סקירה שבועית


כלכלני אלומות  |  15.05.2018 / 11:18:05

בשורה התחתונה - מאקרו שבועי                    
עיקרי הדברים:
ארה"ב: מדדי המחירים למשק אכזבו באפריל כאשר הם (ה- CPI וה- PPI ) עלו בשיעור הנמוך מהצפי. עם זאת, התבססות האינפלציה במשק ברמה הגבוהה מ- 2% (גם של האינפלציה הבסיסית) יאפשרו ל- Fed להעלות את הריבית עוד 3 פעמים השנה. הצעד הבא יהיה כבר ביוני. השבוע צפויים להתפרסם בארה"ב נתוני המכירות הקמעוניות והייצור התעשייתי לחודש אפריל. באופן כללי הצפי הוא למדדים חזקים.

אג"ח עולמי: איגרות החוב הממשלתיות רשמו הפסדי הון מראשית השנה ומגמה נמשכה גם בשבוע המסחר האחרון. להערכתנו, הריסון המוניטרי הצפוי בחודש הבא בארה"ב וכפי הנראה סיום ההרחבה הכמותית בגוש האירו בסוף השנה יקבעו את הכיוון ל- עליית תשואות באפיק זה. לפיכך, אנו ממליצים להתמקד באיגרות חוב קצרות ואף באיגרות חוב בריבית משתנה.

ישראל: על רקע ההתגברות האחרונה בסביבת האינפלציה, פרסום מדד המחירים לצרכן לחודש אפריל, ביום ג', ירכז את מירב העניין בשבוע המסחר הקרוב. מדד אפריל צפוי לעלות ב- 0.4% וכך גם מדד מאי.

מאקרו ואג"ח עולמי:

נתוני האינפלציה בארה"ב היו מרכז נתוני המאקרו בשבוע המסחר האחרון. נתון האינפלציה לחודש אפריל היה מתון מאשר היו הערכות המשקיעים. המדד הכללי טיפס ב- 0.2% , כאשר מדד הליבה התייקר ב- 0.1% בלבד. עם זאת, המגמה הכללית היא ל- התייקרות כאשר ב- 12 החודשים האחרונים טיפס המדד הכללי ב- 2.5% (לעומת 2.4% במרץ) והבסיסי ב- 2.1% (ללא שינוי ממרץ). גם נתוני המחירים ליצרן ( PPI ) הציגו חולשה מסוימת כאשר נרשמה בהם עלייה של 0.1% בלבד, לעומת 0.3% בחודש מרץ. ב- 12 החודשים האחרונים התייקר מדד המחירים ליצרן ב- 2.6% , לעומת 3.0% בחודש שעבר. להערכתנו, חרף החולשה באפריל, לאור העובדה כי האינפלציה מתבססת ברמה הגבוהה מ- 2% יוכלו ב- Fed להמשיך ולהעלות את הריבית בצעדים של אחת לרבעון, כלומר עוד 3 פעמים השנה, כאשר הצעד הבא יהיה ביוני.

הנפט ממשיך לרשום התייקרות עקב עלייה ברמת המתיחות העולמית. בשבוע המסחר האחרון טיפס מחיר הנפט ב- 1.4% והגיע ל- 70.5 דולרים לחבית מסוג WTI . מחיר ה- Brent הגיע ל- 77.1 דולרים לחבית. הגורמים שהביאו להמשך ההתייקרות היו יציאתה של ארה"ב מהסכם הגרעין עם איראן והעימות בין צה"ל לכוח האיראני בסוריה.

עם זאת, חשוב לציין, כי באשר לתפוקת הנפט יש התפתחויות חיוביות בצד ההיצע. מספר אסדות הקידוח בארה"ב רושם כבר תקופה התגברות והוא הגיע לאחרונה לרמה בה היה במרץ 2015 , ובסה"כ 844 אסדות (לעומת, 712 לפני שנה). לכשעצמו, הביא הדיווח לנפילה של 1% במחיר הנפט הגולמי, ביום המסחר האחרון של השבוע.

