תגובה להודעת ריבית ב"י


כלכלני אלומות  |  29.05.2018 / 14:42:57

בשורה התחתונה - ריבית בנק ישראל                    

בנק ישראל הותיר אמש את הריבית ללא שינוי, ברמת השפל של כל הזמנים - 0.1% . יוני 2018 יהיה החודש ה- 40 שבו הריבית נותרת ברמה זו. האינפלציה מתחממת (אך נמוכה מהיעד) וגם פער הריביות ארה"ב-ישראל פועל להחלשת השקל, אך מוקדם לראות את בנק ישראל משנה את הריבית. לא צפויה בעקבות ההודעה תגובה משמעותית בשווקים. בהודעה כותבים בבנק ישראל כי החלטתם נתמכה בגורמים הבאים:

אינפלציה - סביבת האינפלציה ממשיכה לעלות, בתמיכת המדיניות המוניטרית המרחיבה, אך היא עדיין נמוכה מהיעד. הציפיות והתחזיות לשנה נמוכות מעט מהגבול התחתון של היעד, והציפיות לאינפלציה בטווח של שנתיים ומעלה מצויות בתוך היעד.

הפעילות במשק - גם ברבעון הראשון צמח המשק בקצב נאה ובצורה מאוזנת. יצוא השירותים המשיך לצמוח בקצב מהיר ונמשכה גם צמיחה ביצוא הסחורות. שוק העבודה מוסיף להיות הדוק. לאחר האטה מסוימת השכר במגזר העסקי שב לעלות בקצב גבוה יותר.

המשק העולמי - הנתונים לגבי הכלכלה העולמית מוסיפים להיות חיוביים, אם כי התמונה כעת פחות אחידה. בשבועות האחרונים פחת הסיכון להתפתחות "מלחמת סחר", אך נמשכים הסיכונים הגיאו-פוליטיים, וגבר הסיכון הפיננסי במשקים המתעוררים. בארה"ב צפויה המשך הנורמליזציה במדיניות המוניטרית, בשעה שבאירופה, יפן ובריטניה האינפלציה נחלשת והנסיגה מההרחבה המוניטרית עשויה להידחות.

שער חליפין - בשנה האחרונה שער החליפין הנומינלי האפקטיבי היה יציב יחסית. מאז החלטת הריבית האחרונה נרשם ייסוף של 1.4% במונחי השער הנומינלי האפקטיבי.

שוק הנדל"ן - בששת החודשים האחרונים ירדו מחירי הדירות ב- 2.7% . היקף העסקאות של משפרי הדיור ממשיך לרדת, אך נתוני הקצה מצביעים על עלייה בעסקאות של רוכשי דירה ראשונה. נמשכת הירידה בהשקעה בבנייה למגורים.

התייחסות להודעת הריבית:

למרות מדד אפריל ( 0.4% ) וגם מאי, שצפוי לעלות בשיעור דומה, באופן כללי לא היה בהודעה זו שינוי מהותי בגישה, לעומת ההודעה המוניטרית של חודש אפריל. עם זאת, בעוד שבהודעה הקודמת נכתב: "סביבת האינפלציה מוסיפה להיות נמוכה מהיעד, אם כי ממשיכה להסתמן בה עלייה מסוימת", בהודעה הנוכחית נכתב: "סביבת האינפלציה ממשיכה לעלות, אך היא עדיין נמוכה מהיעד." כלומר, האינפלציה (ושער החליפין) ממשיכה להיות הבעיה של בנק ישראל, במיוחד שמאז החלטת הריבית האחרונה (באמצע אפריל) נרשם ייסוף של 1.4% בשער החליפין הנומינלי אפקטיבי.

להערכתנו, גם בהמשך השנה האינפלציה קדימה, ל- 12 החודשים הבאים, צפויה להיוותר נמוכה מ- 1% , שהוא הגבול התחתון של יעד יציבות המחירים. אנו מעריכים כי האינפלציה שעלתה ב- 12 החודשים האחרונים ב- 0.4% תמשיך להתחמם לטווח שבין 0.6% ועד 1.1% . עם זאת, להערכתנו קיים פוטנציאל להפתעה והוא כלפי מטה, לאור מוטיבציה של משרד האוצר להוזיל את יוקר המחיה.

יתרה מזאת, להערכתנו, העלאת ריבית ראשונה תתאפשר רק לאחר שבנק ישראל יודיע על הפסקת התערבותו בשוק המט"ח - לכל המוקדם בשנת 2019 . ייתכן כי פער הריביות ארה"ב-ישראל, אשר גדל בשנים האחרונות החל לפעול לטובת פיחות בשקל מראשית השנה. כידוע, זהו דבר אשר ממתינים לו בשקיקה תקופה ממושכת בבנק ישראל.

תגובות
הכותבים/המסוקרים הינם עובדי/מועסקים ע"י אלומות בית השקעות. אלומות בית השקעות, ו/או חברות בת ו/או גופים קשורים ו/או הכותבים/המסוקרים עשויים למכור ו/או לקנות ו/או להחזיק בניירות ערך ו/או הנכסים הפיננסיים הנזכרים במצ"ב, לרבות באמצעות נכסים ובמכשירים פיננסים שונים וכיו"ב. אין לראות באמור בהודעותיו של הכותבים/המסוקרים הנ"ל משום הצעה ו/או המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא לרכישה ו/או מכירה ו/או החזקה של ניירות ערך ו/או נכס פיננסי המתוארים בהן או בכלל, ו/או של ניירות ערך ו/או נכסים פיננסים אחרים כלשהם ו/או המלצה להשקעה באפיקים ספציפיים ו/או כללים כלשהם. יובהר כי, תיתכן זיקה בין הכותב לבין נכסים ו/או מכשירים פיננסים. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד ובשום אופן אינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, וכל העושה שימוש בו, עושה זאת על דעת עצמו ועל אחריותו בלבד.

דף הבית
תחומי פעילות

תיקי השקעותקרנות נאמנותניהול עושר משפחתישירותי איתותיםאלומות הון-ליין

אודות

אודות אלומותחברי הנהלהגילוי נאותתנאי שימוש (רשימת תפוצה)

זירת תוכן

בלוגיםאלומות בתקשורת

צור קשר

צור קשרדרושיםפניות הציבורתיקי השקעות

נעים להכיר - הצוותיתרונות ניהול תיק באלומותהמוצרים שלנופילוסופיית השקעות ניהול תיקים בפיקוח הלכתי

קרנות נאמנות

נעים להכיר - הצוותקרנות נאמנות

ניהול עושר משפחתי

אודות ניהול עושר משפחתימה כולל השירותשלבי העבודההיתרונות הגדולים שלנו:

המומחים של אלומות סוקרים ומנתחים עבורכם את שוק ההון
הירשמו עכשיו!


טבלת הסבר פרופילי חשיפה
שיעור השקעה מרביחשיפה למניותחשיפה למט"ח
0%00
עד 10%1A
עד 30%2B
עד 50%3C
עד 120%4D
עד 200%5E
מעל 200%6F

(!) - הוספת סימן קריאה משמעה כי הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה. אג"ח שאינה מדורגת בדירוג השקעה : אג"ח קונצרנית ו/או אג"ח שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינה מדורגת או שהיא מדורגת בדירוג נמוך מ- (BBB-) או מדירוג מקביל לו".