סקירה שבועית


כלכלני אלומות  |  04.06.2018 / 12:56:26

בשורה התחתונה - מאקרו שבועי                    
עיקרי הדברים:

ארה"ב: שוק העבודה שועט קדימה ושובר שיאים של כ- 20 שנה. אין ספק כי בסביבה כזו הבנק המרכזי יוכל להעלות את הריבית אחת לרבעון בשנה הקרובה. ההעלאה הקרובה תתרחש באמצע החודש. לכך תהיה השפעה שלילית על האפיק הממשלתי.

איטליה: לעת עתה, סאגת הבחירות הסתיימה כאשר הושבע ראש ממשלה, מועמד של מפלגות השמאל הקיצוני והימין הקיצוני. שתי המפלגות, שהן יורו-סקפטיות, מקבלות אחיזה על הכלכלה האיטלקית שצמחה ב- 1.4% בארבעת הרבעונים האחרונים.

ישראל: במנוגד לארה"ב, הריבית במשק נותרה השבוע ללא שינוי וכנראה שתיוותר על כנה גם במחצית השנייה של השנה. מטרת הריבית הנמוכה של בנק ישראל היא להוביל את האינפלציה בבטחה אל תוך היעד ולייצר פיחות בערך השקל שייבנה על סמך פער הריביות הגדל מול ארה"ב.

מאקרו ואג"ח עולמי:

אלו הם חמשת המספרים החשובים של דוח התעסוקה למשק האמריקאי בחודש מאי:
( 1 ) מספר המשרות המשק גדל ב- 223 אלף. התוספת הייתה הגבוהה ביותר, מאז פברואר ובפער ניכר צפי השוק ל- 188 אלף.
( 2 ) שיעור האבטלה ירד ל- 3.8% שהוא הנמוך ביותר מאז אפריל 2000 . נתון 6U המכיל גם עובדים במשרה חלקית התכווץ ל- 7.6% , הנמוך ביותר מאז מאי 2001 .
( 3 ) השכר השעתי עלה ב- 12 החודשים האחרונים ב- 2.7% , בהתאם לציפיות.
( 4 ) מספר המשרות המלאות גדל בהיקף מדהים של 904 אלף משרות (מ- 127.753 מיליון ל- 128.657 מיליון) בעוד שמספר המשרות החלקיות התכווץ ב- 625 אלף.
( 5 ) שיעור האבטלה בקרב שחורים ממשיך להתכווץ והוא ירד ל- 5.9% , הנמוך ב- 1% מאשר רמתו לפני חודשיים.

נתונים אלו מצביעים על כך ששוק העבודה נמצא בסיטואציה חזקה מאוד, אשר תתמוך בהוצאה הפרטית, ליבו של המשק האמריקאי וגם בפעילות העסקית. יתר על כן, אין ספק כי יש בכך תמיכה משמעותית להעלאת הריבית, החודש וכמו גם אחת לרבעון בהמשך השנה. בין היתר התפתחות זו תביא להפסדי הון בחלקו הקצר של האפיק הממשלתי.
גורם נוסף המשפיע לשלילה על האפיק הממשלתי הוא מכירות איגרות החוב על ידי ה- Fed אשר כבר משתקפות במאזן הבנק. כזכור, בחודש יוני 2017 הודיע הבנק המרכזי האמריקאי כי יחל בנורמליזציה של מאזן הבנק, קרי מכירת איגרות החוב של ממשלת ארה"ב ו- MBS (אג"ח מגובות משכנתאות) שבבעלותו. בתחילה, היקף המכירות יהיה צנוע, אך בכל רבעון הוא יגדל עד ל- 30 מיליארד דולר לחודש באג"ח ממשלתי ו- 20 מיליארד דולר לחודש ב- MBS . כבר לקראת סוף 2017 ניתן היה לראות סימנים ראשוניים להפחתת המאזן. למעשה, מתחילת הפעילות הבנק המרכזי האמריקאי הפחית את יתרת אחזקותיו באג"ח ממשלתי בכ- 80 מיליארד דולר וב- BSM ב- 04 מיליארד דולר. לאור 2 הגורמים הללו (הריסון המוניטרי ומכירות ה- Fed ) ובנוסף, חוזקת המשק האמריקאי, להערכתנו שוק האג"ח הממשלתי האמריקאי צפוי לרשום תשואה אחזקה שלילית באופן ברור בשנה הקרובה.