הסחף לעליית תשואות בקרב האיגרות הממשלתיות המשיך גם השבוע, כאשר מרבית איגרות החוב בעולם רשמו הפסדי הון. חרף, נתוני האינפלציה שהפתיעו לרעה, ואולי בגלל המשך התייקרות הנפט, רשם העקום הממשלתי האמריקאי הפסדי הון קלים לכל אורכו כאשר העקום ( 10-2 ) משתטח ל- 43 נ"ב. גם בקרב האיגרות האירופאיות נרשמו הפסדי הון קלים והתשואה לפדיון באיגרת השווייצרית ל- 10 שנים כבר מתבססת בטריטוריה חיובית )נסחרה בסוף השבוע בתשואה לפדיון של 0.06% (. להערכתנו, המשך הריסון המוניטרי בארה"ב וגם סיום ההרחבה הכמותית באירופה, הצפויה לקראת סוף השנה, יביאו ל- המשך הפסדי ההון בקרב האיגרות הממשלתיות. אנו ממליצים להתרכז באיגרות חוב קצרות או באיגרות בריבית משתנה.

המשק הבריטי ממשיך להיתקל בקשיים. ה- Brexit ממשיך לייצר ניתוק של מחזוק העסקים הבריטי מזה של גוש האירו. ב- 12 החודשים האחרונים עד חודש אפריל נרשמה צניחה חופשית של 3.1% במכירות הקמעוניות. הייתה זו הנפילה החודשית החזקה ביותר מאז שנת 1995 ! הנתון היה מפתיע מאוד לעומת הצפי להתכווצות קלה ובמנוגד לנתון מרץ שהצביע על עלייה של 2.3% . יתר על כן, גם האינפלציה במשק היא נמוכה למדי ולפיכך, אין בשלב זה ודאות לגבי ריסון מוניטרי בטווח הקצר והבינוני. עם זאת, לאחר הודעת הריבית של ה- BoE אמר הנגיד כי הוא מאמין שנדרש ריסון מוניטרי במשק, חרף התמתנות האינפלציה. לדעתנו, הנגיד הבריטי מעוניין לייצר תחמושת לטובת התקופה שלאחר ה- Brexit , אך לצערו התנאים הכלכליים לא מאפשרים לו.

מאקרו ואג"ח מקומי:

מדדי המחירים במשק, לחודש אפריל יהיו האינדיקטורים המרכזיים שיפורסמו השבוע. על רקע התייקרות במחיר הנפט הגולמי בעולם והפיחות בשער השקל כנגד הדולר והאירו מראשית השנה, סביבת האינפלציה ממשיכה להתחמם.

מדד המחירים לצרכן בחודש אפריל צפוי להתייקר ב- 0.4% (עם נטייה קלה ל- 0.3% ). המדד יושפע בין היתר מהגורמים הבאים: ( 1) התייקרות של 12.5% בסעיף ההבראה והנופש ו- 3.5% בסעיף הנסיעות לחול. ( 2 ) התייקרות של 5% בקבוצת הפירות. ( 3 ) התייקרות של 2.5% במחיר
הדלק לרכב, כאשר מנגד הוזלה התחבורה הציבורית.( 4 ) מחירי הדיור צפויים להיוותר ללא שינוי.

מדד המחירים לצרכן בחודש מאי צפוי להתייקר ב- 0.4% (עם נטייה עלה ל- 0.5% ). המדד יושפע בין היתר מהשינויים הבאים: (1) התייקרות עונתית במחירי הפירות, כ- 5 ( 2 ) פריטי ההלבשה וההנעלה צפויים להתייקר בכ- 9% , עקב כניסת פריטי הקיץ. ( 3 ) התייקרות של 1.7%
במחיר הדלק לרכב.

בשנת 2018 צפוי מדד המחירים לצרכן להתייקר ב- 0.8% ולעלות ב- 0.9% ב- 12 החודשים הבאים. ציפיות האינפלציה לשנה הן גבוהות מדי, כ- 1.2% ולפיכך גדל היתרון לאפיק השקלי.

השבתת הפעילות בנמלי ישראל צפויה לבוא לידי ביטוי בהאטה במשק. באמצע השבוע שחלף פרצה שביתת פתע בשני נמלי ישראל )חיפה ואשדוד(, כפי הנראה על רקע ההתקדמות הנמשכת בבניית 2 נמלים נוספים והימנעות המדינה מלהשקיע בנמלים הוותיקים, חרף התחייבות. הואיל ונמלי הים מהווים השער המרכזי לסחר בסחורות (אופציה אחרת היא דרך האוויר), עצירתם בולמת באופן די מיידי את הפעילות בענפי המשק השונים, הן בתעשייה והן במסחר בסחורות. לפי אומדנים שונים, השבתה של שבוע תעלה למשק הפסד תוצר של כחצי מיליארד ש"ח. אמנם, בית המשפט מתייחס לשביתה בחומרה, נפסקו קנסות לראשי הוועדים והפעילות אמורה לשוב לסדרה, אך השבתה זו, ואולי שיבושים נוספים בטווח הקצר, יעיבו על צמיחת המשק ברבע השני.

