת 2019 ניתן להניח כי הבנק ימשיך במדיניות של העלאת הריבית ב- 25 נ"ב, אחת לרבעון. מצב זה יקשה מאוד על שוק האג"ח בכלל ועל האפיק הממשלתי בפרט.

עם זאת, שוק האג"ח הממשלתי המשיך להציג יציבות יחסית בשבועות האחרונים בחלקו הארוך. התוצאה הייתה השתטחות של העקום, כאשר פער התשואה בין האיגרת ל- 2 שנים, הנסחרת בתשואה לפדיון של 2.55% , לעומת האיגרת ל- 10 שנים שנסחרה בסוף השבוע בתשואה לפדיון של 2.92% התכווץ לכדי 37 נ"ב, לעומת 45 נ"ב לפני שבוע.

גם ה- EBC צפוי לשנות את המדיניות, אך הוא מציג גישה יותר יונית מאשר ה- Fed הבנק המרכזי האירופי הודיע על הפחתת היקפי הרכישות מ- 30 מיליארד אירו לחודש, לכדי 15 מיליארד אירו לחודש החל באוקטובר וזאת עד סוף השנה, שבה ייפסקו הרכישות לחלוטין. עם זאת, הגישה הכללית שהציג הבנק הייתה יונית ביותר ובמיוחד בכל האמור למועד הראשון שבו תועלה הריבית, לא לפני קיץ 2019 . ההשפעה של הדברים הייתה רווחי הון מרשימים בשוק האג"ח הממשלתי.

הנשיא המכהן, מריו דראגי, צפוי בסוף אוקטובר 2019 לסיים את כהונתו. באופן מדהים, ייתכן כי בכל 8 שנותיו בתפקיד הריבית לא תועלה אפילו פעם אחת.

מלחמת הסחר נמשכת

לקראת סוף השבוע אישר הנשיא טראמפ שורה של מכסים (בגובה של 25% על 800 מוצרים) בהיקף של 50 מיליארד דולר כנגד סין. אלו צפויים להיכנס לתוקף ב- 6 ליולי. סין הגיבה לצעדים אלו עם מכסים בהיקף של 34 מיליארד דולר וכולל מוצרי חקלאות, אשר באופן לא מפתיע ייכנסו לתוקף גם ב- 6/7 . ברשימה הסינית נכללים: פריטי מזון שונים (כגון, פולי סויה), רכבים חשמליים ועוד. אין ספק כי המערכה בעיצומה ולכך תהיה השפעה על סביבת האינפלציה בעולם.

מאקרו ואג"ח מקומי:

מאזן התשלומים - הקרקע הופכת לפחות בטוחה עבור השקל מראשית השנה נחלש השקל כנגד הדולר האמריקאי בשיעור של 3.7% וב- 2.4% כנגד האירו. התפתחות זו התרחשה כאשר ברקע פער הריביות הקצרות ארה"ב-ישראל הולך ומתרחב. בעשור האחרון הפעילות החיצונית של המשק הייתה מבין הגורמים המרכזיים אשר קבעו את מגמות המסחר בשוק המט"ח. העובדה כי המשק הפך ליצואן החל בשנת 2003 הביאה לייסוף מתמשך. בשלב הבא יצוא השירותים ומכירת חברות ההזנק הביאו לכדי זרמי מט"ח אדירים למשק. עם זאת, ברבעונים האחרונים החלה מגמה של התכווצות בעודף של החשבון השוטף. ברבע הראשון של 2018 הסתכם העודף ב- 1.9 מיליארד דולר, לעומת 2.3 מיליארד דולר ברבעון האחרון של 2017 או 2.6 מיליארד דולר ברבעון השלישי של 2017 . התפתחות זאת, גם אם היא עדיין מצביעה על כך שהלחץ הבסיסי במשק הוא לכדי ייסוף, אין ספק כי הוא פחת משמעותית.

אינפלציה במשק: מדד המחירים לצרכן עלה בחודש מאי ב- 0.5% , במקורב להערכתנו ( 0.4% .)

• עליות מחירים נרשמו במיוחד בסעיפים הבאים: ירקות ופירות טריים 9.7% , הלבשה והנעלה 7.1% ותרבות ובידור 1.1% . ירידת מחיר נרשמה במיוחד בסעיף המזון שירד ב- 0.6% .