איטליה: סוף (זמני לכל הפחות) לסאגה האיטלקית כאשר ג'יוזפה קונטה הושבע לתפקיד ראש הממשלה. זו תהיה הממשלה הראשונה במדינת לב של האיחוד המורכבת ממפלגות פופוליסטיות, אנטי-ממסדיות וביקורתיות כלפי האיחוד האירופי - ״חמישה כוכבים״ (שמאל) ו-״ליגה״ (ימין). נציין, כי ברבע הראשון צמח המשק האיטלקי ב- 1.2% , בהתאם לצפי, אך סחר החוץ התכווץ.

מטבעות קריפטוגרפים – שדה התעופה הבינלאומי של בריסביין (צפון-מזרח אוסטרליה) הפך להיות ידידותי למטבעות קריפטוגרפים. הנוסעים המגיעים לנמל יכולים לרכוש מוצרים בחנויות הטרמינל באמצעות במטבעות הקריפטו. המטבעות הסחירים הם: Bitcoin , Ether , Dash ו- XEM . העסקאות נעשות על ידי פלטפורמת BitbyTravel המאפשרת תשלום באמצעות כסף דיגיטלי.

מאקרו ואג"ח מקומי:

מדיניות מוניטרית – אין העלאת ריבית באופק בנק ישראל לא מפתיע ומותיר את הריבית ללא שינוי. האינפלציה )ושער החליפין( ממשיכה להיות הבעיה של בנק ישראל, במיוחד שמאז החלטת הריבית האחרונה (באמצע אפריל) נרשם ייסוף של 1.4% בשער החליפין הנומינלי אפקטיבי. לראיה, בהודעה הנוכחית נכתב: "סביבת האינפלציה ממשיכה לעלות, אך היא עדיין נמוכה מהיעד". יתר על כן, להערכתנו, העלאת ריבית ראשונה תתאפשר רק לאחר שבנק ישראל יודיע על הפסקת התערבותו בשוק המט"ח - לכל המוקדם בשנת 2019 . ייתכן כי פער הריביות ארה"ב-ישראל, אשר גדל בשנים האחרונות החל לפעול לטובת פיחות בשקל מראשית השנה. כידוע, זהו דבר אשר ממתינים לו בשקיקה תקופה ממושכת בבנק ישראל.

נתונים ראשוניים לרבע השני מצביעים על המשך המומנטום כזכור, המשק צמח בשיעור נאה מאוד בחודשים ינואר-מארס השנה. קצב הצמיחה עמד על 4.2% (בניכוי עונתיות ובמונחים שנתיים). התוצר של הסקטור העסקי אף התרחב בשיעור חד יותר של %5.2 והיה הגבוה ביותר מאז הרבע האחרון של 2016 . לשמחתנו, האופטימיות נמשכת גם לתוך הרבע השני כאשר המדד המשולב של בנק ישראל, לחודש אפריל התרחב ב- 0.4% , שהוא אפילו גבוה יותר מאשר הקצב החודשי שנרשם בחודשים האחרונים. המדד הושפע לטובה מעלייה ביבוא התשומות בחודש אפריל ומהעלייה שנרשמה בחודש מארס במדד הייצור התעשייתי ובמדדי הפדיון של המסחר הקמעונאי ושל השירותים. מנגד, ירידה קלה ביצוא הסחורות והירידה הקלה ביבוא מוצרי הצריכה מיתנו את קצב עלייתו של המדד.