מצבם של העובדים במשק ממשיך להשתפר ולכך צפויה השפעה חיובית על הצריכה הפרטית. השכר הממוצע עלה בשנה האחרונה (ב- 12 החודשים האחרונים עד פברואר 2018 ) ב- 3.1% , הגבוה באופן משמעותי מאשר האינפלציה. הדבר מצביע על עלייה בכוח הקנייה של הצרכנים. המשרות בשכר נמוך, נהנו בשנה האחרונה מעדכון של שכר המינימום ב- 200 ש"ח ל- 5,300 (בחודש אפריל 2018) ולאחרונה מהפחתה במספר שעות העבודה החודשיות. עם זאת, דווקא במרבית הענפים העסקיים חלה עלייה משמעותית, גבוהה יותר של השכר. משלל הענפים אשר רשמו עליית שכר משמעותית נציין את: שירותים פיננסיים וביטוח ( 8.4% ) שירותים מקצועיים ( 6.5% ) ותעשיה וחרושת ( 6.5% ). חולשה נרשמה בשכר בענף המנהל הציבורי אשר נרשמה בו צניחה של 9.1%

תגובות
הכותבים/המסוקרים הינם עובדי/מועסקים ע"י אלומות בית השקעות. אלומות בית השקעות, ו/או חברות בת ו/או גופים קשורים ו/או הכותבים/המסוקרים עשויים למכור ו/או לקנות ו/או להחזיק בניירות ערך ו/או הנכסים הפיננסיים הנזכרים במצ"ב, לרבות באמצעות נכסים ובמכשירים פיננסים שונים וכיו"ב. אין לראות באמור בהודעותיו של הכותבים/המסוקרים הנ"ל משום הצעה ו/או המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא לרכישה ו/או מכירה ו/או החזקה של ניירות ערך ו/או נכס פיננסי המתוארים בהן או בכלל, ו/או של ניירות ערך ו/או נכסים פיננסים אחרים כלשהם ו/או המלצה להשקעה באפיקים ספציפיים ו/או כללים כלשהם. יובהר כי, תיתכן זיקה בין הכותב לבין נכסים ו/או מכשירים פיננסים. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד ובשום אופן אינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, וכל העושה שימוש בו, עושה זאת על דעת עצמו ועל אחריותו בלבד.

דף הבית
תחומי פעילות

תיקי השקעותקרנות נאמנותניהול עושר משפחתישירותי איתותיםאלומות הון-ליין

אודות

אודות אלומותחברי הנהלהגילוי נאותתנאי שימוש (רשימת תפוצה)

זירת תוכן

בלוגיםאלומות בתקשורת

צור קשר

צור קשרדרושיםפניות הציבורתיקי השקעות

נעים להכיר - הצוותיתרונות ניהול תיק באלומותהמוצרים שלנופילוסופיית השקעות ניהול תיקים בפיקוח הלכתי

קרנות נאמנות

נעים להכיר - הצוותקרנות נאמנות

ניהול עושר משפחתי

אודות ניהול עושר משפחתימה כולל השירותשלבי העבודההיתרונות הגדולים שלנו:

המומחים של אלומות סוקרים ומנתחים עבורכם את שוק ההון
הירשמו עכשיו!


טבלת הסבר פרופילי חשיפה
שיעור השקעה מרביחשיפה למניותחשיפה למט"ח
0%00
עד 10%1A
עד 30%2B
עד 50%3C
עד 120%4D
עד 200%5E
מעל 200%6F

(!) - הוספת סימן קריאה משמעה כי הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה. אג"ח שאינה מדורגת בדירוג השקעה : אג"ח קונצרנית ו/או אג"ח שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינה מדורגת או שהיא מדורגת בדירוג נמוך מ- (BBB-) או מדירוג מקביל לו".