סקירה שבועית


כלכלני אלומות  |  10.06.2018 / 10:47:44

בשורה התחתונה - מאקרו שבועי                    

עיקרי הדברים:

מדיניות מוניטרית: ביום ד', צפוי הבנק המרכזי האמריקאי להעלות את הריבית הרשמית ב- 25 נ"ב לשיעור של 1.75% עד 2.0% . ביום ה', צפוי הבנק המרכזי האירופי לספק מידע באשר לתכנית ההרחבה הכמותית.

איטליה: החשש מפני הרחבה פיסקלית באיטליה, על רקע בניית הממשלה החדשה, מביא להפסדי הון באיגרות האיטלקיות.

ישראל: מרווחי האג"ח הקונצרנים ממשיכים להתכווץ. להערכתנו, על רקע הפסדי ההון בחודשים האחרונים, השוק הקונצרני נמצא בעמדת כניסה נוחה, תוך בחירה סלקטיבית של איגרות חוב.

מאקרו ואג"ח עולמי:

הזירה הפוליטית העולמית נותרת בפוקוס בסוף השבוע התקיימה פגישת ה- G7 הכוללת את ארה"ב, 4 מדינות מרכזיות באירופה (אנגליה, צרפת, גרמניה ואיטליה ), קנדה ויפן. הנשיא טראמפ עזב את המפגש מוקדם מהצפוי, עקב מתיחות בין המנהיגים ואף קרא להחזיר את רוסיה לקבוצה.

הזירה השנייה בחשיבותה היא הצפון-קוריאנית. בה צפויות השיחות להגיע לפסגה ביום ג', כאשר הנשיא האמריקאי ייפגש עם הנשיא הצפון-קוריאני, ג'ונג-און. הפגישה תתקיים בסינגפור וכידוע מטרת-העל היא פירוק הנשק הגרעיני של צפון-קוריאה. בימים האחרונים התבטא טראמפ וניסה להוריד את הציפיות באומרו כי, ככל הנראה, יידרשו מספר פגישות לפני שתחול התקדמות וייחתם הסכם.

הכלכלה האמריקאית ממשיכה להציג התפתחויות טובות מאשר נרשמו באירופה האינדיקטורים האחרונים למצב המשק, כגון מדדי מנהלי הרכש ( PMI ) מצביעים על מגמות הפוכות בין המשקים. כך לדוגמא, בעוד שבארה"ב נרשמה עלייה של המדד במאי ל- 56.5 נק', לעומת 54.6 נק' באפריל, באירופה חלה נסיגה והמדד ירד לכדי 54.1 נק', לעומת 55.1 נק' באפריל.

ה- ECB צפוי להודיע השבוע (ביום ה') על תכניותיו באשר להרחבה הכמותית, אשר צפויות להסתיים השנה. לדעתנו, ה- ECB נמצא בדילמה ממשית מחד, הוא מעוניין להתחיל בסיום ה- QE , מאידך, הממשלה החדשה באיטליה עלולה להביא להרחבה פיסקלית אשר תביא ללחץ שלילי על איגרות החוב של ממשלת איטליה, אשר כתגובה כבר מאבדות ממחירן.

גם חברי הועדה המוניטרית של ה- Fed צפויים להיפגש השבוע )יום ד'( ולהחליט לגבי גובה הריבית. להערכתנו, אין ממש סיבה כי הריבית לא תועלה ב- 25 נ"ב השבוע, לטווח של 1.75% עד 2.00% . תוואי הריבית הדולרית צפוי להמשיך ולעלות בהמשך השנה.

שוק האג"ח הממשלתי – בשבוע שחלף חולשה באיגרות החוב ובמיוחד האירופאיות התשואה לפדיון באיגרת של ממשלת איטליה ל- 10 שנים טיפסה השבוע וחצתה את רף ה- 3% (הגיעה ל- 3.05% ), תוך עלייה של 36 נ"ב. במשקים אירופאים נוספים נרשמו הפסדי הון אף עמוקים יותר, בהשוואה להתפתחויות בארה"ב ששם האיגרת ל- 10 שנים נסחרה בתשואה לפדיון של 2.94% , עלייה של 5 נ"ב במהלך השבוע. בניית הממשלה האיטלקית החדשה אשר, לכל הדעות, צפויה להציג מדיניות פיסקלית מרחיבה – כלומר, הנפקת חוב חדש - היא די מאיימת.

מאקרו ואג"ח מקומי:

מרווחי האג"ח הקונצרנים ממשיכים להתכווץ.

בשניים משלושת השבועות האחרונים נרשמה התכווצות במרווח התל בונד השקלי והשבוע גם הצטרף התל בונד 20 שהציג התכווצות גם הוא. להערכתנו, על רקע הפסדי ההון בחודשים האחרונים, השוק הקונצרני נמצא בעמדת כניסה נוחה, תוך בחירה סלקטיבית של איגרות חוב.

עקב אירועים חד-פעמיים הגירעון הממשלתי במצב מצוין

הפעילות בחודש מאי - הכנסות הממשלה בחודש הנדון הסתכמו ב- 26.7 מיליארד ש"ח. הפעילות נסמכת בעיקר באופן שוטף על גביית המיסים וזו הסתכמה ב- 25.2 מיליארד ש"ח. בין היתר, הושפעה מהחזרי מס גבוהים במיוחד. ההוצאות הממשלה הסתכמו במאי ב- 27.5 מיליארד ש"ח. לפיכך, הגירעון הממשלתי במאי הסתכם ב- 0.8 מיליארד ש"ח.