ייצוא השירותים נחלש במארס, אך הושפע מפתיחת שנה מסחררת יצוא השירותים רשם במארס התכווצות ( 0.7% -), בהמשך להתפתחות דומה גם בפברואר ( 1.8% -). עם זאת, אנו לא מספידים את היצוא. כפי הנראה החולשה בחודשיים האחרונים היא תוצאה של זינוק חד מאוד בינואר ( 9.8% ) שהושפע מנסיקה של 15% ביצוא שירותי ההיי טק. ברבע הראשון היה יצוא השירותים גבוה ב- 37% (במנוחים שנתיים), מאשר היקף הייצוא שנרשם ברבע האחרון של 2017 . אמנם, אנו מעריכים כי בהמשך השנה ישוב יצוא השירותים להתרחב, אך, גם אם הרמה הנוכחית של היצוא תישמר, אזי התרומה של ייצוא הסחורות לצמיחה בשנת 2018 תהיה חיובית ומשמעותית.

מדד המחירים לחודש מאי צפוי לעלות ב- 0.4% . המדד יושפע בעיקר מהתייקרות עונתית בתחום ההלבשה וההנעלה ושל מחירי הבנזין.

מדד המחירים לחודש יוני צפוי לעלות ב- 0.1% . המחירים בחודש זה יושפעו מהתייקרות במחירי הבנזין ( 2.17% ), אשר תקוזז בחלקה מהוזלות של ירקות ופירות ושל מוצרי הלבשה והנעלה.

תגובות
הכותבים/המסוקרים הינם עובדי/מועסקים ע"י אלומות בית השקעות. אלומות בית השקעות, ו/או חברות בת ו/או גופים קשורים ו/או הכותבים/המסוקרים עשויים למכור ו/או לקנות ו/או להחזיק בניירות ערך ו/או הנכסים הפיננסיים הנזכרים במצ"ב, לרבות באמצעות נכסים ובמכשירים פיננסים שונים וכיו"ב. אין לראות באמור בהודעותיו של הכותבים/המסוקרים הנ"ל משום הצעה ו/או המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא לרכישה ו/או מכירה ו/או החזקה של ניירות ערך ו/או נכס פיננסי המתוארים בהן או בכלל, ו/או של ניירות ערך ו/או נכסים פיננסים אחרים כלשהם ו/או המלצה להשקעה באפיקים ספציפיים ו/או כללים כלשהם. יובהר כי, תיתכן זיקה בין הכותב לבין נכסים ו/או מכשירים פיננסים. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד ובשום אופן אינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, וכל העושה שימוש בו, עושה זאת על דעת עצמו ועל אחריותו בלבד.

דף הבית
תחומי פעילות

תיקי השקעותקרנות נאמנותניהול עושר משפחתישירותי איתותיםאלומות הון-ליין

אודות

אודות אלומותחברי הנהלהגילוי נאותתנאי שימוש (רשימת תפוצה)

זירת תוכן

בלוגיםאלומות בתקשורת

צור קשר

צור קשרדרושיםפניות הציבורתיקי השקעות

נעים להכיר - הצוותיתרונות ניהול תיק באלומותהמוצרים שלנופילוסופיית השקעות ניהול תיקים בפיקוח הלכתי

קרנות נאמנות

נעים להכיר - הצוותקרנות נאמנות

ניהול עושר משפחתי

אודות ניהול עושר משפחתימה כולל השירותשלבי העבודההיתרונות הגדולים שלנו:

המומחים של אלומות סוקרים ומנתחים עבורכם את שוק ההון
הירשמו עכשיו!


טבלת הסבר פרופילי חשיפה
שיעור השקעה מרביחשיפה למניותחשיפה למט"ח
0%00
עד 10%1A
עד 30%2B
עד 50%3C
עד 120%4D
עד 200%5E
מעל 200%6F

(!) - הוספת סימן קריאה משמעה כי הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה. אג"ח שאינה מדורגת בדירוג השקעה : אג"ח קונצרנית ו/או אג"ח שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינה מדורגת או שהיא מדורגת בדירוג נמוך מ- (BBB-) או מדירוג מקביל לו".