• מתחילת השנה עלה מדד המחירים לצרכן ב- 0.8% . מדד המחירים לצרכן ללא אנרגיה עלה אף הוא ב- 0.8% . ב- 12 החודשים האחרונים התייקר המדד ב- 0.5% .

מדד המחירים לצרכן צפוי לרדת ביוני ב- 0.1% . המדד יושפע בעיקר מהתייקרות בקבוצת הפירות והוזלה בקבוצת הירקות. כך גם ספרי הקריאה לרגל "שבוע הספר". מנגד, מחירי ההלבשה וההנעלה יתייקרו מסיבות עונתיות. הדלקים לרכב התייקרו בשיעור של 2.2% . סביבת האינפלציה: לאחרונה מתרבים הדיווחים כי צפויות התייקרויות בקבוצת המזון בחודשים הקרובים, בעיקר לקראת חגי תשרי. הסיבות להתייקרויות אלו מגוונות, החל מהתייקרות של האורז, עקב התייקרות של הבהט התאילנדי (בעיקר במחצית השנייה של 2017 ), דרך מוצרי נייר וכלה בהתייקרות בעלות השחיטה שתגולגל למחיר הבשר. ציפיות האינפלציה הקצרות משוק ההון עומדות על 0.8%

איגרות החוב הקונצרניות ממשיכות להוביל את התשואות - בחודש האחרון איגרות החוב הקונצרניות החלו לרשום מגמה של התכווצות מחודשת בפער התשואה אל המול הממשלתיות. להערכתנו מגמה זו צפויה להמשך בשבועות הקרובים ולפיכך, קיים יתרון לאפיק הקונצרני על פני הממשלתי.

תגובות
הכותבים/המסוקרים הינם עובדי/מועסקים ע"י אלומות בית השקעות. אלומות בית השקעות, ו/או חברות בת ו/או גופים קשורים ו/או הכותבים/המסוקרים עשויים למכור ו/או לקנות ו/או להחזיק בניירות ערך ו/או הנכסים הפיננסיים הנזכרים במצ"ב, לרבות באמצעות נכסים ובמכשירים פיננסים שונים וכיו"ב. אין לראות באמור בהודעותיו של הכותבים/המסוקרים הנ"ל משום הצעה ו/או המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא לרכישה ו/או מכירה ו/או החזקה של ניירות ערך ו/או נכס פיננסי המתוארים בהן או בכלל, ו/או של ניירות ערך ו/או נכסים פיננסים אחרים כלשהם ו/או המלצה להשקעה באפיקים ספציפיים ו/או כללים כלשהם. יובהר כי, תיתכן זיקה בין הכותב לבין נכסים ו/או מכשירים פיננסים. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד ובשום אופן אינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, וכל העושה שימוש בו, עושה זאת על דעת עצמו ועל אחריותו בלבד.

דף הבית
תחומי פעילות

תיקי השקעותקרנות נאמנותניהול עושר משפחתישירותי איתותיםאלומות הון-ליין

אודות

אודות אלומותחברי הנהלהגילוי נאותתנאי שימוש (רשימת תפוצה)

זירת תוכן

בלוגיםאלומות בתקשורת

צור קשר

צור קשרדרושיםפניות הציבורתיקי השקעות

נעים להכיר - הצוותיתרונות ניהול תיק באלומותהמוצרים שלנופילוסופיית השקעות ניהול תיקים בפיקוח הלכתי

קרנות נאמנות

נעים להכיר - הצוותקרנות נאמנות

ניהול עושר משפחתי

אודות ניהול עושר משפחתימה כולל השירותשלבי העבודההיתרונות הגדולים שלנו:

המומחים של אלומות סוקרים ומנתחים עבורכם את שוק ההון
הירשמו עכשיו!


טבלת הסבר פרופילי חשיפה
שיעור השקעה מרביחשיפה למניותחשיפה למט"ח
0%00
עד 10%1A
עד 30%2B
עד 50%3C
עד 120%4D
עד 200%5E
מעל 200%6F

(!) - הוספת סימן קריאה משמעה כי הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה. אג"ח שאינה מדורגת בדירוג השקעה : אג"ח קונצרנית ו/או אג"ח שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינה מדורגת או שהיא מדורגת בדירוג נמוך מ- (BBB-) או מדירוג מקביל לו".