החלטת ריבית יוני 2018 בארה"ב


כלכלני אלומות  |  14.06.2018 / 12:32:55

בשורה התחתונה                   

החלטת ריבית בארה"ב

בהתאם לצפיות, ריבית ה- Fed הועלתה ב- 25 נ"ב לכדי 2.0% - 1.75% . בבנק מציגים גישה ניצית בצורה משמעותית, לעומת העבר. אנו מצפים ל- 2 העלאות ריבית עד סוף השנה (בספטמבר ובדצמבר).

להלן עיקרי ההודעה שבה עולים הדברים הבאים:

האינדיקטורים הכלכליים שפורסמו ממועד הישיבה הקודמת )מאי( ועד לאחרונה מצביעים על כך שוק העבודה ממשיך להתחזק ועל כך שהפעילות הכלכלית התרחבה בצורה טובה. יצירת מקומות העבודה נותרה חזקה, בממוצע, בחודשים האחרונים ושיעור האבטלה המשיך לרדת. הנתונים האחרונים לצריכה הפרטית מצביעים על התחזקות וההשקעות ממשיכות להתרחב בקצב חזק. הן המדד הכללי והן האינפלציה הבסיסית (ללא מזון ואנרגיה) מתקרבים ל- 2% . ציפיות האינפלציה נותרו ללא שינוי.

הוועדה מעריכה כי המשך העלאת של טווח הריבית יהיה מתאים לשמירת הפעילות הכלכלית, לתנאים בשוק העבודה ולאינפלציה שתיוותר בסביבות יעד הוועדה, כ- 2% . הסיכונים לפעילות הכלכלית הם מאוזנים.

על רקע מצב הנוכחי והצפיות לעתיד באשר לשוק העבודה ולאינפלציה, הועדה החליטה לעלות את הריבית לטווח של 1.75% עד 2.0% . המדיניות המוניטרית נותרת מרחיבה ולכן תומכת בשוק העבודה החזק ובשמירת יעד האינפלציה של 2% .

בכדי לקבוע בעתיד את מועד התזמון ואת טווח הריבית, תעריך הוועדה את הסביבה הכלכלית באשר לתעסוקה מלאה וליעד האינפלציה הסימטרי של 2% . ההערכה זו תיקח בחשבון מגוון רחב של מידע, כגון, אינדיקטורים לשוק העבודה, לחצים אינפלציוניים והתפתחויות פיננסיות ובינלאומיות.

כל שמונת החברים תמכו בהחלטה.

ניתוח ההכרזה והערכות לעתיד:

במקביל לדיווח של המדד המחירים לצרכן בארה"ב, לפיו ב- 12 החודשים האחרונים נרשמה התייקרות של 2.8% , הוחלט ב- Fed על ריסון מוניטרי, בהתאם לציפיות.

ההודעה הייתה הרבה יותר ניצית מאשר בעבר )אך, גם קצרה יותר מאשר בעבר(. הושמטו ממנה משפטים המעידים על זהירות באשר למצב הכלכלי. כלומר, ב- Fed חשים כי הכלכלה נמצאת במקום טוב.

דוגמאות לכך היו בשינוי המונחים. לראיה, בהודעה של חודש מאי נכתב כי הכלכלה צומחת בקצב " moderate " בעוד שהפעם שונה המונח ל " - solid ". ביחס להוצאה הפרטית שונה המונח לכדי " picked up " לעומת " moderated " בהודעה של מאי.

יתר על כן, נכתב במפורש כי הועדה מעריכה כי עליה של הריבית בצורה הדרגתית תהיה תואמת לפעילות הכלכלית, לשוק העבודה ולאינפלציה.

אין ספק כי ניסוחים אלו מציגים גישה ניצית למדי. המשאירים את הדלת פתוחה להמשך הריסון המוניטרי וגם לצמצום המאזן אשר כבר הפך ממשי (אחזקות ה- Fed קטנות)

החלטת הריבית הבאה תתקיים ב- 1/8 . לפי בורסת CME בשיקגו המשקיעים מעניקים סיכוי של 100% להותרת הריבית על כנה. עם זאת, להודעה של 26/9 יש סיכוי של כ- 83% לריסון נוסף.

להערכתנו, הריבית תועלה הן בסוף ספטמבר והן ב- 19/12 . כלומר עוד פעמיים השנה

משמעות הדבר היא המשך הפסדי ההון באפיק הממשלתי האמריקאי. לפיכך, בשוק האמריקאי יש עדיפות לאיגרות חוב במח"מ קצר או בריבית משתנה.

ההשפעה של מהלך זה על איגרות החוב הארוכות של ממשלת ישראל תהיה מוגבלת. אם כי, יש לקחת בחשבון כי באופק של 12 החודשים הבאים, כפי הנראה, גם בנק ישראל יחל במהלך של ריסון מוניטרי, שלו השפעה שלילית על האפיק הסולידי.

 

תגובות
הכותבים/המסוקרים הינם עובדי/מועסקים ע"י אלומות בית השקעות. אלומות בית השקעות, ו/או חברות בת ו/או גופים קשורים ו/או הכותבים/המסוקרים עשויים למכור ו/או לקנות ו/או להחזיק בניירות ערך ו/או הנכסים הפיננסיים הנזכרים במצ"ב, לרבות באמצעות נכסים ובמכשירים פיננסים שונים וכיו"ב. אין לראות באמור בהודעותיו של הכותבים/המסוקרים הנ"ל משום הצעה ו/או המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא לרכישה ו/או מכירה ו/או החזקה של ניירות ערך ו/או נכס פיננסי המתוארים בהן או בכלל, ו/או של ניירות ערך ו/או נכסים פיננסים אחרים כלשהם ו/או המלצה להשקעה באפיקים ספציפיים ו/או כללים כלשהם. יובהר כי, תיתכן זיקה בין הכותב לבין נכסים ו/או מכשירים פיננסים. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד ובשום אופן אינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, וכל העושה שימוש בו, עושה זאת על דעת עצמו ועל אחריותו בלבד.

דף הבית
תחומי פעילות

תיקי השקעותקרנות נאמנותניהול עושר משפחתישירותי איתותיםאלומות הון-ליין

אודות

אודות אלומותחברי הנהלהגילוי נאותתנאי שימוש (רשימת תפוצה)

זירת תוכן

בלוגיםאלומות בתקשורת

צור קשר

צור קשרדרושיםפניות הציבורתיקי השקעות

נעים להכיר - הצוותיתרונות ניהול תיק באלומותהמוצרים שלנופילוסופיית השקעות ניהול תיקים בפיקוח הלכתי

קרנות נאמנות

נעים להכיר - הצוותקרנות נאמנות

ניהול עושר משפחתי

אודות ניהול עושר משפחתימה כולל השירותשלבי העבודההיתרונות הגדולים שלנו:

המומחים של אלומות סוקרים ומנתחים עבורכם את שוק ההון
הירשמו עכשיו!


טבלת הסבר פרופילי חשיפה
שיעור השקעה מרביחשיפה למניותחשיפה למט"ח
0%00
עד 10%1A
עד 30%2B
עד 50%3C
עד 120%4D
עד 200%5E
מעל 200%6F

(!) - הוספת סימן קריאה משמעה כי הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה. אג"ח שאינה מדורגת בדירוג השקעה : אג"ח קונצרנית ו/או אג"ח שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינה מדורגת או שהיא מדורגת בדירוג נמוך מ- (BBB-) או מדירוג מקביל לו".