בתקופה ינואר עד מאי - הסתכמה גביית המסים במשק ב- 131.2 מיליארד ש"ח, גידול נומינלי של 4.0% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. מנגד, סך ההוצאות של משרדי הממשלה עמדו על כ- 122.5 מיליארד שקלים, עלייה של 4.7% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. כלומר, קצב גידול ההוצאה גבוה מקצב גידול ההכנסה. בחודשים אלו נרשם גירעון בסך 2.4 מיליארד שקלים לעומת גירעון בסך 3.1 מיליארד בתקופה המקבילה אשתקד.

ב- 12 החודשים האחרונים הסתכם הגירעון הממשלתי ב- 1.9% מהתוצר, כאשר היעד ל- 2018 עומד על 2.9% . כזכור, בשלהי 2017 נרשמו הכנסות חד פעמיות, הן ממכירת חברות במשק והן מהטבת מס דיבידנדים. לפיכך, תוואי הגירעון צפוי להתרחב משמעותית לקראת סוף השנה. עם זאת, הפעילות הממשלתית לא מסכנת את האמינות הפיסקלית ולא תביא לזרם הנפקות חוב משמעותי. לפיכך, בתקופה זו הממשלה לא מהווה גורם סיכון לאיגרות החוב.

בנק ישראל מצמצם את רכישות המט"ח בחודש מאי רכש בנק ישראל 176 מיליון דולר, כאשר 154 מיליון נרכשו במסגרת תכנית הרכישות שנועדה לקזז את השפעת הגז על שער החליפין. כלומר, בנק ישראל "התערב" ב- 22 מיליון דולר בלבד. באפריל לא בוצעה כל פעילות אקטיבית (להוציא את הרכישות לקיזוז השפעת הגז). כנ"ל גם במארס ובפברואר. הפעם האחרונה שבה פעל ב"י באגרסיביות הייתה בינואר שבו רכש 1.8 מיליארד דולר. כך, בארבעת החודשים פברואר עד מאי התערב בנק ישראל בסכום של 22 מיליארד דולר בלבד. צמצום ההתערבות מצביעה על כך ששער חליפין ברמה של 3.60-3.50 שקלים לדולר הוא נוח מבחינת הבנק. כידוע, לעלייה בפער הריביות )ארה"ב-ישראל( הייתה השנה תרומה חשובה לפיחות בערכו של השקל. לפיכך, המשך התרחבות הפער כפי שצפוי עקב עליית הריבית הדולרית בארה"ב השבוע וגם בהמשך השנה יסייע לבנק ישראל במלחמתו בשע"ח. בשלב הבא (בטווח הרחוק) יוכל גם הבנק להעלות את הריבית, במידה והאינפלציה תתבסס בתוך היעד.

תגובות
הכותבים/המסוקרים הינם עובדי/מועסקים ע"י אלומות בית השקעות. אלומות בית השקעות, ו/או חברות בת ו/או גופים קשורים ו/או הכותבים/המסוקרים עשויים למכור ו/או לקנות ו/או להחזיק בניירות ערך ו/או הנכסים הפיננסיים הנזכרים במצ"ב, לרבות באמצעות נכסים ובמכשירים פיננסים שונים וכיו"ב. אין לראות באמור בהודעותיו של הכותבים/המסוקרים הנ"ל משום הצעה ו/או המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא לרכישה ו/או מכירה ו/או החזקה של ניירות ערך ו/או נכס פיננסי המתוארים בהן או בכלל, ו/או של ניירות ערך ו/או נכסים פיננסים אחרים כלשהם ו/או המלצה להשקעה באפיקים ספציפיים ו/או כללים כלשהם. יובהר כי, תיתכן זיקה בין הכותב לבין נכסים ו/או מכשירים פיננסים. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד ובשום אופן אינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, וכל העושה שימוש בו, עושה זאת על דעת עצמו ועל אחריותו בלבד.

דף הבית
תחומי פעילות

תיקי השקעותקרנות נאמנותניהול עושר משפחתישירותי איתותיםאלומות הון-ליין

אודות

אודות אלומותחברי הנהלהגילוי נאותתנאי שימוש (רשימת תפוצה)

זירת תוכן

בלוגיםאלומות בתקשורת

צור קשר

צור קשרדרושיםפניות הציבורתיקי השקעות

נעים להכיר - הצוותיתרונות ניהול תיק באלומותהמוצרים שלנופילוסופיית השקעות ניהול תיקים בפיקוח הלכתי

קרנות נאמנות

נעים להכיר - הצוותקרנות נאמנות

ניהול עושר משפחתי

אודות ניהול עושר משפחתימה כולל השירותשלבי העבודההיתרונות הגדולים שלנו:

המומחים של אלומות סוקרים ומנתחים עבורכם את שוק ההון
הירשמו עכשיו!


טבלת הסבר פרופילי חשיפה
שיעור השקעה מרביחשיפה למניותחשיפה למט"ח
0%00
עד 10%1A
עד 30%2B
עד 50%3C
עד 120%4D
עד 200%5E
מעל 200%6F

(!) - הוספת סימן קריאה משמעה כי הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה. אג"ח שאינה מדורגת בדירוג השקעה : אג"ח קונצרנית ו/או אג"ח שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינה מדורגת או שהיא מדורגת בדירוג נמוך מ- (BBB-) או מדירוג מקביל לו".